Det bør Løkke sige

Af Jesper Beinov 50

Siden 1940 har vi haft statsministerens nytårstale. Nogle bliver glemt lige så hurtigt som de er holdt. Men store forventninger må knyttes til årets nytårstale. Akkurat som i 2011, hvor Lars Løkke leverede sin modige reformtale, hvis upopulære, men saglige forslag uden tvivl var med til at koste ham embedet, står vi ved en skillevej. Uden vilje til reformkur af skat og arbejdsmarked forrykkes balancen afgørende i de kommende år.

For fem år siden gav Lars Løkke Rasmussen i årets nytårstale bolden op til bl.a. at ændre efterlønnen. Den røde opposition i S og SF lovede, at alt kunne forblive som det var, hvilket lagde grunden til Helle Thorning-Schmidts serielle løftebrud. Resten er historie.

Lars Løkke Rasmussen kender det politiske maskinrum som få, og som sin generations stærkeste politisk håndværker forstår han at sammenkæde vanskelige forløb. Men selv en nok så analytisk stærk grubler kommer ingen vegne, hvis ikke han er i stand til klart og konsistent at dagsordensætte reformbehovet på skatteområdet og arbejdsmarkedet.

En statsminister kan vælge sager, og sager kan vælge statsministre. Den sag, der har »valgt« Løkke, er selvfølgelig flygtninge- og migrantkrisen, Europas store og umiddelbare problem, og som skaber farlig splittelse. Oveni kommer terrorkampen. Sammen med de andre stats- og regeringschefer er det en bunden opgave at få ændret kriseårsagerne, få vendt bådene, lukket de ydre grænser, sikret de indre og få skilt flygtninge fra migranter. Ellers mister EU som politisk ramme afgørende legitimitet. Denne alvorlige sag må selvsagt fylde i en nytårstale, men der er et andet hastende tema:

Nemlig den nære sag, som tydeligvis er succeskriterium for Løkke, og her bør nytårstalen blive affyringsrampe for to elementer, nemlig skat på arbejde og adgang til arbejdsmarkedet. Begge er nødvendige, når store forandringer sætter ind efter 2020:

Til den tid skal der fortsat penge i kassen til mere end to millioner danskere, men i de næste 10 år kommer oveni 300.000 ekstra pensionister. Det kaldes »hængekøjen«. Der bliver mange børn, mange ældre og færre erhvervsaktive. Desuden skal der betales for en stor offentlig sektor. Vi står til at få en af de laveste vækstrater i de kommende år ift. andre OECD-lande, og det kræver politiske valg, hvis dette skal ændres. Det kræver uden tvivl en ny plan for dansk økonomi efter 2020, der ligesom de tidligere økonomiske planer virker disciplinerende på politikertrang til at bruge løs.

I det høje tal er parkeret godt 800.000 danskere i den erhvervsaktive alder på forskellige offentlige overførsler. Heriblandt rigtig mange nye danskere, som har en markant lavere beskæftigelsesfrekvens; Hvor den er 74 pct. for personer med dansk oprindelse, er den kun 49 blandt ikke-vestlige nydanskere, og markant lavere blandt kvinderne. Flere skal med.

Så duer det heller ikke, at det for mange er vanskeligt at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvis man savner de kvalifikationer, der svarer til mindstelønnen, skal man selvfølgelig kunne finde et job. Særligt indslusningsløn er oplagt, så folk kommer i gang, og lønmobiliteten følger efter. Forhåbentlig forstår parterne, at det nu er alvor på samme måde, som da man politisk ganske ubekvemt måtte afmontere den tikkende pensionsbombe med arbejdsmarkedspensionerne i 1980erne. Hvis ikke trepartsdrøftelserne her leverer det samme, har den højt besungne danske model sin bedste tid bag sig.

Skat er anden del. En lavere skat på arbejde vil gøre indslusningslønnen mere attraktiv. Dernæst nytter det ikke, at vi kvæler initiativ med topskat. Mange lønmodtagere fravælger i dag ekstra aktiviteter. Det illustrerer, hvorfor topskatten er umoralsk.

Hvis Løkke er modig som i 2011, indleder han processen med nytårstalen, Jo tidligere der handles, desto større gennemslagskraft. Det er ikke bare Løkke, men de ansvarlige partier, der vil blive testet sammen med arbejdsmarkedets parter.

Godt nytår!

50 kommentarer RSS

 1. Af Eva Madsen

  -

  Det er mange stopklodser i statens regnskab – det er helt utopisk og en illusion at tro at man kan skabe 1 million nye arbejdspladser i Danmark – fremtiden så langt man kan se ud – vil ikke skabe flere arbejdspladser – men snarere færre grundet en global ressource mangel / knaphed , overbefolkning og en ændret menneskeligt adfærd.

  Danmark er rendt ind i en overbefolkning på en million mennesker der ikke kan brødføde sig selv.

  Arbejdskraftens fri bevægelighed er et Europæisk problem, idet man ikke har reduceret / stoppet mængden af den østeuropæiske indvandring ,som har skabt
  en forværring på det Danske arbejdsmarked gr. myndighedernes slaphed overfor de Danske arbejdsløse.

  Den fortrinsvis muslimske indvandring fra ikke vestlig lande- igennem mangfoldige år – er en kulturelt og økonomisk katastrofe – som koster landet over 200 milliarder om året.

  Og den igangværende invasion af ikke vestlige indvandrere , hvor mange ikke en gang kan bogstaverne i alfabetet – er en overkatastrofe – oven på den tidligere katastrofe – idet der bliver FÆRRE arbejdspladser i Danmark – for håndens arbejde i fremtiden.

  Man kan stadig ikke leve af at barbere hinanden.

 2. Af Jørgen F.

  -

  …enhver god borgerlig statsminister afslutter naturligvis sin nytårstale med: “I øvrigt mener jeg at DR bør privatiseres, eroderes – ødelægges”.

 3. Af hektor heimlich

  -

  Venstre bør naturligvis undskylde alle sine overgreb mod dansk demokrati -som gik i graven da vi blev medlemmer af EU. Specielt bør Løkke undskylde for de gentagne “folkeafstemininger” som bragte Danmark ud på dette skråplan. Løkke bør desuden ønske at hans eget parti smuldrer og afgår ved døden -det ønsker jeg!

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Eva Madsen,

  Statsministerens problem er, at han er leder af en mindretals regering, som i princippet først skal gå til valg om 3 1/2 år.

  Christiansborg er en tumleplads for politikere , som elsker at komme i TV, derfor bliver DR ikke privatiseret Jørgen F.’s og andres store ærgrelse.

  Uenighed er den enste måde de folkevalgte kan profilere sig på, så det er de. Det går ud over befolkningen, som bliver trøstet med forbud og miljøafgifter, som de er vant til.

  De fleste muslimer, som bor her, knokler for Danmark, og det hjælper til at øge vores velstand. Ja, der er nogen som snyder og bedrager, og de skal tages i h… & r.. og smides ud af landet. Problemet er at der er lige så mange etniske danskere, der udviser en sand kreativitet i at snyde systemet, og dem kan vi desværre ikke udvise.

  Med hensyn til invasionen, så skal vi lukke de bedste ind, og sende resten videre til det humanitære land, der ligger ikke så langt herfra.

  Jeg er ikke misundelig på statsministeren, og ønsker ham lykke og held med talen.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Det, som Jesper Beinov har skrevet her, kunne ligeså godt være skrevet af udenlandsdanskeren og partiejeren Lars Seier Christensen. Det er jo den samme melodi som kommer fra sidst nævnte, Liberal Alliance og CEPOS.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Danmark er en bolchebutik i et frilandsmuseum (næsten salig Dan Turell citat), men der er ingen lobbyister i indvandring, og der er skat på sukker til bolchefremstilling.

  Der skal startes fra grunden m.h.t. indvandringes antal. Det gøres ved at oprette en andelsforening/bevægelse hvor de der støtter masseindvandring først er nød til at fylde deres fælleskasse op med hhv. politisk kapital (Jens Rohde), og selvfølgelig penge.

  Så kan de der mener det er en dårlig idé, at lukke flere ind før de der er her er integrerede lade være med at være medlemmer af den andelskasse der hedder “Indvandringens Fremme”.

  Det er efterhånden sådan, at Danskere ikke længere behøver at rejse til Mellemøsten, da Mellemøsten er rejst til Danmark, i alle tilfælde hvis man handler i Netto – så ved man ikke om man befinder sig i Damaskus Lufthavn, eller Bazar Vest i Gellerup (Brabrand) 8220.

 7. Af Kurt Erik Larsen, Arbejdsmand

  -

  Dette bør Løkke sige hvis han er en rigtig mand:

  “Kære Danskere. Jeg er en stor idiot. Indrømmet. Jeg har klovnet som en idiot, taget fra kassen, drukket som et svin og kørt det danske velfærdssystem i sænk. Jeg har taget penge fra de fattigste, skidt på samfundets svageste, og givet masser af samfundets penge til de rigeste danskere. Jeg erkender at jeg har fejlet, og jeg erkender at jeg ikke er værdig til at varetage at lede Danmark. Jeg undskylder og beklager mit ringe væsen og vil fra imorgen forlade min post som danmarks statsminister. Jeg går af og jeg undskylder og jeg beklager. Farvel og undskyld.”

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Jesper Beinov,

  Du har ikke ret i, at Lars Løkke var modig, da han holdt sin nytårstale i 2011.

  Tværtimod.

  Få måneder inden denne tale, havde han gjort det helt klart, at det ikke var Venstres politik at fjerne /skære i efterlønnen. Da han så opdagede, at 80% af Venstres medlemmer var uenig med ham skiftede han holdning.

  Det har intet med mod at gøre. Der findes udtryk, der er bedre dækkende.

  Jeg er derimod helt enig i, at vi skal fjerne en stor del af skat på arbejde – især for de lavestlønnede. Når man når op til en hvis grænse, er det alligevel ikke lønnen/rådighedsbeløbet, der er mest motiverende. Det er arbejdsindhold, prestige, magt og meget andet.

  Der er ingen, der ønsker at reducere vores velfærd. Enkelte partier tror, at effektiviseringer i kommunerne og sundhedsvæsenet kan klare denne skattesænkning, men det er ren utopi. Bare spørg det store flertal af borgmestre, som mig bekendt tilhører Venstre.

  Så det bliver folk som mig, der skal betale gildet. Det grå guld, som har gode pensioner og store friværdier.

  Skatten væk fra arbejde og over på arbejdsfrie indtægter.

  Hvad er dine egne forslag, kære Jesper Beinov?

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  en vis grænse….sorry!

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Henrik Knage,

  Du har nok aldrig været i Damaskus eller for den sags skyld Aleppo, for hvis du havde, ville du ikke skrive det sludder om Netto og bazaren i arabiske lande.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Knage

  Mig bekendt er der ingen herhjemme, der går ind for masseindvandring, men din ide om at lade de mennesker, der gerne vil hjælpe flygtninge, selv betale gildet lyder interessant – dog urealistisk.

  Kan de samme mennesker så også slippe for at betale for F16 fly og andre områder på finansloven, som de ikke bryder sig om at betale for?

  Kan du se komikken?

  Så skal vi til at lave en ’smørrebrødsseddel’, hvor alle danskere fortæller, hvad de vil være med til at betale til gennem skatten. Jeg tror ikke på, at det er praktisk muligt.

 12. Af Erhvervsøkonom MDM Ole K. Ersgaard, PD

  -

  Det sejler for Venstreregeringen. Og det er i den forkerte retning.
  I juni slog Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg ud med de helt store armbevægelser og lovede “straksopbremsning og nul asylansøgere”, hvis Venstre kom i regering.
  2105 bliver det år, hvor landet modtager flest “flygtninge-/migranter” fra Mellemøsten og Afrika.
  Historisk er hovedparten af disse personer uintegrerbare, lever i parallelsamfund og af livslang offentlig forsørgelse – for slet ikke at nævne topplaceringer i kriminalitetsstatikerne (Jf. fx rapporten fra Danmarks Statistik – “Indvandrere i Danmark 2015”).
  Tilstrømningen bliver endnu større i 2016 for slet ikke at nævne de efterfølgende år, hvilket forskellige prognoser jo viser.
  Og konsekvensen: Europa og Danmark bliver islamiseret og afrikaniseret og det går hurtigere end mange lige forestiller sig. Der er nemlig en folkevandring i gang fra Mellemøsten og Afrika mod Europa. Og det er kun en lille fortrop – vi har været vidne til de sidste par år.
  Som Libyens tidligere diktator udtalte – “Europa skal ikke besejres med krudt og kugler, men med barnevogne” – en forudsigelse der går hurtigere i opfyldelse end mange lige forestiller sig.
  Og for Danmarks vedkommende?
  Allerede nu gør kommunerne jo klart opmærksom på, at budgetterne ikke holder med den tilstrømning, der har været i 2015.
  Når tilstrømningen bliver væsentlig højere i årene fremover må man derfor imødese, at velfærdssamfundet ganske enkelt ikke vil kunne opretholdes.

 13. Af hektor heimlich

  -

  Regeringen har ikke styr på nogetsomhelst. Almindelige danskere i Københavns-området må nu opgive deres arbejde pga flygtningestrømmen, vi andre bliver brandskattede, og i 2016 kommer der endnu flere migranter Løkke er for fej for at gøre som den ungarske regering og lukke grænserne -2015 er muligvis det sidste år Danmark eksisterede!

 14. Af Eva Madsen

  -

  Hr. statsminister Lars Løkke bør naturligvis sige – at den 4 januar – indfører Danmark grænsekontrol – endvidere ignoreres og opsige FN`s og EU`s flygtningekonvention – dele af menneskerettighederne og statsløshedskonventionen — hvor ordet asyl er et ord Danmark ikke accepterer.

  Endvidere indfanges og udvises de ca. 100.000 illegale personer som opholder sig illegalt i Danmark.

  Alle udenlandske statsborgere på overførselsindkomst udvises.

  Alle kriminelle udlændinge udvises for bestandig .

  Når England udmelder sig ud af EU – følger Danmark trop og melder sig ind i samhandelsaftalen EF.

  Topskatten sløjfes helt.

  Alle arbejdssky personer fratages deres underhold.

  Når alt dette er gennemført vil dele af vort tidligere velfærdssamfund måske vende tilbage.

 15. Af Henning Svendsen

  -

  Børn og bleer!-det overlader vi trygt til Iben Krog og de andre-Løkke skal tale om konventioner og straks udskrive folkeafstemning denne vil så være vejledende for Danmarks videre skæbne
  Og findes der et oprør mod disse konventioner så må Løkke handle derefter og hvis EU vil trampe på demokratiet og skide på de kristnes menneskerettigheder-ja så må vi anråbe FN om hjælp.

 16. Af hektor heimlich

  -

  Løkke bør sige: UD AF EU NU!!

 17. Af Eva Madsen

  -

  Hov glemte lige at sige at Lars Lykke også sagde = at hvis forhandlingen af Europol samarbejdet bliver for besværligt – så er det også lige meget – vi er jo medlem af Interpol.

 18. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det racistiske terrorattentat mod synagogen i Krystalgade, samt terrorattentatet mod ytringsfrihedsarrangementet i Tønden, er årets vigtigste begivenheder i Danmark.

  Den islamistiske terrortrussel er direkte skyld i, at de personlige frihedsrettigheder, som liberalister altid har forsvaret, er under større pres, end de var selv midt under den kolde krig.

  Ytringsfriheden er stadig under pres fra den alleryderste, Israel-hadende del af venstrefløjen, der nu allierer sig med direkte antisemitiske – og antidemokratiske – islamister i kampen mod de personlige frihedsrettigheder.

  Desuden er det ekstremt dyrt, at beskytte de jødiske institutioner, som er blandt islamisternes foretrukne terrormål.

  Det er desværre nødvendigt også at konstatere, at terrortruslen også er en stor udgift, for kræmmermentaliteten blandt handelsskoleliberalisterne truer ofte de ægte liberalisters kamp for de personlige frihedsrettigheder, når kampen for frihed ikke er gratis.

 19. Af Henrik Knage

  -

  Nå – men jeg hører ikke til dem der mener at indvandring pr. definition er dårligt. De der tror det har totalt misforforstået mig.

 20. Af Jakob Rasmussen

  -

  Løkke kommer ikke uden om, at forholde sig til den stigende antisemitisme i visse miljøer i Danmark, der var skyld i det racistiske terrorattentat mod synagogen i Krystalgade.

  Islamister har, beskyttet af venstreradikale “antiracister”, fordrevet jøderne fra Malmø.

  Det jødiske miljø i København holder endnu stand, selvom terrorattentatet mod synagogen i Krystalgade desværre har bevist, at politiet er nødt til at beskytte de jødiske institutioner i København, på grund af den vedvarende, racistiske terrortrussel mod danske jøder fra islamistiske miljøer.

  Kampen mod antisemitisk racisme, og mod antisemitisk terror, er desværre mere aktuel end den nogensinde har været, men de fleste socialistiske antiracister forsvarer bizart nok de islamistiske antisemitter.

  Derfor er det virkeligt nødvendigt, at liberale og borgerlige antiracister forsvarer de danske jøder, og angriber de venstreorienterede hyklere, der kalder sig for antiracister, selvom de forsvarer islamistiske antisemitter.

 21. Af Helly Krier

  -

  Kong Henrik har abdiceret.

  Danmark er blevet som et lille, faderløst barn, ladt alene tilbage i den iskolde vildmarks uigennemtrængelige nattemørke, mens ulvehylene nærmer sig langsomt, men sikkert…

  Allerede nu, få timer efter monarkens abdikation, breder anarkiet sig i Københavns gader, hvor lyden af småeksplosioner høres overalt:

  Der meldes om titusinder af fulde, desperate mennesker, der vælter planløst rundt, og hidser hinanden op til ballade; stemningen er nærmest apokalyptisk.

  Man fornemmer, at alt kan ske i disse timer.

  Hvis Løkke handler hurtigt, så kan han sikkert skaffe flertal for at gøre Danmark til et valgmonarki, i stedet for et arvemonarki, så Danmark ikke må undvære en konge i mange år endnu.

  Så kan han stille op som Venstres kandidat til kongevalget.

  Kong Løkke Den Første af Danmark – det lyder godt, ikke?

  Løkke har selvsagt ikke mange chancer for at gøre karriere på topplan i det professionelle erhvervsliv, når han ikke engang er i stand til at skjule almindeligt bilagsfuskeri.

  Men Løkke er populær – mange vil gerne drikke en bajer med manden, og derfor har han nok en rimelig chance for at vinde et kongevalg – hvis modkandidaterne til kongevalget vel at mærke heller ikke er for skarpe.

 22. Af Erhvervsøkonom MDM Ole K. Ersgaard, PD

  -

  Meningsmåling efter meningsmåling siger det samme for tilslutningen til Venstre. Og det er nedad. Det er blevet flovt, at støtte Venstre! Partiet ser ud til at følge De Konservatives udvikling og det er nedad!
  Årsagen er ikke en, men ganske mange. Men under ét er det manglende politisk lederskab i Venstre og dermed i Venstreregeringen.
  Partiet burde, men turde ikke, have taget et formandsopgør i 2014. En strategisk brøler. Dette så tidligere stolte parti kommer ikke til at spille nogen rolle i årene fremover.
  Når det kommende Folketingsvalg viser, at Venstre præsterer under 10% af vælgerne siger baglandet stop. Det betyder et opslidende formandsopgør. Partiet har jo ikke nogen egentlig afløser for Lars Løkke Rasmussen. Og vil endda komme til at opleve mere end ét formandsopgør.
  Hertil kommer, at tidsånden er i mod alt det Venstre står for. en
  Men hvad så? Tør DF tage regeringsansvaret i samarbejde med Socialdemokratiet og et enkelt støtteparti?

 23. Af Hektor Heimlich

  -

  Løkke er som Kong Christian den anden, som sejlede fem og tilbage mellem Fyn og Jylland og ikke kunne bestemme sig for noget som helst. Kongen endte som bekendt som fange på Sønderborg slot. At Venstre har en mindretalsregering har intet med sagen at gøre, Løkke er sandsynligvis kisteglad over at han ikke har en majoritets regering for så var det blevet endnu mere tydeligt at han ikke kan tage beslutninger. Hvad vi behøver er en beslutningsdygtig leder i dansk politik. En som kan sætte bom for grænserne og få os ud af EU! Nu!

 24. Af Niels B. Larsen

  -

  Løkke bør adressere følgende punkter:

  1. EU – her bør han annoncere en folkeafstemning i kølvandet på den britiske og med samme spørgsmål.
  2. FN – her bør han annoncere et opgør med Flygtninge-, Statsløse- og Menneskerettighedskonventionerne, hvor den førstnævnte bør ændres, så flygtninge kun kan opnå asyl i egen verdensdel/eget religionsområde/eget kulturområde; den midterste skrottes helt og den 3. ændres, så lovlydige borgeres tarv altid vejer tungere end kriminelles tarv og hensynet til den kriminelles fremtid i eget land ikke spiller den fjerneste rolle.
  3. Grænsen – her bør han annoncere en varig bevogtning og kontrol hurtigst muligt.
  4. Systemet – her bør han annoncere, at der fremover vil blive afholdt langt flere bindende folkeafstemninger, så vælgerne får den indflydelse, som et FOLKEstyre kræver.

 25. Af Ulrik Gutt-Nielsen

  -

  Det er tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt som turde igangsætte reformer til gavn for samfundet. Terror er ikke en særlig stor trussel. Det er stadig farligere at krydse gaden eller ryge for meget. Danmarks sammenhængskraft er truet. Ikke af flygtninge men den måde vi omtaler dem og behandler dem og hinanden danskere iblandt. Løkke blev ikke valgt af alle og jeg savner en tale for dem der stemte noget andet. Det var lige under halvdelen. Et vigtigt mindretal.

 26. Af Eva Madsen

  -

  Lars Løkke bør også huske at sige = at Danmark ud over at indføre grænsekontrol mod grænsen til Tyskland – også indfører grænsekontrol imod de Nordiske lande – da disse lande også er befængte med hundrede tusinder af velfærdsflygtninge / bekvemmeligheds / økonomiske velfærdssugere / migranter / ensom kommende flygtninge børn med skæg og illegale immigranter.!!!!

 27. Af Benny B

  -

  Løkkes tale:
  Man siger, at hvis man vil hjælpe, skal man ikke gøre ulykken større.
  Kære venner vi har været tossegode og naive.
  Set i lyset af den galloperende terror epidemi blandt muslimske indvandrere i europa, er vi nød til at afskaffe asylretten.
  Vi kan ikke ofre vores børns og lands fremtid på aflads humanismens alter.
  Fra i dag, kan asyl og opholdstilladelse ikke opnås, hvis man er kommet u inviteret ind i landet.
  Alle som overtræder denne lov, vil ALDRIG kunne få opholdstilladelse.
  Løkke

 28. Af Benny B

  -

  Uffe Staulund – 31. december 2015 10:48
  Du siger:
  “De fleste muslimer, som bor her, knokler for Danmark, og det hjælper til at øge vores velstand”
  Men BT skriver:
  “Knap fem ud af ti ikke-vestlige indvandrere er i arbejde”
  Og her er altså i regnet Vietnamesere og Kinesere, som vi ved arbejder mere end etniske Danskere.
  Dit postulat om “de fleste” holder ikke.
  Prøv igen.

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tak til Prins Henrik, og de 8 millioner er bortfaldet. Finn Vig

 30. Af Finn Bjerrehave

  -

  Løkke bør endda sige til vores dronning Margrethe d2, nu indfører vi telepromtere til nyt-års talen, og så lærer du talen udenad, og forskåner os Danskere for dette årlige pinagtige læsebrev.
  Nye tider. Finn Vig

 31. Af Benny B

  -

  Vi kan lige så godt vænne os til en bevogtet grænse til Sverige.
  Lov og orden vil langsomt bryde sammen i broderlandet og grænseoverskridende kriminalitet vil stige til et ubærligt niveau. Husk, at de to største røveriger i Danmarks historien havde flere “svenske” statsborgere indblandet.
  Konklusionen:
  Sæt aldrig moralsk overlegne idealister til, at styre et land.
  Snusfornuftig bondelogik, holder længest!

 32. Af hektor heimlich

  -

  kun 30% af indvandrere fra udenfor europæiske lande har et arbejde i Malmø

 33. Af MARIUS RIZOIU

  -

  det skriger til himlen. Inden flygtningstrømmen satte kursen mod europa,har næsten alle danske politikere med enhver lejlighed udtalt sig om, at østeuropæere undergraver den danske økonomi, og at de er den direkte årsag til løn dumpingen på det danske arbejdsmarkedet, selvom politikerne aldrig har fremlagt den nødvendige undersøgelse, hvoraf det skulle fremgå, hvor mange af dem der ikke arbejder under almindelige danske vilkår.
  Nu er vi nået det utrolige punkt, hvor det netop er regeringen, der opfordrer til dette handling, nemlig indslusningsløn, der set fra alle vinkler er en tåbelig og samfundskadelig politisk bestemmelse
  Godt nytår til alle
  Gud bevare DK

 34. Af p jensen

  -

  Vi bør alle gøre os klart, at totalitær, kortsynet og samfundsskadelig politik nemt kan ende i frygtelige tilstande med fattigdom, tyranni, gangstervælde, krig, sygdom og millioner af tragedier og dødsfald. Det er nemlig sket mange gange i tidens løb. Fem millioner “almindelige” danskeres velstand, velfærd, familieliv, privatliv, frihed, tryghed og sikkerhed smuldrer hastigt i denne tid, især pga. indvandring, tv-manipulation og jelvedsk politik plus diverse medløberi.

 35. Af p jensen

  -

  Når man før valget lover straks-stop for invasionen, og efter valget og en snak med mer kel accepterer 250.000 ekstra migranter, så har man jo underskrevet dødsdommen over og dødsattesten for Danmarks fred og velfærd. Så hjælper nytårstaler ingenting.

 36. Af p jensen

  -

  Læs bogen “FORSVAR FOR FAMILIEN” og se 180/uriasposten.

 37. Af hektor heimlich

  -

  Løkke og hele Venstre galehuset burde forsvinde fra jordens overflade. I stedet for at skabe sig med nogle åndssvage annoncer i udenlandske aviser om at Danmark ikke ønsker flygtninge burde danskernes regering vise at vi er herrer i eget hus og sætte bom for indrejser til landet, -men regeringen gør os alle til grin og viser med deres sindssyge annoncer at vi danskere helt har tabt kontrollen og er overladt til andres forgodtbefindende -ynkeligt!

 38. Af p jensen

  -

  I Grækenland er situationen ved at være helt desperat, og i Sverige og flere andre EU-lande ser det heller ikke godt ud. Og også Danmark nærmer sig det frie fald, pga. aktører som de radikale, DR, indvandringsindustrien, institut for MR, pollertiken og diverse politiserende pladderhumanister. Og hvor meget er der tilbage af Borgens og regeringens troværdighed?

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så overtog galningene også Jesper Breinovs blog. PJ med de mange aliaser fylder op med sit sædvanlige evangelium, og får følgeskab. Enhver saglighed er gået fløjten, ethvert forsøg på at argumentere.

 40. Af Benny B

  -

  Velkommen i klubben Niels Peter Lemche.
  Måske skulle du vise det gode eksempel og dokumentere dine påstande, når du bliver bedt om det.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Benny B,

  Jamen, nævn så hvilke påstande, du vil have dokumenteret og lad med at ignorer, når de faktisk bliver det. Jeg gider ikke spille fransk klovn for dig.

 42. Af Benny B

  -

  NPL.
  Du påstod FX. at Trump og Putin var best buddies, men kunne ikke dokumentere ej heller citere Trump for noget, som bare lignede.

 43. Af p jensen

  -

  Hej le m che. Venligst forklar hvis jeg skriver noget usandt vedr. Borgens/systemets behandling af borgerne. Iøvrigt advarer en lang række kilder nu om at Europa og især Sverige og Danmark er på undergangskurs. Tager alle disse kilder fejl? Hvad mener du om EUs og jelveds/stampes politik?

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  Benny B,

  Googl “Trump + Putin”, og så er der rigeligt af henvisninger.

  Men som jeg skrev: Jeg gider ikke spille fransk klovn for dig.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  PJ med aliaser,

  Ærlig talt går det smaddergodt i DK og slet ikke så ringe endda i Sverige. Det er i din fantasi og i din omgangskreds fantasi, at disse lande går ad H… til. Men det bliver ikke mere sandt, fordi du bliver ved med at gentage dig selv. Se på handelstal, beskæftigelsestal, sug al information til dig fra de rigtige kilder. Og hold så op med det her vrøvl. Selv da krisen var værst, havde Danmark arbejdsløshedstal, der ville få de fleste lande selv i gode tider til at være grønne i hovedet af misundelse.

  Og jeg har siden EU blev grundlagt været europæer såvel som dansker (nu med en hang til det svenske).

  Jeg har ingen særlig mening om Jelved og Stampes politik. Men problemet lige nu er manglende solidaritet landene imellem. Der er et mega problem, der skal løses; men i stedet farer politikerne i næsten alle landene rundt som våde høns.

 46. Af preben jensen

  -

  L e mche, det kom du let om ved, hvad. Du har ingen særlig mening om det radikale parti. Og det går smaddergodt i Danmark osv. Jamen så fortæl lige om du mener at as ger aa mund tager fejl i kronikken “Det store svigt”, om jal ving tager fejl, om de net-aviser der advarer om at en ny besættelse er i gang også tager fejl, om bøgerne om “Den forbudte sandhed” og “EU = Europas fjende” lyver, om de mange avisartikler om velfærdsforringelser, unødige dødsfald på hospitalerne, arbejdsløshed, sociale ulykker, skilsmisserekorder, indbrudsrekorder, massevis af overfald osv….osv…. også vildleder?

 47. Af preben jensen

  -

  Svar til le mche kom ikke på

 48. Af hektor heimlich

  -

  Nu gør de sønderjyske borgmestre så endelig oprør. De sønderjyske mennesker er blevet bestjålne, plyndrede , røvede, pryglede i årevis af Østeuropæiske bander -men har ikke haft mulighed for at klage andet end med fødderne. Politiet gider ikke længere tage sig af at mennesker får deres tegnedrenge stjålne så snart de stikker næsen udenfor døren. Gamle mennesker får besøg af Niqabklædte spøgelser midt om natten og bliver skræmt til døds.

 49. Af Benny b

  -

  Niels Peter Lemche – 3. januar 2016 9:16
  Det er bare umuligt for dig, at dokumentere noget som helst.
  Oplysningstanken, må for dig være det rene kætteri.
  Hvordan du er blevet skolelærer, er mig en gåde.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  Som sagt, Benne B(et eller andet): Jeg gider ikke at rende rundt som en våd høne for dig. Sp lad mig gentage mig selv: Rend og hop!

Kommentarer er lukket.