Så meget kvindehad

Af Jesper Beinov 36

Mænd, der hader kvinder, er kommet øverst i debatten ovenpå sexovergrebene i både Köln og andre steder i Europa, og nu kobles det til flygtninge- og migrantkrise og mellemøstlig kultur. For mig at se er det nødvendigt med en obligatorisk oplysningsindsats om kønsligestilling og kulturelle normer samt nultolerance over for alle, der ikke respekterer danske kvinder.

Vi må simpelthen tale åbent om dette kvindehad. Det har en række danske meningsdannere med bl.a. arabisk, afghansk, tyrkisk eller kurdisk baggrund gjort her i Berlingske. Særligt Ahmad Mahmoud, Naser Khader, Geeti Amiri, Fatma Öktem, Elmas Berke og Halime Oguz har med hver med deres stemme, på hver deres måde peget på det kulturelle problem, der er med kvindesynet blandt nogle af Europas nytilkomne flygtninge og migranter samt i dele af de nydanske muslimske miljøer, Der er en indelukket dunst af politisk korrekthed i debatten, men disse debattører slår vinduet op på vid gab: De kender miljøerne, de er autentiske stemmer, som bekræfter, at vi har med et vanskeligt spørgsmål at gøre, der rækker ud over det rent socioøkonomiske, men tillige har en art kulturel dimension.

Bevares, der findes samtidig en lang tradition for patriarkalisme og kvindehad i europæisk kultur og tænkning, men den er vel at mærke trængt i baggrunden og for længst dømt illegetim, fordi den åbentlyst er i modstrid med det åbne samfunds individualisme.

Vi skal langt tilbage, før det overhovedet kunne tænkes. Før 1. Verdenskrig var der race- og kulturteorier, som målt med vores alen mildt sagt er utænkelige i dag. F.eks. Otto Weininger (1880-1903) havde teorier om den absolutte modsætning mellem mand og kvinde, som blev brugt til at udmale kvinden som farlig vampyr, der udtømmer manden, og sådanne syge forestillinger blev en bestanddel i fascistisk tankegods. “Hitler kan ikke forstås uden Weininger og den sump af vanvittige og gyselige tanker der beherskede hans ungdoms Tyskland eller Østrig”, skriver den frihedsorienterede forfatter Henrik Stangerup i “Fangelejrens frie halvdel” (1979, p. 106). Men pointen er her, at senest siden 2. Verdenskrigs afslutning har den type tænkning ikke været fremherskende.

Ganske vist kender vi den venstreradikale, svenske Stieg Larssons filmatiserede romaner, hvor temaet om kvinden som mindreværdig er til stede, men det er netop karakteristisk som et ekstremt randfænomen og ikke et normalbillede. Her ser jeg ikke bort fra, hvad der ellers kan ske i den europæiske hverdag af overgreb, som helt grundlæggende skal og bliver adresseret.

Retsstaten må og skal forsvare sig. Ikke ved at kræve, at kvinder skal tage særlige forholdsregler i det offentlige rum. Retsstaten skal tværtimod sikre, at kvinder som mænd kan færdes trygt overalt. I de åbne samfund har kvinden retten til egen krop. Til at gå klædt frit, til at leve frit, til ikke at skulle stå til regnskab for andre i form af social kontrol, der grundlæggende understøtter et syn på kvinder som mindreværdige, farlige væsener.

Problemet med den type debatter er selvfølgelig, at de virker generaliserende på en måde, som får store grupper til at føle sig mistænkeliggjort. Og det er jo til at forstå i et samfund, hvor vores udgangspunkt i det konkrete individ, ikke i en befolkningsgruppe eller et køn. Men når det så optræder i større skala, rejser det uvilkårligt spørgsmålet, om vi er klare på, hvilken kultur der gælder i vores samfund. Hvis ikke der ovenpå Köln, og alle de andre byer, bliver taget fat nu, så kan det gentage sig.

For mig at se er der behov for grundlæggende tiltag:

For det første skal alle nytilkomne som følge flygtninge- og migrantkrisen bringes til at forstå de grundlæggende spilleregler. Frivillighed duer ikke, et sådant program skal være obligatorisk.

Dernæst skal der gælde nultolerance over for overgreb. Hvis ikke nytilkomne gerningsmænd kan udsendes umiddelbart, må de som minimum frihedsberøves.

Som det tredje må myndighederne sikre borgernes tryghed overalt. Også i nattelivet og i ghettoerne.

For det fjerde er der brug for, at vi alle steder, også i skolesystemet er klare i mælet om kvinders rettigheder og frihed.

Endelig må myndighederne konsekvent slå ned på overgreb og social kontrol i de udsatte områder.

Kun ved at tale om og slå ned på mænd, der hader kvinder, får vi udgrænset fænomenet.

36 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  The final battle er kønnenes indbyrdes kamp – og “vinderen” er allerede kåret. Men inden da myrder alle bare hinanden i flæng. Og det har vel også en eller anden underholdnings “værdi”. Who knows?

 2. Af Jørgen Madsen

  -

  100% enig, Jesper Beinov, men det kræver, at i titusindvis af muslimske mænd udvises eller fængsles. Samtidig vil det krave mange tusind flere betjente samt en periode med ekstrem anvendelse af statens magtmonopol, hvor blodet kommer til at flyde, når der skal rettes op på årtiers misforstået tolerance. Der vil absolut ingen vej være udenom disse kendsgerninger, hvis din løsning skal implementeres (hvilket jeg som sagt er helt enig i).

  Er du klar til det? Er Danmark?

 3. Af p jensen

  -

  Hvis vi skal være så retfærdige som muligt, bliver vi nødt til at opdele kvinderne i to grupper. Den ene gruppe omfatter merkel, jelved, stampe, vest ager, stine bo sse, johanne, anna mee og lignende typer. Og så er der alle de andre.

 4. Af p jensen

  -

  Ved lejlighed bør vi også have en debat om visse kvindeklikers/kvindeekstremisters foragt for mænd, familier og den danske eller vestlige kultur og civilisation mv.

 5. Af jens holm

  -

  Fristende patentløsning at sende ud, trods det for manges vedkommende endda er ganske umuligt.

  Fristende og befriende over en kam at blive befriet fra feministernes mandehad og sådan acceptere eller se imellem fingre, når 2/3 overgreb trods alt begås af olddanskere.

  Led mig ikke i fristelse, men frels mig fra det onde i den forskruede omgang svinekam.

  Der er behov for forebyggende arbejde direkte i alle de små hjem, bevillliget plads til det i skolen, bedre opklaringsprocent på anmeldte og ikke anmeldte overgreb inkl. falske.

  Det med muslimer er slet ikke nok. Måske skulle nogle prøve at være indisk kvinde i Indien eller ditto i Mexico, USA og Guatemala – Kina – You name it.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Jesper Beinov
  Det er fint, at der er focus på overgreb begået af flygtninge og indvandrere.

  Men vi har jo aldrig fået helt styr på overgreb begået af hvide danskere.
  En stor del af de etniske danskere deler tankegods med nogle mennesker med Mellemøstlig baggrund. Det er jo kun en minioritet af mennesker med Mellemøstlig baggrund som begår overgreb.
  Undersøgelser i Norge viser, at det drejer sig om ca. 45 procent som deler tankegods med denne minioritet med Mellemøstlig baggrund..
  Det er nok ikke meget anderledes i Danmark.

  Hvad med danske mænd som rejser til udlandet og udnytter fattige kvinder.
  Eller bringer dem til Danmark og udnytter dem her.
  Dette synes, at være et tabuemne.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Man kan og bør naturligvis indvie ny-tilkomne i kulturen her, også mellem mænd og kvinder; men derfra og til at ændre de mere ekstremt formastelige, er det ikke kun oplysning, der kan tælle, såvel som jeg tror, at de fleste i forvejen er klar over vores forhold i Vesten – men ganske enkelt ikke er enige, fordi det er de ganske enkelt heller ikke dybest set programmerede til.

  Er en mand voldtægtsforbryder, så kræver det noget mere dybtgående for ham – og vi kommer ikke udenom forholdet til hans tidlige opvækst, hvad der er sket af problematiske forhold dér., såvel som vi må forstå på udtalelser nu fra bla Khader, at muslimske mænd bliver opdraget til at være ‘konger’, hvilket kan indebære de rene sadister, som kan husere, fordi de opdrages til at være gude-kontrollanter ligefrem.

  Kvinder har en stor opgave i at opdrage deres sønner, hvor den kvindelige/moderlige dominans også kan være katastrofal og udløse had for mænd til kvinder. Alt er naturligvis i forskellige grader, individuelt for en enkelte.

  Ligedan i forholdet til kvinder, der ses at være voldelige i deres fremfærd mod både mænd og deres eget køn. De har en større el mindre snert el rem af huden.

  Det foregår også i det små, i en mindre skala – som også Beinov er inde på:

  Mænd, der hader kvinder – og Kvinder der hader mænd.

  Usundt for et samfund og de opvoksende generationer, så tyren skal tages ved hornene i mange henseender med oplysning til forebyggelse – en forståelse, så det ikke videreføres bestandigt, hvorfor det kan give mening, at det forstås, at m/k bør se en smule på sig selv, dvs indad til – for at kunne se problemet i første række — og siden måske være så heldig at kunne ændre det, ikke mindst for sit eget liv også!

  Ellers er der almindeligvis alt for mange, der bare hele tiden skal ‘forsvare’ sig og rent ud sagt pisse territoriet af – uanset køn – med: Her er jeg – og du er det rene lort!

  Vi behøver ikke at gå længere end til diverse avisers debatter! Hvor også endnu færre kvinder for mig at se deltager!!

  M/k har det svært med følelserne – uanset hvor velfungerende de ellers er el synes at være for andre. Der er ofte lukket af af nødvendighed for at holde masken!!

  Det er faktisk synd for alt for mange m/k – og denne positionering fremfor ægte interesse, så iskolde og for den enkelte nødvendige afvisninger af andre, både af kvinder og mænd. Kvinder nedgøres, de kvidrer eller er på anden vis tåbelige, når de ytrer sig så ‘farmand’ – Kongen af Danmark – i al sin magtesløse potens kan komme til. :-)

  De tror, at det gavner ikke mindst dem selv – det giver tværtimod afstand, som de ønsker og dermed kan vedligeholde. En skam – det ødelægger alt for meget.

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jens Hansen – 02:25

  Så går udnyttelsen som regel begge veje, når man betaler for kvinden.

  Men en del mænd tager til Thailand udelukkende for at få taget trykket, få sex – og tager så hjem igen. Det er vel for pinligt for dem at gå til en dansk luder.

  Det er jo således, at luderen også udnytter mændene, hvor flere ikke ser hendes problematik, hvad den bunder i – for flere også hadet til mænd, hævn – især hvis de har været misrygtet el misbrugt i en barndom.

  Trist med stadig så ringe forhold for kvinder i mange lande verden over.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, vi kan gå et skridt længere: Hvor mange mænd banker deres koner/samleversker? Én ting er, hvad muslimske indvandrere gør, en anden hvad de ser danske mænd gøre. Men det kunne være , at lederne af diverse stiftelser for kvinder skulle tages med på råd.

  Og det er helt korrekt at henvise til måske især Indien. Kina fik sit eget problem med et barns politiken, fordi kvindelige fostre blev fravalgt. Nu er der simpelthen for få kvinder til mændene i landet, og politikken er officielt opgivet.

  I Europa og Nordamerika var det måske p-pillen mere end noget andet, der ændrede på kvindernes stilling. Se f.eks. på Italien, hvor de fra at være fødemaskiner endnu under Mussolini nu i meget høj grad har taget teten, med en af de laveste fødselsrater i Europa. Vi har også set betydningen heraf med de høje andele af kvinder på de højere uddannelser. At muslimske kvinder også i større tal tager gode uddannelser og efterlader de dumme mænd på gaderne, hører også med i billedet.

 10. Af povl pedersen

  -

  Luk grænsen efter samme princip som ved storebælt så vil det ikke signere ret meget.
  Total stop for indvandring til vi har styr på dem der er kommet.
  Hjemsendelse af alle de asylsøgere der er kommet de sidste 5 år.
  De penge der spares sendes til nærområderne Hvor der oprettes sikre soner .
  Hæv forsvarsudgifterne i DK og EU hvis Europa skal overleve

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Povl Pedersen,

  Mente du ikke ’så vil det ikke genere ret meget’? Hvorfor så ikke gøre det perfekt, som i Olsen-banden i Jylland, hvor Yvonne vil have, at de skal huske passene, så de kan købe toldfrit på Storebælt. Og hvad med jyderne: Gider de se alle de københavnere, og vice versa, hvad skal København med alle de jyder, der har overvældet byen, der engang lå trygt bag sine volde?

  Ting tager tid! Dermed være ikke sagt, at man skal acceptere tilstrømningen af kriminelle fra Nordafrika. Nu udstillede de sig selv i Köln, så ingen kan være i tvivl om, hvad vi har at gøre med. Det tyske politi har været meget konkret. Det var for hovedpartens vedkommende kriminelle fra Nordafrika og ikke flygtninge fra Syrien, der lavede balladen, og som daglig står for adskillige tyverier og overfald i tyske byer. Jeg har skrevet før, at dem kan man roligt dumpe der, hvor de kommer fra. De har deres hjemlige sociale–kriminelle–netværk intakte; der sker dem ikke noget.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 9:37

  Muslimske kvinder befinder sig i dag også på nogle af disse centre for voldsramte. Vi tager os i forvejen af de etnisk danske mænd, der er voldelige, såvidt jeg ved – så lad os holde os til indvandringens mænd, hvor det er tilfældet – ellers forplumrer vi billedet, fordi vi behøver ikke en import her. Det er det, det drejer sig om – de danske mænd kan vi kun forsøge at hjælpe – dem kan vi ikke bede om at rejse andre steder he.

  I Kina -er det ligeså meget for den sociale forsørgelses skyld, idet der ikke er mulighed for hjælp til ældre, medmindre deres børn kan forsørge dem og vel vil det; men måske er de tvangsindlagt hertil. Og – det er af nyere dato, at kvinderne har uddannelse nok til at have et vellønnet job – men der er vel også det i det, at man i patriarkalske samfund mener, at det er mandens opgave, hvorfor kvindebørn kan aflives som også i Indien. I Kina har det været meget få og i eget lang tid at måtte få 2 børn – nu er det vist lovligt for alle familier.

  Ang. fødselsraterne – så hænger det også sammen med, hvor god eller dårlig en familiepolitik er. Og – selv i vores land, så har man ikke forstået en brik! Især handler det om de første 0-6 leveår, hvor en far og mor skulle kunne få barsel og orlov – men i den rette rækkefølge, mor først, far siden – da det ikke ser ud til, at vi kan bytte om på kønsrollerne her i forh til rækkefølgen ude at forvirre barnet i forh til køn.

 13. Af claus clausen

  -

  Hvordan tror man, at et (obligatorisk) kursus på et par timer eller måske et par dage ville kunne “rette op på” århundredes kvindefjendsk religiøs inddoktrinering ?

  Kvindehadet er jo dybt indbygget i hele den mellemøstlige, middelalderlige kultur, samfundsstruktur, religion, selvforståelse m.m. Det ændrer man ikke bare ved en eller anden Dansk (Norsk, Fransk, Engelsk, osv) person (M/K) står for fortæller at “sådan gør vi ikke her”,

  Vi har jo stadig problemer med Danske middelalder-mænds kvindesyn, selv efter kvindefrigørelsen, mange års kamp mod selvsamme holdninger og mange mange århundredes udvikling. En udvikling som mellemøsten ikke engang er startet på og faktisk ikke engang værdsætter værdien af.

  Og selv vores udgangpunkt er vidt forskellig. De nordiske kvinder havde større frihedsgrader for 1400 år siden end deres arabiske muslimske/jødiske medsøstre, set relativt. Så hele den måde vores forfædre så på kvinder på, var fundamentalt anderledes end den måde deres forfædre så på kvinder på.

  Der har været en Nordisk holdning til individet, frihed og selv-bestemmelse som ikke vækker genklang i de tre mellemøstlige religioner, allerværst i islam. En holdning er går igen i forhold til holdningen til kvinder og deres rettigheder og ret til selvbestemmelse og frihed.

  Jeg kan ikke se at “et kursus om ligestilling” ville kunne gøre andet end markere at “nu har I fået det at vide, sker der noget, ryger I ud af landet”…men det kræver jo at man vil smide dem ud af landet, hvilket ikke sker i grufuld og rystende omfang.

 14. Af A. Bierce

  -

  Der er rapporteret invasion af ulve i Danmark siden efteråret. Nu ved danskerne og især kvinderne, hvad det vil sige at være byttedyr.

 15. Af Benny B

  -

  En herlig fremtid for Danske kvinder at se frem til.
  Voldtægt eller et villatelt over hovedet. Enten eller.
  Når man så tænker på, at de fleste kvinder stemmer rødt, kan man ikke lade være med at tænke, at det er selvforskyldt for nogle.
  Vi er mange, som i årevis har råbt ulv. Kære veninder nu er ulven her.
  Det er selvfølgelig trist, at alle kvinder i Danmark skal undgælde for nogle tossers politik, men muslimsk indvandring har konsekvenser og den tikker ind nu.

  Kvinder, de røde har ført en kvindefjendsk politik, i og jeres døtre skal betale regningen. velkommen til paradis.

 16. Af Simon Pope

  -

  Mens jeg er helt enig i hvad du skriver så mangler der hvad jeg mener er den væsentligste dimension med det der sket i Köln nemlig occidentofobi, hadet til Vesten. Den trænges ikke alene til at blive taget fat om men erkendelse.

 17. Af Søre.n sørensen

  -

  “Vi må simpelthen tale åbent om dette kvindehad. Det har en række danske meningsdannere med bl.a. arabisk, afghansk, tyrkisk eller kurdisk baggrund gjort her i Berlingske”

  Ja, problemet er nok at de borgerlige, Berlingske mv. ikke berøre emnet om deres egen stammes kvindeundertrykkende borgerlighed mod lighed, anstændighed mv. mod kvinder, men forsøger det hele forflyttet over på muslimer…Jøder kan også tælles med her, som kristne i sin helhed..

  Berøringsangsten over for at relatere til borgerlighedens medfødte kvindefjendske synspunkter, iblandt borgerlige, er en gammel diskussion som lader til aldrig at få en løsning..
  Bla. ansætter B ikke kvinde bloggere med egne meninger, men kun nogen med mandeleflende holdninger..

  Ellers et fornuftigt indlæg for en sjælden gangs skyld i beinov..

 18. Af Torsten Nielsen

  -

  Bare en tanke: Hvis kurser i vestlig/dansk kultur, herunder kønnenes ligestilling, er (en del af) løsningen på seksuelle masseovergreb, så må (en del af) problemet være at arabiske og mellemøstlige migranter bare sådan lige har glemt at tænke på at de er kommet til et andet land med nogle lidt andre regler. Og det skal vi så lige minde dem om.
  Altså det er lissom når du er i London: “Husk nu at se til HØJRE inden du går over vejen – de skøre briter kører jo i den forkerte side!”
  Og når du er i Europa: “Husk nu at lade være med at voldtage kvinderne på gaden – de skøre tyskere mener at kvinder har ret til at færdes trygt i det offentlige rum!”
  Jeg skal bare lige være sikker: Det er sådan det er, ikke?
  I mine øjne er det ansvarsforflygtigelse af værste skuffe at kalde masseovergrebene for kulturbårne. Som om man som mand, ja som menneske, ikke skulle være født med en helt grundlæggende empati, en artsspecifik evne til at sætte sig i offerets sted og tænke: “Hvis det nu var mig selv eller min mor eller søster eller hustru eller datter, og andre mænd gjorde det her mod mig/hende, så ville det være meget forkert og det ville gøre mig meget vred, ja morderisk vred.” Skal vi virkelig tro at disse mænd bare er ureflekterede – og dermed uskyldige – produkter af deres kultur? At de har lært at der er helt OK at begå gruppe-overgreb mod forsvarsløse kvinder? At det er acceptabel adfærd i det land de kommer fra?!?
  “Kultur” bruges som et nådesløst begreb i disse dage: Det er simpelthen den uløselige spændetrøje som vi forgæves spræller i, forsvarløse produkter som vi er.
  Hold nu op. Mænd af arten homo sapiens der handler som det vi har set i Köln er forbrydere. Kriminelle. Voldtægtsmænd. Send dem tilbage hvor de kom fra efter udstået fængselsstraf og brug kursuspengene på noget fornuftigt.

 19. Af Niels B. Larsen

  -

  Vi har 2 muligheder:

  1. Afvis muslimske tilvandrere uanset deres årsag til at komme og red vore kvinder fra at blive udsat for kölnernætter (politiet er udsultet, så det hverken kan gøre fra eller til)

  2. Modtag muslimerne og lad kvinderne ad åre blive voldtaget i hidtil uhørt omfang.

 20. Af Benny B

  -

  Dem som bliver hårdest ramt af muslimsk indvandring, er selvfølgelig bøsser.
  Vi ser hvordan de bliver smidt ud fra byens højeste hus med en hilsen fra Allan og vi så for et par år siden en Trans blive slået i baghovedet på strøget med en hammer.
  Og dog er det oftest bøsser, lige undtaget Day, som er på barrikaderne for mere muslimsk indvandring.
  Ak og ve, i kan lige så godt begynde på, at lære at flyve.

 21. Af Søre.n sørensen

  -

  Torsten Nielsen

  Ja, et fælles kursus der for borgerlige mænd og muslimske indvandre, ledet af en Rød kursusleder, ville være på sin plads..

  Det kunne jo ende med at de to ens grupper på dette områder, finder andre fælles områder og at (this could be the beginning of a new friendship, Casablanca) vil føre til flere andre gode samfundsløsninger?

  De deler også tit meninger på områder som ikke at betale Skat, Religion, ytringsfrihed mv. udover kvindeundertrykkelse?

  Der er meget at tjene hvis men kunne løse problemer der i begge grupper på en gang!

 22. Af Søre.n sørensen

  -

  Benny B

  Ja, den muslimske holdning til bøsser-ligesom den borgerlige Danske generelt-er noget forkvaklet og dobbeltmoralsk..Igen deler de to grupper meninger..

  Pga. det med 4 koner, går mange mænd uden mulighed for kvinder der!. Jeg har rejst en del i muslimske lande, og i lande som Marokko, Mauretanien, Tunesien, Jordan, Egypten er sex mellem mænd meget normalt..Jeg er blevet tilbudt en “boy” masser af gange der af værter der har inviteret mig hjem nogen dage som gæst der, eller blot “venner” mødt nogen timer der.. ….Især i Marokko og Mauretanien.. Det foregår endda ret åbent, uden den store hemmelighed. Det er nok forskelligt I Iran selvom jeg ikke kender det land endnu, hvor de har henretter mange homoseksuelle og Pakistan..

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER,

  Det sidste du skrev er jeg hel enig med. Det er et jäkla slid at vore ung forældre, og ikke mindst en mor. Jeg har ofte beundret sådan en ung mor på cykel gennem vintermørket, med barnet bagpå, på vej til børnehaven. Hvor de slider og slæber. Men så plejer jeg at sige: Jamen, det gjorde vi også, da vi var i samme situation.

  Men man kunne f.eks. sænke afgifterne til vuggestuer og børnehaver, hvis ikke man gjorde dem gratis, og man kunne hæve børnebidragene gevaldigt. Det politiske system har ikke rigtig forstået alvoren af det synkende befolkningstal (blandt gamle danskere–samme situation overalt i Europa). Kan man få tilstrækkelig mange indvandrere på plads, og det er vist noget, du betvivler, så kunne det hjælpe en tid. Men se bare, når de opnår en reel velstand, begynder samme mønster at optræde hos dem også.

  Da jeg første gang var i Israel og boede i Jerusalem, havde gartneren, Abed, 16 børn. En palæstinier fra omegnen. I dag er det normalt, at israelske arabere har nogenlunde samme antal børn som deres jødiske naboer.

 24. Af R. G.A

  -

  Kvindehad og misbrug af kvinder kan desværre ikke kun tilskrives arabiske mænd. Der er selvfølgelig intet formildende ved de begivenheder, der har fundet sted i Køln, eller andre steder i verden. Al vold mod kvinder/mænd og magtmisbrug af kvinder/mænd begået af mænd, eller kvinder, er forkastelig.

  Efter at have tilbragt 36 år i det private erhvervsliv i et arbejde hvor, der er størst antal mænd, er jeg utallige gange blevet frarøvet æren for mit talent og for det som jeg har slæbt og slidt for. Utallige præmieringer, utallige projekter, som mænd har taget æren for, som skyldes mit talent og flid, den ære tog de, uden at jeg blev begunstiget.

  Ofte er det meget talentfattige mænd, der har travlt med at bygge sig op på andres bekostning.

  Så drenge, jeg vil heller blive taget på røven, end i røven.(Oversættelsen af at blive taget i røven betyder, snydt, fået taget æren fra en.)

  Danske mænd er ikke spor bedre, I kan godt pakke glorien ned, sammen med den manglende respekt for kvinders indsats og evner, fordi jeres mødre forgudede jer lige så meget, som de arabiske drenges mødre.

  Hvis I er blevet så renhjertede, så hilser jeg forbedringen velkommen.

  Selvfølgelig findes der mænd, som jeg har den største respekt for, heldigvis.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 14:13

  Jeg mener at børnehaver kan være et gode – men færre timer hverken 8 eller 10 t pr. dag – og varierende ml 4-6; og vuggestuer skulle være sjældent forekommende – måske for børn, der p gr a en svagere familie, kan have det nødvendigt. Eller pæagoger kunne bruges som en slags konsulenter på visse områder i familierne.

  Gratis-princippet går jeg ikke ind for, medmindre er grund til fripladser.

  Men – for at gøre det kort her, så tænker mange da også: At sådan ver det også for os – og alle har vænnet sig til denne outsourcing, fordi de ikke tænker på barnets bedste, dets egentlige behov for dets forældre, og dette løber helt automatisk og nærmest lovbestemt for barnet i forskellige periode i løbet af de først 5-6 år, hvor det ville passe og netop give den så eftertragtede ligestilling på området, som jeg har skrevet så ofte, således at forstå: Først mor og barn, siden far og barn, hvilket også hænger sammen med kønsudviklingen, hvornår faren bør være primær og moren sekundær, hvor hun først var barnets primære omsorgsperson og faren sekundært vigtig for barnet – men for moren vigtig, at han er der og vice versa, når faren er den primære. Forældrenes forhold indbyrdes er ligedan uhre vigtig for barnet.

  Men – vi ser ikke, at vi har råd til, at begge forældre får en hhv barselsorlov og forældreorlov for barnet, hvor man så – g fuldstændig hen i vejret – er med til at sætte forældre i det dilemma, de åbenbart heller ikke selv kan se sig ud af, hvor de står i døråbningen og slås om, hvem der kan blive fri for at passe barnet, fordi de hellere vil arbejde.

  Nogle kvinder egner sig ikke til småbørn egentlig – men vi er nødt til at vende skuden og appellere til også et erhvervsliv, der tænker ligedan og både mænd og kvinder meget ens i vore dage, når vi taler om toppen også. Fordi politikerne ofte også lytter til dem – og ikke tr andet. MEN – de fleste har et arbejdsliv på 40-50 år, så skulle man ikke kunne tage sig af sit eget afkom ? Når det vides, at en mor aldrig får eller kan få et vigtigere job end omsorgen for det helt lille barn, der jongleres med, fordi det ikke kan melde om sine behov. Og – ligedan må undvære faren for meget inden for denne tidsperiode, dvs før-skolealderen ca.

  Så skal mændene blive hjemme og agere ‘de ammende mødre. Efter en model, der søges nu – men de første 3 leveår er særdeles sårbare for ethvert menneske, hvor der kan ske så utroligt mange skader for barnet, som måske først ses senere igen, i en senere alder, og hvor det ikke ses el altid vides, at det ene og det andet er grundlagt meget tidligt i programmering, såvel fysiske som psykiske forhold for det enkelte menneske, der så er dømt til at lide, hvor man kunne have gjort anderledes, bedre og optimalt fra nærmest undfangelsen, hvor man i vore dage dog er mere obs på barnet under kvindens graviditet og lige kort efter – og så .. ja, så taler vores ’samfundskema’ sit eget sprog, hvor man tilpasser barnet, der på den måde er el kan blive i fare for en masse lidelse senere i livet.

  Og – det er der mange forhold, der kan fortælles om i forebyggelsesøjemed til forældre; men alle er mer el mindre kørt ind på ganske andet siden 70’erne engang, hvor man ikke kunne få en billig lejlighed – og hvor nogle, ikke alle følte sig tvunget til først at få hus, bil og nærmest også vovse, før alt var på plads for parret og evt. børn. Andre igen – ville heller ikke andet formentlig, hvis de var særligt materialistiske.

  Så – jeg himler, når jeg ser tilbage på udviklingen de sidste 50 år og ser, at vi stadig ikke har lejligheder nok i den billige ende som start til nye par, som dd ofte har gode indtægtsforhold og kan sætte sig dyrere; men hvor udepasning af barnet bliver en nødvendighed og hurtigst muligt aht til job dvs penge og penge nok. Fremfor at have muligheden og faktisk glæden ved at bygge noget langsommere op. Ejerlejligheder er også dyre jo.

  Ja, hvad angår dit sidste, så smitter det også af i vort samfund, at indvandrere får færre børn, når de har akklimatiseret sig og fulgt med udviklingen, da det er dyrt med børn i dag. Har sikkert altid været det egtl i den industrialiserede tid.

  DF har vist tornet imod, at fx arabiske kvinder skal gå derhjemme – de og deres børn skal ud af hytten – og børnene skal lære vores sprog; men jeg er uenig, fordi det kan skade barnet i denne tidlige alder med en mangel, der hedder mor – og ligedan far – i for høj grad; men derfor kan der godt være nogle ting der skal gøres obs på, så vi ikke sidenhen får disse selv-promoverende ‘konger’ fra den kant. Til skade for alle – og ikke mindst barnet selv.

  Jeg hørte også forleden på TV, hvor Khader udtalte sig – også denne indvandrede palæstinenser, jeg desværre ikke lige har navnet på, og som fortalte at hans mor, der ellers var at betragte som rødstrømpe, havde haft den opfattelse, at han som dreng ikke kunne gøre noget forkert, hvor det så fremgik, at det havde han (heldigvis) selv fundet ud af ikke var rigtigt. :-)

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche — forsat:

  Jeg erindrer mig nu ‘min’ psykoanalytikers ord fra for mange år side:

  “Vi kan spørge os selv, om vi synes, at vi har gjort det godt nok.”

  Altså i samfundet – og Berlingske har mulighed for at finde et helsides-interview frem med hende, hvor hun taler om morens magt – og meddeler, at den er størst, når hun er mest væk!

  På det tidspunkt var det ikke på tale offentligt med fædrenes direkte pasning af barnet som lille – men aldeles ingen tvivl om fædres vigtige rolle og betydning for barnet. Her der der nemlig ligestilling. De er lige vigtige og lige uundværlige..

  Og – jeg tror også, at fædre gængs vil være mere interesserede efter barnets 3die år, hvis de skal have en længere tid sammen med dette end de måske har i dag. I den sekundære periode og tjans med jobbet kan en mor og en far siges at være mere den andens hjælpende hånd; barnet ses også automatisk at give mere og mere slip på moren først mere ned fra armen siden tør det bevæge sig lidt mere væk fra hende og ud i ‘den store verden’, som bare en stue i et hjem kan repræsentere for det, hvor det så ikke hele tiden holder øje med, om mor nu også er der. :-)

  Det gi’r sig selv, hvis vi læser barnet. Og forstår det.

 27. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Kære Birgit Hviid Lajer.
  Har du børn og har du tilbragt megen tid med dem. Er de lykkelige mennesker i dag, jeg kan læse mig til, at du ikke er så ung.

  Jeg er en af de mødre, der har arbejdet så meget, at jeg har taget mine afkom med på overarbejdet. Her har de leget og sovet og efterfølgende taget med hjem efter afsluttet arbejde. Jeg kommer nok i helvede for det, men så har jeg dog tjent godt til samfundet imellemtiden.
  Jeg havde en dybt ulykkelig mor, der var hjemmegående til vi blev halvstore, det var heller ikke lykken.

 28. Af søre.n Sørensen

  -

  “Nogle kvinder egner sig ikke til småbørn egentlig”
  BVL

  Under nogen alder vel da?
  Selvforståelse her er nok en yderst vigtig værdi..Min egen far sagde siden jeg var 6 år altid at han “ikke kunne vente på at vi var voksene og kunne svare retur intelligensmæssigt”..I dag forstår jeg ham, men var nok ikke den retorik som nok gavnet mig mest i barndommen.,Altså alle er ikke født som en forældre, og dem der ikke er ville gavne verden ikke så lidt, ved ikke at få børn, BNP mv og alt andet ævl til trods..

  Så ønsker borgerlige for at udvide aktiekurserne at indføre et utal af indvandre til at velfærdserodere, og af både uddannet og u-uddannet karakter …Bedre løsninger er set..Men skal se på den langsigtet fremtid..DK er lillebette, og en generation med færre indtægter Kunne være yderst fornuftigt for den Danske fremtidige generation..Men få magter at tænke på deres egne børns fremtid og magter kun at se sin egen, og har overskud dertil mv…
  X factor galore- på den borgerlige sete måde altså.. :)

 29. Af Benny B

  -

  Søre.n sørensen – 14. januar 2016 13:30
  Jeg mindes ikke, at det borgerlige Danmark har plæderet for at smide bøsser ud fra byens højeste tage.
  Det borgerlige Danmark har i nyere tid været imod vielser i folkekirken, men der er en væsentlig forskæld synes du ikke?

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kære Unn.A Hallas.D

  Don’t worry – forældre er forskellige, og i sidste ende er det en familie selv, der skal bestemme; men jeg har en speciel og konkret viden bag mig (klassisk og moderne psykoanalyse), hvor voksne mennesker har gået i analyse, og hvor man tager deres ubevidste med i behandlingen, da man tager deres drømmemateriale med her, hvor man kan se et menneskes programmering tydeligt, fordi vi – kort sagt her – drømmer nærmest både i nutid og datid, dvs vi reagerer med fortiden på nutiden, hændelser fra dagen før influerer og kan på den måde trække tråde tilbage til noget fra den enkeltes historie, barndom, hvor der så kan tolkes i en drøms evt. sammensætning af flere ‘historier’ el afsnit såvel som i en enkelt sekvens.

  Og – her kan man så finde nøglen til et problem, og hvornår første gang var et el andet, som har afstedkommet en for vedkommende generende adfærd, som denne ikke forstår hvorfor. Det er den måde, der løses om for sådant. Let sagt her.

  Forældre generelt får meget nemt skyldfølelse. Det behøver de ikke at have, fordi de har selv haft de og de givne vilkår og finder måske ikke mulighed for at ændre (nogle gør, se nedenfor et eksempel), såvel som ‘man’ ofte glemmer de fortrædeligheder, man selv har været udsat for som barn og gør nøjagtig det samme, selv om man hadede et el andet og ligefrem fandt det uretfærdigt. Eller man er grov og siger, at sådan er tingene bare, sådan var det også i min barndom, og det var i orden. Fx er et menneske selv blevet slået, så slår det ofte og desværre også sine egne børn, fordi det er, hvad man har lært – en måde at håndtere en situation på. Det kan være at et barn, der kommer hjem fra skole, skal tage opvasken hver dag, før alt andet –fordi forældrene var på arbejde. Den slags eksempler, mere dagligdags, findes jo også, hvor det net kan føres videre, selv om den enkelte hadede det.

  Til Søren Sørensen også her (og jeg hedder ikke hverken BVL eller BNP som en forkortelse af mit navn) – så var det ganske almindeligt for ikke så længe siden, at børn skulle være små voksne, hvor de også fik en del tæv el andre ydmygelser, hvis de ikke kunne rette ind – ingen forståelse for barnet og fx dets motorik, at det jo vanskeligt kan føre en ske el andet, før motorikkeen er udviklet til det, såvel som øvelse gør mester. Hold ordentligt på skeen, sid ordentligt, sid stille, ti stille ens de voksne taler mm.

  Unn.A Hallas D.

  At du har haft de omstændigheder og ikke som din mor har gået hjemme og må jeg forstå, at det var hende, der var ulykkelig, det har så været dine vilkår, som jeg ikke kender tilstrækkeligt og ejheller hvorfor du har valgt, må jeg også forstå, ikke at gå hjemme – eller blot for en tid.

  Da min første svigermor fik sit andet barn, 10 år efter det første, og vi er før 1950, da var der 14 dages barsel, så en ‘onkel’, de boede i stor villa sammen med, som var en ældre herre, han blev sat til at passe dette spædbarn .. ikke smart for barnet og ejheller for moren; meen det var vilkårene.

  Da jeg fik min søn i 1969, da var der mulighed for 3 mdr. officielt – men jeg havde så lidt længere tid og siden lykkedes det med deltid, og min mor passede ham dagligt i en længere periode, indtil der var mulighed for off. pasning. Men – skyldfølelse havde jeg, da jeg blev skilt, da han var omkring de 4-5 år – men så mig omkring – ikke et øje, ingen hjemme for ham at lege med, og jeg kendte kun én, der boede lidt længere væk, hvis søn min søn ikke var glad for, fordi han var så dominerende.

  Så – der er forskellige historier – men jeg har gjort en del ud fra min viden, så jeg har kunnet tackle forskellige situationer bedre end jeg ellers ville have kunnet, selv om jeg fornuftigvis gjorde meget af mig selv, fordi jeg altid har været meget reflekterende i forvejen – og ligedan, da vi blev skilt, så ridsede jeg op for mig selv: Hvad og hvem består min søns verden af..joh, den og den og den, det og det og det – og det skal fortsætte – altså såvidt han selv ønskede det ene eller andet. Jeg gjorde mig i hv f umage for ham uao. og gjorde mest muligt for, at han skulle blive et selvstændigt menneske og kende sine følelser – også vreden, at det var i orden. Så, jeg lyttede til ham – og det tror jeg har været en fin fortjeneste for ham – og gjort det nemmere for mig som forælder.

  Så – den viden jeg har erhvervet mig rent fagligt, den forpligter jeg mig til at videregive, fordi der ofte er både nemmere og ligefor løsninger på det meste, selv om det kan kræve en del for voksne at skulle udføre andet end de har lært, fordi de kan i større el mindre grad skulle arbejde med sig selv for at kunne ændre. Noget er også bare ligetil, man skal bare lige vide det el få det fortalt.

  Det med at gøre det stik modsatte, dette eksempel, jeg lovede – det er så her, fordi det ofte diskuteres mellem venstrefløj og højrefløj, kort sagt, og det er den autoritære opdragelse som mange af os har været igennem eller kendt nogen osv – og så den fri opdragelse, hvor alt bare var frit og forældre ikke turde sig en dyt til deres børn.

  Dette var misforstået fri opdragelse, at man ikke kan sætte grænser og vejlede sine børn, og her er et nemt eksempel på, hvordan man uden at hverken slå, ruske eller skælde et barn ud, nemt kan håndtere denne situation (barnet tegne på tapetet), fordi man samtidig ikke afbryder barnets driftsforløb og gør det neurotisk (og der kan for den enkelte være mange andre situationer også i den stil), fordi det får lov til at fortsætte sin påbegyndte aktivitet, som der jo også har en stor lyst og nysgerrighed bag, fordi det gerne vil udforske og lære yderligere om også sig selv, dybest set, i udviklingen, som der jo er tale om.

  Altså den autoritære vil ofte slå, skælde ud og skamme barnet ud, gøre det angst – den frie vil lade sig dominere, når barnet tegner på tapetet, fordi det må det da gerne, jeg må endelig ikke forstyrre det.

  Ligedan har jeg et eksempel, hvor det vakte bestyrtelse, da jeg en dag sagde: Kan barnet ikke cykle lige et par meter længere væk, hvor der altså også er fliser (før legeplads).. alle (voksne) udenfor gik bananas ..fordi jeg så yderligere sagde: Børnene (der skulle muligvis også komme flere til, forlød det) kan stadig cykle, og jeg kan opholde mig på min terrasse. Ka’ du ikke bare gå ind, lød det .. har du selv børn..gå ind og tag din pille var et andet svar fra voksne måske kun 5-10 år yngre end jeg .

  Jeg er af den opfattelse, at vi alle skal være her, og kan børnene stadig cykle og jeg opholde mig på min terrasse en lørdag eftermiddag, lidt sent – ja, så er problemet, forlød det, at fliserne lå, så de kun kunne køre rundt. Ergo skal jeg på mit lejemål tage højde for andres udfoldelser, såvel som jeg blev præsenteret for, at damen kun havde barnet denne ene dag, hvilket viste sig at være urigtigt, da der dagen efter blev spillet bold på græsset med samme barn. Ergo – jeg skal indføje andres skema i mit, uanset hvilke behov jeg måtte have for at sidde ude, og hvad jeg i øvrigt havde at skulle nå el blot hvile ud, fordi en nabo aftenen før havde spillet høj musik, så jeg i st f at gå i seng tidligt havde måttet sætte ege musik på for i det mindste at kunne høre noget, jeg kunne lide. Det stod på i 3 timer, så jeg havde – usædvanligt for mig – en kanon hovedpine, hvorfor jeg først gik ud på min terrasse kl. 15:30 den eftermiddag for at nyde det lidt og ikke var interesseret i en cykelbane ud for mig, at sådant på den måde fremover kunne etableres, som jeg forstod på samtalen udenfor – derfor satte jeg ind med det samme, så både børn og jeg kunne opholde os ude og gøre hver sit.

  Den slags falder ikke i god jord hos visse voksne – børn skal have lov til at dominere, hvor jeg aldrig har sagt noget til et barn, hvor det ikke forstod, hvis jeg bad det gå lige et par meter væk, hvilket jeg en dag gjorde til en 10-årig med en slags motoriseret bil, hvor han kørte en halv times tid udenfor og hver gang bremsede op ud for mig, satte i gang igen som var det en knallert, hvor jeg så sad med noget vigtigt skriveri, jeg ikke kunne udsætte heller – og det var da helt i orden, at han måtte køre lidt længere så den anden vej i stedet for evt. Og – så måtte andre da sige til, hvis de var hjemme og det generede. Det var ikke hverken mit ærinde eller mål at forbyde noget – blot at henvise til ham og med naturligvis en forklaring hvorfor.

  Og – ikke som jeg en dag så en mor for en del år siden gennemruske en knapt 3-årig til gråd og tænders gnidsel, da en lille boglade havde nogle af disse trådkurve udenfor med fine, farvede brevkort lige i øjen- og fingerhøjde for et lille barn. Fremfor at stoppe op, der er jo plast om sådanne, og for en lille stund at beundre dette barnet naturligvis fik øje for. Nøh, børn er uartige, menes der ofte, hvor de blot er nysgerrige. Ligedan i butikkerne, i ulvetimerne, så kan det jo også gå løs – men hvor jeg også har set forældre med tålmodighed og det så meget nu efterspurgte empati.

  Næh, folk er ofte så endog ekstremt emsige på andres vegne og ved, hvad de skal lade sig byde – endog hvor de eller netop hvor de ikke selv kan være udsatte for noget. Uha..så er man ilde set, hvis man ikke retter ind!

  Dette – fordi den slags er dagligdag for mange, og jeg husker fra for nu mange år siden hvordan jeg fik øjnene op for, hvor meget folk egtl dominerer hinanden og ligefrem er parate til det – uden at ane uråd, dvs kunne se dette. Det var virkelig en øjenåbner for mig.

  Der er ikke andet Unn. A Hallas D. end at vi må se på de på den måde, at vore forældre ikke har vidst alt eller bedre, hvor de har gentaget deres egen opdragelse, da de jo ofte heller ikke har haft mulighed for andet, hvis de ikke skulle tage deres egen barndom op til revision – men den viden, der er til stede i dag, den har ikke altid været til rådighed, eksisteret. Derfor —glem alt om skyld–det var vores forældres skyld og igen deres forældres osv. – men man kan sige undskyld, jeg vidste ikke bedre og du (ens børn) har mulighed for at gøre noget ved det.

  Så – ingen undskyldning for at fastholde forældre i en skyld!

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  NB! Den autoritære opdragelse er nem, fordi voksne nemt kan betjene sig af et barns angst, skam og evt. smerte – hvor det så afbrydes i sit forehavende, sædvanligvis i flere driftsforløb på én gang, hvor vi ikke kan lide, hvad det er i færd med – ofte uden at forstå, at vi ofte nemt kan respektere og evt. henvise barnet til et andet sted end tapetet – måske give det et stykke papir el en tavle haves måske allerede, hvor det så kan fortsætte med at tegne, som eksemplet var med tapetet.

  Fri opdragelse handler mere om at tilrettevise og muliggøre mest muligt optimalt, så barnet kan færdes så frit som muligt med sine aktiviteter – ikke at dominere, så en hel husstand eller andre skal ligge under for enhver impuls fra et barn og til hver en tid.

  Så får vi en gang sadister ud af det i sidste ende, hvis vi ikke siger fra overfor dominans fra et barn. Og – det er til skade for barnet sidenhen i forhold til respekt og empati for andre end sig selv. Og – vi ser desværre den slags verden over – også i politik, erhvervsliv og i f det offentlige, disse små napoleon’er af en slags Mvh BHL :-)

 32. Af Unn.A Hallas.A

  -

  Kære BHL
  Tak for dit svar. En ting er sikkert, når man selv får børn, har man nemmere med at tilgive ens egne forældre, det man evt. måtte synes var gået galt i deres opdragelse.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kære Unn.A.

  Sikkert for de mange. :-)

 34. Af søre.n Sørensen

  -

  “Jeg mindes ikke, at det borgerlige Danmark har plæderet for at smide bøsser ud fra byens højeste tage.”
  Benny

  Korrekt..
  De nøjes i DK med at kalde dem for perverteret, psykisk syg og unormal som Fru Birgit Hvid Layer..
  Men er forskellen i virkeligheden så stor? Naturligvis er den alligevel bedre, men det er for lavt sat..

  “Retsstaten må og skal forsvare sig. Ikke ved at kræve, at kvinder skal tage særlige forholdsregler i det offentlige rum.”
  Beinov

  Og ikke blot kvinder af heteroseksuel karakter..Men folk af alle seksuelle observanser..
  Charlie Hebdo blev angrebet pga. af dets ateistiske synspunkt mestendels, men også pga. deres kamp for individuel frihed for mennesker..Fra muslimske kvinder, over homoseksuelle og til ja, grin med den forældet tanke om religion som videnskaben har frasorteret for længst.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Søren Sørensen – 16. jan. 2016 – 19;40

  Hold venligst mig uden for dit ordvalg.

 36. Af søre.n Sørensen

  -

  BHL@

  Citere blot fra dig..

Kommentarer er lukket.