Er vi verdens bedste land? I hvert fald det mindst korrupte

Af Jesper Beinov 47

Endnu en gang er Danmark kåret som verdens mindst korrupte land. Det er min påstand, at den ordentlighed, der hersker i forvaltningen og i den offentlige sektor, fremmer sammenhængskraften herhjemme, og netop sådan en tillidskultur kan være med til at få os helskindet igennem den aktuelle flygtninge- og migrantkrise.

Det er Transparency Internationals store, årlige undersøgelse, som kigger på korruption i det offentlige, der netop er udkommet. På linje med de øvrige nordiske lande, Holland og New Zealand er vi de bedste. Når vi ser bort fra anklagerne om bestikkelse i Atea-sagen med offentligt ansatte, er den slags sager sjældne i Danmark. En høj grad af gennemsigtighed, af saglighed og faglighed i forvaltningen hænger uden tvivl sammen med den danske selvforståelse:

Vi har ikke kun demokratiets formelle spilleregler. Vi har også udviklet en særlig kernekultur. Det danske samfund er således kendetegnet ved en kort afstand mellem borgere og politikere. Der er ikke langt til beslutningerne, og som foreningsland er vi gode til at organisere os i frivillige fællesskaber.

Historikeren Michael Böss har i sine værker været inde på, at danskere føler et tilhørsforhold til landet, en loyalitet og et medborgerskab. Andre forskere har i bogen »Gensyn med de danske værdier« peget på, at noget af det, som er anderledes i Danmark i forhold til andre lande, er, at vi håndfast sætter lighedstegn mellem de danske værdier og vores demokrati og homogene samfund. Der er således en tæt sammenknytning mellem stat-nation-folk-demokrati historisk set. Koblingen folk og demokrati kom med højskole- og arbejderbevægelse. Koblingen nation og stat, da grænsen blev lagt fast, og der på nær det lille tyske mindretal blev fuld overensstemmelse mellem det danske sprog og den danske geografi. Endelig blev demokratiet senest en dansk værdi med Besættelsen, hvor vi lærte at anse antidemokrater for udanske.

For mig at se er det værd at huske på, at vi faktisk har noget særligt i form af vores sammenhængskraft. At vi er en ukorrupt kultur er en del af dette særlige. Staten ses som en del af vores »fælles ejendom«, og derfor er det som at snyde sig selv, hvis man er korrupt. Vi har tillige tradition for siden enevælden at straffe korruption. Til gengæld er det værd at besinde sig på, at når man ser på danmarkshistorien i europæisk lys, har vi fået et så finmasket net af normer, at vi kræver temmelig meget af de nye danskere, der kommer til vores land. Her kan vi gøre mere for at undervise og inkludere, så det bliver nemmere at koble sig til det danske fællesskab.

I denne tid med flygtninge- og migrantkrise handler det nok så meget om at holde sammen på landet fremfor, at vi bliver splittet til atomer i rasende debatter. Lignende slagsmål ses overalt på kontinentet. Hvis ikke vi får genoprettet den politiske samtale, kan det på sigt skade tillidskulturen.

En velfungerende tillidskultur kræver tillige, at vi har en tro på, at myndighederne ikke er vores fjende, at en autoritet i uniform ikke er farlig, og at der er saglighed i forvaltningen. Netop at vi nærer tillid til hinanden afhænger i høj grad af, at vi er et ukorrupt land.

 

47 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg lærte altid som barn, at staten, det er os. Dvs. staten er ikke et overmenneskeligt individ, men summen af sine borgere. Er det ikke det, du vil sige? Staten er os. Måske var det værd at tage dette synspunkt op igen også i den nuværende situation, hvor synspunktet er under pres.

  Sagt inden det sædvanlige kor begynder at hyle op om, du ved nok hvad.

 2. Af Henrik Knage

  -

  Jeg ved ikke om det er et politisk mål i sig selv, at blive ved med, at ryste de samme mølædte kaniner op af hatten, bare fordi der er et udland der med god grund, er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved Danmark´s placering på diverse grafer inden for humanisme og evne til selvstændig tankevirksomhed, bredt defineret.

  Mindst korrupte – hvem siger det? Politikerne.
  Lykkeligste folk – hvem siger det? Politikerne.

  Kedeligste folk – hvem siger det? Dem i udlandet.

  Fx. så tvivler jeg oprigtig talt på, at det der skete i Köln, nytårsnat godt kunne have foregået i London – i præcis 5 min. Englændere holder sammen som ærtehalm, når lokummet brænder.

  Danskere – især deres politikere er nogen slapsvanse.

  I England ville de der arabere og nordafrikanere havde fået alvorlige buler i hovedet, hvis de havde opført sig på samme måde i London, som de gjorde i Köln.

  Det der sker nu, er at England godt kan se en sammenhæng mellem det der skete i Dansk politik under 2. Verdenskrig – og så op til i dag – li´som jeg kan.

  Danmark bliver for at sige det hårdt og brutalt, pillet ned af den internationale rangstige. Det er hvad der foregår.

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg vil faktisk give dig ret Beinov, sammenhængskraften i Danmark er stadigt ganske (unikt god) blandt andet takket være en som du nævner ikke korrupt offentlig sektor. Men min anke anke går nok mere på, at den fylder for meget af den samlede økonomi og forstår man ikke dette og tilpasser sig til en fremtidig global virkelighed så vil dette(sektorens størrelse) true sammenhængskraften på den lange bane.

 4. Af Uffe Staulund

  -

  Jeg har ikke læst Michael Böss’s bøger, men det du beskriver om Danske værdier, kan jeg fuldt ud tilslutte mig.

  I dagens Danmark bliver man kaldt nationalist, hvis man kan lide ‘rødgrød med fløde’ og ‘Den danske sang, er en ung blond pige.’

  Efter murens fald er socialisterne gået i panik, det svarer vel til at Vatikanet blev revet ned.
  At Danmark er det mindst korrupte land i verden er godt, men man siger ikke noget om den skjulte korruption, som foregår i Danmark.

  Det er da glædeligt at man ikke skal have løse 100 kr i lommen, ifald man bliver stoppet af politiet.

  Atea-sagen er ikke enestående, sådanne sager har altid været. Marius-sagen i Ålborg var ikke en enlig svale. Danmarks Lærerforenings udlejning af boliger til gode venner, som fortjener at få en god og billig bolig og slippe for den trælse kø, er heller ikke enestående, blandt boligselskaber.

  Den stille daglige korruption i Danmark flyver under Transparency’s radar. Det er vel godt det samme, ellers ville de have nok at gøre i den organisation.

  Det er meget lettere for pressen i Danmark, at fokusere på Statsministerens fly forbrug og tøj indkøb.

 5. Af Henrik Knage

  -

  Det er vist et skønmaleri af Anna Anker (Skagenmaler) der for at alle skal kunne identificerer sig med sig selv, som dansker får et flueben ved årets udgang. Dag ud og dag ind, år ud og år ind, mere af vane end af viden.

  Kære venner – li´som tiden flytter sig, flytter korruptionen også. Før i tiden kunne den findes i loger, nu kan den træffes på golfbaner – og ingen ved noget som helst.

  For at sige det lige ud, så har Danmark det pæneste tapet, og det er pænest hvis man som virksomhed spiller golf og spiller golf med de rigtige, helst en sagsbehandler fra et Jobcenter, fordi så kan man få lavet en hel tilbygning ganske gratis, med tapet.

  Så SORT er det blevet. Det nye SORT.

 6. Af Jens Winther

  -

  Jeg er meget enig i Beinovs betragtninger.

  Men jeg vi gerne minde om, at vi i disse år ser en stigende tendens til at myndighederne agerer på en måde, som virker nedbrydende på tillidsforholdet mellem stat/myndigheder og borgerne. Det er en meget ubehagelig udvikling, som kan få alvorlige konsekvenser for det danske samfund. Desværre er der intet der tyder på, at politikerne tager problemet alvorligt.

  Eksempler:
  1) SKAT’s opførsel i en række skattesager, hvor de på helt urimelig vis har forfulgt enkeltpersoner og aktivt har brugt fortielser og løgnagtigheder for at ramme de pågældende. Kasi-Jesper og Camilla West er bare to eksempler af en lang række.

  2) SKAT’s bevidst fejlagtige ejendomsvurderinger – og benægtelser i forsøget på at skjule forholdene.

  3) Politiets adfærd under det kinesiske statsbesøg og – endnu mere alvorligt – forsøgene på at lægge røgslør ud over politiets egne ulovligheder.

  4) Politiets og justitsministeriets løgne overfor Folketingets retsudvalg i sagen om besøget på Christiania.

  5) Politiets manglende evne/vilje til at opretholde lov og orden i fx ghettoområder.

  Når man som borger ikke længere kan føle sig sikker på, at myndighederne overholder lovgivningen og endda oplever myndigheder forsøge at skjule lovovertrædelser og løgne – så nedbrydes tilliden mellem borgere og myndigheder. Der er tale om en alvorlig misligholdelse af “samfundskontrakten”, som er totalt ødelæggende for nogle af de mest grundlæggende værdier og styrker i det danske samfund.

 7. Af Henrik Knage

  -

  I alle tilfælde det mindst korrupte land i Verden!
  Der burde være afsluttet med et ?

  Det ligner opklaringen af, og efterforskningen på mordet af J.F. Kennedy, samt Statsminister Oluf Palme (Made in Sweden).

  Det er jo klart, at hvis der bevidst ledes efter beviser, de forkerte steder – så finder man kun det der meningen der skal findes.

  Korruptionen er bare sat “på skinner” i Danmark – men det betyder langt fra, at den ikke findes.

  Det vil også være vanskeligt, at finde et friskt lig inde i midten af en Bornholms granit, der er 40 millioner år gammel.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  @ Henrik Knage,

  Der er ikke så mange ansatte i Transparency International, så de har personale til at bemande alle de golfbaner, der er i Danmark, men også korrupte kan også trænge til frisk luft.

 9. Af Kent Andersen

  -

  Wow. Med de kriterier og den beskrivelse må Nordkorea være nummer 2 på listen.

  Når du skriver “danskerne” mener du vel FLERTALLET af danskerne. Du taler om “Danmark” og “danskerne” som var det de samme begreber. Det lyder ikke som et land, hvor man har lyst til at være anderledes, eller mene noget andet end andre. Er du “en fri fugl” eller liberalt sindet? FLYGT inden de binder dig!

 10. Af B. Nielsen

  -

  Tak til Jesper Beinow for et godt indlæg.

  Det er noget centralt for Danmark, at vi går til tingene med uimponerthed, og at vi – i hovedtræk – holder sammen. Vi tager vores diskussioner, men i det store og hele er der menigmand imellem en betydelig ens opfattelse af tingene.

  Nuvel, nogle kan jo blive så fine og få gode stillinger i New York, så de føler sig højt hævet over almindelig anstændig omgangstone, men det hører heldigvis til undtagelsen.

  Og når alt kommer til alt, hvor mange ville så bytte tilværelsen i Danmark ud med tilværelsen i et andet land ?

 11. Af Jesper Beinov

  -

  @jens Winther
  God pointe!

 12. Af Kent Andersen

  -

  B. Nielsen: Hvad med at skifte tilværelse uden at skifte land, eller skifte land uden at skifte tilværelse? Er det umuligt?

 13. Af Jesper Beinov

  -

  @Ole Skovgaard
  Ja, den offentlige er for stor. Men ukorrupt og opleves legitim, og derfor kan vi også diskutere størrelsen på den i al fordragelighed

 14. Af Jesper Beinov

  -

  @B. Nielsen
  Ja, vi er heldigvis et af verdens bedste samfund men der er også brug for, at vi værner om fællesskabet. Og det er min beskedne pointe her, at der er en række vigtige forudsætninger.

 15. Af Finn Bjerrehave

  -

  Verdens bedste til fartbøder, nemlig 500 millioner i indtægt til statskassen via u-lækker fartkontrol, og statskassen siger tak, men afleverer 10.000 millioner til Momssvindlere i Danmark og Udlandet.
  Desværre udtalte tidligere skatteminister Holger K. SF, vi var travle optaget af Kasi Jespers skattesag, så derfor manglende kontrol.
  Kinesisk besøg i Danmark, måtte Tibetanske flag ikke kunne ses i byrummet, og hvem der gav ordren er 4 år efter stadig ikke oplyst.
  7 mobiltelefoner brugte 4 indsatte i Krudttøndesagen og hvem forstår dette svigt, men justitsminister Søren Pind, tør ikke udtale om hvor megen trafik disse telefoner udgjorde.
  Tidligere statsministers mand, fritaget for skat i Danmark opholdsreglerne endda overskredet, og i morgen kommer en god løsning.
  Korruption?eller stor underholdning. Finn Vig

 16. Af Kent Andersen

  -

  J. Beinov : Har du nogensinde selv boet i et andet land? Eller er du een af dem, der sidder hjemme på sofaen, og kloger sig på livet i resten af verden? Uden nogensinde at have haft en længere samtale eller noget samvær med en udlænding? DET har jeg oplevet mange gange, og det kan jeg SLET, SLET ikke tage alvorligt. Det er næsten komisk. Det kan selvfølgeligt være, at du simpelthen øser ud af din store erfaring.

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  Tak, Jesper Beinov, for endnu et godt indlæg.

  Du er borgerlig – jeg selv centrumvenstre, men alligevel er vi begge 100% enige om noget så fundamentalt som tilliden til hinanden.

  Selvfølgelig er der undtagelser hvad angår korruption. Brådne kar vil der altid være, men når det bliver afsløret, bliver der taget hånd om det.

  Rart med en blog, hvor det er indholdet der gælder, og ikke den skringre tone. Jeg tror din debatform smitter.

  Eksemplets magt…………… :-)

 18. Af J Nielsen

  -

  “I denne tid med flygtninge- og migrantkrise handler det nok så meget om at holde sammen på landet fremfor, at vi bliver splittet til atomer i rasende debatter. ”

  Det er rart at høre at det her med at “skille fårene fra bukkene” er lagt på hylden. For det var da om noget beregnet på at splitte landet ad.

  “I dagens Danmark bliver man kaldt nationalist, hvis man kan lide ‘rødgrød med fløde’ og ‘Den danske sang, er en ung blond pige.’”

  Kun hvis man samtidigt vil have Frit Fyn til Ejderen.

 19. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jens Winther,

  Din begrundelser for de problemer, som vi borgere mærker fra myndighedernes side, sker jo for ‘vores eget bedste’.

  Myndighederne vil hævde, at det er for, at vi kan opretholde vores velfærd, og samtidig være verdens lykkeligste folk.

  Topfolk for skat og politi vil gerne op og trykke dronningen i hånden, når de har fået deres ‘sildesalat’ i knaphullet, derfor må de slide i det, for de ministre, som er deres chefer.

  Dit punkt 1. er nok en følge virkning af Thornings skattesag, og for at dække over den inkompetance som Skats IT problemer er vokset med.

  Ejendomsvurderingerne er for at skovle penge i kassen til dækning af EU, vindmøller og pensioner til politikerne på Christiansborg.

  Politietes adfærd under det kinesiske stats besøg og retsudvalgets besøg på Christiania skyldes at vi havde, en radikal justitsminister, der ville genere Pia Kjærsgaard.

  Dit punkt 5 om Politiets manglende vilje/evne til at opretholde lov og orden i Christiania og ghetto områderne skyldes, at de er dæmpet ned af Stine Bosse segmentet, som repræsenteres af næsten halvdelen af Christiansborg.

  Løsningen er, at vi får udskiftet alle top embedsmænd ved hvert valg a.la. USA, og inviterer Transparency International en tur på Christiania

 20. Af Jesper Beinov

  -

  @Niels Juul Hansen
  Tak for de pæne ord. For mig at se er der helt fundamentale principper, som deles på tværs af politiske uenigheder, og som vi må stå vagt om. For at bevare et ordentligt samfund.

 21. Af preben jensen

  -

  Lad os bare et øjeblik forestille os at Danmark er verdens bedste land. Men vil det så ikke være synd at ruinere og ødelægge det? Er ødelæggelsen ikke i fuld gang? Er der tvivl om at Europa, Sverige og Danmark osv. er områder hvor økonomien, velfærden og civilisationen samt alt med demokrati, fred, familieliv, sundhed, kultur og sikkerhed er under voldsomt pres?

 22. Af B. Nielsen

  -

  Preben Jensen – Du har meget ret. Det er utroligt vigtigt, at vi holder fast i vore værdier. Det er jo på grund af dem, at vi er blevet til et af verdens bedste lande.

  Som det er nu, er den position under angreb, desværre ikke mindst fra uvederhæftige journalister i ind- og udland.

  Så meget desto vigtigere er det, at vi ikke forfalder til at kritisere en hver bagatel eller forfølge folk for noget, de har gjort for længe siden.

  Lad os bruge vores energi overfor dem, der virkelig prøver på at nedbryde vort samfund og vort fællesskab. Efter den seneste meningsmåling ser det ud til, at vi har et større oplysningsarbejde foran os.

 23. Af Helge Nørager

  -

  I et lille land, hvor alle kender alle i de kredse hvor mennesker færdes.
  Er alt åbent og skjult.
  Og aldrig sker det at mennesker kun ansættes fordi de er i familie.
  Aldrig får en leverandør af varer, ordre pga slægten.
  Aldrig, aldrig
  Og det er en løgn at påstå, at mennesker som omgås mennesker af samme holdninger, samme vaner, samme ønsker for fremtiden.
  Ikke hjælper hinanden lidt.
  Det er løgn…………………….

 24. Af preben jensen

  -

  Mange af passagererne ombord på TITANIC havde svært ved at tro på at skibet var ved at synke. De var jo omgivet af rigdom, luksus og moderne teknik til alle sider, så det kunne da ikke passe at deres verden var ved at gå under. Men realitetssansen/ moralen/ dømmekraften på broen var ikke hvad den burde have været. Det samme kan nok siges om Borgens, Mer kels og diverse partiers evner, når det gælder om at manøvrere i et farligt farvand fyldt med miner, rev og klippeskær.

 25. Af Jens Hansen

  -

  Et udmærket debatindlæg fra Jesper Beinov.
  Og en rimelig sober debat.
  De personer som kun deltager i debatterne for at komme med personangreb og starte skænderier ses skældent på Beinovs blog.

  Det er stort set de samme lande som står øverst på Transparency Internationals liste hvert år.
  Små politisk stabile lande.
  Ikke kulturelt ensartede og homogene lande nødvendigvis.
  Singapore er også helt i top.

  En velfungerende tillidskultur kræver tillige, at vi har en tro på, at myndighederne ikke er vores fjende.:
  Skriver Beinov.

  Her går det desværre knap så godt.
  Politi og retsvæsenet er efterhånden knap så gennemskueligt.
  Politikerne har groft udnyttet den terrortrussel, som de selv har været med til at skabe til at skabe et uoverskueligt retssystem og overvågningssystem.
  Som skaber utryghed.
  Og mistillid til politi og retssystem.

  Hvad angår at holde sammen på landet, så er det ikke alle som ser dette til deres fordel.
  Et parti er blevet landets største på at skabe fremmedfrygt og mistillid.
  Venstre halser efter for at bevare regeringsmagten for enhver pris.
  Med det resultat, at Danmarks omdømme i omverdenen er ødelagt.
  S halser også efter DF. I håbet om at vinde næste valg.
  Men at lefle for vælgernes indre svinehund kan jo ikke direkte kaldes for korruption.

 26. Af p jensen

  -

  Ja, vi har et stort oplysningsarbejde foran os, hvis vi skal undgå at Danmark synker. Man bør nok støtte FOR FRIHED og diverse bogudgivelser og netaviser mv.

 27. Af Jens Hansen

  -

  Et udmærket debatindlæg fra Jesper Beinov.
  Og en rimelig sober debat.
  De personer som kun deltager i debatterne for at komme med personangreb og starte skænderier ses skældent på Beinovs blog.
  Det er stort set de samme lande som står øverst på Transparency Internationals liste hvert år.
  Små politisk stabile lande.
  Ikke kulturelt ensartede og homogene lande nødvendigvis.
  Singapore er også helt i top.
  En velfungerende tillidskultur kræver tillige, at vi har en tro på, at myndighederne ikke er vores fjende.:
  Skriver Beinov.
  Her går det desværre knap så godt.
  Politi og retsvæsenet er efterhånden knap så gennemskueligt.
  Politikerne har groft udnyttet den terrortrussel, som de selv har været med til at skabe til at skabe et uoverskueligt retssystem og overvågningssystem.
  Som skaber utryghed.
  Og mistillid til politi og retssystem.
  Hvad angår at holde sammen på landet, så er det ikke alle som ser dette til deres fordel.
  Et parti er blevet landets største på at skabe fremmedfrygt og mistillid.
  Venstre halser efter for at bevare regeringsmagten for enhver pris.
  Med det resultat, at Danmarks omdømme i omverdenen er ødelagt.
  S halser også efter DF. I håbet om at vinde næste valg.
  Men at lefle for vælgernes indre svinehund kan jo ikke direkte kaldes for korruption.
  Og adresseres ikke af Transparency International.

 28. Af p jensen

  -

  Både berlin geren og jp er i gang med oplysning. Se aa munds “Det store svigt” og mic ha el jalvings debatter.

 29. Af Peter Post

  -

  Jesper Beinow må lide af enorm naivitet med sådan et indlæg . Velkommen i foreningen af gensidige rygklappere…. Det er jo også foreningsliv som han skriver om.

  De undersøgelser ændre jo ikke på det faktuelle der sker i Danmark. Man kan ikke slette virkeligheden med en overfladisk undersøgelse. Som mange har skrevet om i kommentarerne her, så sker der dagligt korrupte hændelser i dette land. Og jeg mener Beinov læser resultatet af undersøgelsen som fanden læser Bibelen. Det er jo ikke ensbetydende med nul korruption som han beskriver.

  Beinov hører nok også til dem der mener, at vi har det bedste skolesystem og det bedste sundhedsvæsen i Danmark. Det ville klæde danskerne at blive lidt mere oplyste og se på omverden og Danmark lidt mere realistisk. Laves der en liste over selvfede nationaliteter ja så er danskerne klart på 1. Pladsen og mon ikke Beinov kommer højt op på den individuelle rangliste. ????

 30. Af Axel Eriksen

  -

  Danmark er nok nr. 1 i verden m.h.t. statsborgere, hvor der er så meget ytringsfrihed, at så mange uden repressalier kan fremkomme med hadefulde bemærkninger mod regering og andre, der ikke har samme mening! Nationalt selvhad!

 31. Af preben jensen

  -

  Nogle mennesker synes at gå rundt med skyklapper og tykke røde brilleglas. En invasion og ny besættelse er i gang, rets- og velfærdsstaten og hele vores kultur og livsgrundlag er ved at blive afskaffet af masseindvandring og politiske svigt, men skyklappersoner og ignoranter snakker kun om berigelse, rigdom, gavmildhed, fremmedfrygt, indre svinehunde og global næstekærlighed og endeløse menneskerettigheder. Det med indre svinehunde gælder danskerne, og det med gavmildhed og næstekærlighed gælder migranterne. Skyklappersonerne vil eller kan ikke forstå at deres utopier og globale næstekærlighed hurtigt kan ende i ruin, ulykke og katastrofe for det danske folks vedkommende.

 32. Af Kent Andersen

  -

  Ja en totalitær grad af ytringsfrihed og demokrati, hvor alle er med til at ytre sig og bestemme over alting – det er vel rigtigt godt. Så kan enhver være med til ytre sig og bestemme over alting – selv emner man ikke ved en pind om, og hvor man er dum at høre på:) Nu bliver jeg nok upopulær. At komme her og påstå, at der er emner, hvor det ikke er alle der kan og skal bidrage – det er dælme frækt og “elitært” her i Danmark.

 33. Af Jan Andersen

  -

  Danmark et af de mindst korrupte lande , mht penge ja – men politisk er Danmark et af verdens mest korrupte lande !

  En mindre kreds af familier har sat sig på magten i Danmark, og sætter deres børn ind i folketinget, man husker vel da Thorning udnævnte purunge studerende til ministre – børn af tidligere ministre.

  Børn af folketingsmedlemer får løn, det er vel det tætteste på korruption man kan komme. Man indsætter personer som ministre som ikke var på valg, og som ingen havde stemt på. Man opretter almene boliger og giver statsansatte mulighed for at bo billigt tilleje – det er jo koreruption, som man måske husker fra Sverige for nyeligt.

  Domstole dømmer udenfor loven, domspraksis er i strid med Grundloven, domstole dømmer som regeringen vil (retten at at trykke “mønt” fortolkes i Grundloven af dommere til kun at gælde møntser og ikke penge generelt).

  Kommuner ekspropriere privat ejendom for at sælge den videre.

  Huslejenævnet med uerfarne jurister, og ofte ikke-uddannede, afsiger domme og nedsætter husleje, annulerer aftaler.

  SKAT kan overskride ejendomsretten i Grundloven ukrankelighed.

  Folketingets politikere kan dagligt bryde Grundloven ved at afgive suverænitet til EU, uden at spørge befolkningen, folketinget manipulerer og skjuler for befolkningen.

  Politi og folketing fortier og udøver cencur omkring indvandring, episoder – ganske som det gøres i Sverige.

  Listen over politisk korruption i Danmark er jo alenlang – lad lad være med at komme med sådanne udtalelser, som kun en dansker med storhedsvanvid kan råbe op med . Danmark er jo et pimitivt, provincielt og uciviliceret samfund sammenlignet med lande i Sydeuropa.

 34. Af Peter Valeur

  -

  Sjovt nok, så har Nord Korea også lige offentliggjort en undersøgelse, som viser, at landet er verdens mindst korrupte, og befolkningen er lykkelige som aldrig før.

  Undersøgelsen er bragt af landets uafhængige Presse tjeneste. Så det må vist siges at være så tæt på sandheden som det overhovedet kan komme.

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Peter Valeur

  Det viser, hvor vigtigt det, at det ikke er landene selv, der laver disse målinger.

  Tænk bare på hvordan udlandet opfatter de nye stramninger for flygtninge sammelignet med regeringens egen selvopfattelse.

 36. Af otto barreth

  -

  Aarsagerne til den enorme folkevandring til vesten, fra de islamiske lande er soleklar!

  Undtagen de kollosalt rige oliestater, lider disse landes befolkninger under den storste armod og underetrykkelse af kvinder og seksuelle minioriteter.
  Grundene er fanatisk,middelalderlig religion som ikke maa kritiseres, og ofte medforer doden for “frafaldne”, samt en uhyrlig befolkningsvaekst.
  Korruption er ogsaa et stort problem i alle disse lande.

  Faa kan fremvise merits, som gor dem egnede til at forandre tingenes tilstand,eller til at leve op til vestens kram om uddannelse.
  I Pakistan myrder man los paa unge som frekventerer hojere laerestater.

  Oplysningstiden gjorde undervaerker i de kristne lande i 1700 tallet, men findes ikke i den muslimske verden.
  Fremtiden i disse lande, bliver aldrig bedre, tvaertom vaerre, hvis alle mobile,unge mennesker, begiver sig mod EU og vesten.

  Derfor burde man i Danmark holde igen med skytses mod regeringen og den majoritet af folketingsmedlemmer, som stemte for de nye asylregler.

  Vi udforer ikke en humanistisk,hjertensgod handling, ved at stotte migration fra disse lande,tvaertimod.
  Vi maa stotte en ny oplysningstid, saa de unge og staerke kan blive og kaempe for at aendre tilvaerelsen i deres lande.

  Nu vil Sverige sende op til 80.000 migranter retur, og ingen realistiske mennesker vil kunne mene, at vi kan tage imod hele Mellemosten!
  I Danmark er flere paa vej retur, utilfredse med indkvarteringen,kosten,badeforholdene,sygehjaelp, tandpleje ………….og kulden.
  Staten betaler flyrejsen!

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Otto Bareth

  “Staten betaler flyrejsen!”

  Selvfølgelig er vi nødt til at sende alle tilbage, som ikke har krav på asyl.

  Hvis ikke staten skulle betale, hvem havde du så forestillet dig?

  Det havde naturligvis været billigere med store togvogne, men det gik af mode i midten af forrige århundrede.

 38. Af Jens Sørensen

  -

  Jeg vil vende den lidt om og i stedet konstatere: Danmark er det land, hvor bestikkelse og/eller korruption er mest tilladt/accepteret.
  Da jeg selv bare er et af mange ofre, kan jeg med stor sikkerhed sige, det forholder sig således. Derfor tror jeg, at vi nok er det mest korrupte land overhovedet.
  Da det vil være økonomisk hasard at anlægge sag imod skadevolderen, og sandsynligvis være umuligt at vinde en sag imod denne, afholder jeg og alle andre forulempede os fra at anlægge den slags sager. Skadevolderne er i vidt omfang begunstigede af lovens bogstav der ofte er lidt diffus. Politisk rygdækning vil de næsten altid få, og desuden hænger de sammen som ærtehalm, hvis de er pressede og mangler opbakning.
  Som sagt er det nytteløst at forsøge alene-mand at bekæmpe ondet. Det er så gement – næsten implementeret i “den danske model”, at det er praktisk taget umuligt at vinde en sag ved domstolene mod offentlige eller halv-offentlige foretagender.

 39. Af Jens Sørensen

  -

  Jeg vil vende den om og i stedet konstatere: Danmark er det land, hvor bestikkelse og/eller korruption er mest tilladt/accepteret.
  Da jeg selv bare er et af mange ofre, kan jeg med stor sikkerhed sige, det forholder sig således. Derfor tror jeg, at vi nok er det mest korrupte land overhovedet.
  Da det vil være økonomisk hasard at anlægge sag imod skadevolderen, og sandsynligvis være umuligt at vinde en sag imod denne, afholder jeg og alle andre forulempede os fra at anlægge den slags sager. Skadevolderne er i vidt omfang begunstigede af lovens bogstav der ofte er lidt diffus. Politisk rygdækning vil de næsten altid få, og desuden hænger de sammen som ærtehalm, hvis de er pressede og mangler opbakning.
  Som sagt er det nytteløst at forsøge alene-mand at bekæmpe ondet. Det er så gement – næsten implementeret i “den danske model”, at det er praktisk taget umuligt at vinde en sag ved domstolene mod offentlige eller halv-offentlige foretagender.

 40. Af Jens Hansen

  -

  Af otto barreth – 29. januar 2016 17:11
  “Undtagen de kollosalt rige oliestater, lider disse landes befolkninger under den storste armod og underetrykkelse af kvinder og seksuelle minioriteter.”

  Den værste undertrykkelse af kvinder og seksuelle minoriteter finder sted i de rige oliestater.
  Saudi Arabien er den værste.
  Disse rige oliestater er tætte allierede med USA og Vesten.
  USA og Europa har holdt despoterne og tyranerne i disse lande ved magten i årtier.
  Disse rige oliestater er i øvrigt ikke så rige mere.
  På grund af olieprisen.

  Takket være Vestens krige i de muslimske lande er de kristne nu næsten fordrevne.
  I de lande hvor kvinder og minoriteter tidligere havde rettigheder, har Vesten fået indsat regimer hvor kristne fordrives, kvinder og minoriteter undertrykkes.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jens Hansen,

  Alt sammen rigtigt bortset fra én ting. Du skal søge meget længere tilbage, i nyere tid til Første Verdenskrig og de allieredes forræderi mod araberne, symboliseret ved den franske kommandants spark til Saladins kiste i Damaskus: ‘Så er vi her igen, Saladin!’ Støtten til oprettelsen af staten Israel frem til 1948 er en anden grund til den tragedie, som har ramt den mellemøstlige kristendom. Så hjalp det heller ikke, at Bush benyttede korsfarersprog. Det gamle, middelalderlige traume eksisterer i bedste velgående endnu hos den muslimske befolkning i Mellemøsten.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper B,

  Kan du lige tale et borgerligt ord til dit filter!

 43. Af Hanne Tahler

  -

  Hvad er egentlig Statens succes kriterier for bibelforskere?

 44. Af Benny B

  -

  Bare rolig , den førsteplads vil forsvinde gradvist med den nordafrikanske migration.
  Vi så det med tolken, som lavede kundernes køreprøver, for en ekstra skilling og vi ser de aktuelt med moms svindel, hvor pengene ender hos IS.

  I øvrigt er det ren galskab, at man kan få et kørekort, uden at kunne læse prøven.
  Vi er i en transition til en bananstat.

 45. Af georg christensen

  -

  “Korruption”, et ord blot, som burde slettes, et ord, som overalt kan bruges og ingen værdi kan tilskrives.

  Min forståelse af ordet, var engang : At drage fordel af ( noget andet) til fordel for sig selv, en forståelse som idag er normaliteten i kampen mod hinanden, en kamp, som er fuldstændig værdiløs og i stedet burde erstattes af et ord som kooperation. Verdens folkets fællesskabs kamp for i forening at finde løsningen uden at trampe på hinanden i magtbegærdet´s uendelige grådighed.

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  For os er vi det i hvert fald – det bedste/et af de bedste, selv om det er gået tilbage og lidt mere ukendeligt. i dag. Fordi vi ikke lever med ånden fra korsfarernes tid – og Busch var en idiot af rang i sin retorik blandt andet, så han til sidst var nødt til at gå i krig i Irak for ikke at miste æren .. men på et fejlagtigt grundlag, og desværre kunne vi ikke spørge den irakiske befolkning forud for dette at få afsat Sadam Hussein. Det glemmes, at Irak er fra omkring 1919 sammensat til én stat af flere delstater .. og at Sadam havde myrdet en vis del den kurdiske befolkning allerede i nord, såvel som han ville erobre Kuwait.

  Så se hellere til at holde focus på andet end vielsesringe og smykker – en arg fejltagelse – og så holde focus på kilden/kilderne til alt dette nu — det er ikke blot krige, vi måske ikke skulle have involveret os i – men verdens syge og ofte magtliderlige ledere, se til Afrika – ikke en sk.. bedre alt for mange stedet i de sidste også 40-70 år –vi betaler og hjælper, men vi kan ikke nakke hver og en leder der .. osv. Vi forsøger med gulerod og vi kan altså ikke ændre verdens syge personligheder til noget bedre, og desværre ser vi ofte, at dem, der vitterligt vil noget bedre for mennesker ude i den store verden, de dræbes!!!

  Det er trods alt Vesten, der har haft den fremdrift inden for teknologi og viden, videnskaber – OG vi er altså kommet noget længere end Mellemøsten i forh til at behandle mennesker ordentlig, ikke holde dem i analfabetisme mmmm.

  Så – for ensidigt et billede, fordi de andre stater rundt om på kloden er lige så onde, når det kommer til stykket. Det glemmes – og at vi i Vesten ikke vil gøre køb på de fremskridt for mennesker, vi trods alt har udviklet og udvirket også i mindre målestok – også selv om billedet i forh til tidligere med imperalismens svøbe, når den i hv f var værst for diverse befolkninger, så er det også dér gået fremad.

  Så – i stedet for at tale os ned under gulvtæppet med tidligere tiders dit og dat, så er det på tide, at vi rejser hovedet op og ikke er én stor undskyldning for os selv og fortidens mennesker.

  Saudierne kunne glimrende være fulgt bedre med, hvis det ikke var for det problem, at kongefamilien der forudsætter og forkæler sig selv og har gavn af at være ved magten! Som i Afrika stater nu – de vil blive siddende, fordi de er klar over, at ellers ryger deres hoveder, fordi de ofte har været barbariske overfor deres befolkninger – og er de fattige el for fattige for den del, så er der tillige uro – og vi ser med Syrien: Bare plaffe fredelige demonstranter ned – og så de mange terrorgrupper, mere el mindre ‘friheds-elskende’, når de kommer til stykket .. eller ???

  Så – se lige at komme lidt videre for vores egen skyld, få stoppet krigen i Syrien, som nogen har fordel af fortsætter, sælger våben og militærfly kloden rundt nærmest, så vi er stadig opdelt i Rusland/Kina mod øst og så Vesten .. møg!

  Og – visse arabiske stater lempet ganske vist en smule – men de skal så lige ogs som både Rusland og Kina have verdens højeste tårn og bygninger, så kom ikke her, at Vesten ikke bare er misundt på visse stræk – og så skal de naturligvis kanøflet og ligefrem med islam undermineres af visse stater.

  Er der nogen, der dér begræder, at deres folk lider i deres lande, stadig er fattige og mishandles yderligere og fængsles og dræbes, såvel som nogle steder tingere uddannelse eller slet ingen. Det holder ‘firmaerne’ i både kog og ved magten, hvor der igen vil rulle hoveder andre steder, hvis der ikke fortsat sker en bedre materiel udvikling.

  Så – alle er på den. Vi også – men det er ofte alt for ensidigt, selv om vi også herhjemme har plads til forbedringer – men sværere, når vi nærmest skal ses fortsat at have yderligere og nærmest et helt lands befolkning her. Det tager på kræfterne.

  Og – som Lemche skriver, så er det rigtigt, at staten er hver og en af os, et samfund består af dets borgere, hver og en – og er ikke et el andet diffust begreb; MEN det glemmes i store dele af verden både syd og øst for os. Ingen vrøvl – hold din kæft – eller fængsles du, og vi har tillige magten til at dræbe dig. Ikke noget vestligt pjat .. de bestiller ikke andet end at gøre sig rige og efterligne Vesten. Verden rundt – syd og øst for os.

  Så – en masse herhjemme at se til, og det er så det, vi forundes med indvandringen at afskæres fra – og bare nyde det lidt, bare en Søndags-fridag som den med biler, så uden alt det møg, vi præsenteres for af problemer hver eneste dag, grundet disse ikke-demokratiske stater osv.

  Det var så den Søndags-prædiken.

  Jeg kunne også bare skrive: Op med humøret og deltag ikke yderligere i den masochisme, vi tildeles og desværre så rigeligt vånder os under i forvejen. Det fremmer ikke noget – så kom da for h…… med nogle praktiske råd til at forbedre, fremfor at kritisere nærmest bundløst. BHL

 47. Af georg christensen

  -

  Verdens bedste land, det mindst korrupte?.

  En udtalelse som nok skal tages med et vist forbehold, alt efter hvordan “korruption” deffineres , om øjne der ser derpå er lukkede eller åbne.

Kommentarer er lukket.