Ungarn fortjener en skamstøtte

Af Jesper Beinov 65

Forleden havde jeg et af mit livs mest uhyggelige oplevelser, da jeg besøgte koncentrationslejren Auschwitz. Alene her blev myrdet en mio. europæiske jøder, deraf hovedparten af de 438.000 ungarske jøder, der blev deporteret til udryddelseslejren. Så når Ungarns stat nu vil bruge 52.000 dollars til senere på måneden at opstille en statue over en af landets fremtrædende jødehadere fra den tid, er der noget helt galt. Det er på høje tid, at EU sætter Ungarn på observationslisten.

Statuen skal være af Bálint Hóman (1885-1951). Han var en lærd middelalderhistoriker med speciale i fremkomsten af ungarsk identitet, og det er det, man vil hædre ham for, men samtidig var Hóman en gennemført ulækker antisemit. Hóman var således en protysk undervisningsminister i flere perioder før og under krigen. Men vigtigst i forhold til den aktuelle debat var han en af arkitekterne bag den stærkt antisemitiske lovgivning, der førte til fri jagt på Ungarns jøder. Allerede før den tyske besættelse af landet foreslog han at udvise Ungarns jødiske befolkning, og da tyskerne først kom, blev det til virkelighed. Efter krigen, hvor kommunisterne tog over, fik Hóman en livstidsdom ved en folkedomstol, særligt som følge af hans tilsyneladende støtte til nazisternes invasion af Sovjet i 1941. At en del af anklagegrundlaget har været tvivlsomt, vurderede en domstol i Budapest i år, og han blev rehabiliteret. At manden var glødende antisemit er dog ikke modbevist.

At historien kan bruges til alle mulige ting er velkendt. Men historien er på mange måder vores læremester: Derfor skal man være varsom med, hvordan man mindes fortiden. Hvis sådan en tvivlsom type får sin egen statue er man, efter min mening, med til at relativere antisemitismen, til at bagatellisere det moralske nulpunkt holocaust udgør i europæisk historie. Hvis man bare et øjeblik betænker de ungarske jøders skæbne, står vi med en vaskeægte skandale for den ungarske regering, i særdeleshed når der er statspenge med i statuen, der afsløres 29. december i Hómants hjemby.

USA har allerede protesteret med dets vanligt klare blik for antisemitisme. Det kunne vi lære af i EU, hvor antisemitisme har det med at blive bagatelliseret. Vi må i EU kigge nærmere på, hvad der foregår i vores midte. I dag torsdag starter EU-topmødet, og det kunne være en udmærket anledning til at rejse sagen.

Sagen om statuen kommer oveni en række forhold i Ungarn, som senest er påpeget af et flertal i Europa-Parlamentet. Det drejer sig om problemer med pressefriheden, domstolenes uafhængighed, manglende rettigheder for mindretal, migranter, asylanter og græsrodsorganisationer samt korruption. I går onsdag vedtog Europa-Parlamentet faktisk en opfordring til at sætte Ungarn på observationslisten. Med EU-Traktaten i hånden kan man rette henstillinger til lande som groft overtræder menneskerettigheder og frihedsrettigheder. Den slags er alvorligt, og skal kun ske, hvis det er alvor.

Flere har nok haft været i tvivl om, hvad der egentlig er på færde i disse år i Ungarn.

Nu får vi anskuelsesundervisning i omgangen med den nærmeste historie. Ungarns skæbne i mellemkrigs-, krigs- og efterkrigstiden er på alle måder uhyggelig. Først efter 1989 fik folket dets frihed. Det er misbrug af samme frihed, når den ungarske stat er med til at betale en statue som på alle måder burde være en skamstøtte. Hvis ikke den støtte omgøres, må der siges klart fra.

65 kommentarer RSS

 1. Af Benny B

  -

  Jesper Lund
  De har været gennem mange sikre lande på vejen og Ingen har tvunget dem hertil.
  I Sverige har de valgt, at sænke pensionen, og derfor lever 225000 Svenske pensionister i dag under EU’s fattigdomsgrænse.
  Er det en bedre løsning?

  I øvrigt mener jeg, at asylretten skal afskaffes, inden bukserne sprænger.

 2. Af P. Torbensen

  -

  Kære Beinov.
  Deportationen af 438.000 ungarnske jødiske statsborgere til den visse død,er tragisk i mere end en forstand-dobbelt tragisk.
  Mine absolutte helte Rudolf Vrba og Alfred Ventzler 2 kz-fanger fra Auschwitz,som flygtede derfra i foråret 1944-kendte til forberedelserne-krema 2-3-4-5 i Birkenau var bygget og alle
  talte om de “ungarnske skinker”.De flygtede og nåede Bratislava hvor de udfærdigede
  rapporten og advarede om den kommende aktion.

  Men visse personer i det jødiske råd i Budapest,forhandlede med Eichmann for at redde deres eget skind,så rapporten og advarslen nåede aldrig frem-resten er historie.
  I begyndelsen af 50-erne blev den jødiske hoved forhandler fra Budapest dog nedlagt med et nakkeskud på åben gade i Israel-nogen siger hævnen er sød-nok nærmere bittersød.
  Der kan helt sikkert sættes mange skamstøtter Ungarn er blot et,af mange eksempler.

 3. Af P. Torbensen

  -

  Er er censur på denne blog?

 4. Af Jens Hansen

  -

  Af P. Torbensen – 19. december 2015 2:52
  “Er er censur på denne blog?”

  Nej.

 5. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Jesper Beinov, hvis du virkelig ser det som din vigtigste opgave at forsvare jøderne, hvorfor skriver du så i de danske medier? Ville det ikke være mere rimeligt, om du skrev i de israelske medier?

  Vor forældres generation mener, at jøderne har en særstilling, men det mener vi ikke! Den tid er forbi.

 6. Af Torben Christiansen

  -

  KAJ VILHELMSEN – 19. DECEMBER 2015 10:56

  Hvem er “vi”?

 7. Af Henrik Juhl

  -

  Hvis ungarn skal svines til på grund af en latterlig statue, foreslår jeg, at der, på den anden side af skamstøtten står en kæmpehyldest til det eneste land i unionen, der konsekvent beskytter sine grænser.
  Iøvrigt havde Ungarn udstrakt autonomi i Østrig-Ungarn og var langt det største land i Dobbeltmonarkiet. Deres selvbevidsthed er forfriskende i modsætning til alle de trætte eurokratiske mænd, som står og hælder vand ud af ørerne uden at handle.

 8. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kaj Vilhelmsen!

  Ja, hvem er “vi”? Jeg er ikke omfattet af det “vi”-begreb!

  Mon ikke de israelske medier selv kan forsvare jøderne der? Lever de danske jøder ikke
  fredeligt og stilfærdigt i vores samfund, som de har gjort i flere århundreder? Jo! Men jøderne er kun et lille mindretal.
  Derimod har vi gennem de seneste årtier fået et meget, meget større mindretal, hvoraf visse rabiate elementer har svært – endog meget svært – ved at indpasse sig til den fredelige sameksistens, der med deres dominerende opførsel har ændret hverdagen i Danmark!
  Skudepisoder, knivoverfald forekommer næsten hver uge!

 9. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Kaj Vilhelmsen.
  Er ikke ukendt figur, og en meget gammel mand.
  Hvilket sætter hans bemærkning, “Vor forældres generation mener, at jøderne har en særstilling, men det mener vi ikke! Den tid er forbi.”, lidt i korrekt sammenhæng.
  Når oplysning om at manden er gammel gives.
  Læg selv to og to sammen.
  Hr. Kaj Vilhelmsen, har skrevet vidt og bredt og indlæg på denne blog, må betragtes som et af de mere sobre.
  Men vær ikke i tvivl, manden er kendt for hans meninger, og uanset hvor neutralt han forsøger, kommer sandheden altid frem.
  Blot måske ikke den sandhed Hr. Kaj Vilhelmsen tror, for der er stadig mennesker i live som kan huske fortiden.

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ Henrik Juhl!

  Min mening om skamstøtten ændrer sig ikke – men de burde i stedet for den rejse en hyldesstatue for Ungarns evne til at ville forsvare sine grænser – i dag.

  Helt rigtigt: Ungarn var det største land i dobbeltmonarkiet – men Østrig-Ungarn var jo meget mere end de to centrale lande. Det omfattede også dele af det nuværende Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og dele af Norditalien.

  Måske har man fra ungarsk side skelet en lille smule til Sverige, der nu har overgivet sig p.g.a. en helt ukontrolleret indvandring – bedre at forebygge end at gøre noget, når problemet er blevet en indvandrereksplosion af næsten altid u-integrerebare “migranter”!

  EU tøver – og Ungarn under Orban er vist ikke “stueren” i Bruxelles – men det er vist ikke det eneste land i “unionen”, der betragtes som ude af trit!

 11. Af preben jensen

  -

  Forfølgelsen af jøderne 1936 til 45 var barbarisk, dybt uretfærdig og en ubeskrivelig tragedie. Hit ler var virkelig en ondartet for bryder og psy kopat. Men de be sti alske massemord på kristne og ikke-muslimer som er foregået i Mellemøsten i de sidste par år, er også uden formildende omstændigheder. Og en advarsel om den terror, de konflikter og de blo dbade der kan ske hvis for mange ekstreme kulturfremmede kommer ind i Europa.

 12. Af J Nielsen

  -

  “Hvem er “vi”?”

  Mig og min bændelorm, hed det i gamle dage.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det lyder uhyggeligt – som en forberedelse til også at kunne smide muslimer ud..eller ?

  Den ungarske leder anses jo for at være langt ude til højre; men da noget af en opgave for Ungarn i den nuværende situation med denne store strøm af flygtninge, som Europa som et hele ikke var forberedt på – eller interesseret i.

  Men – what to do? De 99% er stakkels mennesker, der har måttet forlade og efterlade alt – selv familie. Og – nu 12 mill. INTERNT fordreven BØRN – det er så grusomt og uudholdeligt for, hvad sætter sig nu i disse børn helt uforskyldt.

  Send alle fremtrædende politikere et jule-kort med billede/r af disse børns situation imellem murbrokker, bomberegn, støvskyer, råb på deres mor eller far, hvis de ikke er sårede.

  Hvad F….. han stormagterne og Assad gang i – og vi sættes ud af spillet, ganske magtesløse i deres SKAK-spil – ja, vi alm dødelige er allerede sat skak og må se til. What to do ???

 14. Af Axel Eriksen

  -

  Det er jo ikke en forberedelse til at smide (alle) muslimer ud … eller!

  Det er jo en forberedelse til ikke at ende i totalt kaos som Sverige, der nu har lukket grænserne for uhæmmet indvandring . Såmænd de samme vilkår skal gælde for de såkaldte “migranter” som for danske statsborgere, der beder om hjælp fra det offentlige. Brug af jeres eget først – så senere skal de danske skatteydere nok betale!

  Og børnene – de stakkels børn – ja, de skal jo altid frembringes som ofrene – de skyldige er deres forældre!

  – Overbefolkning – hvorfor sætte så mange sagesløse børn i verden?
  – Og hvorfor skal en religion ødelægge alt og alle – både udenfor og internt indenfor dens grænser?

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I et egtl totalitært regime skelner man ikke, har vi lært med en Hitler, på nogen måde iblandt fremmede, som de opfattede jøderne som, selv om mange slægter havde været der i generationer og følte sig som tyskere. Og – med den russiske revolution, s lærtes der her ‘ingen kære mor – hvis du tænker andet end jeg, så ud (fængsling el Sibirien el begge dele) el knoppen.

  Og – med fascistiske ledere, så kan det g grueligt galt i ethvert land, hvis man begynder at sortere imellem en eller flere mindretal. Enten har man sagt ‘ja’ til, at folk er her eller også må man sige ‘nej’ i tide, afvise som vi forsøger, da vi ikke har mere plads og selv vil lide under mere. Det bliver nemlig ikke bedre af, at der er flere, der bare lider. Ved grove løjer, så kan folk udvises – og der har de så selv bedt om.

  Men – vi kan forlange, at man gør sit for at fungere i landet her. Det er en anden sag.

Kommentarer er lukket.