Politikerne svigter EU

Af Jesper Beinov 42

At kritisere EU er blevet en yndet politikersport. EU har svigtet folket, lød således den socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksens melding på grundlovsdag, og derfor mener S-formanden, at EU bør rulles tilbage. Det falder helt i tråd med meldinger fra Venstre og, ikke spor overraskende, Dansk Folkeparti, der har EU-modstanden som varemærke. Selv om kritikken bør kunne føre til noget positivt, er det en hårfin balance for de traditionelt EU-venlige partier. Ellers bliver den danske EU-skepsis endnu mere udtalt. Bare se på Storbritannien, hvor Brexit truer.

Flygtninge- og migrantkrisen har selvsagt vist, at EU har et kæmpe problem. Graves der dybere, er årsagen, at landene og EUs institutioner har været splittet og haft overmåde svært ved at nå til enighed. Handling er kommet sent, og vi har endnu til gode at se, om tilstrømningen fortsætter, eller om der formentlig skal langt mere til. Derfor har S-formand Mette Frederiksen og udenrigsminister Kristian Jensen (V) i interviews i Berlingske indlysende ret i, at uden en sikring af EUs ydre grænser, har samarbejdet spillet fallit.

Men er det samtidig i dansk interesse med en radikal ændring af EU-samarbejdet? Sat på spidsen ønsker Mette Frederiksen langt færre områder som fælleskabspolitik. Udenrigsministeren ønsker, at magt trækkes hjem fra EU. Landene har selv vedtaget EU-traktaterne, der regulerer, hvad EU har som politikområder, hvilke kompetencer unionen er tillagt, og hvordan afgørelser træffes. EU er ikke stærkere, end medlemslandene har valgt at gøre EU til. Landenes synspunkter formes i nationale arenaer – akkurat som det sker med dansk EU-politik i Folketinget. Medlemslandene ejer altså EU, uanset hvad EU-kritikerne forsøger at bilde folk ind.

Hver gang traktaterne er ændret, er der gået et forhandlingsspil forud. Her har Danmark forskellige allierede alt efter, om det drejer sig om at betale til fattigere lande eller afgivelse af kompetence. Virkeligheden er samtidig den, at der er (grads)forskelle mellem venstre og højre, nord og syd, øst og vest, føderale og nationalstatsbegejstrede. Hvis vi havde en seriøs EU-debat, der fik de nuancer med, ville det være tydeligere, at det, der kommer fra EU, er udtryk for et kompromis mellem interesser. I stedet gør vi det for overskuelighedens skyld til EU mod resten. Men sådan er verden ikke.

EU-medlemskabet medfører, at vi afgiver formel suverænitet, men vi vinder indflydelse. Set globalt har vi en interesse i at danne parløb med dem, vi deler værdier med, i en verden, hvor flere store stater anser magt for ret. I en menneskealder har medlemskabet af EU, NATO, FN, OECD og en række overnationale organisationer derfor været bærende. Efter Anden Verdenskrig blev der skabt en række institutioner, der skulle opbygge en international retsorden. Det har vi nydt godt af lige siden, som det kan læses ud af udenrigsgransker Peter Taksøe-Jensens glimrende udredning.

Det er tydeligt, at vi har forsømt EU-debatten herhjemme. Og så er det nemmere at prygle EU retorisk fremfor én gang for alle at erkende, at EU er en arena for magt og interesser akkurat som i hjemlig politik. For hver gang ledende politikere maler EU i grelle farver, bliver det sværere at argumentere for foretagendet. Selvfølgelig skal vi ikke sige ja og halleluja til alt fra EU. Men lige nu har politikerne svigtet EU. Det kan blive farligt og ligefrem dybt skadeligt for Danmark i Europa, hvis vi taler EU ned.

42 kommentarer RSS

 1. Af jens petersen

  -

  Det er rart at der er nogen der tager EU debatten udfra objektive og fornuftige betragtninger. Der er mange ting i EU organisationerne som ikke virker, og specielt vetoretten som danske EU modstandere ser som grundpillen er et kæmpe problem. EU kunne intet gøre på Balkan under krigen i Jugoslavien fordi Grækenland nedlagde veto over navnestriden med Makedonien. Under flygtningekrisen viser manglen på fælles regler at hele EU undtagen Italien og Grækenland illoyalt har lukket øjnene for migretionen og at specielt Grækenland har syntes at det var en god pressionsmulighed og indtægtskilde illoyalt at sende “flygtninge” fra Lesbos op gennem Europa.

  Vores nationale egoisme og eurokraterne støder sammen, men EU er en fantastisk succes fredsmæssigt, økonomisk, handelsmæssigt, i menneskelig frihed (vi kan eksempelvis bo i Spanien hvis vi har lyst)…

  Det bizare er at det oftest er venstreorienterede eller socialistisk nationalistiske partier som DF hvor deres støtter ikke vil dele arbejds- og livsmuligheder med andre, medens den mere liberale del af befolkningen er meget mere bekymrede over adgangen til sociale ydelser. Problemerne er primært at langt størstedelen af befolkningerne i Nordvesteuropa ikke ønsker betydelige rettigheder til sociale ydelser, men gerne vil høste fordelene af samarbejde. Vi lider i Danmark under en nationalnepotisme hvor vi tror at vi kan nyde uden at yde, men områderne hvor vi ser problemerne er når national egoisme råder. Når Sverige mener de har ret til at skose Danmark om migranter, eller når Tyskland synes at de har ret til at sige velkommen til festen, men huset er fuldt så gå lige ind og tøm baren hos naboen.

  EU er fantastisk, det er bare for højtflyvende. Havde vi en union svarende til 1972 EF havde vi næppe haft et problem med tættere samarbejde eller de regler vi har. Problemet er at der er meget stor forskel på Rumænien, Grækenland og Danmark, så der er brug for ringe

 2. Af Jesper Beinov

  -

  @Jens Petersen
  Ja, det er en udmærket pointe, du har, at et samarbejde forudsætter, at parterne er indstillet på at indgå kompromiser. Den slags kompromiser er muligvis ikke så spektakulært som højlydte meldinger, men sådan er den demokratiske proces i praksis

 3. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Der er vel ingen, der ikke ved, at EU er summen af de forskellige europæiske landes politikere. Det ændrer jo ikke ved, at EU ikke fungerer når det gælder de helt store, afgørende sagsområder som f.eks. flygtninge- og migrantkrisen, det økonomiske fællesskab (Euroen) og landbrugspolitik. Det interessante spørgsmål er i den forbindelse, hvordan disse problemer bliver løst og så vidt jeg har forstået, er der ikke engang skitser til en løsning. Så hvad gør vi? Kunne det være, at mange flere lande dropper medlemskabet og måske begynder forfra i et nyere, mere løst fællesskab?

 4. Af Svend Dirksen

  -

  Den Europæiske Union baserer sig på Lissabon-aftalen. Den blev introduceret som en forfatningstraktat i 2005, udarbejdet af et udvalg under ledelse af forhenværende fransk præsident Giscard d’Estaing. Traktaten blev forkastet med stort flertal af de franske og hollandske befolkninger ved folkeafstemning. Under et efterfølgende tysk formandskab blev traktaten 2007 omdøbt til “reformtraktat”, således at man kunne luske den igennem uden at spørge vælgerne. Indholdet var det samme, idet formålet er at afvikle nationalstaterne til fordel for en ny superstat Europa. Det kan godt være, at den overvejende venstreorienterede politiske elite har våde drømme om et verdensrige, men befolkningerne er absolut ikke med.
  Der er tale om et projekt skabt af politikere, der ved bedre end de mennesker, de er sat til at betjene, og i realiteten er de ved at skabe et nyt Stortyskland.
  Når den engelske befolkning har talt, så vil vi også gerne spørges!

 5. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er selvfølgelig EU, der har svigtet medlemslandene groft, ved ikke at sikre EU’s ydre grænser ordentligt, før de indre grænser blev ophævet. Problemet var fuldstændigt forudsigeligt, men alligevel har EU intet gjort, for at forebygge det.

  Det er også til at forudse, at folkevandringen vil fortsætte, og at antallet af velfærdsmigranter vil vokse, fordi befolkningstilvæksten fortsætter i de allerede stærkt overbefolkede, fattige lande, som velfærdsmigranter kommer fra.

  EU mangler stadig et langsigtet svar, der tager højde for, at intet tyder på, at migrantkrisen er et midlertidigt problem.

 6. Af Jørgen F.

  -

  EU er DjØF’erens modsvar på ingeniørens multiadapter.

 7. Af Jørgen Madsen

  -

  Jesper Beinov skal have tak for at være befriende klar i mælet. Følgende sætning burde stå bøjet i neon og burde være forudsætningen for al EU-debat:
  “EU-medlemskabet medfører, at vi afgiver formel suverænitet, men vi vinder indflydelse.”

  Problemet er, at der er nogle ret store indvendinger. For det første er det så som så med indflydelsen. Den er der, men ikke hvor det for alvor gælder. Derudover er det tydeligt, at politikerne i de fleste EU-lande ikke længere har hjertet med i den studehandel; det gælder ikke kun Danmark. Forskellene har vokset sig for store, og grundkonstruktionen er for fejlagtig. Det kunne man feje ind under gulvtæppet i de gode tider, men kriseperioden har udstillet, hvor fatal fejlkonstruktionen er. Euroen er en katastrofe (Tyskland har reelt en valuta, der er 30% undervurderet og suger dermed alt liv ud af især Sydeuropa, der ikke kan konkurrere; det gik, så længe man kunne leve for lånte penge, men den tid er forbi); den økonomiske politik går imod alle lærebøger; og endelig har migrantkrisen komplet udstillet EU’s fallit. Hvis ikke man meget hurtigt ruller tingene baglæns, så er det svært at se, at EU kan overleve – ikke mindst hvis Storbritannien rent faktisk stemmer ‘Nej’ den 23. juni. Følgende skal gøres inden for meget, meget kort tid:
  1) Et komplet stop for muslimsk indvandring.
  2) Et anstændigt repatrieringsprogram af massive dimensioner.
  3) En gennemtænkt afvikling af euroen.
  4) En tilbagevenden til EF, altså et handelssamarbejde uden politisk overbygning.
  5) En dyb analyse af og tagen hånd om økonomisk ulighed med fokus på ungdomsarbejdsløshed og fremtidssikret ift. de millioner af job, vi står til at miste, når robotteknologi og yderligere automatisering holder sit indtog.

  Kommer ovenstående til at ske? Næppe frivilligt. Derfor er det svært at være optimist. EU som institution er nødt til at indse, at der er forsvindende få borgere tilbage, der ønsker det nuværende EU. Nationalstaternes opblomstring er EU’s eneste potentielle redning. Men det ser sort ud. EU tror, at det er lig med Europa; det er ingenlunde tilfældet.

 8. Af jørgen mikkelsen

  -

  Der er interessante ting at læse om EU hos snaph/180g/urias/den korte.

 9. Af Javier Martinez

  -

  Fornuftige udmeldninger fra mette og S.

  Hun bliver snarest en formidabel statsminister. Har heller ikke været en sådan siden anker jørgensen.

 10. Af Jakob Rasmussen

  -

  Mikkel Andersson har som sædvanligt skrevet et sympatisk og konstruktivt indlæg, om den voldsomme og ofte tragiske tilstrømning til EU-landene af velfærdsmigranter fra stærkt overbefolkede, ludfattige lande, samt om, hvad, han mener, vi skal gøre ved problemet.

  Men han graver ikke dybt nok efter årsagen til krisen, når han kun ser på velfærdsmigranternes incitament til at migrere, i stedet for at se på den grundliggende årsag til, at de migrerer.

  Stort set alle de problemer, der plager de fattigste lande, som velfærdsmigranterne kommer fra – og som er skyld i, at de flygter – skyldes direkte eller indirekte kronisk overfertilitet.

  Der fødes stadig alt for mange børn i fattige lande, hvor der allerede nu er alvorlig ressourcemangel af selv de allermest basale ressourcer – herunder især vandmangel, og mangel på landbrugsjord.

  Overbefolkningen får de fattige til at fælde den sparsomme bevoksning, der forhindrer landbrugsjorden i at blæse væk, og den voksende vandmangel gør det endnu sværere, at føde de fattigste.

  Ressourcemanglen er skyld i stridigheder om grænser og vandrettigheder, samt i den fattigdom, der fører til krige og borgerkrige.

  Overbefolkningen i de fattigste lande skyldes manglende ligestilling mellem kønnene. Selv en moderat islamist, som Erdogan, er imod familieplanlægning.

  Fundamentalistiske fortolkninger af sharia og Biblen står i vejen for ligestilling og familieplanlægning, og dermed kontrol med befolkningseksplosionen i de fattigste, overbefolkede lande.

  Rigide fortolkninger af islam og kristendommen er simpelthen årsagEN til overbefolkningen i de fattigste lande.

  Overbefolkningen i de fattigste lande er årsagen til migrantkrisen, og ligestilling mellem kønnene og ret til at bruge prævention, samt ret til abort, er løsningen på migrantkrisen.

  Det er de religiøse fundamentalister, der står i vejen for en varig, human løsning af problemet.

 11. Af Svend Jensen

  -

  “EU-medlemskabet medfører, at vi afgiver formel suverænitet, men vi vinder indflydelse. Set globalt har vi en interesse i at danne parløb med dem, vi deler værdier med, i en verden, hvor flere store stater anser magt for ret.”

  Årets vittighed, at vi vinder indflydelse. Den dag kommer aldrig, hvor Merkel bøjer sig efter Danmarks ønsker. Med 5 mill. indbyggere = det halve af Paris, tilkommer der Danmark proportionalt så meget indflydelse som et halvt Paris.
  De, vi deler værdier med, er for store til at danne parløb med vort lille land. Det er måske en trist nyhed for mange, men vores store ofre af suverænitet for at få indflydelse er totalt og aldeles spildte. Ingen af de store magter gider høre på os eller se til vores side – det er en illusion.
  Vi er den lille køter, som altid sidder og tigger kiks af vore ejere i Berlin og Paris, der sidder på vores suverænitet.

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  Set fra et økologisk synspunkt, så er migration fra de fattige, stærkt overbefolkede lande, til de rigeste og mest forurenende lande, omtrent den værste løsning på problemet, for dermed på de lynhurtigt det samme, ekstremt forurenende forbrugsmønster, som de fleste har i de rige lande, som migranterne rejser til.

  Overbefolkningsproblemet i de fattigste lande, som velfærdsmigranterne kommer fra, er ikke midlertidigt, og det er kun i ringe omfang “vores skyld”, at regeringerne i de fattigste lande ikke selv bremser overfertiliteten, ved ganske enkelt og indlysende rimeligt, at ligestille kønnene og give kvinderne ret til at bestemme over egen krop, så de ikke tvunget til at føde flere børn, end de kan forsørge.

 13. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Set fra et økologisk synspunkt, så er migration fra de fattige, stærkt overbefolkede lande, til de rigeste og mest forurenende lande, omtrent den værste løsning på problemet, for dermed får de lynhurtigt det samme, ekstremt forurenende (over)forbrugsmønster, som de fleste har i de rige lande, som migranterne rejser til.”

  EU har iøvrigt også svigtet EU-landene, ved ikke for længst at sørge for, at illegale, kriminelle indvandrere som en selvfølgelighedhelt automatisk bliver sendt til afsoning i hjemlandet.

 14. Af Michael Vestergaard

  -

  Det er da utroligt at man kan være en så stor teoretiker, at man mener at “ligestilling” er svaret på alverdens problemer. Så enkelt er det jo slet ikke. I Sverige har ligestillingen ført til feminisme, pladderhumanisme og hetz mod mændene og feminisering af hele samfundet, noget som foreløbig er endt i kaos og kæmpekriminalitet, og snart kan ende i borgerkrigslignende tilstande. Herhjemme er de politiserende kvinders indflydelse endt i hundredtusindvis af familietragedier plus en indvandring som er gået over gevind. Overalt hvor feminismen er gået frem, er utallige mænd, familier og børn endt som tabere. Og se hvordan fra merkel nu er ved at undergrave hele Europas økonomi og sikkerhed. Mediernes kvindedyrkelse er så overdreven, at man må tage sig til hovedet.

  Det som snarere kunne hjælpe i Afrika osv. er snarere en omlægning af ulandshjælpen som i årtier har været helt forfejlet. Den har skadet mere end den har gavnet, og de fleste af midlerne er endt i korrupte lommer.

 15. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Michael Vestergaard

  Forebyggelse af overbefolkning handler primært om, at give kvinderne ret til at bestemme over deres egen krop på et helt basalt plan, som jeg har svært ved at forstille mig, at du kan være imod.

  Jeg vil ikke forvandle alle kvinder til svenske “henner”…

  Er du virkeligt imod, at kvinder skal have ret til at afvise, at have sex med deres ægtemænd – eller går du ind for ægtemænds “ret” til ægteskabsvoldtægt?

  Er du virkeligt imod, at kvinder har ret til selv at bestemme, om de vil bruge prævention?

  Er du virkeligt imod, at kvinder har ret til selv at bestemme, om de vil have en abort?

 16. Af Tante Tut

  -

  Det er på TIDE at alle landene i Europa melder sig ud af EU – Europas Ulykke. !!!

 17. Af Michael Vestergaard

  -

  Rettet udgave:
  Det er da utroligt at nogle mænd kan være en så store teoretikere, at de mener at “ligestilling” er svaret på alverdens problemer. Så enkelt er det jo slet ikke. I Sverige har ligestillingen ført til feminisme, pladderhumanisme og hetz mod mændene og feminisering af hele samfundet, noget som foreløbig er endt i kaos, tyranni, invasion og kæmpekriminalitet, og snart kan ende i borgerkrigslignende tilstande. Herhjemme er de politiserende kvinders indflydelse endt i hundredtusindvis af familietragedier plus en indvandring som er gået over gevind. Overalt hvor feminismen er gået frem, er utallige mænd, familier og børn endt som tabere. Og se hvordan rødstrømpen frau merkel nu er ved at undergrave hele Europas økonomi og sikkerhed. Mediernes kvindedyrkelse er så overdreven, at man må tage sig til hovedet.

  Det som kunne hjælpe i Afrika osv. er snarere en omlægning af ulandshjælpen som i årtier har været helt forfejlet. Den har skadet mere end den har gavnet, og de fleste af midlerne er endt i korrupte lommer. Hertil kommer at merkels invitation til araberne og afrikanerne om at flytte til Europa gennem vidtåbne/nedlagte grænser, kan være begyndelsen til romerrigets undergang, version 2.0

 18. Af Michael Vestergaard

  -

  Jacob, på det teoretiske plan har du måske ret, men hvordan i alverden vil du få den politik gennemført i islamiske/muslimske lande, og hvordan vil du kontrollere om et par milliarder muslimer retter ind efter dine idéer om “ligestilling”?

 19. Af Michael Vestergaard

  -

  PS: Foreløbig har man jo med korrupt ulandshjælp belønnet uansvarlig adfærd i ulandene, og man har finansieret diktatorers indkøb af våben, landminer, guldvandhaner, luksuslimousiner og private jetfly. Og et sted i Afrika er opført en kopi af Peterskirken i Rom, til en pris af mange milliarder kroner.

 20. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Der er al mulig grund til at tale EU ned, med alle de svigt og fortielser der bliver begået dér.

  Et af de helt store kan læses her:
  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler-Version-2009.php

  . Og hvem er det lige der svigter hvem?
  Senest bekendtgjort d.d. her:
  http://denkorteavis.dk/2016/ja-siden-undergravede-grundloven-3-december/

 21. Af Flemming skovby s. andersen

  -

  Hvad EU angår, er man nødt til at læse diverse netaviser som snap, den korte, 180g og urias. Hvor man finder mange oplysninger der ellers forbliver i det skjulte!! Eller læs aamund hos berl./jalving hos jp.

 22. Af Niels Larsen

  -

  EU har spillet fallit og bør afmonteres tilbage til tilstanden i 1986.

 23. Af P Christensen

  -

  En læser skriver at der er al mulig grund til at tale EU ned.

  Beklager, men EU af idag er et lavpunkt, og sådanne kan ikke tales længere ned.
  Ironisk nok er EU en fortsættelse af Østblokken, hvor den slap.
  Centralistisk og nidkært totalitært helt ude i petitesserne.

  Og når der så endelig skal præsteres, som fx. finanskrisen og immigrantkrisen (der i høj grad skyldes EU selv) så flopper man gudhjælpemig totalt.

  Rul det projekt tilbage til EF og sig undskyld.

 24. Af Torben Laursen

  -

  Der er kun EEN vej og det er UuuuD AF EU og det hurtigst muligt.
  Jeg er 1000% sikker på at lige nu vil danskere – danskere som vi jo bliver hele tiden færre af – stemme os ud.
  Håber bare at England gør det d. 23. juni!!!

 25. Af Anders Munch

  -

  Så de der 500-1000 IS terrorister, som efterretningstjenesterene mener er kommet ind med migrantinvasionen, de slår vel til når EM starter om 3 dage? Og så bliver det bare terrorangreb efter terrorangreb resten af sommeren? Den første revolution starter i Frankrig, måske allerede til sommer. Vi er nået point of no return, det her bliver ikke løst med kvinder og tabermænds stemmeret.

 26. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Jeg er virkelig bekymret for EU og franskmændene, som bliver pisket ned af fransk politi. Demokratiet er under pres i hele EU!

  Også beskyldes Erdogan af europæerne for at være udemokratisk. Hvad gør europæerne selv? Europæerne er ikke spor bedre! Det ser vi med smykkeloven og den umenneskelige behandling af borgerne i Europa. Og hvis I er imod Dronning Margrethes besøg i Tyrkiet, så kan hun bare lade være med at komme til Tyrkiet. Tyrkiet har ikke brug for Margrethes eller lille bitte lands hjælp og støtte.

 27. Af ole hansen

  -

  Man bør læse netaviserne ang. valgsvindel i Østrig….. og ang. at tusinder af opsamlede migranter ikke sejles tilbage til Afrika. Alt tyder på at merkel, EU og typer som løkke, stine bosse, mee allerslev, jelved og zenia ikke har nogetsomhelst ønske om at standse afrikaniseringen og islamiseringen af Europa. Tværtimod.

 28. Af ole hansen

  -

  Nogen mener endog at EU og merkel bevidst søger at destabiliserer de 28 eu- lande.

 29. Af ole hansen

  -

  Nogen mener endog at EU og merkel bevidst søger at ensrette og destabilisere de 28 eu- lande gennem nedbrydning af de lokale demokratier og økonomier. Hvorefter sovjet-unionen version 2.0 kan genopstå på ruinerne af den europæiske kultur og civilisation.

 30. Af Niels Larsen

  -

  “Politikerne svigter EU”

  Det gør befolkningerne også.

  Og med god grund, for den union er intet værd.

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg var EU-skeptiker indtil 1993, hvor vi vores fire forbehold.

  Herefter har jeg været EU-tilhænger, og jeg vil give Jesper Beinov helt ret i hans betragtninger om danske politikere. Mette Frederiksen og Kristian Jensen er begge EU-tilhængere, men så hunderædde for at miste stemmer til nationalister, at de tror, at dekan hente stemmer ved at tale EU ned. Hvis der er nogen, der er ansvarlige for EU-kritikken og politikerleden er det netop de to partier, der nu taler med to tunger.

  Jeg mener, at EU er vores bedste værn mod den voksende nationalisme, som vi ser både i USA og Europa. Man kan nemlig godt være både en god patriot OG EU-tilhænger. Det er lidt sværere at være rendyrket nationalist og samtidig tilhænger af et forpligtende samarbejde med resten af verden.

 32. Af Finn Bjerrehave

  -

  Danskerne er kun bange for 2 ting, døden og EU, og derfor ned under gulvtæppet.
  Ordet demokratisk underskud i EU, er ikke vores EU, men os vælgere politikere journalister, som har glemt interessen endda efter 43 år , og selvmålet fik navnet demokratisk underskud.
  Hvis EU ikke er verdens 8 vidunder, er det fordi vi alle lever i fred handel med 500 millioner købedygtige mennesker uden toldmure, samt et EU hvor de åbne grænser giver en bevægelighed / frihed, som kun DF er utilfredse med selv om grænsehandel er livet, nemlig et paradoks som giver vælgere i Jantelovens paradis.
  Hvad der sker i England, hvor englænderne er så u-vidende at de udtaler , der sidder en mand i Bryssels og vil os noget ondt, hvor forklaringen er tør og kedelig, alle 28 medlemslande er EU i al lovgivning og alle 28 parlamenter godkender forslagene , og mere demokratisk kan samarbejdet ikke blive.
  Fred Frihed Handel, tak EU. Finn Vig

 33. Af jens petersen

  -

  En af de bizare ting omkring EU er vore journalister. I denne avis hører vi lige nu om voldtægt på et universitet i USA, om Clinton, Sanders, Trump etc., men hvor er journalisterne der fortæller os om hvad der arbejds på i EU lige nu, hvad visionerne er?

  Hvorfor er vore aviser fulde med danske politikkere der er udenfor indflydelse. Bloggene lige nu er fra oppositionspartier som ligger langt fra landets agenda og tror vi virkelig at Alternativets fokus på de stakkels mennesker, der har valgt Hamas som deres politiske ledere har samme betydning som EU’s coordination vedrørende terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet, mere interessant end at rapportere konflikter mellem EU lande om de økonomiske “flygtninge”.

  Er Østrigs og Ungarns flygtninge politik ikke vigtigere for Danmark lige nu end et seksuelt overgreb i USA?

  Journaliststanden bør oppe sig , og vore EU politikere skulle skamme sig over ikke at være mere synlige. EU er et fundament under vores samfund, og vi er som befolkning uoplyste. Vi snakke gødning på marker og enkelte drikkevandsboringer, men vi snakker PSO så vi kan sælge dansk vindenergi til ex. Tyskland for 4% af hvad borgere i Danmark betaler ejerne af vindmøllerne, men ikke europæiske tiltag omkring smartgrid og løsninger til at udjævne dette så også danske forbrugere og virksomheder kan få glæde af investeringerne.

  EU er det eneste forum hvor vi kan lave smarte løsninger, men det er historierne om krumme agurker der skal i medierne.

  Journalister tag jer sammen!

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Finn Bjerrehave

  Hvis du vil ud af EU på demokratisk vis, så skal du huske at stemme på Enhedslisten eller De Nyborgerlige ved næste valg. Det er de eneste partier, der går ind for dansk udmeldelse.

  Hvis de to partier ikke får politisk flertal til en folkeafstemning om EU-medlemsskab, så må du på god demokratisk vis finde dig i, at der ikke er opbakning til dine holdninger.

  Det sker for selv de bedste mennesker på et eller andet tidspunkt.

 35. Af Torben Laursen

  -

  “Gûr”!, Du er Erdogan-fan , ikke? Det er der ikke mange andre end Merkel der også er. Og “smykkeloven!!” jeg tror jeg dør af grin. Den har endnu ikke været brugt, trods tusindvis af immigranter/flygtninge/folkevandrere (eller hvad de ellers kaldes) er kommet ind. Den bruges jo ikke. Det var venstrejournalistisk medier der pustede den op og sammen med Vinterberg “skammede sig over noget der slet ikke brugtes”.
  Og hvem er det lige der skulle forhindre Margrethe i at besøge hr. Erdogan? Selv om langt flertallet af danskere finder det pinligt?

 36. Af Torben Laursen

  -

  Og Niels Juul Hansen, jeg tror bestemt ikke at du skal udelukke et flertal i folketinget, der måske vil lade os på demokratisk vis stemme om det! Og så……….
  Hver eneste dag bliver tilhængere af EU reduceret.
  En stor amerikansk undersøgelse i 10 EU lande (uden Danmark) viser et enormt stort nej lige nu og briterne bliver nok de første der d. 23, juni siger farvel.

 37. Af Torben Laursen

  -

  Og Niels Juul Hansen, – jeg tror bestemt ikke at du skal udelukke et flertal i folketinget, der måske vil lade os på demokratisk vis stemme om det! Og så……….
  Hver eneste dag bliver tilhængere af EU reduceret.
  En stor amerikansk undersøgelse i 10 EU lande (uden Danmark) viser et enormt stort nej lige nu og briterne bliver nok de første der d. 23, juni siger farvel.

 38. Af Finn Bjerrehave

  -

  Niels Juul Hansen,
  Hvis du opfatter mit indlæg som contra, kan du 100% få dine forældres betalte skolepenge til dig retur, og måske et nyt læsekursus er betalt.
  For mig er EU det bedste i min tid, og tak for det.Finn Vig

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Finn Bjerrehave

  Et kursus i copy-paste af korrekt navn burde være tilstrækkeligt.

  Sorry!

 40. Af Helle Hansen

  -

  179 Politikere + Jesper Beinov = 180 mennesker som er så kloge, at de ikke begriber resten af befolkningen – Det må være en ensom og lærefattig tilværelse, at være afkoblet fra virkeligheden.

 41. Af georg christensen

  -

  At politikerne overalt i Europa svigter, skyldes ene og allene, at Europa politikerne svigter overalt og de enkelte landes politikere ikke har fulgt med i hvad der i unionen sker, samtidig med, at især de tvangs betalte medier endnu ikke har forstået , hvad hele unions tankegangen går ud på.

  Her kommer så forklaringen om et nyt “EUROPA”, på Europafolkets grundlag, på “folkedemokratisk vis”, vælger deres ledere. Et Europa hvor hele sovjetunionen opløst er indvolveret sammen med tyrkerne i det nye “EUROPA”.

  Ikke længere et gammelt Europa i konfrontation med hinanden mod syd og mod nord i “magtbegærdets” øjne, men et Europa , hvor folkene forenes og i fællesskab virker sammen og samlet, et Europa i “folkedemokratiet´s” klæder i forståelse med hinanden og forståelse overfor hinanden.

  Når svære valg om alt udenfor det nye Europa skal tages, spørges hele “folket”. Alle former for “lobbyisme” fjernes, grænser lukkes, Et nyt Europa, bygget på folket´s og politisk “idealisme” finder sine børnesko.

  En ny “forfatning” skrives, bygget på Engelsk,Fransk,Russisk og Tyrkisk “Idealisme”. 1 år bruges og sendes så til folkeafstemning i “milliardfolkets” rige. Forfatningen indeholder , som grundlag 100 punkter, når 50 kan forenes, sendes den til afstemning. 60% flertal og punktet er accepteret. Ingen nattelange møder fyldt med lobby istiske sær interesser, men med politisk “idealisme” overfor Alle i dette nye rige. Alt tilgængelig magtbegær er allerede tilstede, nu skal “FOLKET” bare bestemme sig. Det er slet ikke så svært, hvis bare viljen dertil er tilstede og desværre også “håbet om”, men det bestemmer så “folket” selv.

  NB: Vi lukker i fællesskab det gamle , vi lukker vores grænser ud af til og ind af til og åbner i fællesskab det nye.

  .

 42. Af georg christensen

  -

  Problemet i det nuværende Europa , er ikke de enkelte samfunds politikere , men systemets ens retnings beskrivelser.

  Bare et ens retnings “tydeligste tegn” er “agurkens” tilpasning” , som hvis den var blevet videreført, ville have landet også hos “bananen”., Hele “naturen” , LIVET´s selvudviklings proces, ,styret af “uvidenskabelige” betalte “lobbyisters” uvidenhed i deres selvforståelse , i kampen for sig selv.

  Det er netop “det”, som Europafolket ikke har brug for. At smide værdiløse “gældsbeviser” i hovederne på hinanden med hjælp af “papirlappe trykkeriet” for selv at “stjæle” sit eget politiske “ego” på sit folks bekostning er “uværdigt”. Min tilstands fornemmelse, som Europafolket´s politiske såkaldte eliter befinder sig i.

  Uværdig og ulogisk overfor ( mit ) Europafolk, hvor russerne og tyrkerne ,er totalt indvoldveret, ikke integreret men på lige fod integreret.

  Min slut bemærkning vil så lyde sådan: Folkene overalt har ingen problemer med at finde sammen , være sammen og nyde sammenværet med hinanden . Det eneste som skiller folkene fra hinanden er politiske og religiøse prædikanters “magtbegærligheder”, som i dag stadig styres af ordet´s og papirlappens værdiløshed. Selv om “ordet” beskriver “papirlappen”, som et gældsbevis for udført arbejde, er ordet kun en “illusionsbeskrivelse” af og for en arbejdsydelse., som med ordet´s selvforståelse også mister sin værdi, hvis ydelsen, selv den mindste udebliver.

  .

Kommentarer er lukket.