Ud af det blå – men ikke spor blåt

Af Jesper Beinov 14

At regeringen vil sammenlægge gymnasiets tre klassiske dannelsesfag, kommer ud af det blå, men det bør på ingen måde blive blå politik. Hvis historie, religion og oldtidskundskab samles i ét fag, er der en risiko for en udflydende faglig profil, … Fortsættes

Den store frikadellekrig

Af Jesper Beinov 82

Ingen børn skal selvfølgelig have stoppet svinekød ned i halsen. Så når de blå partier i Randers Kommune beslutter, »at der i institutioner uanset religiøs sammensætning tilbydes svinekød«, er det et underligt signal om de mærkværdige drejninger, debatten tager i … Fortsættes

Samuelsens nytårsbombe

Af Jesper Beinov 22

Hvis ikke topskat bliver et tema i foråret, truer Anders Samuelsen (LA) regeringen på dens liv efter grundlovsdag. Men rækkefølgen er ikke altafgørende, så længe vi får lettelser i topskatten. Der er rent faktisk et råderum i dansk økonomi frem … Fortsættes

Det bør Løkke sige

Af Jesper Beinov 50

Siden 1940 har vi haft statsministerens nytårstale. Nogle bliver glemt lige så hurtigt som de er holdt. Men store forventninger må knyttes til årets nytårstale. Akkurat som i 2011, hvor Lars Løkke leverede sin modige reformtale, hvis upopulære, men saglige … Fortsættes

Umoralsk topskat

Af Jesper Beinov 59

Topskatten er simpelthen en umoralsk skat, som rammer knap en halv million danskere. Umoralsk fordi den straffer folk, der yder en ekstra indsats. Umoralsk fordi den fratager folk lysten til at tage fat. Beviset på dette er, at den koster … Fortsættes

Konservativ eksistenskamp

Af Jesper Beinov 75

Konservative nærmer sig spærregrænsen ifølge meningsmålingerne. K-kernetropper er dybt bekymrede, når man spørger. I en tid, hvor der er ivrig debat på bl.a. Berlingskes debatsider om forskellene på konservative og liberale, burde der være muligheder. For mig at se er … Fortsættes

Kampstart

Af Jesper Beinov 23

Det bliver dyrere at tilhøre det mindretal af danskerne, der udgør samfundets trækkraft. Tilskyndelsen til at bestille noget, frem for at være på passiv forsørgelse, bliver forringet, og vi får en tilbagerulning af den faste udlændingepolitik.Dette er slutfacit for den … Fortsættes

Ægte opposition

Af Jesper Beinov 16

Reel opposition må handle om, at det borgerligt-liberale Danmark bruger oppositionstiden til at udtænke nye frihedsorienterede forslag, der ligger parat, når den røde regering kollapser. Det er set før. Dengang i 1990erne, hvor SF og Enhedslisten havde en afgørende stemme … Fortsættes

Nødvendig reformdebat

Af Jesper Beinov 50

I Sverige er de skrappe til at italesætte økonomiske reformer, mens vi har sikret folkelig opslutning til en fast udlændingepolitik, der betyder, at de der vil bidrage er velkomne. Når det gælder økonomidebat, er vi kommet senere i gang, og … Fortsættes

Ja – ikke halleluja

Af Jesper Beinov 28

”På et tidspunkt mistede jeg enhver sympati for den forvrængede udgave af Europa, EU-magthaverne stod for. Disse magthavere var for længst ikke liberale mere, snarere socialister. Ingen af dem havde mindste respekt eller forståelse for det historiske Europa, de havde … Fortsættes

Multikulturalismens fallit

Af Jesper Beinov 66

De borgerlige regeringschefer Sarkozy, Cameron og Merkel vender sig nu mod det sidste kvarte århundredes multikulturelle eksperimenter. I Danmark har vi også brug for, at det bliver sagt lige ud: Hvis man vil være en del af det danske samfund, … Fortsættes

10 bærende værdier

Af Jesper Beinov 47

Værdipolitik optager danskerne, viser Berlingske Tidendes store Gallupundersøgelse. Det interessante er selvfølgelig, hvilke værdier, der er de bærende. Danmark bør være et åbent, europæisk forankret, nationalt demokratisk samfund, baseret på liberale frihedsrettigheder, mådehold, tolerance og med frihed til, at man … Fortsættes

Det bedste guld

Af Jesper Beinov 17

Grundlovsdag fejrer vi friheden. Når talerne holdes lørdag, vil de, der lytter godt efter, kunne høre, at begrebet frihed dækker over mange ting. Frihed er det bedste guld, synger vi. I klassisk forstand kan frihed defineres på to måder, og … Fortsættes

Den vigtige sammenhængskraft

Af Jesper Beinov 43

Danskerne er et af de mest tillidsfulde folk i verden med en lille afstand folk imellem, en stor portion selvstændighedskultur, kreativitet og mangel på autoritetstro. Hvis vi vil sikre hele denne værdifulde sammenhængskraft herhjemme, bliver vi nødt til både at … Fortsættes

Normløshedens tyranni

Af Jesper Beinov 76

Rå vold og ballade fylder i medierne hver gang, det udspiller sig. Siden 2001 er der foretaget opstramninger i form af en mere fast kurs overfor den grove vold og hærværk, og nu opprioriteres den forebyggende indsats. Det er rigtigt … Fortsættes