Pinds sherifstjerne på Nørrebro

Af Jesper Beinov 36

Da Søren Pind blev justitsminister, fik han meget passende en sherifstjerne. Nu skulle ingen være i tvivl om, at en ny sherif var rykket ind, og derfor er det velgørende, at justitsministeren så hurtigt kræver nul-tolerance over for de rødder, der højlydt proklamerer, at Nørrebro er en shariazone, at der ikke må drikkes alkohol og kræver beskyttelsespenge af værtshusholdere. Hvis en sådan adfærd ellers står til troende, er der i den grad brug for et håndfast modsvar.

I retsstaten skal kun myndigheder kunne udøve kontrol med os alle sammen. Ikke et selvbestaltet sharia-politi bestående af bandemedlemmer, der opfatter bydelen som et parallelsamfund. Et retssamfund kendes på, at vi dels adlyder lovene, dels har rettigheder og pligter. Det kræver myndighedsudøvelse og respekt for den opgave. At der findes problemer er åbenlyst, men ikke isoleret til det aktuelle eksempel.

Der er mindst to områder, hvor der bør ske noget:

Det ene er det utilstedelige pres på myndigheder, der hindres i at udføre deres arbejde.

Det andet handler om den lokale chikane, som vi hører om på Nørrebro.

Den første del har der været berettet om i flere år, hvor der er blevet klaget over den utryghed, som følger af, at myndighedspersoner chikaneres. Det være sig kommunale sagsbehandlere, der trues, som politi, brandvæsen osv.

Andre lande kender til uvæsenet. I Sverige rapporteres der om såkaldte »no-go zoner« for myndighederne, hvor politi, brandfolk og ambulancer ofte møder stenkast, når de rykker ud, og hvor kriminelle grupper har sat sig tungt på områderne. Fænomenet kaldes »utanförskapsområder«. I trøstesløse parisiske forstadsområder og dele af Bruxelles findes lignende betændte miljøer. Uden at skulle trække alt for håndfaste historiske paralleller, er der fortilfælde på, at gadens pøbel truer den offentlige orden og dermed demokratiet, hvis de erobrer byområder. Det går bare ikke.

Det nytter ikke, at vi tolererer dem, der vil knægte det liberale demokrati. Vi skal passe på fællesskabets repræsentanter. At der er brug for en kursændring, har de blå partier erkendt med sidste uges Respektpakke I. At Socialdemokraterne ikke blev inviteret med, er formentlig drilleri, for S ønsker endnu mere konsekvens, lød det fra retsordfører Trine Bramsen.

Partierne vil vedtage strengere straf over for dem, der begår kriminalitet mod personer i offentlig tjeneste. Tillige vil de sætte ind med strengere straffe og erstatningsansvar til dem, der smadrer byen. Endelig skal hammeren falde over for dem, der udebliver fra retsmøder og afsoning – bl.a. gennem stop for sociale ydelser.

Den anden del er Nørrebro-eksemplet, som handler om bøller vs. lokale borgere. Det er set før, at kriminelle presser lokale værtshusholdere, f.eks. personer fra rockerbandemiljøet.

Den aktuelle sag er, så vidt vides, særegen ved, at islam trækkes frem som en dårlig undskyldning for uacceptabel adfærd, og det sætter fokus på, hvordan kriminalitet og radikaliseret, rodløs religiøsitet kan udvikle sig i faretruende retning.

Søren Pind har handlet hurtigt, og tak for det! Næste skridt må være, at sheriffen får kortlagt omfanget af hele dette uvæsen, så vi om nødvendigt får en Respektpakke II.

 

36 kommentarer RSS

 1. Af Hans Madsen

  -

  En ting er Sharia forbrydelser mod borgerlige butiksejere, noget langt mere kriminelt er regeringens svar i dag at 12.000 danskere er nu røget under fattigdoms loftet, siden regeringen kom til, og endnu værre ikke mere end dem 7000 røde gode børn!

  En artikel om det ville være mere væsentligt! Men dette vil aldrig få avisen om i det røde felt, som folkets skattebetalte repræsentation.

 2. Af Hans Madsen

  -

  Eller at de bestemt at købe det dyreste joint striker fly til en pris af 700 millioner kr. Stykket i dag, og en samlede pris på over 100 milliarder over deres levetid!

  Gud vide hvor meget backshiish pind og venner får fra den handel?
  Nogen gæt ,nogen?

 3. Af Trorejpå enfremtidforeuropa

  -

  Flere politikerfloskler, videregivet af pseudojournalisterne: “Det er fuldstændigt uacceptabelt at unge indvandrere hærger Nørrebro og presser penge af værtshuse…..”

  Man griner sin rø. i laser over flosklerne – for politikerne, hverken her eller i Europa, gør jo reelt ikke noget ved demonteringen af “Det Danmark (og Europa) vi kendte”. ………

  Tilliden fra Europas urbefolkning til medier og politikere – raser ned med samme hast som sammes folkevandring, stiger i antal…… Et gratis råd:Fortsæt med at stikke hovedet i sandet – så sker der ikke noget……..

 4. Af Kim P Olsen

  -

  Hans Madsen

  Ja for det er da justitsministeren, som har bestemt hvilket kampfly vi skal købe…. Sammen med Bilderberg gruppen og Illuminati forstås.

 5. Af Finn Bjerrehave

  -

  Da jeg prøvede at hjælpe Pind med at slippe fri for skimmelsvamp, blev resultatet 2 klik med musen, od det fortæller mere om Pind end både Nørrebro og skimmelsvamp-Sharia og Kommunisterne samt Mads Holger, og vi er underholdt.
  Få nu Zenia Stampe og Johanne til at få ro på Nørrebro, og Mads Holger kan færdes frit, med øl og uden Sharia.
  Muslimerne æder vores demokrati. Finn Vig

 6. Af P Christensen

  -

  Dsværre kan venstrefløjen stadig ikke se sit kolossale svigt overfor fx. arbejderklassen.
  Årsagen til stadig højere skatter og (omvendt proportionalt) lavere kvalitet (for danskerne),
  er at venstrefløjen gennem årtier har ladet sociale klienter og problemer
  importere til DK.
  Alt sammen for at honorere venstrefløjens umættelige behov for at bekræfte og eksponere sin (indbildte) såkaldte “humanisme” udadtil.
  Et behov så umætteligt som en narkomans behov for sit næste fix.

 7. Af Hans Madsen

  -

  Kære KO!

  Naturligvis er borgerlige regeringer og deres politikere altid fedtet ind i flæsk fra industrien. Betalingen kommer før og efter endt service!

  Lad os også underholde Kim med tanken om at pind kun interessere sig for fattige kriminelle fra arbejderklassen mens de pengekriminelle borgerlige i ko’s atmosfære og Pinds, ikke interessere videre!

 8. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Enig i det meste, bortset fra sidste linie. Det kan vel ikke være en justitsministers opgave at “kortlægge hele dette uvæsen på Nørrebro” (frit citeret) Den form for detailstyring har vi i forvejen alt for meget af. Lad nu Københavns politi få lov at passe deres arbejde.

 9. Af Hans Madsen

  -

  “Det nytter ikke at vi tolere dem der vil knække det liberale demokrati” ..

  DetLiberale demokrati er et plutokrati. En misnormer hvis der har eksisteret en. Men ja, det er hvad vi har. Et liberalt plutokrati. Fjern ordet demokrati dog, det har vi reelt ikke, så længe borgerne er for dumme.

  Og som chomsky skrev i The Guardian forleden “har plutokratiet brug for en fredelig hjemmebase, for at overleve”.

 10. Af Britta Kristensen

  -

  Er der nogen der har spurgt Pinden om det evt. er sådan at banderne har fået lov at bestemme hvordan lovene skal se ud fremover? Jeg tænker på f.eks. landbrugsloven, hvor landbrugsorganisationen Bæredygtig Landbrug har fået lov at lave teksten til loven – måske er det det samme med fremtidens straffelov – dem der direkte har økonomisk vinding af lovgivningen bestemmer loven.

 11. Af Niels Christensen

  -

  “Pind har handlet hurtigt og tak for det” !
  Pind er som sædvanlig hurtig ude med “en smart bemærkning, hvorefter der ikke sker noget.
  Hans handlekraft er at bede politiet om en redegørelse, som vi alle kender indholdet af:
  Vi mangler mandskab (læs penge).
  Så får de en halv milliard og der sker ikke mere !

 12. Af Lars Kristensen

  -

  Har Søren Pind styr på grænsen – har han taget initiativer som går imod EU og Merkel`?

  Det er lande som Ungarn og Tjekkiet der skal have æren for opbremsningen i migrantstrømmen som Løkke Rasmussen lovede.

  Løkke Rasmussen, denne utroværdige løftebryder der nu som en kalif og gesandt for Merkel og Ergodan lover 100.000 migranter til Danmark.

  Venstre har haft magten i nullerne sammen med KO og nu igen. Alligevel sejler uddannelser og der er flere islamiske miljøer og ghettoer end under Nyrup Rasmussen – så hvad har vælgerne fået af deres stemmer på Fogh og Løkke?

  En lang økonomisk krise, kønsopdelt svømning og islamister i gaderne og her taler jeg ikke om de kriminelle araberdrenge fra Nørrebro.

  Venstre som gik ind fo euroen og det Schengensamarbejde der har fyldt de europæiske lande med arabiske migranter og udstillet Europas politiske ledelse som svag og naiv.

  Putin og Ergodan må grine en vis legemsdel i laser.

 13. Af alexander beaumont

  -

  indlæg røg i f

 14. Af alexander beaumont

  -

  Det var ang. de “fantastiske” ting der foregår i Sve rige.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Jesper Beinov,

  “Da Søren Pind blev justitsminister, fik han meget passende en sherifstjerne. Nu skulle ingen være i tvivl om, at en ny sherif var rykket ind, og derfor er det velgørende, at justitsministeren så hurtigt kræver nul-tolerance over for de rødder, der højlydt proklamerer, at Nørrebro er en shariazone, at der ikke må drikkes alkohol og kræver beskyttelsespenge af værtshusholdere. Hvis en sådan adfærd ellers står til troende, er der i den grad brug for et håndfast modsvar”.

  Du plejer ellers at skrive meget fornuftigt – og prøver i det mindste, at holde tungen lige i munden.

  Søren Pind og nultolerance dukkede op for over halvandet år siden. Det er nudansk for ’symbolpolitik’. Søren Pind har alle dage været fascineret af amerikanske ‘cowboypræsidenter’, og han prøvede da også tidlige at få indført ‘three strikes’ herhjemme.

  Kan du blive enig med dig selv om disse rødder vil have shariazone på Nørrebro ELLER beskyttelsespenge. Hvad mon står til troende?

  Personligt tror jeg, at de fortrækker pengene – jeg tror ikke engang at de kan stave til shariazone.

  De skal have at vide, at vi herhjemme ikke gider deres gangstermetoder – og de lokale skal som tidligere støtte de berørte.

 16. Af alexander beaumont

  -

  Se også snaphanen, den korte og 180gr ang. HOW FEMINISM DESTROY EUROPE.

 17. Af Tom Erne

  -

  Pind har handlet hurtigt…saa langt saa godt, men skal det nu vaere noedvendigt?
  Skal politiet aktivt bedes af landet justisminister om at loese deres opgaver?
  Den her sag raaber til himlen om, at politiet slet og ret er arrogante, og haabloest ringe prioriterende.
  20 minutter tager de sig til at naa ud til et alarmopkald. Er de gaaet baglaens hele vejen eller hvad sker der lige der??
  Bevismateriale, som eksempelvis den brosten der blev smidt igennem ruden, gider de ikke hente.
  Naar man hverken goer noget for at vaere hurtigt fremme, eller for at opklare sagerne med de bevis dele der nu er, saa er det sgu da ikke saa maerkeligt, at gadens slaeng mister respekten og tager magten.
  Flot at Pind reagerer prompte, men det ville alt andet lige vaere bedre med et politi, som er deres opgave voksen. Hellere vaere synlig paa indre Noerrebro, end at spise wienerbroed i en kassevogn med et kamera – hvis endelig man skal prioritere.

 18. Af Tom Erne

  -

  Pind har handlet hurtigt, men reaktivt!
  Og skal det virkeligt vaere noedvendigt? Burde politiet ikke loese deres opgave, uden at landet justitsminister beder dem om det??
  Hvordan kan det lade sig goere, at politiet er mere end 20 minutter om at naa ud til en episode, der handler om et igangvaerende overfald/angreb? Er de mon gaaet baglaens hele vejen..?
  Og hvordan kan det lade sig goere, at politiet ikke gider hente bevismateriale efterfoelgende (som den brosten der blev smidt igennem ruden)?
  Det kan ikke undre nogen, at gadens slaeng tager magten. Respekten for et saa ineffektivt politi er naturligvis for nedadgaaende.

 19. Af Jens Nielsen

  -

  Søren Pind har handlet hurtigt, og tak for det! Næste skridt må være, at sheriffen får kortlagt omfanget af hele dette uvæsen, så vi om nødvendigt får en Respektpakke II.
  Skriver Jesper Beinov glad og opløftet.

  Nu er undertegnede jo ikke den som skal slå skår i glæden.
  Og hvis det da ikke lige var Pind som omtales, så ville der så sandelig heller ikke være grund til det.
  Men Pind er jo kendt som en skinger og hysterisk populist.
  Som råber op uden at tænke sig om.
  At han er placeret i Alberti`s, Thune Jacobsens og hvad de ellers måtte hedde tidligere ministerium, det er næppe en tilfældighed.

  Beinov anfører, skal det retfærdigvis nævnes:
  “Hvis en sådan adfærd ellers står til troende, er der i den grad brug for et håndfast modsvar.”

  Det står sikkert ikke til troende.
  Men hvad betyder det når regeringen består af populister. Med justitsministeren som en af de værste.
  Så kan alt jo bruges.

  Hvem husker ikke frikadelle sagen fra Randers.
  Som viste sig at være en lokumsaftale imellem DF og Venstre.

  Skulle den nævnte adfærd stå til troende, plus diverse overdrivelser i medierne?
  Medierne kan jo ikke kan leve af mediestøtte alene. Det ved vi alle.

  Men mon ikke politiet behandler sagen ligesom alle andre.
  Som med rocker og bande kriminalitet.

  Det forlyder i øvrigt, at Inger Støjberg har ageret som vicesherif på Nørrebro.
  Men hun kom desværre til at arrestere nogle uskyldige

 20. Af Benny b

  -

  Desuden er det Danske politi blevet en hybrid mellem socialrådgivere og pædagoger.
  De vil hellere klappe kage, flytte papir og blitze folk, end at gøre deres arbejde, der hvor det behøves.
  Det burde være logik for selv den dummeste politimand med hipster skæg, at der hvor volden og kriminaliteten er, ja der bør politiet også være, men nej de gemmer sig i deres politibiler så langt væk fra problemerne som muligt og kommer først når de er helt sikre på, at faren er drevet over.

 21. Af Jens Hansen

  -

  Af Jens Nielsen – 12. maj 2016 8:29

  Dette indlæg er skrevet af undertegnede.
  Det forkerte navn skyldes, at indlægget blev skrevet på en computer med flere brugere.

 22. Af Kim Kaos

  -

  Søren Pind er en massiv skuffelse – har har stor set siddet på sine hænder siden han overtog justitsministerposten.

  Kun når der ´har været sager oppe i pressen har han reageret i håb om at kunne score nogle billige points.

  Han begyndte med at love at straffen for voldtægt skulle op fra de nuværende 2 år i gennemsnit til mindst det dobbelte – så trak han i land og ville nøjes med 3 år i gennemsnit men også her er han fodslæbende da han fandt ud af det var fordyrt at sætte de møgdyr i fængsel – for som den gode venstemand han er så er kr. og øre mere vigtigt end retssikkerheden.

  Vi har i forvejen store problemer med de danske dommere der mener at det er kvindernes egen skyld at de bliver voldtaget og de frikender lystigt mænd der voldtager syge og bevistløse kvinder og nu har vi fået en justitsminister der mener at man helst ikke skal bruge for mange penge på at straffe voldtægtsforbryderne.

  Så mon ikke det ender med at når hans tids som justitsminister er over at vi vil opleve at intet er sket udover at han har ævlet og lovet en masse – men intet har leveret.

 23. Af alexander beaumont

  -

  Indspark kl. ca. 22.30 mangler stadig?

 24. Af Benny B

  -

  Gangster aktivitet af enhver art bør give udvisning og fratagelse af erhvervet statsborgerskab, men konventionerne er åbenbart vigtigere end landets og borgernes sikkerhed.
  Fyr den vattede sherif og sæt Kamre ind i stedet!

 25. Af Kim P O lsen

  -

  “AF HANS MADSEN – 11. MAJ 2016 19:25
  Kære KO!

  Naturligvis er borgerlige regeringer og deres politikere altid fedtet ind i flæsk fra industrien. Betalingen kommer fø….”

  Hvor mange forskellige navne skriver du egentlig under sø ren søre nsen??

 26. Af Benny B

  -

  “Levakovic får lov til at blive i Danmark”
  Er der nogen der kan regne på hvad denne mand har kostet Danmark?

  For det første er der alle ofrene for den vold og kriminalitet, han har begået.
  For det andet er der alle de mandetimer, politiet har brugt på opklaring af hans kriminalitet.
  For det tredje alle de retssager og apeller af retssager, samfundet har bekostet på dette udskud.
  Han har kostet millioner og atter millioner for det Danske samfund og alligevel kan er retsstaten for slap til at udvise manden.

  Det er vist snart tid til fakler og høtyve i gaderne.

 27. Af Thomas Nielsen

  -

  Jeg har det som barnet i “Kejserens nye klæder”: Jeg kigger på sherif Pind og må konstatere: “Han har jo ikke nogen stjerne på!”
  For sandheden er jo den, at disse himmelråbende tilstande på Nørrebro har været kendt af Københavns Politi længe – og komplet ignoreret. Helt basalt politiarbejde er systematisk forsømt: indhentning af bevismateriale, videooptagelser fra overvågningskameraer, hurtig reaktion på gentagne anmeldelser. Man kunne jo også have posteret et par betjente på det værtshus, som igen og igen er blevet chikaneret. Når man kan have snesevis af betente til at sidde i fotovogne hver dag, så må man vel også kunne udføre den slags overvågning. Hvis man altså mener det alvorligt når man sige at man vil den slags til livs?
  Så vi må desværre konkludere, at Pind er en sherif uden mandskab, uden autoritet, uden stjerne. I virkelighedens lys klinger hans “hard talk” godt nok noget hult…

 28. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Det er efter hånden hele justitsministerens område der sejler i blødsødenhed og selvjustits.
  Nu undgår Levakovic at blive udvist af Danmark, pga. hans børn. Mon ikke også at de, i samfundets interesse, var bedre tjent uden denne “læremester”?
  Vi er til grin den ene gang efter den anden, alene fordi at vor justitsminister ikke kan få lettet rø… og så skrevet skrevet SKAL i stedet for kan i diverse love og ikke mindst få det implementeret i dommerstanden?
  Hvor mange kriminelle elementer er det ikke lige vi har til at gå frit omkring på tålt ophold?
  Voldtægtsforbrydere der skånes af en hver tænkelig fortolkning?
  Migranter modtages som flygtninge og ingen aner hvor mange potentielle terrorister der hver dag kan slippe uset ind i landet.
  En “Hardcore Islamist er rådgiver i Københavns Gruppe:
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/stoejberg-i-angreb-paa-borgmester-raser-over-imam-raadgivning/6078020
  Nørrebro og andre koranfyldte ghettoer trues af Shariabander.
  “Politiet er underbemandet” ja, det var de allerede inden 14.02.2015 og først nu begynder der at ske nødplan med få hundrede flere betjente om et par år, hvor det måske allerede nu er omkring det 3dobbelte der er brug for?
  Og hvori bunder det, stort set, alt sammen? I udefrakommende, der IKKE vil Danmark!
  Hvor svært kan det være Hr. Søren Pind, at forbyde hvad, forbydes bør: En bog der beordrer sine tilhængere at udrydde landets oprigtige befolkning snarest muligt?

 29. Af Poul hansen

  -

  Må vi ikke få at vide hvad der sker i Sverige? Hvorfor skjules det efterlyste indlæg ang. Sverige? Er det for afslørende eller for tankevækkende?

 30. Af Helge Nørager

  -

  Forleden opdagede Hr. Pind, at Dannevang har over 3000 km ubevogtede kystgrænser.
  Dette problem gør at smålige ting som dagligt politi arbejde, der ikke udføres, kan blive bemærket, af gesjæftige nævenyttige borgere som ikke fatter at politiet har travlt.

 31. Af bent hansen

  -

  Når selv højesteret gør grin med retfærdigheden, kriminalitetens ofre og befolkningens sikkerhed, så er vi godt nok langt ude. Og tænk på hvor retsløse danske fædre og deres børn er i det danske rets- og skilsmissesystem. Men en udenlandsk storforbryder tages der alle mulige hensyn til. Pladderhumanisme for fuld udblæsning.

 32. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvis vi ikke stopper problemet, med organiseret bandekriminalitet i form af væbnede banders afpresning af butiksejere og gadehandel med narko, i opløbet, kan det nemt komme helt ud af kontrol, og blive langt sværere, og dyrere, at stoppe.

  Svenskerne betaler allerede prisen for de svenske politikeres selvmorderiske naivitet:

  Bomberne sprænger i Malmö og Göteborg, “no go”-zonerne breder sig i Stockholm, og Sverige producerer IS-tilhængere og islamistiske terrorister i stor stil – selvom medierne og politikerne forsøger at udskamme og straffe debattører, der kritiserer islamister.

  Den politik korrekte censur i Sverige af alle, der kritiserer muslimer, virkede altså ikke efter hensigten.

  De svenske islamisterne bliver terrorister alligevel, på trods af den svenske de facto-censur af kritik af islamister; det er altså ikke det danske debatklima, der er skyld i, at nogle danske muslimer vælger at blive antisemitiske terrorister, der myrder uskyldige civilister.

  Problemerne i Sverige er tværtimod vokset helt ud af kontrol, netop fordi det har været politisk ukorrekt, og i et vidst omfang strafbart, overhovedet at nævne de alvorlige problemer, som masseindvandringen fra muslimske lande, medfører.

 33. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  SVAR : Benny B.(anonym ? ) –ca. 27 millioner kroner plus “det løse(hans kriminelle børn) ” !–Hvad kunne “folkepensionisterne –de ulykkelige –og syge ! –Ikke have fået for alle de mange penge ! ” !–Men det tænker”forsvars-juristerne/dommerne ikke på ” –Hver kriminel i Danmark skal beskyttes –og belønnes ! –Hvorimod “ofrene for deres forbrydelser ” –De skal straffes –og ihvertfald ikke have nogen-som-helst form for hjælp ! –Sådan fungérer det i Danmark ! –Skatteborgerne er til grin for egne penge ! –Det har juristerne/politikerne ! Sørget for !

 34. Af H Moleson

  -

  Stem på nye borgerlige.
  De vil opsige konventioner , der bestemmer at Danmark ikke kan udvise kriminelle , som bl.a islamister og dybt kriminelle sigøjnere.
  Eneste vej til at ændre noget.
  De partier , bortset fra DF, vil ikke ændre noget som helst.
  Fat det nu !

 35. Af P Christensen

  -

  Vi har idag 179 politikere, der alene er i stand til
  at stille sig frem i medierne og pop-tale om hvad de kræver og ønsker.

  Men når det gælder handling bag ordene, er de ikke i stand til noget som helst.
  Udover den stadige forringelse af vilkårene for danskerne.

  Årtiers folketingsmedlemmer har for længst solgt ud af alle muligheder for selv
  at kunne handle.
  Til forældede konventioner, til EU og til årtiers kritikløs indvandringspolitik.

 36. Af E Nielsen

  -

  Jeg var så naiv at tro på Pind og hans bandbulle- da han i sin tid rasede over Levakovish og hans familie som slap alt for let fra deres kriminelle handlinger-underforstået hvis han fik magt som han havde agt skulle der komme andre boller på suppen.
  Den magt fik han da han blev justitsminister, men med den sidste afgørelse i sagen Levakovish-har det desværre vist sig ,at det ikke var andet end varm luft fra Rio Grande.
  Men! man må da give Sheriffen den kredit at han er hurtig på aftrækkeren når han kommenterer på sine offentlig tilgængelige platforme.
  Men vi har stadig til gode at se det også fører til handling.

Kommentarer er lukket.