Marlene Wind skader EU-sagen

Af Jesper Beinov 55

Hvis ikke EU bliver bragt i stand til dels at løse flygtninge- og migrantkrisen, dels at få gang i væksten, risikerer hele EU-projektet at komme i fare. Det kræver kritisk debat og evnen til at producere robuste resultater. Ellers bliver befolkningerne endnu mere skeptiske, og EU mister folkelig opbakning også blandt de vælgergrupper, der hidtil har båret projektet. Der er brug for, at EU som fællesskab leverer mere på de store dagsordener, mindre på småtteriet og dermed sætter bom for unødvendig detailregulering.

Der er en hårfin balance mellem pragmatisk handling, som afhjælper EUs hovedudfordringer, og på det overmod, der handler om, at svaret altid er mere EU-magt. Det skulle nødigt gå med EU som den gamle myte om Ikaros. Sagnfiguren Ikaros og faren er fanger på Kreta, og for at slippe væk fæstner de fjer på bivoks, så de får vinger og kan flyve. Men flyv nu hverken for tæt på Solen eller vandet, hold mellemvejen, advarer faren. I overmod kommer Ikaros for nær Solen, voksen smelter, og han styrter i havet. »Ikaros-syndromet« kan vi kalde det, og udtrykket er titlen Peter Beinarts bog om dumdristigt overmod i USAs nyere udenrigspolitik. Det udtryk kom jeg i tanke om efter i weekenden at have læst professor Marlene Winds udfald i Politiken og bagefter så Det Kongelige Teaters flotte repremiere på Ovids »Metamorfoser«, hvor den græske myte indgår.

Det handler om at holde en gylden middelvej, en balance. For mig at se slipper Marlene Wind fuldstændig forbindelsen til virkeligheden, når hun i alvor mener, at det er medier som Berlingske og »uduelige europæiske ledere (der) sender Europa mod en langsom, men smertefuld opløsning«. At EUs stats- og regeringschefer skulle ønske EU på vej mod opløsning, er en vild påstand. Og det er mildest talt absurd, hvis journalistikkens kritiske afprøvning af, om løsningerne så virker, og en folkelig debat i medierne skulle få samarbejdet til at styrte til jorden.

Marlene Wind skader med disse udfald EU-sagen ved i overmod at negligere, at det både kræver reel debat og praktiske løsninger på konkrete problemer, hvis den enorme folkelige uvilje skal mindskes. Wind skelner tilsyneladende ikke mellem egne politiske synspunkter og den europæiske interesse. Problemet i EU er, at samarbejdet går for dårligt, og at problemerne ikke bliver løst. Det kan de kun i et forhandlingsspil mellem Kommissionen, medlemslandenes regeringer og EU-Parlamentet. Der er ikke et på forhånd givent svar, men konkurrerende interesser, man hver især må argumentere for. Efter min mening kan man sagtens være EU-positiv og samtidig have øje for EUs fejl og mangler. Mit grundsynspunkt er, at unionens sammenhængskraft testes i denne tid, og hvis ikke de fælles svar bliver så tilpas robuste, at de stopper flygtninge- og migrantkrisen og løser vækstudfordringen, frygter jeg for unionens fremtid.

Guderne skal vide – og det er meget passende at bringe dem ind i billedet, eftersom jeg brugte Ikaros-myten – at overmod vil være et farligt svar på de seneste års vanskeligheder. Mangeårigt fedstpil om ny traktat. Oveni finanskrise med årelang disciplinering af løbske offentlige budgetter. Nu aktuel frygt for græsk statsbankerot og Brexit. For langsom vækst. Flygtninge- og migrantkrise. Svaret er pragmatiske resultater. Det forudsætter både kritisk journalistik, fri debat og vilje til resultater i medlemslandene og EU.

55 kommentarer RSS

 1. Af V. Hansen

  -

  Marlene Wind kan ikke skade EU projektet mere, end det allerede er blevet gennem regeringschefers magtesløshed og overspringshandlinger. Jeg synes MW rammer spot on i sin artikel. Vi har haft en del år til at kunne snakke os tilrette om de ydre grænsers evne til at beskytte Europa mod eventuelle farer, men det var for svært, så i stedet har regeringscheferne oprettet en diskussionsklub, hvor man hygger sig med kvoteordninger. Sidst kom Løkke stolt hjem og meddelte, at de 100 flygtninge kun var blevet til 1.000. Det danskerne oplevede var, at flygtningetallet blev fordoblet. Og ærligt talt tror jeg ikke, at især islamkritikerne er optaget af, om det er kvoteflygtninge eller bare flygtninge.
  Når EU landene føler, de er nødt til at ignorere EU reglerne med grænsebom, kontrol og smykkelove, vil EU da komme til at stå som “klassens klovn”. Tager vi bare Danmark, har statsministeren og EU støttepartierne i den grad fejlet. I stedet for at tale det positive EU ind i den daglige debat, har de overladt scenen til modstanderne. Regeringens forsvar for fællesskabet, er skrækscenarier om, hvad det vil ske, hvis vi ikke var medlem. Og er vi i grunden medlem. Vi stiller det ene forbehold efter det andet, der besværliggør beslutningsprocessen generelt, og spilder medlemslandenes tid med vores tilvalgsordninger og parallelaftaler.
  Når vælgerne samtidig oplever, at EU regler står i vejen for vores selvbestemmelse på områder, der ikke hører under det EU, vi ønsker, går det helt galt.
  Hvorfor går vores statsminister på plejehjemsbesøg, taler flagdage med de nordatlantiske medlemmer o.s.v., når der mangler reel handling. Han burde bruge tiden til at samle folketinget til nationale løsninger. Både på asyl- og indvandring og EU medlemsskab. Han stikker hovedet i busken. Hvorfor han startede sit job med at nedlægge EU ministerposten er mig en gåde.

 2. Af Jesper Lund

  -

  Den upolitiske objektive universitetsforsker er en utopi. Selvfølgelig har Marlene Wind en poltisk holdning til EU, som farver hendes artikler om EU. B.dk’s har en fast blogholder, Kasper Støvring, som er kulturforsker. Han har så en fuldstændig modsat holdning. Han argumenterer for at EU og det multikulturelle samfund er af det onde. Kun i selvstændige homogene lande vil der herske harmoni.

 3. Af Jesper Lund

  -

  Hvem har man mest tillid til? Marlene Wind eller Kasper Støvring?

 4. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I erhvervslivet er der mange eksempler på, at store og selvstændige organisationer går sammen i et paraplyforbund.
  Organisationerne bliver herved til en art mellemled mellem paraplyforbundet og deres egne medlemmer.
  Organisationerne skal stå til ansvar direkte over for deres medlemmer nede på landjorden, hvorimod paraplyforbundet står isoleret for sig selv oppe på bjergtoppen.
  Der er koldt og ensomt deroppe.
  Organisationerne tager æren i alle de tilfælde, hvor paraplyforbundets handlinger er populære hos deres egne medlemmer. Upopulære beslutninger derimod lægges paraplyforbundet til last.
  Det er et fuldstændig trivielt fænomen i organisationsverdenen. Alle ved, at det er sådan, og at det ikke kan være anderledes. Det er et eksistensvilkår for ethvert paraplyforbund. Vil de være andet og mere end en adresse i telefonbogen, må de leve med det. På samme måde for paraplyforbundet EU.

 5. Af Benny B

  -

  Da EU. besluttede sig for at undergrave nationalstaterne og udskifte borgerne med islamister, der mistede EU. sin legitimitet.
  EU. har mistet befolkningernes tillid og fra nu af bliver det en lang dødskamp.

 6. Af A. Bierce

  -

  Det mest forbløffende ved EU nu, er denne ekslusive klubs overdragelse af den udøvende magt til et bestemt lands kansler; og det er ikke den østrigske. Onde tunger hvisker ind imellem forsigtigt, at hvad tyskerne tabte med militære våben i den anden verdenskrig, vandt de med bureaukrati bagefter.
  Merkel er allestedsnærværende som naiv initiativtager til ubeføjet udøvelse af regeringsmagt, selv om hun naturligvis ikke tilkommer “executive power” på EU’s vegne. Typer som Wind, Ryborg, de radikale og andre af samme EU-fanatiske observans, følger Merkel i tykt og tyndt som lydige klakører og beundrere. Wollen Sie den totalen EU?

 7. Af Jens Hansen

  -

  Problemet i Danmark er jo at regeringen og DF er populister som konsekvent lefler for vælgernes indre svinehund.
  Det forpester debatten i Danmark, at man ikke kan drøfte problemerne på en nøgtern, rationel og sober måde.
  Og de borgerlige aviser puster jo som bekendt også til fremmedhad og EU modstand.
  Marlene Wind er et af de få lyspunkter i debatten.
  Og Danmark har jo gjort en kæmpeindsats for at skabe flygtningeproblemer.
  Flygtningeproblemet er jo som alle ved opstået på grund af de krige, som Danmark deltager i.

  Beinov skriver om dumdristigt overmod i USAs nyere udenrigspolitik.
  Dette er korrekt.
  Men man skal jo huske at Danmark ikke har nogen selvstændig udenrigspolitik.
  USA`s vanvittig udenrigspolitik er også Danmarks.
  Til en stor skade for Danmark.

  Danmark har brug for at organisationer som EU, FN og menneskerettighedsdomstolen vejleder og styrer Danmark.
  Så absolut ikke USA.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  Jeg har mistet tilliden til EU, som fremstår for mig, som en cash cow for politikere, anset om de er modstandere af EU eller ej, der lige skal have deres pension boostet.

  Det som tændte min mistillid var flygtninge krisen, hvor EU demonstrederede sin magtesløshed.
  Så kom jeg til at tænke på flytte cirkuset, omkostningerne for Danmark ved at være med.

  Alle de EU forordninger som der er, nogle af dem er så gode, at de kan bruges til politiske drillerier, senest demonstreret ved Eva Kjer Hansen’s minister aflivning.

  Dygtige advokater kan altid finde en konversion fra EU, FN eller Menneskerettighedskommisionen, som forsvar for folk, som vi ikke vil have i Danmark.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Marlene Wind er ganske rigtigt én af vi EU-modstanderes bedste allierede.

  Ingen kan som hende fremføre en prædiken om EUs lyksaligheder på en sådan måde at oplyste mennesker bliver klar over, at det er løgnagtig propaganda fra ende til anden.

 10. Af J S

  -

  Marlene Wind repræsenterer på tiltagende skinger måde en selvtaget elitær “besser-wisser” holdning som bare nogenlunde normalt tænkende mennesker bliver trætte af.

  Det er jo fuldstændigt uomtvisteligt at EU ikke formår at håndtere de alvorlige vanskeligheder som EU står med.

  Flygtninge- og migrantkrisen er særligt iøjnefaldende.

  Det er nu EU skulle vise sit værd – med en både lydhørhed – og ikke mindst ydmyghed overfor de lande som er repræsenteret i EU.

  Marlene Wind repræsenterer – ligesom EU- cheferne – manglende lydhørhed og manglende ydmyghed.

  Derved skader hun projektet “EU”.

  Jeg er personligt gået fra at frygte et Brexit – til nu efterhånden at se sammenbruddet af EU gennem et Brexit, som muligvist bedste og eneste mulighed for at for opbygget et bæredygtigt alternativ til en kæmpestor kolos af bureaukrati der ikke evner lederskab med ydmyg respekt for Europas befolkninger.

  Marlene Wind – der hævder sig i stand til “at vide bedst” uden evne til hverken at se eller høre; hun repræsenterer ånden i EU-lederskabet.

  Timmermans tåbelige forslag om at EU lande skal betale bøder for ikke at ville tage imod EU-tildelte flygtninge: det hører med i samme kategori af manglende lydhørhed og ydmyghed.

 11. Af Hans Sørensen

  -

  Når Marlene Wind med nedadvendte mundvige, splatter makeup, kavalergang og ekstra Radikal arrogance og forurettet mine toner frem i medierne, så bliver det bare for meget EU. Selv for EU tilhængere er fanatisk bedrevidenhed i drag, ikke noget der øger lysten til at fortsat at støtte EU projektet.

  Nogen skal jo sige det.

 12. Af Kim Kaos

  -

  “Marlene Wind skader EU-sagen”

  Jeps og det har hun alle dage gjort.

  Hver gang hun åbner munder så stiger modtanden mod EU

  Det er bare trist at du skriver en kronik om emnet for nu ved alle at hun er EU-modstanderes mest kendte talsmand.

  Men Marlene skal da have tak for at hun med sit virke efterhånden har fået befolkning til at indse hvilket idiotisk projekt EU er.

 13. Af Jens Hansen

  -

  Problemet i Danmark er jo, at regeringen og DF er populister som konsekvent lefler for vælgernes indre svinehund.
  Det forpester debatten i Danmark, at man ikke kan drøfte problemerne på en nøgtern, rationel og sober måde.
  Og de borgerlige aviser puster jo som bekendt også til fremmedhad og EU modstand.
  Marlene Wind er et af de få lyspunkter i debatten.
  Og Danmark har jo gjort en kæmpeindsats for at skabe flygtningeproblemer.
  Flygtningeproblemet er jo som alle ved opstået på grund af de krige, som Danmark deltager i.
  Beinov skriver om dumdristigt overmod i USAs nyere udenrigspolitik.
  Dette er korrekt.
  Men man skal jo huske at Danmark ikke har nogen selvstændig udenrigspolitik.
  USA`s vanvittig udenrigspolitik er også Danmarks.
  Til en stor skade for Danmark.
  Danmark har brug for at organisationer som EU, FN og menneskerettighedsdomstolen vejleder og styrer Danmark.
  Så absolut ikke USA.

 14. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er den kroniske, voksende overbefolkning, der er direkte skyld i de fleste af de problemer i de fattigste lande, som fattigdomsmigranterne flygter fra.

  Derfor burde “bæredygtig fertilitet” være tidens vigtigste begreb, for det rummer løsningen på mange problemer på én gang.

  Så længe, der er overfertilitet i de fattigste lande, vil der være fattigdomsmigranter, der søger mod de rigeste lande.

  Overfertiliteten i de fattigste lande skaber kroniske, sociale katastrofer, ressourcemangel, nedslidning af naturressourcerne og forurening.

  Så længe ingen vil diskutere problemets kerne; den kroniske overfertilitet i de fattigste lande, og alle de negative konsekvenser, der følger med overbefolkning i fattige lande – så vil alle de problemer, som er en direkte, eller en indirekte følge af overfertiliteten vokse:

  Alvorlig nød, ressourcemangel, nedslidning af naturressourcer, vandmangel, kroniske sociale problemer, borgerkrige og erobringskrige i forsøg på at skaffe resourcer nok, og efterfølgende flygtningestrømme.

 15. Af Jakob Rasmussen

  -

  Vi risikerer meget nemt, at få endnu flere fattigdomsmigranter i EU, hvis vi blot giver dem adgang og fordeler dem blandt EU-landene.

  For så har regeringerne i de lande, som fattigdomsmigranterne flygter fra, intet incitament, til at løse den grundlæggende årsag til de problemer, som fattigdomsmigranterne flygter fra; overfertilitet og deraf følgende overbefolkning.

  For hovedproblemet, der er skyld i de fleste andre problemer i de fattigste lande, er overbefolkning.

  Fattigdomsmigranterne flygter fra problemer, der er en direkte, eller indirekte følge af overbefolkning, og umiddelbart er der intet, der tyder på, at de fattige landes egne regeringer vil indføre de reformer, der effektivt vil bremse overfertiliteten, og den deraf følgende overbefolkning, der skaber nød og flygtningestrømme til de rige lande, der har styr på befolkningstilvæksten.

  Så længe der er kronisk overfertilitet i de lande, som fattigsdomsmigranterne flygter fra, så vil de problemer, som de flygter fra, blot vokse.

  Løsningen er enkel og human; ligestilling mellem kønnene og ret til familieplanlægning.

  For ligestilling mellem kønnene og ret til familieplanlægning bringer fertiliteten ned på et socialt og økologisk bæredygtigt niveau, som det ikke er nødvendigt at flygte fra.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Nye Borgerlige har den eneste løsning på ?f?l?y?g?t?n?i?n?g?e? – undskyld: folkevandringsproblemet.

  Det skal ganske enkelt forbydes at nogen kan søge asyl efter at være kommet til Europa. Alle skal henvises til at søge fra et sted udenfor Europa.

  Det vil også fjerne problemet med afviste asylansøgeres hjemsendelse. Det vil spare penge til ophold og forsørgelse af asylansøgere i sagsbehandlingstiden. Og det vil med sikkerhed afholde mange fra at prøve lykken.

  Ren win-win set fra et europæisk synspunkt!

 17. Af J S

  -

  Til Jens Hansen:

  gad vide om du nogensinde læser dine egne indlæg???
  Det er mig simpelthen en gåde hvordan du selv kan mene at din egen debatform er nøgtern, sober og rationel.
  Det eneste du tilsyneladende har på hjerte er at alle der stemmer på DF og regeringen er nogle idioter – helt unuanceret.
  Det er om noget, usober og irrationel debat.

 18. Af bent hansen

  -

  EU er under frau mer kels og andre lignende korrupte pladderhumanisters ledelse endt som et katastrofalt og dødsensfarligt projekt der undergraver alt med økonomi, velfærd, demokrati, fred og sikkerhed.

 19. Af bo nielsen

  -

  Er je ns han sen endt som en grammofonplade der kører i samme rille, og konstant aflirer sit røde propaganda sludder om EU, FN, fremmedhad og racisme…… og om at zenia stam pe og mar lene wi nd er kloge og dygtige lyspunkter, osv. Han påstår han bor i Kina, men i virkeligheden er han vel fra voldsmose eller nørrebro?

 20. Af Jens Hansen

  -

  Af J S – 10. maj 2016 13:30

  Har denne “J S” noget at bedrage med til denne debat?

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk jeg er født i 1946, altså et menneske som har levet i fred i længere tid end Europas historie går tilbage, og måske fordi de krigsførende partnere oprette Kul&Stålunionen, altså baserede fremtiden på handel og ikke kanoner.
  Det blev så senere EF, og Eupas lande opsøgte med længsel om optagelse i denne handelsform, hvor indholdet kontrol blev mantra, og efter De Gaulle tillod England og derefter Danmark at komme ind, har disse 2 lande brokket sig siden, men storsindet i nu EU, tillod os to tossede lande brok og aftaler/ forbehold, nemlig storsind rummelighed.
  Denne forening rummer nu 28 lande, og vi Danskere opfører os dagligt i strid modvind til den gyldne handelsplatform, og ve den person som har indflydelse , åbner munden og bringer ordet i positiv anerkendelse, så kommer Janteloven og hvem er ikke harm
  At Danskerne tillader social dumping og børneydelse regulering mod EU, er mok det største svineri i min tid, men ingen hjælp til børn og flittige servicearbejdere fra det såkaldte Øst Europa.
  Danmark er en brugsforening.Finn Vig

 22. Af Niels Larsen

  -

  Jeg er også født i 1946. Og jeg troede også på løgnen i 1972. Jeg vågnede dog af døsen engang mellem 1986 og 1992. Stemte ja for sidste gang i 1986 og har siden bittert fortrudt mit ja i 1972 og sidenhen.

  Lad os få en afstemning om Daexit! Jeg stemmer for at forlade EU-diktaturet!

 23. Af bent hansen

  -

  Det hele er nok ikke så enkelt som ja cob ras forestiller sig. Hvad har ligestillingen ikke bragt med sig i Danmark af rødstrømperi, feminisme, kommunisme, pladderhumanisme, løgnagtighed, mandehad og familienedbrydning. Plus utopisk, kortsynet, umenneskelig og landsskadelig politik. Der har svækket Danmark og hele Europa, og har ført til rekorder i opløste familier, faderløse børn og social elendighed, samt en folkevandring der kan ende med at løbe hele Europa over ende, med terror, gangstervælde, fattigdom og borgerkrige til følge.

 24. Af bent hansen

  -

  De mange maskuliniserede kvinder og feminiserede mænd er ihvertfald her i Danmark endt som en ulykke og tragedie for utallige familier/mænd/kvinder samt børn og unge.

 25. Af Soren Majgaard

  -

  Det gamle ord om, at hvis man gør, som man altid har gjort, får man mere af det man altid har fået. Derfor ser jeg ikke at FN løser flygtningeproblemet ved at udskrive en gruppe tvangsfordelte flygtninge til blandt andet Danmark. Tvært imod savner jeg nye tiltag med at begrænse befolkningstilvæksten. Har FN forsøgt sig her? Og hvis så: Med hvilket resultat?
  Har FN gjort en indsats for at redde verdenshavene og det umådelige spisekammer, som det jo egentlig kunne være til langt ud i fremtiden, men hvad har FN gjort ved det? og hvor meget har FN bidraget med?
  Har FN i stedet ikke netop gjort det værre ved at ikke at ville ændre de gamle konventioner, som vi nu ved ikke løser noget som helst. netop på grund af angst for at stoppe op og ændre indholdet. Det hele synes at give mange flere nye problemer end at løse dem.
  Danmark er en allieret med USA, men samtidig en vasal-stat på godt og ondt. Vi skal købe deres isenkram og deltage i deres alliancer, NATO f.eks. der også har Tyrkiet som medlem, fordi det store befolkning og militær skal sikre balancen mod russerne. Men det har også sine negative sider, for Rusland burde ikke opfattes som en fjende mere, men er blevet det, fordi de invaderede Georgien og Ukraine . Magt stræb og handelsfordele ødelægger gang på gang denne verden, og Danmark kan i virkeligheden beskytte sig selv væsentligt bedre ved at deltage i frie markeder og holde fingrene fra alliancer , hvor vi afgiver selvbestemmelse til store stærke kapital interesser eller udemokratiske bureaukratier. Derfor ser jeg en løsning i at England løsner sig fra EU, og vi følger efter. Hellere en menneskelig jurisdik hvor billighedsprincipperne hersker end Romerretten og det napoleonske diktatur. Kommer der en forbigående nedgang i BNP , minder jeg om, at det allerede skete i 2008 og vi stadigt står i stampe. Det kan vi sagtens leve med, når vi ser alle de forgæves krumspring, der er forsøgt – ikke mindst ved skabelsen af den astronomiske gæld USA er ved at forbløde under gennem deres quantitative easing. Det vil før eller siden udløse et nyt finansielt sammenbrud, for man vil forsøge at skabe en inflation og tørre gælden af på alle verdens sparere

 26. Af Jakob Rasmussen

  -

  @bent (F1) hansen

  Det er et faktum, at ligestilling mellem kønnene, og ret til familieplanlægning sænker fertiliteten til et bæredygtigt niveau, både i social og økologisk forstand.

  Før vi indførte familieplanlægning i Danmark fik mange fattige danskere også langt flere børn, end de kunne forsørge, og samfundet kunne skaffe arbejde.

  Jeg er enig i, at de mange skilsmisser skaber problemer, men det er luksusproblemer i forhold til de alvorlige problemer, som overbefolkning er skyld i.

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ingen enkeltperson kan skade EU-sagen, heller ikke Wind og Cameron. Der vil altid være et stort flertal af borgere, der er for unionen. Kun umodne drømmere tror på et paradis uden EU. Ikke engang sammenrendet dansk folkeparti kan skade unionen. Derimod er det lykkedes for DF at tilføje Danmark uhelbredelig skade.

  Den umenneskelige håndtering af flygtninge og migranter har gjort, at vi har mistet uskylden. Vi er ikke længere det fredelige, retfærdige, humane folk, der blev set op til. Vi er sunket dybt og kan nu sammenligne os med Estland, Polen og Ungarn. Vi har sagt farvel til menneskelighed, ærlighed og retfærdighed og må leve med skammen.

 28. Af Jakob Schmidt

  -

  Bent Hansen

  Det er et faktum, at ligestilling mellem kønnene, og ret til familieplanlægning sænker fertiliteten til et bæredygtigt niveau, både i social og økologisk forstand.

  Før vi indførte familieplanlægning i Danmark fik mange fattige danskere også langt flere børn, end de kunne forsørge, og samfundet kunne skaffe arbejde.

  Jeg er enig i, at de mange skilsmisser skaber mange problemer, men det er luksusproblemer i forhold til de alvorlige problemer, som overbefolkning er skyld i.

 29. Af Niels Larsen

  -

  @ Soren Majgaard

  Man kan jo stille sig selv spørgsmålet, om ikke Rusland blot forfølger egne mere eller mindre legitime interesser nøjagtigt som USA gør og har gjort under sine konflikter rundt om i verden.

  USA gør det under dække af at forsvare demokrati og frihed, men i realiteten er det for at forsvare egne markeder.

  Rusland er på en måde mere ærlig og lægger ikke skjul på, at det er Rusland først og Rusland sidst.

  I realiteten gør det samme sig gældende for USA.

  Jeg foretrækker dog USAs hykleri fremfor Ruslands brutale ærlighed. :-)

 30. Af Niels Larsen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen
  – 10. maj 2016 15:07

  Ja. Det er skønt at slippe af med al hykleriet og være i stand til at sige, at vi ikke vil ha’ flere af de fjendtlige mentale undermålere til landet.

 31. Af A. Bierce

  -

  @Jakob Rasmussen – 10. maj 2016 12:11
  “Det er den kroniske, voksende overbefolkning, der er direkte skyld i de fleste af de problemer i de fattigste lande, som fattigdomsmigranterne flygter fra….”

  Pudsigt nok er menneskene totalt perfekte til at optimere svinebestande og idet hele taget husdyrbestande. Det skyldes, at producenterne altid balancerer markedspotentialet mod produktionsomkostningerne for at nå til det optimale antal.
  Alligevel eksisterer der overhovedet ingen systematiske mekanismer for bæredygtig reproduktion af individer af type ‘menneske’. Her kører Darwin for fuld udblæsning, “survival of the fittest” stammetænkning. Hvis menneskeheden på sigt skal overleve på denne planet, er det måske en fordel at indkoble hjernen for at regne den ud. Det hjælper som regel på andre områder – så hvorfor ikke til reproduktionskontrol af homo sapiens.
  Undskyld.

 32. Af Finn Bjerrehave

  -

  Niels Larsen, er du Kommunist eller hvad er dit højeste ønske, måske som Norge 9000 love implanteret for at kunne handle i vores klub, og helt uden indflydelse, eller vende tilbage til krig ikke samarbejde og elendighed.
  Spildt liv Niels.Finn Vig

 33. Af P Christensen

  -

  Hvorfor skal netop EU-landene løse “flygtninge” (immigrant) krisen?

  Problemet skyldes ikke EU eller naturkatastrofer,
  men er udelukkende opstået og funderet i (dele af) Mellemøstens befolkning.
  Dvs deres idiotiske adfærd hinanden imellem, dvs rabiat-reaktionære religioner / ideologier.
  Så må de sgu også selv rage kastanjerne ude af ilden.
  Tværtimod slæber de disse splids-skabende mentaliteter med herop,
  og gør krav på respekt for dem.

  Nyligt så man FNs generalsekretær Bank-i-Moon hælde vand ud ad ørerne,
  og skose Europa for ikke at gøre nok for “flygtninge”.
  Moons hjemland huser knap 10x Danmarks befolkning, men har taget 400 (Firehundrede)
  flygtninge, hvor DK har taget 130.000.
  Dvs vi burde i DK faktisk kun have taget 40, hvis vi skulle have fulgt Moons hjemme-standard.

  Klap kaje eller tag selv ansvar, alle moralske tågehorn.

 34. Af Niels Larsen

  -

  @ Finn Bjerrehave

  Som medlem af Nye Borgerlige er jeg nok noget nær så langt fra kommunisterne som muligt.

  Det er derfor, jeg vil ud af det kommunistisk inspirerede kæft-trit-retning, som EU har udviklet sig til.

  Jeg vil have Danmarks selvstændighed tilbage. Også selvom det skulle koste lidt på pengepungen. Mammon kan købes for dyrt – og bliver det, når det koster et medlemskab af den afsindigt ringe union.

 35. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis EU ikke får løst flygtningekrisen, eller som biologerne fortæller, fødselsunderskud i EU, altså spørgsmålet er løst før du får tænkt dig om, og Syrien som land betaler åprisen.
  Da Russerne begyndte at bombe mod den frie Syriske arme, åbnede Tyrkiet 1,5 millioner flygtninge ud af sikre lejre, og derefter forlanger vi EU som økonomisk union skal løse den opståede flygtningekrise, hvor starten blev Grækenland, som ikke gad stoppe disse personer som blev sluppet ud af Tyrkiets flygtningelejre, og EU blev oversvømmet med flittige hænder, og Industrilandene blev glade, men befolkningen nervøse, nemlig konkurrence på job.
  Vimå så håbe at disse flygtninge gør mere nytte end i Danmark, hvor vi ikke har arbejde til disse personer, og fremtiden bliver usikker.
  Hvis Marlene Wind fortæller om vores EU, så bliver vi taget på sengen, vi aner nemlig ikke noget om EU, og efter 43 år er vores uvidenhed intakt, og måske en præmie for EU,s mest uvidende befolkning.
  EU fred handel samarbejde.Finn Vig

 36. Af Karin Bennedsen

  -

  Der er to personer, der hver på deres felt er eksperter og forstår at levere deres budskaber på en markant måde, der, enten fanger, eller frastøder. Den ene er Peter Viggo Jakobsen, Ph.d., fra Forsvarsakademiet, der altid bidrager med markante holdninger til Danmarks aktivistiske politik, og den anden er professor Marlene Wind, der nok er den dansker, der ved mest om EU, og som heller aldrig lægger fingrene imellem, når hun kommer med sin uforbeholdne mening om Danmarks og danskernes stilling til EU.

  Det er beskæmmende, men alligevel ikke overraskende, at læse ignorante (gamle) mænds mening her om Marlene Wind. I er sgu ikke nogen god reklame for den avis, der lægger kommentarplads til jeres ynkelige skriverier.

 37. Af J S

  -

  Til Karin Bennedsen:

  Nu er det vel ikke sådan at blot fordi man er uenig i skriverierne, at man så blot kan kalde andre for ignorante og ynkelige??

  At man er professor betyder ikke, at man dermed har fået uendelig viden. Og man kan godt mangle både ydmyghed og lydhørhed som professor.

  Og nej, jeg er ikke en gammel sur mand.

 38. Af Karin Bennedsen

  -

  Til anonyme JS

  Hvis du føler dig truffet af min kommentar, var den også møntet på dig, selvom du ikke er en sur gammel mand.

  Mennesker, der er højt uddannede og specialister på deres fagområder, forventes at vide, hvad de taler om, når emnet er indenfor deres fag. Hvilken viden de har om alt muligt andet, er sagen uvedkommende.

  Hvorfor skal jantelovens krav om ydmyghed altid blandes ind i, hvordan et budskab formidles?

 39. Af J S

  -

  Til Karin Bennedsen:

  Når man er rigtigt højtuddannet – så har man lært at forholde sig til andres udtalelser, meninger og ekspertviden.

 40. Af Karin Bennedsen

  -

  Til anonyme JS

  Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår eller er enig i din definition på, hvad det vil sige at være ‘rigtigt højtuddannet’.

  Marlene Wind er absolut en kapacitet på EU-området og det uanset, om hun forholder sig til andres meninger, udtalelser og ekspertviden.

 41. Af Hul igennem?

  -

  Hvad er EU?

 42. Af Jens Hansen

  -

  Af Karin Bennedsen – 12. maj 2016 7:13
  “I er sgu ikke nogen god reklame for den avis, der lægger kommentarplads til jeres ynkelige skriverier.”

  Enig.
  Selv om et lille bandeord har sneget sig ind.

 43. Af P Christensen

  -

  Hvis nogen skader noget, der er skadeligt, er det kun positivt.
  Ligesom med kolossen Østblokken,
  må vi have Vestblokken ned.

  Det bør da undre og forurolige, at så mange nu “tidligere” mere eller mindre
  yderligtgående venstrefløjs folk med tiden er blevet stærkt
  begejstrede for EU.

  Det er naturligvis fordi EU har bevæget sig henimod det totalitære
  og centralistiske.

 44. Af Karin Bennedsen

  -

  AF JENS HANSEN – 13. MAJ 2016 2:23

  A slip of the tongue ;-)

 45. Af Jens Hansen

  -

  Af P Christensen – 10. maj 2016 21:38
  “Nyligt så man FNs generalsekretær Bank-i-Moon hælde vand ud ad ørerne,
  og skose Europa for ikke at gøre nok for “flygtninge”.
  Moons hjemland huser knap 10x Danmarks befolkning, men har taget 400 (Firehundrede)
  flygtninge, hvor DK har taget 130.000.”

  Dette er fuldstændigt rimeligt.

  Danmark er et af de lande som deltager mest hensynsløst og ukritisk i USA`s krige imod de muslimske lande.
  De krige som skaber terror og millioner af flygtninge.
  Har Danmark kun taget imod 130000 flygtninge?
  Danmarks ansvar for flygtningeproblemet taget i betragtning, så burde Danmark tage imod mindst en million.
  Hvorfor skal Sydkorea betale for Danmarks forbrydelser?

 46. Af Karin Bennedsen

  -

  AF JENS HANSEN – 13. MAJ 2016 2:23

  Det passede til min stemning.

 47. Af Karin Bennedsen

  -

  er der hul igennem?

 48. Af Jens Hansen

  -

  Af Karin Bennedsen – 13. maj 2016 8:16

  Det forstår jeg godt.
  Disse bogs er ofte trist og ensformig læsning.

 49. Af P Christensen

  -

  J Hansen 13.maj 0814
  Du vrøvler som sædvanlig.
  Som andre venstrefløjs ekstreme søger du
  et påskud for at kunne dulme din (uforståeligt) kronisk
  dårlige samvittighed, når du ser en muslim.
  Og jeres trang til særbehandlnng af samme er racisme,
  som det har været gennem årtier i DK.
  Venstrefløjen er ikke et sted hvor arbejderen skal sætte sit kryds,
  det er ris til egen røv.

  Ansvarlig for uroen i Mellemøsten er alene de stridende parter.
  Det er en uro der er religiøst/politisk og reaktionært socialt funderet .
  Deres fladpandede ovetro gør, at de ikke kan omgåes
  hinanden ordentligt.

  Det er alene deres egen sag at tage et opgør hermed,
  og det skal Europa ikke blande sig i.
  Hverken militært dernede eller ved at tage flygtninge
  herop..
  Vi skal ikke have dysfunktionelle samfundsmentaliteter
  herop.

 50. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Hvorfor skal Sydkorea betale for Danmarks forbrydelser? spørges der.
  Det foranledigede mig til at lave et ultrabanalt internetopslag, hvor jeg fandt tallene og tidspunkterne for Danmarks og Sydkoreas respektive bidrag til det militære engagement i muslimske lande.
  Tager man først operationen i Afghanistan, så var begge lande med dér.
  Så er der Irak-krigen. Hvad var Danmarks bidrag til selve invasionen? Bidraget var dette: vi havde en ubåd sejlende rundt ude i Persergolfen.
  På det punkt overgår vi Sydkorea.
  Irak havde ikke nogen krigsflåde af betydning. Det var inde på land, at kampene foregik, uden dansk deltagelse.
  Dernæst Irak-besættelsen, eller den stabiliserende operation, som den selv opfattede sig og som den efterhånden blev anerkendt af verdenssamfundet.
  De første danske styrker ankom i april 2003, mens de første sydkoreanske styrker ankom en måned senere. Begge lande trak sig ud af Irak i december 2008.
  Dan danske styrke var på maksimalt 545 mand, mens den sydkoreanske styrke var på maksimalt 3.600 mand.
  Hverken Danmark eller Sydkorea var medlem af FN’s sikkerhedsråd under de diplomatiske forviklinger i år 2002-3 op til Irak-invasionen.
  Jeg synes, at sammenligningen taler for sig selv.
  Endvidere var der adskillige andre lande, som havde større eller næsten lige så store bidrag som Danmark til Irak-besættelsesstyrken. Japan havde f.eks. 600 mand.
  Men hele grundlaget for denne diskussion er forkert. Danmarks militære tilstedeværelse i Irak tjente til at stabilisere og fredeliggøre landet. Indbyggerne i de områder hvor danske soldaterne var udstationeret, har selv sidenhen bekræftet, at de faktisk oplevede det sådan. Danmarks konkrete bidrag til den landmilitære tilstedeværelse i Irak har ikke øget, men nærmere – om noget – mindsket flygtningeproblemet.
  Det samme gælder for Sydkoreas bidrag.
  Det var så bare ikke nok, må man jo desværre erkende. Invasionen af Irak var forkert tænkt fra begyndelsen. Det er jeg enig i.

Kommentarer er lukket.