Ud af det blå – men ikke spor blåt

Af Jesper Beinov 14

At regeringen vil sammenlægge gymnasiets tre klassiske dannelsesfag, kommer ud af det blå, men det bør på ingen måde blive blå politik. Hvis historie, religion og oldtidskundskab samles i ét fag, er der en risiko for en udflydende faglig profil, … Fortsættes

En moderne århushistorie

Af Jesper Beinov 12

Hvis universitetets almentilstand skal bedømmes ud fra det ramaskrig, forløbet omkring musikprofessor Linda Koldau har vakt, befinder universitetet sig i en eksistenskrise. Helt så galt forholder det sig næppe, men debatten viser, at der er stor uenighed om, hvad der … Fortsættes

Ægte opposition

Af Jesper Beinov 16

Reel opposition må handle om, at det borgerligt-liberale Danmark bruger oppositionstiden til at udtænke nye frihedsorienterede forslag, der ligger parat, når den røde regering kollapser. Det er set før. Dengang i 1990erne, hvor SF og Enhedslisten havde en afgørende stemme … Fortsættes

Uddannelse som den ny værdikamp

Af Jesper Beinov 16

Skolestarten går i disse dage og minder os om, at vi som lille land i særdelseshed skal leve af det, der sidder mellem vores ører. Hvis vi vil have bare et gran af chance overfor nye stærke økonomier så som … Fortsættes

Er fremtiden en trussel?

Af Jesper Beinov 54

”Jeg har aldrig rigtigt oplevet modgang”, fortalte en nyudsprungen student mig forleden. Men det kommer han og hans generation til. Sagen er, at vi i vores del af verden – Europa & USA – lever i hårde tider. Vi bliver … Fortsættes

Midt i et værdiskifte

Af Jesper Beinov 34

Lige neden under diskussionen om efterløn og den langsigtede finansiering af velfærdsstaten ligger værdidebatten. Værdier former virkeligheden, så det er vigtigt, at de værdier, vi styrer Danmark efter, er de rigtige. Helt afgørende er det, at vi i Danmark fremmer … Fortsættes

Universitetet kan noget helt særligt

Af Jesper Beinov 13

Omkring 23.000 unge har nu fået at vide, at de er optaget på et universitet efter sommerferien. Universitetet er en af de mest grundlæggende institutioner i den vestlige verden, og har i flere århundreder spillet en afgørende rolle for spredning af viden, tænkning … Fortsættes

Uddannelse skal der til

Af Jesper Beinov 18

I denne tid hvor årets studenter gør klar til at få huen på, beder en række af landets rektorer nu om at få flere muligheder for at bremse uønskede unge fra at komme i gymnasieskolen. Det lyder besnærende at sortere de … Fortsættes