Tosset hvis britiske vælgeres humør afgør dansk EU-tilknytning

Af Jesper Beinov 57

Hvis det bliver et nej ved den snarlige britiske folkeafstemning, overvejer Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl seriøst at følge Storbritannien ud i et nyt løsere samarbejde med EU, og bliver det et ja, som DF-lederen foretrækker, vil han have en aftale med EU i lighed med Storbritannien og om nødvendigt en dansk folkeafstemning. Men selv om Storbritannien er én blandt flere allierede, når det handler om at få et slankere, mere smidigt EU, vinder vi ikke ved at klistre os op ad briterne. Snarere gambler vi med Danmarks interesser.

National interessevaretagelse handler om indflydelse. Netop det vinder vi ved at afgive suverænitet til EU, der mere end et lille land har muskler i en verden med massive grænseoverskridende problemer.

Dansk Folkeparti fisker i rørte vande, når Thulesen Dahl ønsker, at vi skal ligge i ske med Storbritannien. Folkestemningen efterlyser klart grænser for politik i EU. At den nye EU-Kommissions arbejdsprogram, stats- og regeringschefernes konklusioner på topmøder og den seneste EU-traktat er udtryk for dette, er ikke det samme som, at det går hurtigt nok.

Det synes også at være udenrigsminister Kristian Jensens erkendelse i Berlingske 24. april. Til gengæld efterspørges EU-muskler, når det handler om at håndtere flygtninge- og migrantkrisen. At de ydre grænser er smuldret under krisen, så indre grænsekontrol er blevet rejst som landeværn, er det bedste bevis på, at EUs krise er dyb.

Selv om den danske EU-linje i mange år har været præget af en nordvesteuropæisk reformtilgang, er Storbritannien med sin stejle tilgang ikke altid medspiller. Vi deler ikke synspunkter i et og alt. Og vi er mere forskellige, end DF-lederen giver indtryk af i forhold til vores behov for at være i hjertet af EU.

Vi er nemlig hverken et stort land med et sprog, som hele verden taler. Eller en økonomisk kæmpe med et finanscentrum som London, endsige med en dronning der er statsoverhoved for 15 nationer og et Commonwealth med 53 medlemsstater, som derved rækker ud i verden. Vi har ikke universiteter og forskning, som hele verden søger til.

Danmark er derimod en lille, åben økonomi. Hovedparten af vores EU-handel ligger uden for UK. Som international aktør er vi små. Det har som lille land givet os gevinster med mere end 40 års medlemskab, at vi søger indflydelse ved at påvirke det ofte meget tekniske EU-samarbejde. Her varetages vores nationale interesse bedst. Men enhver kan se, at EU ikke fungerer optimalt.

Vejen frem er at koncentrere sig om de reelle problemer i stedet for at bruge kræfterne på at ændre de institutionelle rammer. Sidst EU kiggede indad, førte det til, at samarbejdet på mange måder stod stille, fordi kræfterne gik fra at skabe konkrete resultater.

At den britiske EU-afstemning bliver en gyser, står klart. De seneste tre målinger viser en overvægt til ja-siden, men millioner af vælgere har endnu ikke besluttet sig. Debatten minder om den danske: Ja-siden angribes af blå og røde EU-modstandere, og det politiske establishment udfordres ved, at man skal forsvare hele pakken. Når USA nu blander sig direkte ved præsident Barack Obamas besøg, er det udtryk for, at også USA ved, at Storbritannien har det bedst i EU.

Nej, Danmarks interessevaretagelse skal ikke afhænge af britiske vælgeres humør. Til gengæld er der den hjemlige pointe, at EU-partierne må arbejde hårdt for at få Dansk Folkeparti og Liberal Alliance med i en europa-aftale. Fællesnævneren med EU-partierne må være, at Danmark i EU skal kæmpe for, at unionen bliver stærk i de store ting og mindre nidkær i de små sager. Det synspunkt kan fremmes sammen med andre EU-lande, og forhåbentlig Storbritannien, hvis ellers det bliver et ja.

57 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Beinov,

  Om et øjeblik har du hele hundekoblet på nakken, men indtil da tak for indlægget. Men måske var det bedst, hvis man suspenderede EU i et par år med alle de ting, som EU har indført. En tilbagevenden til situationen før tilslutningen kunne være lærerig. Så forstod man måske, hvorfor vi og England m.fl. gik med i Fællesmarket/EU.

 2. Af Jørgen F.

  -

  EU har haft til formål at ensrette noget lovgivning, som besværliggjorde samarbejde og samhandel. Tak.

  Arbejdet er nærmest slut, og resten har vi nu adaptere og app’s til at komme ud over problemerne med.

  EU organisationen har desuden vist sig komplet uegnet til at løse denne generations problemer – og tidligere tiders problemer genopstår ikke over natten hvis EU forsvinder.

  Med andre ord: Farvel og tak.

  “Hvis EU ikke eksisterede måtte vi opfinde det” – just præcis – Genopfinde EU til denne generations udfordringer.

 3. Af Mehmet Sami Gür

  -

  BREXIT BETYDER TOTAL ØDELÆGGELSE AF EU!

  Panama papirerne fik den ellers varme EU tilhænger – Cameron til at miste tilliden hos briterne, og derfor kan han ikke mere forsvare Englands EU medlemskab!

  Uanset om USA opfordrer England foran medierne til at blive i EU, så er det faktisk USA, der lækkede Panama papirerne til det formål at hive Storbritannien ud af EU og dermed ødelægge EU projektet.

  Hvis briterne stemmer imod EU, hvilket de højt sandsynligt gør, så bliver Tysklands og dermed hele EU’s økonomi hårdt ramt af det. Med Brexit vil først og fremmest investeringerne i Tyskland falde ned, hvilket de samme vil ske i resten af EU landene. Statsgælden hos de 27 EU medlemslande ligger tilsammen på 270% af det samlede BNP, og da økonomien i EU regi ikke vokser som forventet, så er det umuligt at betale den katastrofale og enorme gæld af! Derfor tøver EU landene med at betale 6 milliarder Euro til Tyrkiet, fordi de ikke har pengene!

  Derfor bliver europæerne nødt til at give afkald på høje lønninger osv. Faktisk kan vi europæere blive nødt til at gå ned i lønnen for at finansiere den nogenlunde velstand vi lige nu har!

  Så, en dyster fremtid med dårlig økonomi, høj arbejdsledighed, flere højreekstremister, gadekampe (måske borgerkrig), konflikter og sammenstød venter os europæerne, desværre…

  Derfor hvis det ender med Brexit, så er EU dødsdømt! Så enkelt og klart kan det siges.

  MEN HVIS BRITERNE FORLADER EU, SÅ VIL LONDON MISTE SIT IMAGE SOM FINANSCENTRUM. DENNE TITEL VIL ISTEDET GÅ TIL MOTROPOLEN ISTANBUL I TYRKIET

  TEGNENE TIL DENNE ÆRA KAN ALLEREDE SES MED FØLGENDE BEGIVENHEDER:

  Hvis Brexit sker og EU styrter i grus, så vil Istanbul være det nye finanscentrum og en ny union vil blive grundlagt af Tyrkiet sammen med de 57 muslimske lande. I de nye tider og i den nye verdensorden svækkes Rusland og Europa og en ny balance skabes mellem USA og Kina med ‘Den Tyrkiske-Islamiske Union’. Istanbul er under en massiv fornyelse og genopbygning med bl.a. verdens største lufthavn, en ny Bosphorus lignende kanal (ligesom Suez kanalen i Ægypten), broer, tunneller, motorveje, metro baner, forlystelsesparker, nyoprettede byer i metropolen osv. Lande som Saudiarabien vil opbevare deres kapitaler og fonde i de tyrkiske banker og mv.

 4. Af Kim Kaos

  -

  “Dansk Folkeparti fisker i rørte vande, når Thulesen Dahl ønsker, at vi skal ligge i ske med Storbritannien.”

  Vi skulle med fordi englænderne skulle i EF og for vores baconsalg og 100 andre løgne der blev fyret af den gang – men nu er det lige pludseligt forkasteligt at folk nu snakker om at hvis englænderne forlader EU så skulle vi måske overveje at følge med.

  Selvfølgelig skal vi da ud af det galehus så hurtigt som muligt

 5. Af Uffe Staulund

  -

  Jeg vil gerne være den første i hundekoblet.

  Jeg kan stadig ikke se at EU mastodonten gør noget for os stakkels skatteborgere, sagt på en anden måde, EU er en smuk tom drøm.

  Den minder om den katolske kirke, med optog (den månedlige bus tur til Strasbourg) og megen skrigeri, men ingen aktion.

  EU er en opdragelses anstalt for DJØFf’er, og pensionist hjem for aflagte folketingsmedlemmer, som mangler lidt til pensionen.

  Danmark bør drives som en forretning, a la Schweiz.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Danskerne melder sig ikke ud af EU.
  De ved udmærket, at et lille land som Danmark har store fordele ved at være medlem.
  Og medlemskabet af EU forhindrer jo også at Danmark udvikler sig til en regulær slyngelstat.

 7. Af Jørgen F.

  -

  ØMU-gælden for EU-28 opgøres af DS til 86,8% af GDP …

  For Nordeuropa ligger den samlede gæld omkring 60-65 % med Tyskland i top – USA 104%.

  Nordeuropa har iøvrigt ca. halvdelen af den økonomiske dødvægt, og befolkning – som USA – og det er uden briterne – med hvad der snart svarer til halvdelen af gældsbyrden i USA.

  Hertil kommer moderne og veludbygget infrastruktur, gratis uddannelse, sundhed og pleje – I modsætning til USA.

  Det er derfor bemærkelsesværdigt hvor lidt tyngde vi har ude i verden, hvor meget vi finder os i (ikke mindst fra Tyrkerne), og hvor lidt vi får ud af fællesskabet med de statistikker.

  Også derfor må EU genopfindes til en organisation, der får langt mere ud af de klodser de har at arbejde med.

 8. Af Claus T.

  -

  Dansk Folkepartis forslag om, at Danmark skal forlade EU sammen med Storbritannien, hvis briterne stemmer nej, viser meget godt, hvilket verdensfjernt drømmeland, DF lever i.

  Det er mange år siden, at UK var en vital partner for Danmark. UK står eksempelvis for 4,9 % af Danmarks import, mens vores tre vigtigste EU-partnere Sverige, Tyskland og Holland tilsammen står for 52,1 % af importen!

  Faktisk er selv vores import fra Kina 30 % større end vores import fra Storbritannien!
  Gad vide, om Dansk Folkeparti også mener, at vi skal følge Kinas til enhver tid gældende forhold til EU?

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  CLAUS T. – 27. APRIL 2016 11:13 og andre: Brug det gamle romerske begreb: Qui bono? Hvem er det til glæde for? Hvem har glæde af ødelæggelsen af EU? USA? næppe, Tyskland måske. Det bliver ikke Istanbul, der bliver finanscentrum, men Frankfurt. Men til gengæld taber det tyske erhvervsliv så meget, at det næppe heller er dem. Så er der faktisk kun én retning at se efter: Mod øst, hvor kleptomanen nr. 1 spiller sit politiske spil med annekteringer i nabolande. Hvordan slippe ud af den økonomiske skakmat, som unionen har sat han i? Likvider unionen. Taktikken er gammelkendt for ham og hans KGB. Dengang i de glade NATO-dage virkede den ikke; men med russernes stædighed, forsætter de ufortrødent. Man har en hær af propagandister spredt ud over forfeltet i vest, og en stab af klakkører hjemme. Således stoppede de i sin tid neutronbomben, der ville have gjort de russiske kampvogne uanvendelige, og sådan forsøger de stadig at standse stjernekrigsprojektet,

  Men man bilder befolkningerne i EU en masse ind, nu da de er kommet nogenlunde frelst gennem den økonomiske krise og er parat til at æde hvad som helst, også Putins demagogi.

  Og så venter vi bare på dem derovrefra og deres håndlangere her.

 10. Af Svend Jensen

  -

  Tosset hvis Brexit skal trues og mobbes af hele EU menageriet. DR1 nyheder informerer om de ulykker og undergangsscenarier der venter de briter, som stemmer for Brexit – det er bare så stupidt og primitivt at true én part før en folkeafstemning. Man må håbe, at briterne kan gennemskue svineriet og stemme England ud af EU’s gedemarked. Vi kender også de beskidte trusler herhjemme, når EU igen er på potten og skal reddes af en folkeafstemning.
  Man merkt die Absicht und wird verstimt.

 11. Af Jesper Mogensen

  -

  Aaah selvfølgelig. Alt går I stå hvis man ikke har Junker og Mogherini ved sin side.

  Ligesom dengang man forsigtigt blev gjort opmærksom på alle rædsler der ventede forude hvis man ikke havde premium medlemskab til Europol (eller hvad det nu hed – har faktisk glemt det eksisterede for har intet hørt om dem siden).

  Folk har heldigvis gennemskuet de snart sørgelige intimidationstaktikker der fosser ud af EU og alle der står til at profitere at vi bliver ved med at overdrage magt til en institution der vist mere eller mindre kun er blevet en losseplads for afdankede politikere man ikke selv længere gider høre på.

  Man tjah, lad os se om vi nu også kan finde ud af at kommunikere, handle og finde løsninger uden “hjælp” fra Bruxelles eller Europol. Eller om alt bare slutter og vi alle ender I krig og armod.

  I mellemtiden kan vi selvfølgelig sole os I alle EU´s fænomale bedrifter, for hvem husker ikke…øh.

  G.

 12. Af Carsten Hansen

  -

  OK, lad os prøve at følge DF’s tankeeksperiment: Storbritannien melder sig ud af EU, og vi følger efter, efter endnu en folkeafstemning, som kommer til at handle om alt muligt andet end emnet. EU skal nedlægges og “noget nyt” aftales mellem “frie, suveræne stater”. Det kan ikke blive andet end det samme, som vi allerede har brugt mere end et halvt århundrede på at stable på benene.

  Og det vil der så gå yderligere mindst et par årtier med. Så vil jeg gerne vide: Hvad skal vi beskyttes af i mellemtiden? Da ikke NATO; NATO blander sig jo ikke i flæskepriserne. USA er heller ikke synderligt interesseret i at bruge amerikanske penge og amerikanske liv på at forsvare europæere, som kører på frihjul i forsvarssamarbejdet, fordi vi har valgt at prioritere velfærd højere end forsvar.

  Endelig kan vi melde os ud af EU, men rest-EU vil bestå og vil fortsat udvikle sig, til gavn for medlemslandene. Det får vi så hverken del i eller indflydelse på. Men vi kan da gå rundt med en rar, varm fornemmelse i maven af, at vi er åh, så uafhængige og selvstændige. Lige som nordmændene, som bare har at danse efter EU’s pibe, hvis de vil gøre forretninger med os. Er det uafhængighed? Selvstændighed? Nej, vel?

  DF fedtspiller og sætter Danmarks interesser på spil. Det er ikke patriotisk, men skadeligt.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER MOGENSEN – 27. APRIL 2016 13:01: der bl.a. skriver “I mellemtiden kan vi selvfølgelig sole os I alle EU´s fænomale bedrifter, for hvem husker ikke…øh.”

  Mon ikke vi alle husker det indre marked? Det er der måske visse nostalgikere, der vil have udskiftet med toldfrit på færgen?

  Det er rent Monty Python det her: Hvad godt har romerne gjort for os …?

 14. Af ole hansen

  -

  Flere bøger og mange andre kilder/netaviser mv. mener at EU er ved at udvikle sig til en katastrofe for europæerne og skandinaverne, pga. de nedlagte landegrænser, den udemokratiske fjernstyring, den omrejsende kriminalitet og de af EU og merkel mv. igangsatte afrikanske og arabiske folkevandringer. Læs bogen “EU = Europas fjende”.

 15. Af Jens Hansen

  -

  Flere bøger og mange andre kilder/netaviser mv. mener at EU er ved at udvikle sig til en katastrofe for europæerne og skandinaverne
  Skriver Preben Jensen.

  Europa var vist en større katastrofe før EU.
  Men de to verdenskrige som det værste.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  JENS HANSEN – 27. APRIL 2016 15:34

  Ja, du har ret, men at få det ind i hovedet på disse zombier er nok umuligt. Det var ikke uden grund, at jag sammenligner dem med de nyttige idioter, som KGB benyttede til at sætte lus i skindpelsen hos os før 1989. Og så er det ligegyldigt, om de ved det eller ej.

  Ingen siger, at EU er perfekt; men det, der var før var netop som du siger, en gigantisk katastrofe.

  For 100 år siden eksakt var slaget ved Verdun på det højeste, og der var stadig to måneder til, at Somme startede. 23 år senere var europæerne i gang igen. Sig mig, har vi ikke fået nok af disse stammekrige, eller skal vi over i det russiske kleptokratis mafiososystem?

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så Jesper Beinov, nu er dit filter godt igang igen.

 18. Af Jørgen F.

  -

  ” Muligheden for at lukke Brennerpasset går helt åbenlyst imod de europæiske regler. Det er også i strid med historien, al logik og fremtiden skriver Renzi ifølge nyhedsbureauet dpa.”

  Selvfølgelig er det imod historien Renzi – for Hannibal gik den anden vej :0)

  Problemet med EU er jo også at Mogherini tøsen kan sidde i Bryssel og ævle nonsens tilbage til Italien – mens de nationale parlamenter i Europa er på vej med de holdbare og demokratisk funderede løsninger. Ingen har brug for EU.

  Det her er er jo en tragikomedie helt efter klassiske latinske traditioner.

 19. Af Ib Hering

  -

  Helt enig med Beinov.

  Tænk bare hvis det var Danskerne, der fik lov at stemme om medlemsskabet af EU. De ville helt sikkert også stemme forkert, dumme som de er.

  Nej der er altså nogle ting, som er så vigtige og komplicerede, at kun landets klogeste kan have en mening om det. Og her tænker jeg naturligvis på redaktører og Politikere.

 20. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Sami Gyr drømmer stadig om dit muslimsk-tyrkiske storemperium. Et rent fantasifoster.
  Indenfor en årrække vil vesten formentlig blive uafhængig af arabernes olie, og de muslimske lande kan følge med deres profet tilbage til et middelaldersamfund, som religionen foreskriver, og Tyrkiet vil vel følge samme vej, hvis de ikke finder tilbage til Kemal Atatyrks sekulære stat.

 21. Af Uffe Staulund

  -

  @ Carsten Hansen,

  EU er et dyrt plejehjem for brugte politikere, som skal tjene lidt ekstra til deres pension.

  USA’ interesse for f.eks. Danmark har skyldes Danmarks beliggenhed ved ind og udsejlingen til Rusland. Med den moderne militær teknologi, er det ikke relevant mere.

  Om Danmark kan købe sig loyalitet fra USA i tilfælde af angreb, ved jeg ikke.
  Hvis Danmark køber fly fra Europa i stedet for USA, kan USA lettere slappe af, men der er ingen forsvars garanti. Derfor må vi sætte vores lid til NATO.

  De værdier som Danmark har, kan flyttes lige så let, som EU flytter til Strasbourg.

  Vi har ikke mere olie og gas, og resten af værdi kan flyttes i et snuptag.

 22. Af bent rasmussen

  -

  EUs vanvittige politik kan stadig nå at ende som en katastrofe større end 1. og 2. verdenskrig tilsammen.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  “Hvis det bliver et nej ved den snarlige britiske folkeafstemning, overvejer Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl seriøst at følge Storbritannien ud i et nyt løsere samarbejde med EU.”

  Skønt – hvis det betyder, at han har tænkt sig at flytte til England (det er ikke sikkert, at Skotland vil forlade EU).

  Hvis det betyder, at DF er ved at blive enige med sig selv om, hvad de egentlig vil med EU, så er det et fremskridt. Tidligere sagde Messerschmidt at DF var modstander af EU – indtil han blev banket eftertrykkeligt på plads af partiledelsen.

  Hvis UK beslutter at blive i EU, mener de mange EU-modstandere så stadig, at Danmark skal træde ud af EU?

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT RASMUSSEN – 27. APRIL 2016 19:47: “EUs vanvittige politik kan stadig nå at ende som en katastrofe større end 1. og 2. verdenskrig tilsammen.”

  Kunne du ikke være så venlig og oplyse os om det scenarie, du forestiller dig? Ellers ville jeg sige, at du tilsviner de millioner af døde i de to gigantiske krige.

  Men det er vel bare anti-EU-modstanden på automatpilot, som sædvanligt. Intet konstruktivt at byde ind med..

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg citerer mig selv: Kære Jesper Beinov, en ting er sikker, dit filter virker på samme måde som sædvanligt.

 26. Af Jørgen F.

  -

  …Scenariet jeg selv frygter allermest er at Erdogan , grundet internt pres fra den tyrkiske befolkning naturligvis , bliver ‘nød’ til at sende soldater og røde halvmåne til de nødlidende og strandede muslimske brødre på de Græske øer – og siden Balkan.

  Har svært ved at se hvordan de europæiske institutioner og Nato vil håndtere dette forløb – og ikke mindst efterfølgende komplikationer som sympatiopstande blandt de store muslimske kontinenter i de europæiske storbyer

  I princippet er det samme scenarie som man frygtede op til 2. verdenskrig omkring en kommunistisk arbejderopstand i Vesteuropa. Alene truslen herom fik store politiske og millitære konsekvenser.

  Der er præcis her i sommer og efterår en magttomrum i Washington inden ny præsident sætter sig. Og jeg har iøvrigt svært ved at se Obama arbejde for Europa i det scenarie.

  Så ja, den valende politik fra EU overfor Tyrkiet kan være startskudet på – noch eine runde auf dem Karussell…

 27. Af Otto Kjærgaard

  -

  “National interessevaretagelse handler om indflydelse. Netop det vinder vi ved at afgive suverænitet til EU, der mere end et lille land har muskler i en verden med massive grænseoverskridende problemer.”
  Skriver Beinov.
  For første ignorerer han, at mange af de grænseoverskridende problemer netop skyldes nedbrydningen af grænserne for det andet har EU ganske rigtig større muskler end Danmark ville have alene, men prioriteringen af, hvad de er de vigtigste udfordringer er også meget anderledes, når det er 28 meget forskellige lande, der skal prioritere sammen, de stærke muskler bruges derfor i høj grad på noget Danmark ikke ville have brugt kræfterne på.
  Beviserne på, at EU er kørt af sporet og er til mere skade end gavn for Danmark er der mange af.
  Mange af EU lande var stærke Vækstlande inden EU blev til en Union, de hører stort set alle til Verdens lavvækstlande nu. Danmarks styrke var at vi var et homogent land, hvor der kunne skabes koncensus om gode fremadrettede løsninger for landet og hvor der var høj tillid borgerne imellem og mellem myndigheder og borgere.
  Der er ikke koncensus om noget som helst mere, tilliden mellem borgerne og mellem borgere og myndigheder er væk og tiltroen på demokratiet er faldende.
  EU er ikke løsningen på Danmarks udfordringer, men årsagen til mange af dem og forhindringen for at ting udvikler sig til det bedre.
  EU er ødelæggende for økonomien, demokratiet og troen på fremtiden.

 28. Af chris barnett

  -

  Selvom Briterne synes der er for mange regler og gimmegrants og mindre forettninger i service fagene vil gerni undvære flere regler.Det er måski Londons finance sektorene der vil komme til at miste mange penge.Jeg tror ikke det bliver et ja men det komme til at brænde lidt på.Der mangler bedre samårbejde i EU,men problemet er forskel i traditioner,værdier og økonomier.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  OTTO KJÆRGAARD – 28. APRIL 2016 10:57: Ked af det; men din argumentation er uden bund i virkeligheden. Hvor meget vi betød som selvstændig og alliancefri nation, så vi i 1940, da vi bare blev kørt over uden, at andre greb ind for at hjælpe, for at gentage: Churchill beklagede meget, men der var intet at gøre.

  I virkeligheden svarer din argumentation og mangel på realitetssans meget godt til helstatspolitikernes inden 1864. De fik sig en alvorlig lærestreg, der næsten kostede landet sin eksistens; men de havde pustet sig op pga.sejren over oprørerne i 1848-51, et opgør der først havde nogen fremtid, efter at preusserne trak sig ud, da de skulle hjem og kvæle revolutionen hos dem selv.

  Da Danmark gik med i NATO var det netop motiveret af frygten for et kommunistisk kup, en frygt, der næsten var panisk efteer, at kommunisterne havde smidt Benes ud af vinduet i Prag. Selv en nordisk forsvarsunion kunne man ikke få sat sammen (mest svenskernes skyld).

  I virkeligheden er det folk som dig og dine ligemænd, der sætter landets selvstændighed på spil; men jeres Putin-finansierede (ikke sandt!) propaganda har jo netop dette formål for øje. Øresund og Store Bælt er jo lige så meget en torn i øjet på russeren, som de var i den kolde krigs tid, og det kan ikke engang nytte at sprænge broerne i luften, for så kan slet ingen ting komme gennem bælterne.

 30. Af chris barnett

  -

  Opps jeg mente at jeg tror at Briterne stemmer ja til EU.Ja DK skal have et godt forsvar,til at forsvar Danmark.Det at være fuldt ud mellem af EU og nato kommer til at bringer stører problemer der følger med stor politik.Sådan er det bare.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  CHRIS BARNETT – 28. APRIL 2016 12:07: Og hvordan tror du så, at vi får et sådan forsvar? Så skal vi vel give afkald på det meste af sundhedsvæsnet, og opgive fri adgang til lægehjælp, og fri adgang til undervisning. Hvor i HHH skal vi ellers finde pengene? Måske skulle landet gå ud og leje en fremmedlegion; men så er der faren for, at den ikke altid vil være loyal.

 32. Af P Christensen

  -

  Hvorledes kan det overhovedet lade sig gøre at handle med landene udenfor EU,
  uden at disse er en del af EU ?

  Fordi EU i sin karakter naturligvis forlængst har passeret grænsen
  for det nødvendige.
  Og forsvarlige.

 33. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche – 28. april 2016 12:49
  Klassisk taktisk modspørgsmål. For hvis tilhængerne af et stærkt forsvar går i fælden og begynder at udpege steder hvor pengene skal komme fra, er man helt sikker på, at ingenting bliver vedtaget.
  Beslutningen skal tages først, og så må man finde ud af bagefter, hvordan udgiften fordeles rimeligt over hele samfundet.
  Enevælden lavede Danmark om til en fæstning, og det virkede. Der kom ikke flere svenske belejringer af København efter 1660. Estrup tvang sin vilje igennem med Københavns befæstning og reddede derved Danmark fra tysk besættelse i 1. verdenskrig. H.C. Hansen kunne også godt finde ud af det. Hvorfor kan vi så ikke i dag. Er Danmark måske ikke et rigere land nu, end vi var på både Estrups og H.C. Hansens tid.
  Men tilbage til hovedemnet, som er en eventuel folkeafstemning om EU-medlemskab efter Brexit.
  Det store flertal i Folketinget ønsker ikke Danmark ud af EU, uanset om UK er EU-medlem eller ej.
  En statsminister kan af egen vilje udskrive vejledende folkeafstemning, ligesom Schlüter gjorde med EF-pakken i 1986. Men de politiske partier, som traditionelt leverer statsministrene, er også blandt de partier, som går stærkt ind for EU-medlemskabet.
  Et mindretal i folketinget kan fremtvinge folkeafstemninger om at godkende eller forkaste en lov, som Folketinget vedtager. Men et mindretal kan ikke tvinge Folketinget til at afholde folkeafstemning om en lov eller et beslutningsforslag, som Folketingets flertal ikke ønsker.
  Vi har haft EF- og EU-folkeafstemninger i 1972, 1986, 1992, 1993, 1998, 2000, 2014 og 2015.
  8 folkeafstemninger ialt, hvor man efterhånden har fået defineret grænserne for Danmarks EU-involvering.
  Men al den ulejlighed kunne vi have sparet os, siger nogen nu, for vi skal bare ud.

 34. Af Torben Laursen

  -

  Beinov, synes du at det er bedre at Løkke og Pind retter sig efter mutti-Merkel, den tidligere DDR-kvinde???
  Nej englænderne skal vi hellere samarbejde med i fremtiden. Hvis de siger nej til EU er det bare fint. Hvis vores håbløse regering gav os en rigtig folkeafstemning som i 1072 – var vi ude af EU i morgen. Men borgerne skal ikke høres, de skal acceptere ALT fra moskeer til ghettoer overfald m.m.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN – 28. APRIL 2016 20:48: Lidt kontrafaktisk historieskrivning? ellerbare en original bearbejdning.

  Hvilken fæstning?I skånska kriget forsøgte danskerne at tage de tabte provinser tilbage, men efter slaget ved Lund var den drøm overstået, og den dansksindede skånske befolkning overlad til svenskerkongen, der rent ud sagt begik folkemord på dem.Så kom Store Nordiske Krig, som markerede enden på svenskernes storhedsdrømme, ledt ud i fordærv af galningen Karl XII, deri øvrigt havde dansk mor. Men ved Helsingborg bankede Stenbock danskerne eftertrykkeligt. Ikke engang sådan et svensk sidesjov kunne de klare. I resten af 1700-tallet var Danmark stort set ikke involveret i større krige, indtil englænderne gav os et kursus i realpolitik under Napoleonskrigene. Så klarede vi de slesvigske oprørere i den første slesvigske krig. Da var enevælden en saga blot; men der er intet tidspukt, at Danamrk kan sige at have udgjort en fæstning. Og så lige den med Estrup, som vist var post-enevælden. Jeg har aldrig hørt, at Københavns befæstning skulle have holdt nogen tilbage. Det var vist den mest kostbarfe foasko i dansk militærhistorie, for hvorledes skulle det have forhindret tyskerne i at tage Jylland og Fyn?

  Jeg forstår godt jeres omskrivninger af historien. Det er sådan set i orden, for historien skriver man altid sådan som det passer en bedst. Ikke noget problem med det; men når jeres fortælling–eventyr om Danmark–bruges i en moderne debat om landets fremtid, ja, undskyld, så er der altså andre fortællinger, der ikke peger i samme retning.

 36. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche
  Jeg ved ikke, hvad der menes med “jeres” påståede omskrivning af historien, men jeg er også ret ligeglad.
  M.v.h.

 37. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jens Ole Christensen (red.), Michael H. Clemmesen, Ole L. Frantzen, Michelle L. Hjortgaard, Martin Jespersen (red.), Anders Thorkilsen: Københavns Befæstning – Til Fædrelandets Forsvar, Gad, Statens Forsvarshistoriske Museum. Anmeldt blandt andet af Henning Lyngsbo på Historie Online.
  Københavns Befæstning gjorde det ikke alene, for den var allerede noget bagud efter sin tid under krigen 1914-18. Men der var trods alt noget at bygge på, og sammenlagt med det forhold, at Danmark havde en reel militær landstyrke på det tidspunkt, var der nok.
  Det er ikke fordi jeg er tilhænger af københavneri, men det var en rigtig beslutning at koncentrere forsvaret om hovedstaden, i stedet for at indlade sig på bevægelseskrig mod en overlegen modstander i det åbne land. Tyskland under 1. ligesom 2. verdenskrig besatte neutrale lande nøjagtig som det passede dem, men de havde ikke lyst til at få en stor styrke beskæftiget med en langvarig belejring af København.

 38. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg må medgive, at jeg har undervurderet styrken af det direkte svenske angreb mod København i starten af den store nordiske krig. De internationale allianceforhold var meget usikre, nogle gange til Sveriges fordel, andre gange omvendt. Men Danmark havde noget at sætte imod med, hvilket sammen med allianceforholdene overbeviste svenskerne om, at de bedst lod sig nøje med en gunstig fredsslutning. Hundrede år senere var den gal igen, da englænderne angreb København under Napoleonskrigene.
  Alligevel vil jeg fastholde, at Danmark efter enevældens indførelse blev meget bedre forsvaret end før, når man betragter hele perioden under ét. Ellers ville Danmark sandsynligvis have delt skæbne med Polen eller Ungarn.

 39. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Gik et indlæg tabt? Med fare for gentagelse, jeg prøver igen.
  Københavns befæstning og mobiliseringen af et koncentreret forsvar omkring hovedstaden under 1. verdenskrig virkede sandsynligvis efter hensigten. Det er der skrevet bøger om, og dem kan folk selv finde.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS THORNVIG SØRENSEN – 29. APRIL 2016 5:33:

  Jep, danskerne kunne grave sig ned bag Københavns volde, men tyskerne kunne tage resten af landet. Selv du må undse, at det er rent københavneri. Men det er rigtigt, at den danske hør blev genopbygget i sidste halvdel af 1700-tallet på grundlag af en tysk befalingsmandsstamme, der blev importeret, herunder et af mine familiemedlemmer (en Schubert, kommandiersergeant et sted i Jylland).

  Men intet af det, du har skrevet, modsiger min betragtning: At efter freden i Roskilde var landet kastebold for stormagterne.

  At tro andet, dvs. at landet kan klare sig selv, er nærmest landsskadelig virksomhed. Helledusseda, en George Soros kan lægge hele landet ned økonomisk set. Jeg gad vide om der er nogle, der var voksne før 1972, ikke kunne huske de utallige valutakriser inden da med store devalueringer, og til gengæld stabiliteten økonomisk set efter 1972. EU-modstanderne går Putins ærinde, for om noget er det EU, han går efter i sin massive propaganda og ved hjælp af sine lokale klakører–ligesom det skete i den kolde krigs tid. Det er også overlevelsesstrategi for ham, fordi de økonomiske sanktioner pga hans eventyr på Krim er ved at knuse Rusland økonomisk set. Han husker sikkert alt for godt, at det var økonomien, der gav amerikanerne sejren i den kolde krig. Han har hheller ikke noget at komme med militært. Hans budget er en brøkdel af NATOs, virkelig en brøkdel. Så er det lettere at søge modstanderen lagt ned indefra. Det er set før–jeg er gammel nok til at huske Vietnamkrigen og hvorledes den kommunistske propaganda (og narkotika) ødelagde det for amerikanerne.

 41. Af Jørgen F.

  -

  …Tyskernes indledende okkupation af Vesteuropa op til krigen mod Rusland i ’41 havde en bredde og dybde , der kun kan have haft et formål – nemlig til angreb og forsvar i en krig mod netop Rusland. Samt imødegåelse af kommunistiske opstande i de vesteuropæiske storbyer

  Der er derfor heller ingen grund til at tro andet end at der i Vesteuropa fandtes et uformelt politisk forum hvor ‘nødvendigheden’ af et europæisk forsvar mod kommunismen blev aftalt. Og præcis, som i dag, ud fra en præmis om at det, som den politiske elite anser som nødvendig politik, ikke altid er demokratisk gennemførlig.

  Det er dette uformelle forum , der nu formaliseret hedder EU. Men distancen mellem eliten og befolkningerne er præcis så stor som dengang.

  At kampen mod netop kommunismen viste sig at være en reel nødvendighed – fik som bekendt ikke Europa til at undgå katastrofen.

  Katastrofen indtraf fordi Tyskland fik sneget sekundære mål med ind i nødvendighedens politik – nemlig forsøget på at skabe alliancer med de nye politiske kræfter i Mellemøsten, der ønskede frihed fra Englænderne. Islam – og broderskabet.

  Planen pissede dels englænderne af – og med til den plan hørte desværre også massemordet på jøderne, der formentlig skulle tække islamisterne. Heri lå katastrofen.

  Så hver gang politikerne føler behovet for at distancere sig fra folket og tale om nødvendigheden af gennemførsel af store politiske projekter som folket ikke kan forstå – be ware.

  Og Europa står politisk præcis hvor vi stod op til 2. verdenskrig – mens Mellemøsten sidder fast i ‘Somme’ i Syrien . Og hverken tyskernes eller tyrkernes politiske elite bliver tilfredse med de næste måneders udvikling….

  Det trækker op til storm.

 42. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Her skal vi være meget varsomme, at ikke komme i lommen på hverken godhedsindustrien, eller i lommen på våbenindustrien, vi skal istedet forberede os på hurtig dansk brexit, en fremtid udenfor EU, en fremtid udenfor NATO, at ja hurtigt inden EU, inden NATO falder sammen, der er ingen fremtid indenfor EU & NATO.
  Iøvrigt utroligt hvor godt godhedsindustrien og våbenindustrien trives med hinanden, to sammenspiste onder vi må til livs, at vi ikke som nu ender i jihad, eller som nu hvor danskerne blevet 4′ rangs mennesker i eget land, vi må ud af EU & NATO inden for sent.

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS – 29. APRIL 2016 11:22: Klare ord for pengene: nemlig summen af dine visioner: Ingen fremtid!

  Men tak for, at du gjorde det klart.

 44. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Niels Peter, ………..selv tak ingen årsag, du skal bare spørge om noget du er i tvivel om.

 45. Af chris barnett

  -

  Ja lille Danmark mener godt derned i helvede Syrien,denne krig kan varer nogle år endnu,bomberne koste kassen idag .Hvis der blive kastet en af de,oh ja SMART bombe på almindelig folks vej, fordi det er der Isis rotte sig ind mellem folket. Det skaber bare flere terrorister..Man kunne måski bedre forstår det hvis lille Danmark har en våben industri som de andre stor lande ,de i det minste måski tjene kassen på den krig gennem Saudiene.Hvad er det nu,hvis du er ikke med os så er du imod os.

 46. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche – 29. april 2016 8:58
  Du skriver, at, citat, “Jeg gad vide om der er nogle, der var voksne før 1972, ikke kunne huske de utallige valutakriser inden da med store devalueringer, og til gengæld stabiliteten økonomisk set efter 1972.”
  1. Der var ikke økonomisk stabilitet efter 1972. Der kom netop voldsom økonomisk og monetær ustabilitet efter 1972, som varede i henved ti år.
  Faktisk var EF’s fællesmarked nærmest ved at falde fra hinanden omkring 1974 under presset. Det undgik man dog. Måske fordi datidens EF-ledere både havde handlekraft og samtidig forstod deres egne begrænsninger.
  For resten var der også en økonomisk krise i 2008, kaldet “finanskrisen”.
  2. Valutakriserne før 1972 – måske bliver de ‘utallige’, hvis man tager mellemkrigstiden med. Jeg vil dog påstå, at efter 1949-devalueringen var der stabilitet.
  Hvad angår Rusland i forhold til EU i nutiden, er jeg nødt til at sige dette.
  Nu hvor vi også har diskuteret forsvarspolitik, så har jeg en mistanke om, at danske regeringer bevidst eller bevidst har misbrugt EU-medlemskabet som en dårlig undskyldning til at nasse på USA’s forsvarsbudget.
  De har misbrugt det bløde udenrigs- og handelspolitiske samarbejde i EU som en falsk og dårlig erstatning for ægte, militært baseret sikkerhedspolitik.
  Hvis de europæiske NATO-lande havde taget deres eget forsvar alvorligt, ville det slet ikke have været relevant at bruge russisk politik som et argument i EU-debatten. Og det bør ikke være relevant. Derfor vil jeg ikke anerkende det som relevant. Hele tilgangen er forkert.

 47. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Bevidst eller ubevidst, for en ordens skyld.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og nu skyder russerne med spredehagl i dag med deres trrusler om militære forholdsregler mod Sverige–sikkert i anledning af den finske rapport om NATO medlemskab kom i dag, og den var positiv. Så med vanlig russisk timing kom truslen samtidigt med den finske udmelding, og man ser nu allerede, hvordan debatten drejer i Sverige, der helst vil stå udenfor. Det gælder i hvert fald tosserne, undskyld sosserne. Finnede og russerne tvinger dem de facto ind i NATO. Flot russisk selvmål.

  Nu må vi se, hvad de så gør med EU. De kan jo kun håbe på, at en engelsk (næppe en british, da skotterne vist ikke vil være med) udtræden smadrer EU; men det er englænderne ikke stærke nok til. Men man kan spekulere på, om der vil blive produceret biler i England i fremtiden, da tyskerne jo stort set ejer fabrikkerne, hvis tyskerne trækker deres penge ud.

 49. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Carsten Hansen

  “DF fedtspiller og sætter Danmarks interesser på spil. Det er ikke patriotisk, men skadeligt.”

  Enig.

  DF er nationalister – ikke patrioter.

  Der er pokkers til forskel.

 50. Af Carsten Hansen

  -

  @ Niels Juul Hansen:

  Det er jeg klar over, og det var med overlæg, jeg skrev upatriotisk. Det er godt observeret, at DF er nationalister. Ud over at være ulogisk, herunder uden økonomisk sammenhæng, er deres politik etnocentrisk, nationalchauvinistisk, usolidarisk og ultimativt skadeligt for landets interesser i en tiltagende globaliseret verden. Det går over min forstand og et godt stykke op i hatten, den ubesværethed og ubekymrethed hvormed folk hopper på 1950’er kolonihaveromantik-limpinden.

  Men det dokumenterer, at folkestyre i disse tider snarere ledes af følelser og fornemmelser, herunder frygt, end fornuft og moden overvejelse, anført af populistiske demagoger. Jeg er faktisk helt tryg ved at overlade udøvende myndighed til kommissærer i Bruxelles, når man ser, hvor fint et stykke arbejde de udfører, kontra den flok udygtige og fedtspillende karriereamatører, som for tiden bemander det danske Folketing, nogle få hændersmænd af den gamle skole undtaget. Og der er ikke nogen fra Dansk Folkeparti iblandt. Men et folk har jo den regering, den fortjener (dvs. har stemt ind), som Joseph de Maistre sagde for 200 år siden.

  Desværre går det i den forkerte retning: nu advokeres der for flere folkeafstemninger. Tiden er imidlertid ikke til mere direkte demokrati, men at folk tager deres demokratiske stemme i et repræsentativt flokestyre alvorligt.

Kommentarer er lukket.