Tysk nytårsnat uden retsstat

Af Jesper Beinov 49

At den europæiske offentlighed reagerer så prompte på historierne om sexkrænkelser i Köln og Hamburg nytårsaften, er et sundhedstegn. Retsstaten må og skal forsvare sig mod dem, der tager loven i egen hånd, og det princip må gælde, uanset om det sker i vores fælles offentlige rum eller i udsatte boligområder.

På nyhedswebsitet Huffington Post er det blevet antydet, at tyske medier af politiske korrekte grund har nedtonet, hvad der egentlig skete. Ifølge medierne har 500-1.000 arabiske og nordafrikanske mænd nær Kölns domkirke samlet sig og begået »massive seksuelle overgreb«, og der foreligger 90 anmeldelser. I Hamburg er noget lignende sket blot i en mindre skala i byens forlystelsesområde St. Pauli.

Når vi alle bliver chokeret over det, vi ser, er det, fordi det sker tæt på, hvor den normale hverdag foregår. Vi forventer jo ikke, at der sker den slags ting i den mondæne bymidte. Når det hænder, bliver vi ramt af utryghed. Og det er lige præcis, hvad der er sket i Köln og Hamburg.

I den franske forfatter Michel Houllebecqs nye, dystopiske fremtidsroman, »Underkastelse«, er det netop den umærkelige spredning af vold til ellers kendte og elskede byområder, der virker foruroligende og angstsprovokerende.

Men hvor Houllebecq beskriver et politisk forfald og en islamisering af Frankrig, er svaret fra de tyske myndigheder ganske anderledes: Vi ser kansler Merkels stålsatte forsvar for retsstaten.

Merkel har som østtysk præstedatter netop oplevet DDR-staten, der var karakteriseret ved et fravær af retsstat. Hun ved, at magten aldrig må udøves vilkårligt, hverken af en stat eller af selvbestaltede grupper af bøller.

»Et hårdt svar fra retsstaten«, må lyde, var kansler Angela Merkels principielle reaktion. Begrebet retsstat er helt afgørende her.

For mig at se kan retsstaten sættes på formel. Basalt handler det om frihedsrettigheder, retssikkerhed, klare regler og ganske vigtigt – at staten garanterer samfundsfreden ved at have magt- og voldsmonopolet. Den tyske sociolog Max Weber, der er en af de klareste tænkere af den moderne kapitalistiske stats funktions- og virkemåde, formulerede det sådan: »En stat er en realitet, hvis og for så vidt dens embedsvæsen effektivt formår at opretholde monopolet på legitim fysisk tvang«.

Lige såvel som selvtægt derfor er forbudt, gælder det, at enkeltpersoner eller grupper, der tyer til overgreb, vold og magt sætter sig ud over loven og skal straffes hårdt. De skal ikke mødes med forståelse, eller med relativering af ansvar og skyld. Eller henvisninger til rystende sociokulturelle forklaringer som den, Kölns borgmester er kommet med, når hun antyder, at kvinder bør iagttage et særligt kodeks, når de færdes i det offentlige rum. Det er en helt utilgivelig reaktion og underkastelse over for bøller at antyde, at det er kvinders ansvar at de bliver forulempet!

Hvis retsstaten viger for voldsmændene, har den tabt. Desværre er der masser af eksempler på, at det sker. Ovenpå det seneste års terroranslag er det tydeligt, at der rundt om i europæiske storbyer er pletter på kortet, hvor myndighederne har svært ved at komme. Den konservative engelske forfatter, som skriver under pseudonymet Theodore Dalrymple, besøgte parallelsamfundene uden for Paris’ bymidte, hvor fredelige borgere ikke kan komme. Hvor jungleloven hersker. »Når repræsentanter for det officielle Frankrig kommer til disse byer, bliver de angrebet af beboerne,« skrev Dalrymple i essayet »The Barbarians at the Gates of Paris«.

Begivenhederne den tyske nytårsnat er en dyster påmindelse om, at vi som borgere i en retsstat må kræve, at staten myndigt opretholder retssikkerheden og friheden til at færdes. Overalt. Både i mondæne kvarterer og i udsatte områder.

49 kommentarer RSS

 1. Af S Rasmussen

  -

  Merkel og nuværende EU ledelse er ved ar smadre Europa.

  Vi kan spørge os selv – hvor er politiet? hvor er politikerne? de er der ikke længere.

  Merkel og nuværende EU ledelse er ikke onde, men håbløst naive og inkompetente. De magter ikke at tage beslutninger der giver modspil fra radikale naivister.

  Den arabiske og tyrkiske, ja hele den afrikanske kultur, læs muslimer, fungere ikke i vores civiliserede verden.

  Vi blivebekræftet i dette igen og igen. Vores politikere tør ikke tage konsekvensen af dette.

  Mange af os som tidligere hjalp flygtninge ønsker det ikke mere. Vi har set hvordan den primitive muslimske kultur er ved at smadre vores harmoniske venlige og hjælpsomme samfund. Der pisses i vores rede.

  Merkel er givet en sød gamme kone men som statsleder når hun ikke en Winston Churchil til sokkeholderne.

  Hvor er Tyskland i dag? Hvor er den bestemmende elite i EU.

  EU/Merkel er svage sagsbehandlere som kun kan duperer svage nationalledere.
  Hvor er vores ledere?

 2. Af Benny B

  -

  Og du synes stadig, at vi skal tale pænt?

  Det er på tide, at vi tager bladet fra mundet og får smidt hoben af voldtægtsforbrydere, jihadister på porten.

  De ødelægger retsstaten, velfærdssamfundet og styrer os direkte mod borgerkrig, det må snart stå klart for alle.

 3. Af A. Bierce

  -

  Da EU ikke er en stat, kan EU ej heller være en retsstat. Det demonstrerede frau Merkel, da hun egenhændigt ophævede Schengen og Dublin aftalerne – og med det forbehold at andre lande fortsat skulle overholde selvsamme aftaler.
  Retten burde besidde magten, men i praksis vist af frau Merkel, er det magten der har retten.
  Har jeg ret?

 4. Af Jørgen F.

  -

  De spurgte ikke deres naboer – det gør de aldrig.

 5. Af Thomas Kiær

  -

  ” Merkels stålsatte forsvar for retsstaten”? Ha ha ha.
  Til gengæld er Beinov måske lidt rigeligt hård ved Kölns borgmester Reker.
  Hendes “code of conduct” er næppe andet eller mere end nogle gode råd til kvinder om at holde sig i nærheden af nogen, de kender og råbe på hjælp, hvis de kommer i vanskeligheder, når de går ud om aftenen på steder, hvor der er tæt opløb.
  Det er selvfølgelig en falliterklæring at det skal være nødvendigt, men trods alt et velment råd, som det måske oven i købet er klogt at følge.
  Og falliterklæringen er ubetinget Angela Merkels.

 6. Af Erik Mortensen

  -

  I kølvandet på dommen vedrørende ballademagerne i Vollsmose kunne man med rette spørge, hvor er retsstaten henne? Disse bøller burde udvises omgående til de lande, hvor de har statsborgerskab, når deres straf er udstået. Der bør statueres nogle håndfaste eksempler, men danske dommere tenderer til en uacceptabel blødsødenhed, som vi, der ønsker en retsstat med mening, står uforstående over for. Domme, der hviler på pladderhumanisme, bør omgående appelleres. De “dømte” er i forvejen uden for pædagogisk rækkevidde. Det burde dommerne ikke være!

 7. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Det du kalder – et stålsat forsvar for retsstaten – Jesper Breinov, i relation til en tysk poli-
  tisk leder, der har været særdeles aktiv på lederplan i det DDR, som du så ganske rigtigt
  betegner som en u-retsstat, er det uden tvivl vigtigt at se lidt nærmere på.
  Når Angela Merkel taler om et ‘hårdt svar fra retsstaten’ på de røveriske overfald på kvinder,
  begået af organiserede indvandrernetværk – så er hendes fordømmende ord, om den
  stigende voldskriminalitet, der udgår fra unge mænd der har indvaderet Europa i hundred-
  tusindtal i de seneste måneder, ikke andet end snik-snak. Allene i det forgangne år, er det
  lykkedes for over 300 000 personer at trænge ind i Tyskland, uden at blive registreret. Og
  hvor var så Angela Merkels ’stålsatte retsstat’ henne i forbindelse, overfor disse massive
  angreb på den tyske og europæiske retsstat – kan man spørge.
  Nej ingen ting skete, tværtimod fejede Merkel-regeringen alle, og her må det helt klart
  understreges – ‘alle hårde svar fra retsstaten’ – tilside og opfordrede sit eget folk til at
  åbne dørene for alt og alle – i den store humanitære ånd – som altså en del folk stadig
  mener, hun har med sig fra sin tid i DDR og sin opvækst i et præstehjem.
  Er der dog ikke snart flere, der kommer på den tanke, at der kan være noget rivende galt.
  Her i grænselandet er vi en del, der længe har set, det der nu er ved at ske – nemlig at
  Angela Merkels manglende politiske vilje til at vælge den retsstatslige vej, andet end i
  offentlige budskaber, at denne svage ledelse er ved at tvinge den tyske social- og rets-
  stat i knæ.
  Merkels metode resulrere i, at befolkningerne i de europæiske nationalstater bliver op-
  delt i to grupper – dem der bliver ramt af en voldsom social og kulturel nedtur – og dem
  der kan se frem til en gevinst, der giver god mulighed for at skabe og forstærke et socialt
  og kulturelt netværk udenfor de mange nye parallel-samfund der vil opstå i de kommen-
  de år.
  Og de personer fra de dårligst stillede samfundsgrupper, er så dem der skal konkurrere
  på nye, ulige vilkår med en kultur- og retsopfattelse de ikke deler, og som indebærer
  en konflikt i uoverskuelig tid.
  Se, det er det der er konsekvenserne af Merkels Metode, hendes drøm om et Tyskland
  som en humanitær stormagt, en drøm som for svenskerne synes at være slukket,
  og som den tyske befolkning – også her i grænselandet – forlængst har gennemskuet
  som en præstedatters dagdrøm.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Jesper Beinov,

  Og det er værd at bemærke, hvad også ligger i Webers definition, at der hvor der ikke er et effektiv bureaukrati, der tager mafiaen over. Det er faktisk kendetegnet på de stater, hvor den huserer (i alle sine mange former), at der netop kun er svage centralregeringer.

  Og til det sædvanlige kor: Det er problematisk at udvise disse mennesker til deres hjemlande, hvis der ikke rigtig er nogle hjemlande at udvise dem til. Det er derfor man rundt omkring har interneret en større del, og straffede, der også er udvist: Man har ingen sted at sende dem hen. Man sender dem (normalt) ikke et sted hen,hvor deres overlevelseschance er NIL. Faktisk lever vi i en retsstat.

  Næste led er selvfølgelig at finde ud af, hvem der lavede balladen i Köln nytårsaften. Det er nok indvandrere; men er der ingen af dem, der er tyske medborgere? For så gælder retsstatens forpligtelser over for egne borgere.

  I øvrigt var det ikke længe siden, at det ikke var uden risici især for svenskere at bevæge sig rundt i Nyhavn, eller fro den sags skyld i Helsingør.

  Men jeg holder på mit tidligere fremsatte forslag om behandlingen af bøllerne–det eneste de har respekt for–tørre tæsk.

 9. Af Helge Nørager

  -

  “Af Niels Peter Lemche – 6. januar 2016 13:16
  Kære Jesper Beinov,……………….
  Men jeg holder på mit tidligere fremsatte forslag om behandlingen af bøllerne–det eneste de har respekt for–tørre tæsk.”

  Selvtægt, ?
  Hvem skal udele “tørre tæsk”, Joachim B. Olesen ?.
  Dem ?.

  Det er trist at læse en ældre intellektuel bibel forsker, nu fornægte hele sit liv, ved at ønske bøller får tørre tæsk.
  Er det så den gemene pøbel, eller dem selv som skal uddele dem. ?

 10. Af Thomas Kiær

  -

  Det er interessant at se Jesper Beinov ofre Kölns overborgmester Henriette Reker for fortsat at kunne forsvare kansler Merkel. Et desperat træk.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nej, Helge Nørager, det har man politiet til. Et lav bank i gerningen og så 30 dage i skyggen, helst isolation, selv om det ikke er så nemt med det antal, der er tale om.

  Faktisk er det nok det eneste, de forstår. Sådan var det der, hvor de kom fra, og disse dumrianer har ikke en kæft respekt for ‘pædagogerne’, der bare vil snakke med dem. Måske skulle man også lige tale med forældrene og lave en suspension fra revselsesretten.

  I øvrigt ved du godt, at ifølge Bibelen (GT) tugter man dem, man elsker! Det er ikke Det Gamle Testamente, du skal gå til, hvis du vil have humanisme.

 12. Af Benny B

  -

  Indlæg hænger!

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Overskrift i Berlingske, manden der kneb mig i ballen, fik 2 dage i koma, altså ikke alle kvinder finder sig i seksuelle tilnærmelser.
  Hvordan ordet voldtægt i Køln i det offentlige rum, iført vintertøj, samt kvinder der optræder alene i byen, kan opstå, er nok start på en hetz mod en befolkningsgruppe, som skaber i kraft af deres mængde , problemer i Tyskland.
  Alene ordet, han tog mig på røven, og ikke befølte min bagdel, fortæller nok mere end ønskeligt.
  Hvilke kvinder fejrer nytårsaften alene i et offentligt rum, og endda lader sig voldtage uden angstskrig og opmærksomhed, tilhører vel et mindretal, og er ikke som kvinden i første linie.
  Nu starter det politiske hundeslagsmål i Køln, hvor Politi og overvågningskamaraer bliver dagsorden, og vi venter spændt.
  Kvinde forsvar dig selv.Finn Vig

 14. Af Helge Nørager

  -

  Skal det opfattes sådant at de kun har forsket i Det Gamle Testamente ?. :)

  Hvis det er tilfældet, vil jeg anbefale de også en dag læser det Nye Testamente.

  Og personligt tror jeg og det er en tro, at det vil være svært at “Et lav bank i gerningen..” ikke vil være et skråplan, en glidebane, for yderligere selvindlysende borgerretfærdighed udøvet af enten statsbetalte, eller selvgode retfærdige borgere.
  Kan forstille mig at sprit bilister, der dræber børn f.eks, vil blive klynget op i en nærmeste lygtepæl, af dem som er i nærheden.
  At selvgode retfærdige mennesker bare bedre dem med uniform om at uddele tørre tæsk i gerning, osv er total out…………….

  Det er et skråplan.

 15. Af Mikkel Petersen

  -

  Jesper, reaktionerne på multikulturens ærgerlige konsekvenser er altid disse: 1) Overraskelse og forundring over, at det overhovedet er sket / kan ske. 2) Momentan fordømmelse af det skete med tilhørende krav og løfter om at sætte hårdt ind, samt ligeledes momentan, verbal støtte til ofrene. Derefter er det tilbage til den politik, der skaber problemerne. Selvfølgelig uden at gøre det mindste, reelt virksomme, for at komme dem til livs.

  Det er disse problemers mønster. Såfremt du (endnu) ikke kan genkende det, tror jeg ikke du er klar til at debattere emnet. Du har måske lyst til at deltage og til at blogge om det, men din virkelighedsfjerne tilgang gør det svært for den efterhånden ganske store gruppe, som allerede har accepteret mønstrets tilstedeværelse, at tage det som andet end et levn fra holdningernes fortid.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Helge Nørager,

  Nu består Bibelen faktisk af to dele. Og du kan selvfølgelig bruge Det Nye Testamente som en vejledning i, hvordan du skal leve. Ikke engang Grundtvig gik på den: GT er for skolen (altså livets skole), NT er for kirken.

  Men selvfølgelig bør du efter NT vende den anden kind til! Og hugge din højre hånd af selv, hvis den forarger dig–gør noget, du ikke kan lide.

  Og spar mig så for de ‘misforståelser’ af min tekst, som du excellerer i. Prøv lige at se finten i min besked: Fortæl det også til bøllernes forældre. Så får vi lidt mellemøstlig justits i de små hjem. Men det er forbudt!

  Lømlerne er ikke på nogen måde bange for følgerne af deres narrestreger. Er de inden for pædagogisk rækkevidde? Jamen, så foreslår jeg, at du fortæller, hvad de vil gøre.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så til noget helt andet, ihukommende en blog for et par uger siden om forskningsministerens ph.d-afhandling.

  Den kommer op i UVVU nu på grund af en anmeldelse fra et byrådsmedlem fra Vejle. Se Universitetsavisen i dag.

  Undskyld, det har ikke noget med emnet at gøre, men vil nok interessere bloggerne her.

 18. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  En lille spidsfindighed:

  Hedder det ikke: “Den, man elsker, tugter man”?
  eller hedder det: “Den, man tugter, elsker man”?

  Jeg tror ikke altid det sidste udsagn er rigtigt – jævnfør din udtalelse om uddeling af “tørre tæsk”. I sidstnævnte tilfælde er der vist ikke i alle tilfælde tale om så megen sympati parterne imellem!

 19. Af bent nielsen

  -

  Det er meget inkonsekvent at nør ager som har beskrevet sig selv som hjerneskadet alkoholiker, ustandselig kloger sig på alt muligt, som han ikke forstår og ikke kender noget til. Eller er det netop konsekvent at han indsender talrige indlæg fyldt med misforståelser, sludder og vrøvl eller R, SF- og EL-meninger?

 20. Af Erling Mørk

  -

  Det er helt ufatteligt, at sådan noget kan foregå i et civiliseret land som Tyskland. Jeg synes også, det rejser en hel del spørgsmål, f.eks.
  Er vi virkelig blevet så degenererede og magelige i vores vestlige del af verden, at vi – ligesom det gamle Rom – helt har mistet evnen til at forsvare os selv?
  Kan en stat bevare sin legitimitet, når den ikke kan eller vil beskytte sine kvinder – og vel især sine unge kvinder – mod de horder af feje barbarer fra Nordafrika, der hærgede flere tyske byer over nytåret? Barbarer, der bruger deres religions modbydelige kvindeundertrykkende holdninger som skalkeskjul for de mest horrible overgreb mod snesevis af unge kvinder, hvis eneste “forbrydelse” var at gå i byen for at fejre nytår. Og spar mig venligst for alt det vrøvl om, at unge kvinder selv er skyld i overgreb, hvis de klæder sig “udfordrende”. Det er vist kun de allermest bøvede danske mænd, der tænker sådan, og så desværre hovedparten af de hundrede tusinder af muslimske mænd, der har invaderet Europa.
  Skal vi virkelig acceptere og finde os i, at vores bymidter terroriseres af bander af rødder af “anden etnisk herkomst”, som det hedder i en af de voldtægter af vores sprog, som den ulidelige politiske korrekthed tvinger os til?
  Og måske det allerværste: kunne noget lignende ske i Danmark? Ja, det er jeg overbevist om. Barbarerne i Køln og Hamburg har desværre mange åndsfæller her i landet, hvis man overhovedet kan tale om “ånd” i den sammenhæng. Mon vi ikke alle har oplevet dem mange steder i byen, på gadehjørnerne, på torvene og i indkøbscentrene? De grupper af indvandrerdrenge, der hænger ud, og som er både provokerende, aggressive og direkte truende, når de er i flok. Så ja, jeg frygter, at det kan ske også her.
  Jeg frygter, hvordan tyskerne vil reagere på de uhyrligheder, der er sket. Nogle her i tråden har talt om selvtægt. Det er desværre en mulighed, især når den stat, der burde have et magtmonopol, ikke evner at udøve denne magt. En ufattelig falliterklæring.

 21. Af p jen

  -

  De kaotiske og voldelige tilstande der nu hersker rundt om i Køln, Hamborg, Paris, Malmø og mange andre byer, vil vi også snart blive udsat for i København, Århus og Odense osv. Men hvad foregår der egentlig i politikernes og journalisternes hoveder? Sofie Carsten Nielsen, Stine Bosse, Jelved og Merkel osv. går stadig ind for masseindvandring, og det samme gælder vel flertallet af journalister, som fortsat ignorerer at 40-50 af dem kunne være blevet myrdet for et par år siden. Og hvorfor er der mange store fotos ang. migranter der kun viser børn og kvinder, selvom 95% af migranterne er unge mænd i den kampduelige alder…!!?? Og hvorfor nøjes V og K med et symbolsk og unyttigt grænseværn der mest ligner et bluff-nummer….!!??

 22. Af Axel Eriksen

  -

  @ Finn Bjerrehave!

  At det måske ikke er særligt smart for kvinder at bevæge sig alene i det offentlige efter mørkets frembrud – og så på en nytårsaften – er en ting.

  Men i en retsstat burde alle vel uanset køn, hudfarve etc. kunne gøre det uden at blive groft forulempet. Strider det mod dine konservative retsprincipper?

  Du er i stand til at få vendt det til: Offeret bærer altid selv skylden – det er jo efterhånden blevet sådan, at den “forulempede” – bureaukratisk politisprog – selv bærer skylden for alt.

  Gerningsmanden har ingen skyld! Hvis jeg ikke har panserglas i mine vinduer, så er indbruddet og tyveriet via en knust rude min egen skyld!

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen,

  Tror du ikke, at faktorernes orden er ligegyldig i det tilfælde?

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mht. det, der skete i Köln og Hamburg, så er det værd at se på, om det er nyligt ankomne eller mennesker/unge, der har levet i Europa i årevis. Et af de store problemer er, at de unge mennesker intet sted har at gå hen. Når en dreng fra Mellemøsten og Nordafrika kommer i puberteten, har han ikke længere adgang til kvindernes afdeling af lejligheden/huset. Han marginaliseres i hjemmet og drives ud på gaden, hvilket kan gå i det varme Mellemøsten, men er en dårlig idé i Mellem- og Nordeuropæiske byer. Der er derfor i høj grad tale om en socialt og kulturelt problem, og det er desværre endnu et vidnesbyrd om, hvor elendigt, de pågældende kulturer, hvorfra de stammer, organiserer forholdet mellem kønnene.

  Det her er ikke sagt for at undskylde banditterne. De skal naturligvis have at vide, så det ikke kan misforstås, at det her går ikke i vores del af verden. Retsstaten har rigeligt med midler, så det er bare om at bruge dem. Men derefter, når man begynder at kølne ned, er det nødvendigt at se på, hvad man kan gøre. New York viser, hvor langt man kan komme. I 1980erne var byen et af de voldeligste steder i verden. Man bevægede sig ikke frivilligt nord for 110. gade. I dag er den et sted, hvor man tør bevæge sig omkring. Man kan begynde at se, hvad der skete i politiserien ‘Hill Streets Blue’. Politiet ændrede sig fra at være en undertrykkende ordensmagt til at blive en social organisation, og politistationerne blev et mødested for områdets unge.

  De her unge har simpelthen brug for, at nogen tager sig af dem, og det skal helst ikke være folk, der er ude på at hverve dem til tjeneste i og for IS.

  Bemærk også, at der faktisk ikke er problemer med de unge muslimske kvinder, selv ikke de, der bevæger sig ud i samfundet og tager gode uddannelser.

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Det med faktorernes orden har noget med tal at gøre ikke sprog!
  Faktisk er blot et komma nok til at ændre en mening til det modsatte, eksempel:

  Dødsdømt, ikke benådet!
  Dødsdømt ikke, benådet!

 26. Af Karl Nielsen

  -

  I Danmark har situationen længe været den samme som i Tyskland – Som forsker Karin Helweg-Larsen sagde om danske voldtægtsofre:

  ”Og så skal danske piger også lære, at der er forskel på, hvordan man opfører sig overfor folk fra forskellige kulturer”

  Og skulle voldtægtsofrene få den ide at de vil anmelde voldtægtsforbryderen, står De Radikales chef-idelog, Marianne Jelved, parat med en anklage for racisme:

  “Man kan altså spørge sig selv, hvorfor der rejses flere sigtelser for voldtægt begået af personer med ‘ikke-vestlig’ baggrund end af personer med dansk baggrund. Skyldes dette udelukkende, at førstnævnte gruppe begår flere voldtægter – eller kunne man forestille sig, at disse anmeldes i højere grad?”

  Så husk dansk og tyske piger at I er racister, hvis i anmelder voldtægter, som i selv er skyld i, når I nu ikke kan finde ud af at klæde jer ordentligt!

 27. Af Helge Nørager

  -

  Nogle debattører, omtaler altid den eller den film fra hollywood, det eller det tv program fra fortiden.
  Giver mig lidt indtryk af et liv ikke levet men oplevet igennem udenlandske tv programmer og udenlandske film.
  Et menneske som tror at alle kan fatte budskab, hvis der henvises til en eller anden tv serie for tabere i 1970’er.
  Dette kloge menneske burde fatte at der skete andet end hvad han så i Tv, eller biograf..,..

 28. Af Frank A

  -

  At høre en gammel revisor sludre sådan.

  Såvel i tal, som i tale, er kommaets placering essentiel.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nyt her til aften i sagen, hvor tysk politi siger, at der kan være forbindelse til de bander af somalier, forbryderbander, der hærger i Ruhr-området.

  Er det rigtigt, sætter det virkelig det hele i relief, for så er der tale om organiseret kriminalitet, og flygtningestrømmen til Europa er så sandsynligvis organiseret af de kriminelle bander i hjemlandet som den blodige al-Shabaab milits. Det er patron-klient-systemet i sin værste form. Nu kan det vel af hensyn til den politiske korrekthed ikke holdes hemmeligt længere, og så må jeg medgive, at der kun er én vej: Få dem ud af landet igen. De er heller ikke i livsfare i hjemlandet. Men Danmark sagde nej til politisamarbejdet, så nu ligger vi, som vi har redt.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gik lidt videre med det. Der er vigtige oplysninger i Frankfurter Allgemeine, der laver koblingen mellem en særlig type af røverier og det, der foregik i Köln. Sagt med andre ord: Indvandrerbander ledet af familiemafiaer. Overgrebene i Köln var ikke tilfældige med fulde udøvere, men kan have været velorganiseret massekriminalitet.

  Det er rigtigt, at indvandreraspektet nedtones i mange aviser og i fjernsynet; men fanden er løs, så nu går den vilde jagt dernede.

  Det danske politi er nødt til at se på, om der er udløbere af disse bander i Danmark. Det er vel troligt.

 31. Af Ea Jørgensen

  -

  Hvor er det betegnende at kun mænd er så “kloge” på denne situation. Ingen kvinder orker at skulle forsvare vores grundlovsbestemte ret på lige fod med mænd til at færdes frit og samfundsbeskyttet når og hvor vi havde lyst. Vi troede på det. Men nu skal vi så gennes hjem igen? !

 32. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  NPL …..Det fik jeg også fat i at tyske myndigheder er helt bevidste om at organiserede kriminelle bander der nu kommer op i Tyskland, underligt det slap ud i pressen, men hvad jeg hørte igår en tysk tv-station (Tagesschau24) nettop derfor det besynderlige at disse kriminelle bander fredede, da disse terror bander gjorde Tysklands (USA/Natos trænede, antager jeg) beskidte job i Mellemøsten og Afrika, derfor fredede i klasse A , en gåde naturligvis at Merkel lader disse banditter marschieren op igennem Tyskland, selv om intet længere kan overraske i det vanvid vi nu presenteres for fra den tyske front, vi kan se frem til et tyskt blodbad! ( Indvandringen ind i Tyskland 3000 dagligt i øjeblikket.)
  /Tagesschau24 er iøvrigt begyndt at dagligt gentage nyheder fra 1996, dengang i 1996 var nyhederne også meget bedre end idag!

 33. Af Erik Bramsen

  -

  At den europæiske offentlighed reagerer så prompte på historierne om sexkrænkelser i Köln og Hamburg nytårsaften, er et sundhedstegn.

  Hvad mener du med ‘reageret’?

  ‘Ord er billige’, som Scavenius sagde, da han blev kritiseret for sin sleske hyldest til Nazityskland.

 34. Af john schlander

  -

  En klog mand sagde til mig for mange år siden – stol aldrig på en Araber – det må Frau Angela da
  også have hørt – vi er fra samme årgang.

 35. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank A.!

  Hvem sludrer? Dig!

  Faktor i forbindelse med tal er forbundet med multiplikation (at gange).
  En faktor er ét tal der ganges med et eller flere andre – og der er faktorernes orden ligegyldig!
  Eks.:
  2*3*4*5 = 120
  5*3*2*4 = 120
  Et komma i tal har intet med en faktor at gøre. Banal skoleviden i matetematik/regning!
  Hvis begrebet skal overføres til sprog – og den enkelte sætning/ tegn betegnes som en “faktor” er rækkefølgen ikke ligegyldig. Er der et sted, hvor du kan få refunderet dine skolepenge?

 36. Af Henning SVendsen.

  -

  Det er jo lidt af et vrøvlevers’ -disse der optrådte nytårsnat er født i Tyskland de. Kom ud fra deres Ghetto for at få lov at snage lidt på de. Flotte lyshårede damer ,.DIsse damer gik ikke alene men var i selskab både med kærester og veninder
  Politiet sidder på deres flade og kikker på via overvågning men de må ikke gribe ind for det vil skabe avisoverskrifter og puste til fremmede hadet
  Og herhjemme på vores egen blok hos Heinov-her har vi Lemche de r mener det samme og vrøvler om bander – i øjeblikket optræder han hos Uffe hvor han nu underviser i våbengny.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henning Svendsen,

  Disse oplysninger stammer nu fra det tyske politi og findes i Frankfurter Allgemeine. Det eneste, der kræves, er, at du kan læse tysk; men med niveauet for din læsning af andres bidrag er det måske formeget at forlange.

 38. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det er nu kommet frem at islamisterne åbent urinerede, ornanerede, og provokerede politiet i Köln, men at politiet ikke greb ind, istedet beretter: ” Disse flygtninge inviteret af Merkel, derfor må de behandles godt!”
  (N24)
  ….politiet blev mødt af grædende tyske kvinder, og grædende tyske børn…..
  (N24)
  “Af respekt for det tyske parlament kan vi ikke udtale os!” ( Polizei President Köln)
  (N24)

 39. Af Kirsten Porse

  -

  Ærlig talt undres jeg over, at det næsten kun er mænd som debattere dette emne. Hvor pokker er mine søstre henne!

  Ækelt er det, hvad som foregik i de tyske byer nytårsnat, men er det så meget anderledes i Danmark. Chikane og nedgørende adfærd rammer kvinder dagligt.
  DR har netop sendt en dokumentar, hvor det sandsynliggøres, at vores retsstat accepterer voldtægt af kvinder. Hvis de er fulde eller såkaldt udfordrende klædt – gu´ve hvem der bestemmer det? – er de selv uden om voldtægten. Både politi og retsvæsen underkender en voldtægt, da kvinden jo selv er uden om det.
  Hvis vi bevæger os videre til erhvervslivet, ser vi samme tendens. Mandlige erhvervsledere reagere voldsomt, når politikere foreslår kvoter for kvinder i bestyrelser. Nogle påstår ligefrem, at det vil betyde faldende indtjening. Når jeg ser de mange gråhårede erhvervsledere, som sidder i mange danske erhvervsbestyrelser, tænker jeg ofte “Ja, de starte jo også uden erfaring, og skulle hjælpes. Så hvorfor må kvinder ikke”.
  Og endelig kan vi slutte ringen, ved vores statsminister, som i den bedste sendetid, under valgkampen, sagde til Helle Thourning: “Ja der er så meget du ikke forstår”

  Ja det var modbydeligt, det som foregik i de store tyske byer, nytårsnat. Men desværre har vi langt endnu, for at begge køn opnår ligeværdighed på alle niveauer i samfundet

 40. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg som 82 årig DANSK mand, med et snart 60-årigt ægteskab samt to voksne døtre, er dybt, dybt rystet, stærkt chokeret over de overfald nytårsnat på tyske kvinder.
  Hvordan i alverden kan en kæmpe stor plads fyldt med mange mennesker, antagelig mange voksne mænd, lade en sådan hændelse, sådanne overfald finde sted?
  Snorksov omgivelserne eller er det et tidens tegn med denne ligegyldighed.
  At overfaldsmændene stammer fra Nordafrika kan ikke overraske.
  Men var der virkelig ikke nogle vågne mandfolk der kunne have taget disse ???? i kraven, beskyttet kvinderne, og fortalt overfaldsmændene at et sådanne forbrydelser, kan og vil vi ikke finde os i.
  Var det slet intet politi til stede?
  Merkel har åbenbart alt for travlt med at invitere alverdens fupaylanter til Europa end tage vare på egne borgere?
  Går det ikke snart op for de europæiske politikere at DE skal fjerne årsagerne, de personer der er skyld, årsag til den mere og mere omsiggribende kriminalitet.
  Stop hele det misbrugte asylcirkus. Hele Europa bør lukke adgangen til asyl. Suspendere den (besynderlige) ret til den stærkt misbrugte asyl ordning.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter . Sengeløse

 41. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Kirsten Porse: En af de væsentlige grunde til at så få kvinder blander sig i denne debat, tror jeg er, at den hurtigt blev overtaget af de sædvanlige islam bashere. Dernæst er kommentarer som f.eks. Karl Nielsens ovenfor ikke befordrende for debatten.

 42. Af Ole Frank

  -

  “Retsstaten må og skal forsvare sig mod dem, der tager loven i egen hånd, og det princip må gælde, uanset om det sker i vores fælles offentlige rum eller i udsatte boligområder.” Nå – mon Herr Beinov har hørt om nsu-sagen? Den sætter unægtelig begrebet retsstat i et noget andet lys. Hvem er “vi” i overskriften? Medierne? De løber som altid med en halv vind for at sælge aviser.

  “udsatte boligområder” – fælles offentlige rum” er det de eneste steder “retsstaten” skal reagere? Man må undre sig over en sølle skrevet blog.

 43. Af Ole Frank

  -

  Niels B Larsen – manden med de noget begrænsede tyskkundskaber og et noget underligt historiesyn

 44. Af Karl Nielsen

  -

  Sex-forbryder i Køln:

  “Jeg er syrer, I skal behandle mig pænt. Fru Merkel har inviteret mig”

  Sådan tænkes der også i Sønderborg når de mandlige bekvemmeligheds flygtninge overfalder kvinder på diskotekerne.

  Eller i Fredericia hvor det går ud over pigerne på stranden.

  Men det er selvfølgeligt bare pigernes egen skyld ifølge Karin Helweg-Larsen:

  ”Og så skal danske piger også lære, at der er forskel på, hvordan man opfører sig overfor folk fra forskellige kulturer”

  Og pigerne er jo en flok racister ifølge De Radikales chef-ideolog, Marianne Jelved, når de ikke forstår at værdsætte “kultur-berigelsen”:

  “Man kan altså spørge sig selv, hvorfor der rejses flere sigtelser for voldtægt begået af personer med ‘ikke-vestlig’ baggrund end af personer med dansk baggrund. Skyldes dette udelukkende, at førstnævnte gruppe begår flere voldtægter – eller kunne man forestille sig, at disse anmeldes i højere grad?”

  Voldtægtsofrene kan så sende en venlig tanke til deres “medsøstre”, Marianne, Karin og Merkel.

 45. Af Karl Nielsen

  -

  Og sex-krænkernes ofre får mere “støtte” fra deres “medsøstre”:

  Sanne Søndergaard

  “Kan forstå, at nogle hvide mænd er oppe at køre over, at nogle brune mænd har raget på nogle hvide kvinder.
  Rolig nu altså; kvinder af alle farver tager på Roskilde til sommer og bliver raget på af hvide mænd. Så der kan hvide mænd vinde ejendomsretten over kvindekroppen tilbage.
  Problem solved!”

  Den tidligere næstformand for Dansk Kvindesamfund, Ulla Tornemand:

  ”Herhjemme kalder vi det kompliment, når unge, hvide fyre – både på enmandshånd og i flok – i nattelivet gramser, stikker hånden ned i trusserne og stikker en finger ind i fissen på og begår andre seksuelle overgreb på unge kvinder.”

  Kvinde er kvinde værst!

 46. Af georg christensen

  -

  Køln og Hamborg og deres nytårs fornøjelser?.

  Problemstillingen må være: Var det sexovergreb eller måske bare tyve, der hærgede?,

  Var der i Køln og Hamborg kun muslimske mænd og europæiske kvinder på torvene, medens overgrebene fandt sted?.

  Hvor var i så fald de europæiske mænd og de muslimske kvinder?.

  NB: Vi bør alle passe på, for ikke at skabe for store kulturelle illusoriske forskelle som der i virkeligheden eksisterer.

 47. Af Helena hansen

  -

  Karl Nielsen: hvilken rendesten er vokset op i?

 48. Af Jorn D.

  -

  Tyskerne kalder deres presse for “lügen presse”
  og
  nu efter at politiet rapporterede en “rolig aften”
  og
  politikerne udtrykte tvivl om det var udlændinge/asylansøgere
  og
  politiet sagde at de ikke før dagen efter tilbageholdte 3
  men
  faktisk havde tilbageholdt 15 , heraf 14 syrere og en afganistaner
  med
  asylansøgnings papirer

  i deres venstreorienterede politisk korrekte iver for ikke at ophidse folket
  ja
  så løj de som sædvanligt !

  nu har Tyskland ligesom Danmark
  en
  lügen presse” , et “lügen polizei” og mange “lügen politiker”
  og
  så er det ikke en gang løgn

  ironi.mus

 49. Af hektor heimlich

  -

  tredobbelt overgreb: først fra mændene, derefter fra staten som ikke satte militæret ind og derefter fra pressen som forsøgte at fortie overgrebene: Tyskland er tilbage i gammelt kendt spor!!

Kommentarer er lukket.