Haster: Indslusningsløn

Af Jesper Beinov 44

At få de mange flygtninge i gang med almindeligt, ustøttet arbejde bliver en af den kommende tids allerstørste opgaver. Hvis ikke den højt besungne danske model er i stand til at sikre en indslusningsløn for dem, som i dag for sjældent finder job, må det politiske system træde i karakter.

Det siger sig selv, at hvis den enkeltes produktivitet er lavere end mindstelønnen på 110 kr. berettiger til, vil en arbejdsgiver være ekstremt tilbageholdende med at ansætte den pågældende. Det bør lønnen afspejle. Derfor har Dansk Flygtningehjælp og tænketanken Cepos markeret, at der er brug for indslusningsløn. Netop løndannelsen er en sag for arbejdsmarkedets parter.

Det danske arbejdsmarked er mest dynamisk for dem, der er inde, hvilket de op til 800.000 jobåbninger om året er udtryk for. Men for dem, der er ude, er det op ad bakke: For at sige det lige ud, så kniber det med at få gruppen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i arbejde. Ledige indvandrere koster ifølge Cepos de offentlige kasser 11 mia. kr. årligt

Selv under opsvinget i nullerne var der stadig stor forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Cepos har fået undersøgt sagen (her og her) , og undersøgelsen viser, at der er et enormt potentiale for at styrke de offentlige finanser, hvis gruppen af ikke-vestlige medborgere ellers får samme beskæftigelsesfrekvens som folk af dansk oprindelse: Den er på sølle 49 overfor 74 procent, og særligt de etniske kvinder trækker tallet ned.

Det er indlysende, at Danmark har brug for arbejdskraft udefra, som DIs førstemand Karsten Dybvad hele tiden fremhæver. Ligesom der er brug for åbne grænser for økonomien. Men statistikken viser samtidig, at den store gruppe nye medborgere ikke har en chance i det nuværende system. Det er for nemt at henvise til, at de offentlige ydelser bare kan nedsættes, integrationen forbedres, eller at flere skal bruge de fine ordninger, der allerede findes såsom virksomhedspraktik, sprogundervisning og voksenlærlinge. De eksisterende ordninger er tydeligvis så bureaukratiske, at de virker mest tiltrækkende på store virksomheder, der kan håndtere det offentliges blankethelvede. DI-direktør Karsten Dybvads svar var at oprette en hotline. Når de små- og mellemstore virksomheder ikke bruger den, er det uden tvivl, fordi det offentlige system både er og virker som en Storm P-maskine.

Svar på bøvl er ikke mere bøvl, men derimod at lade markedet virke. Det marked, som erhvervslivet og vi andre elsker, kan få en indslusningsløn til at virke og som en anden trampolin løfte folk i løn. Rigtigt udformet vil den erfaringsmæssigt kunne løfte dem med begrænset arbejdsevne i løbet af en korterevarende periode ved, at folk bider sig fast, løfter sig i produktivitet og derfor får mere i løn.

For mig at se er indslusningsløn derfor en bunden opgave på linje med dengang, Danmark stod over for en pensionsbombe i 1980erne. Her fik trepartsforhandlinger gjort det til en bunden opgave at spare op til arbejdsmarkedspension.

Arbejdsmarkedets parter har nu chancen for at være en del af løsningen fremfor en del af problemet, når der til foråret skal indledes trepartsdrøftelse og skatteforhandlinger om at mildne kårene for dem, der er i arbejde.

Parterne vil her blive testet i, om de tænker ud over deres egen næsetip.

Uden en løsning, der hjælper de mange, som står udenfor, spiller den danske model fallit.

44 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Enig, Danmark har brug for højt uddannet specialiseret arbejdskraft – også udefra. Men Danmark har ikke brug for analfabeter, der end ikke har kendskab til vort alfabet!

  Iøvrigt er asylansøgere ikke det samme som immigranter. Asylansøgere formodes normalt at tage hjem igen. Enig?

 2. Af Svend Jensen

  -

  Det er indlysende, at danske arbejdsgivere altid har brug for billigere arbejdskraft. Al løn ud over det nødvendige til overlevelse er altid svinsk luksus og forkælelse.
  Omkostninger til reproduktion af arbejdsstyrken er fra nu også unødvendig luksus. Man kan jo altid importere frisk kød udefra med den overproduktion af homo sapiens, der er i fuldt sving i menneskeheden.
  Noget tyder på, at Bilderberg gruppens aktører ikke er deres apanager værd. Aktørerne har ikke formået at udnytte det fulde potentiale i den af gruppen fremkaldte strøm af migranter på verdensplan. Rettidig omhu – om jeg må be’.
  Indslusningsløn er rettidig omhu.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Følger der også indslusningshusleje og indslusningsfødevarepriser, ( mad over sidste salgsdag , måske), med samt rabat på transport, forsikring, tandlæge, sko, sæbe osv med når arbejder ikke er lønnen værd.
  Hvornår mon de herrer son vil have lavere løn til svage, beregner hvad det egenligt koster at betale hvert sit ?.
  Sandheden er jo at ingen kan forsørge sig selv, med de huslejer som skal betales, til den indslusningsløn, de foreslår.

 4. Af Finn Bjerrehave

  -

  Den Danske model, hvor arbejdstager og giver, fastsætter lønnen, og Lo er tilfreds, ulig Ryanair, hvor den Danske model, ikke kunne godkendes i Lo, og hvem bliver snydt mest.
  Ganske enkelt.Finn Vig

 5. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, hvis Jesper Beinov’ blog er udtryk for “borgelige ord’, så har jeg bestemt ikke lyst til at læse en ditto blog, udtrykt med “socialistiske ord ” !

 6. Af sonny lund

  -

  jan petersen, du er en a dem der forgifter landet, lønmodtageren migranter flygtninge, hverken den ene eller andet skal bøde for det idioti vores regerning foretager sig, som en skriver, du går bare på indslusningsløn nu og med det samme klaphat, hvad bilder du dig ind, tænker du er en der bliver støtte a staten eller dit firma måske, højt uddannede ? regeringen aner en en skid om hvem der er i landet og du gør da slet ikke. vi har højtuddannede her i landet, skolet læst og har været igennem hele møllen, fortæl mig ikke de fremmede har, måske to eller tre udtal dig ikke om noget du ikke ved noget om

 7. Af Jan Petersen

  -

  Sonny Lund, hvis du ellers er i stand til at formulere dig på rimelig forståelig dansk, vil jeg med glæde svare dig!

 8. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jesper Beinov, hvorfor ikke lade det blive en bunden opgave for den nuværende regering at gøre de nuværende indslusningsordninger mindre bureaukratisk?

  Så er der jo ikke behov for en indslusningsløn, som kan skabe et samfund, hvor 15% af befolkning lever under EU’s fattigdomsgrænse som Tyskland.

 9. Af d nissen

  -

  Herskende klasser er ofte gået for vidt. Med egen undergang til følge. Ofte trak de dog hele landet med sig ned i elendighed. Nu er der en artikel af sel zing i Berlin gske om at løkke og co. er ved at skubbe DK ned i afgrunden. Å mund har sagt næsten det samme. Vi får nok ingen revolution, men i stedet får vi måske Titanic-Danmarks undergang, og det kan jo blive ubehageligt for både 1., 2. og 3. klasses passagerer.

 10. Af MARIUS RIZOIU

  -

  hvorfor insisterer man hele tiden på den her dumhed? 80 kr/time før skat= ca 60 efter skat, så man får 8500 kr hvis man er fuldtidsansat , er der så mange flygtninge,der vil gå på arbejde for at tjene den her fattigdomløn, så længe man får udbetalt de her penge i form at kontanthjælp ?

 11. Af L.L Petedersøn

  -

  fortsat..

  Nemlig, at da hverken løntilskud, nytte-jobberi, mentor-ordninger mv. ikke optjener A-kasse
  anciennitet, samt arbejdsgiver vinder gratis arbejdskraft, eller kan nøjes med indslusningsløn,
  bevirker det, at her opstår en gigantisk proletar-gruppe på +200.000 stk. som spilles ud imod
  hinanden, og kan søge job herfra til pilatus, og lige lidt hjælper det, da de dels udmanøvrere
  sin egen normal lønnede arbejdskraft, (i kraft af egen arbejdskraft), såvel hindre alle de øvrige.

  I øvrigt er det den dummeste strategi jeg nogensinde har hørt, da de varme hænders off. jobs,
  er noget af det første som vil blive lagt under pres, og hele strategiens fundament går fløjten.

 12. Af Daniel Thompson

  -

  Eva Madsen: Hold da op for en paranoid, racistisk og virkelighedsfjern gang ævl. Fatter du ikke at der er tale om mennesker der flygter fra krig? Fatter du ikke at folk i andre lande også er mennesker? At de har intelligens, følelser, drømme, kultur, håb, virkelyst osv.? Kan du ikke høre hvor forkælet du lyder når du fra din plads i verdens absolutte smørhul taler så nedladende om folk der er flygtet over hals og hoved? Ved du ikke hvor langt tilbage Syriens kultur strækker sig? Baserer du i ramme alvor dit menneskesyn på hvilke arbitrære landegrænser folk er født indenfor?

 13. Af Ole Skovgaard

  -

  Alle former for tilskudsordninger, lavere løn eller hvad man nu kan finde på for at kompensere et samfund der i sin grundsubstans er sygt pga ude af kontrol vildtvoksende skatter og afgifter er yderligere gift for sammenhængskraften og skubber bare “Aben” videre til nogle andre mennesker, der så står med problemerne. “Indslusningsløn når jo eks aldrig til det offentlige, her skal man fortsat have en høj løn uanset, hvor latterligt og ligegyldigt det man laver er. Men ja lad os da få 20 kr i timen eks, det skal nok få nogle af de sidste “sløve padder i private manuelle jobs op i gear og når de så samtidig “bliver kvalt i dollars” for deres indsats, Jamen så er det jo en “win Win”. Situation.

 14. Af Arne Hornborg

  -

  Hvis Danmark har behov for VELKVALIFICERET arbejdskraft, så skal arbejdsgiverne søge medarbejderne i deres hjemlande og ikke blandt tilfældige flygtninge.
  Der bliver ævlet om ,,arbejdskraftens frie bevægelighed”. Det bør tages alvorligt, nemlig ,,arbejdskraften” og ikke blot mennesker der frit kan bosætte sig i f.eks. Danmark, hvor der ikke er arbejde til dem. Mon ikke begrebet er blevet temmelig misforstået?
  Ophold i Danmark BØR være selvforsørgelse.
  Danmark, Sverige, det øvrige Europa, specielt Tyskland med de vidtåbne arme, kunne begynde at sende alle de ,,flygtninge” der IKKE opfylder asylreglerne retur til oprindelseslandene, så var der sikkert ikke mange ,,reelle flygtninge” tilbage.
  Sover Europas politikere? De tager åbenbart ikke asylbegrebet alvorligt og bogstaveligt.
  ,,Fupasylanter” og ,,bekvemmeligjedsflygtninge” begår, efter MIN opfattelse, bedrageri. Tiltusker sig asyl og ophold på falske grundlag, under falske forudsætninger.
  Politikerne overalt i Europa burde gøre de mange raske unge mænd der, uberettiget, søger asyl, opmærksomme på hvor feje og ynkelige de er.
  Disse raske unge mænd der ofte flygter alene, mens koner, børn og ældre bliver tilbage, under endnu mere vanskelige vilkår. Bliver groft svigtet.
  Spørg disse unge mænd om de med god samvittighed overlader kampene i DERES hjemlande til udenlandske soldater, blandt andre danske, mens de selv, fejt og ynkeligt, kryber i skjul under Merkels omfangsrige skørter.
  Politikerne burde opfordre disse våbenføre mænd til at danne en ,,frihedshær” drage HJEM og kæmpe for deres lande.
  Mon ikke mange af os kender svaret på forhånd?
  Eller venter de bare på at vende våbnene mod os i Europa, som en hel 5. kolonne?
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 15. Af Frank A

  -

  Sjovt når borgerlige mennesker taler indslusningsløn.

  Vi har allerede et system, hvor men i ganske vid udstrækning kan få gratis arbejdskraft.

  Ifølge deres logik, burde der jo være vild rush på det, men det er jo begrænset.

  Ergo er indslusningsløn løntrykkeri og intet andet

 16. Af Eva Madsen

  -

  Daniel Thompson.

  Føler du dig ikke selv – at du er uendelig verdensfjern , urealistisk og ulogisk i dine betragtninger ang . den kolossale folkevandring som pågår i Europa nu.

  Ellers læs Arne Hornborg kl. 7.40.

  Jeg ynder at kalde en spade foren spade.
  Jeg kalder de over 80 % af folkevandringen for bekvemmeligheds indvandrere / besættere – ikke flygtninge refr. til FN terminologi ang. flygtninge.

  Et samfund kan ikke eksistere hvis befolkningen ikke er realistisk – godhedsmenneskerne må kaste deres følelser på vores efterladte husdyr, de gamle, de hjemløse og andre Danskere som har det svært.

  Danmark har nu endnu mindre råd til at være hele verdens socialkontor , idet omkostningerne til udenlandske mennesker ude og hjemme beløber sig til en eller flere hundrede milliarder årligt.

 17. Af MARIUS RIZOIU

  -

  Jeg er ikke dansker, men det er frygteligt at være passiv tilskuer til, at hvis man ytrer sine bekymringer om udviklingen nogle af de fænomener, der foregår i DK, så bliver man kaldt racist . Og det gavner ingen.

 18. Af Jesper Beinov

  -

  @Jesper Lund
  Jeg tror ikke, at det er nok at forbedre disse ordninger, selvom det selvfølgelig bør ske. Men prøv at kigge på de notater, jeg henviser til i bloggen, så vil du se interessante tal. Der ligger erfaringer for, at folk, der starter med en lidt lavere løn, hurtigt bider sig fast, og dermed stiger i løn. Jeg noterer mig også, at Dansk Flygtningehjælp anbefaler indslusningsløn.

 19. Af Jesper Beinov

  -

  @Jeg har måttet slette flere bidragydere

  Kære alle deltagere,
  jeg er rigtig glad for de mange bidrag. Både dem der mener som jeg, og dem der mener det modsatte. Modsigelsens grundsætning er afgørende for debatten. Gå endelig til stålet på en ordentlig måde.

  De af jer, der går over stregen, vil derimod opleve, at jeres indlæg er forsvundne. For det nytter ikke noget med racistiske ytringer eller ringeagtsytringer, så som landsforræderi, eller andre udtryk, der er ud over kanten for de almindelige debatretningslinjer. Den slags bliver uden ophør søgt slettet, når det bliver set, og man bliver blokeret for at deltage i debatten.

  Mvh
  Jesper Beinov

 20. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Jesper Beinov.
  Vdr. deres indlæg kl. 14.07.
  Det beviser, at noget kan vi blive enige om, modsætninger mødes.
  Fordi vi er uenige, er det ingen grund til at betvivle andre menneskers motiver, måske de med deres meninger, føler at det er den rette vej, for samfundet.
  Men tak for at klargøre, hvad som ikke er god skik, blandt debattører.
  Det har mange gjort, tidligere uden held.
  En ting som kan forvirrer, det er brugen af alias, og falske navne,
  Jeg ved at Berlinske i deres debat regler, kun kræver at Berlinske kender det sande navn, på den som benytter jeres regler til at udtrykke sig negativt,
  Hvilket muliggør diverse meget morsomme alias som navne.
  Jeg personligt mener i har en fejlagtig politik.
  Hvad man ikke kan vise kollegaer, kone, børn, elsker, elskerinde, arbejdsgivere, lønmodtagere, i eget navn, bør man ikke kunne skylle ud i toilet, her på berlinske i falsk navn.
  Blot Berlinske kender det sande navn.
  Forkert politik.
  Men tak for at klargøre at der er grænser.

 21. Af Jesper Beinov

  -

  @Kære Helge Nørager
  Tak for hilsen – jeg synes jo, at vi skal kunne være dybt uenige, men ringeagtsytringer og forræderi-beskyldninger hører ikke hjemme i debatten. Hvis du bliver opmærksom på falske navne, må du endelig gøre opmærksom på det, så bliver der kigget på det.

 22. Af Jesper Beinov

  -

  @De der vil vide, hvor reglerne er henne
  Se her: http://www.b.dk/debat/debatretningslinjer-for-berlingske-websites

 23. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Jesper Beinov.
  Tak for deres respons, respekt.

  Vil personligt forsøge, at dæmpe mine negative udladninger.
  Samt udsende en håb om en bedre dialog, jeg ved jeg skal tage mig sammen også.
  Et nytår truer, og vi skal alle være i samme båd stadig. ( Husk Rexona ).

  Uanset hvad sker skal jeg huske, at jeg er som andre, angst for fremtiden til tider, rædselsslagen over at skulle til læge eller kontrol, eller hvad der nu spooker andre.

  En positiv ting den tyske fusions reaktor kom online forleden.
  Mennesket er eget til overlevelse som art.

  Stjernerne venter, negativt siger mange, drømmer siger realister.
  Fantaster som mig siger, at vi skal have noget andet at tro på end nisser og påskeharen.
  Og hvis gud er, vil gud sikkert at vi befolker andre planeter.

  Kort og langt, mennesket behøver en vision.

 24. Af Benny B

  -

  Nej, men det gør repatriering!

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  Der er end ikke arbejde til alle danskere, som er rimeligt veluddannede.

  Og så vil man have analfabetiske, uuddannede løntrykkere?

  Get real!

 26. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jesper Beinov

  I de notater, du henviser til, kan jeg finde følgende: “CEPOS´ beregninger viser, at beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere på langt sigt vil vokse med 7.000 personer, hvis arbejdsmarkedets parter indfører en indslusningsløn på 70 kr. i timen. ” Det er sikkert rigtig nok. 7.000 personer er ikke mange.

  Jeg har imidlertid ikke fundet dokumentation for dit udsagn: “Der ligger erfaringer for, at folk, der starter med en lidt lavere løn, hurtigt bider sig fast, og dermed stiger i løn.”

 27. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jesper Beinov, hvorfor det filter?

 28. Af Ole Frank

  -

  Niels B. Larsen
  at de personers kvalifikationer overgår dine egne kvalifikationer, må være årsagen til, at du skriver som du gør, hvorfor du i sagens natur må få andre til at skrive i dit navn.

 29. Af Kristian Andersen

  -

  Det er sørgeligt, at så mange danskere mener, at bare fordi man er flygtning så har man ingen kvalifikationer eller uddannelse. Problemet er nok mere, at mange danskere ikke er kvalificeret til den løn de får ;)

 30. Af Jesper Beinov

  -

  @Jesper Lund
  Jo. Af dem der var på den noget lavere starthjælp i nullerne og som kom i job var der pæn indkomstfremgang i løbet af få år. Det er fx beskrevet her: http://m.b.dk/?redirect=www.b.dk/kommentarer/godt-forslag-fra-claus-hjort&

 31. Af Gerd Hansen

  -

  Der er da ingen grund til at nogen skal have løn. Arbejde er løn nok i sig selv, og hæv samtidig pensionsalderen til 140 år. Alle danskere skal arbejde gratis, og arbejdsgiverne skal have alle pengene fra produktionen, og så skal man kunne handle med mennesker. Altså man genindfører slaveriet. Så er det arbejdsgiverne som ejer borgerne og bestemmer over dem, men arbejdsgiverne skal give slaverne noget vand og noget franskbrød, og efter 12 timers arbejde i træk skal der tilbydes en pause, og pausen skal altså være ti minutter.

 32. Af Gerd Hansen

  -

  Der er ingen grund til at nogen skal have løn. Arbejde er løn nok i sig selv, og hæv samtidig pensionsalderen til 140 år. Alle danskere skal arbejde gratis, og arbejdsgiverne skal have alle pengene fra produktionen, og så skal man kunne handle med mennesker. Altså man genindfører slaveriet. Så er det arbejdsgiverne som ejer borgerne og bestemmer over dem, men arbejdsgiverne skal give slaverne noget vand og noget franskbrød, og efter 12 timers arbejde i træk skal der tilbydes en pause, og pausen skal altså være ti minutter.

 33. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Jesper Beinov.
  Undskyld jeg bruger et eksempel, fra Berlinske netavis, dog ikke deres blog.
  Der tillades at en morsom skribent, kan som navngiver af indlæg skrive følgende.

  “Af Helge Nøragers bedste argument er en tudekiks – 15. december 2015 14:52

  Nørager, hvor er du dog en fremragende debattør. Aldrig nogensinde fremfører du et sagligt argument, i stedet vrøvler du løs om tudekiks, fremmedhad, berigelse og andres mangel på humanisme. Alle de radikale floskler har du jo lært udenad. Hvis nogen skriver om terror, krig, børnemishandling og asocial eller landsskadelig politik, råber du op om tudekiks. Danmarks videre skæbne interesserer dig ikke det mindste. Du er kun en støjsender. Hvorfor melder du dig ikke ind i et parti? Du vil sikkert få en komet-karriere.”

  Det indklippede indlæg, overtræder jo alle grænser for debat deltagelse..
  Andre orakel svar skrevet af den for alle andre end læsere af Berlinske blogs, meget ukendte filosof Hr. Preben F1 Vrumm Jensen.
  Giver stor glæde og morskab.

  Men som svar på deres henvendelse om at jeg ville vende tilbage, hvis jeg oplevede noget der klart overtræder alle regler.

  Se hvad jeg har indklippet, fra Berlinske dags dato.

 34. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Jesper Beinov.
  Undskyld jeg bruger et eksempel, fra Berlinske netavis, dog ikke deres blog.
  Der tillades at en morsom skribent, kan som navngiver af indlæg skrive følgende.

  “Af Helge Nøragers bedste argument er en tudekiks – 15. december 2015 14:52

  Nørager, hvor er du dog en fremragende debattør. Aldrig nogensinde fremfører du et sagligt argument, i stedet vrøvler du løs om tud.kiks, fremmed.ad, berigelse og andres mangel på humanisme. Alle de radikale floskler har du jo lært udenad. Hvis nogen skriver om ter.or, krig, børn..ishandling og aso.ial eller landssk.delig politik, råber du op om tudekiks. Danmarks videre skæbne interesserer dig ikke det mindste. Du er kun en stø..ender. Hvorfor melder du dig ikke ind i et parti? Du vil sikkert få en komet-karriere.”

  Det indklippede indlæg, overtræder jo alle grænser for debat deltagelse..
  Andre orakel svar skrevet af den for alle andre end læsere af Berlinske blogs, meget ukendte filosof Hr. Pr.ben F1 Vr.mm Je.sen.
  Giver stor glæde og morskab.

  Men som svar på deres henvendelse om at jeg ville vende tilbage, hvis jeg oplevede noget der klart overtræder alle regler.

  Se hvad jeg har indklippet, fra Berlinske dags dato.

 35. Af bent nielsen

  -

  Må det høfligst være tilladt at gøre opmærksom på at nørager er en blogger som gennem flere år har ført sig frem med personangreb, falske beskyldninger og kommentarer af meget tvivlsom kvalitet. Nu forsøger han sig med at sladre om en blogger som han har chikaneret mange gange i tidens løb. (forhistorien bør vel med)

 36. Af Jacob Andersen

  -

  Højrefløj Classic…..Op i røven med den menige arbejder …….

 37. Af jacob andersen

  -

  Det er nu at Dansk Folkeparti skal træde i karakter hvis de ikke skal miste deres vælgere….Jeg venter!!!!!!….Tænkte det nok…..De er også højrefløj når det handler om arbejdsmarked og omfordeling…Føj.

 38. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Ole Frank

  Som 69-årig har jeg ingen personlig interesse i arbejdsmarkedet. Så meget for dine teorier.

 39. Af Cai Schack Eriksen

  -

  Der er intet nyt, før 1960èrne havde man både i danmark og i tyskland et begreb, der hed ungsvendeløn.
  Mvh. Cai Schack Eriksen.

 40. Af J Nielsen

  -

  “Selv under opsvinget i nullerne var der stadig stor forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Cepos har fået undersøgt sagen (her og her) , og undersøgelsen viser, at der er et enormt potentiale for at styrke de offentlige finanser, hvis gruppen af ikke-vestlige medborgere ellers får samme beskæftigelsesfrekvens som folk af dansk oprindelse: Den er på sølle 49 overfor 74 procent, og særligt de etniske kvinder trækker tallet ned.”

  Man må regne med at det tager ca. en generation at ændre en familiestruktur, hvor faderen er forsørger og moderen står for barnepleje og det huslige. Det er også en måde at indrette sig på, og den er ikke nødvendigvis ringere end hvad der – tildels på grund af ønske om øget forbrug – er blevet sædvane i danske familier i løbet af de sidste årtier: to udearbejdende forældre.

 41. Af georg christensen

  -

  Indslusnings løn er accepteret. Her stopper vi som samfund bare, indslusnings løn enig, men så må først det danske samfund, sørge for nogenlunde sproglig, forståelig integration. Det såkaldte “kulturelle” gamle, giver ingen mening, bare at tilføre det danske samfund nye “arbejds slaver” som fra deres kulturområder har svært ved at forstå det danske og så derfor bare sendes på kontanthjælp eller overforselshjælp eller indslusnings løn.

  Offentlig støttet praktikant ydelse , som på groveste vis understøttes af især social og venstre kammeraterne. .

  Dette er skrevet, selv om jeg er indfødt Dansker under dengang tysk overherredømme , som min mor og far.

  Derfor og netop derfor er jeg bange overfor netop “lobby staten Europas” overherredømme.

 42. Af Jesper Lund

  -

  Jesper Beinov

  Da der ikke fandes indslusningsløn i nullerne, må dem, som kom i job efter at have været på starthjælp, have startet med en løn på minimum mindstelønnen. De har så ifølge Cepos fået en indkomstfremgang i løbet af 3 år på 50%. Jeg kunne godt mig at se de statistikdata, som bekræfter dette.

  For et første. Hvilken løn startede disse personer med at få? Måske en hel del startede med en løn højere end mindstelønnen. For det andet. Kan man konkludere, at når denne gruppe oplevede en indkomstfremgang, så vil personer, som starter med en indslusningsløn, også gøre det?

  Hvorfor mener du ikke, at der vil ske det samme som i Tyskland, nemlig at indslusningslønnen fastholder folk i lavtlønsjob? (http://www.b.dk/nationalt/tyske-erfaringer-indslusningsloen-fastholder-folk-i-lavtloensjob)

 43. Af Jesper Lund Lund

  -

  Mine kommentarer hænger.

 44. Af Benny b

  -

  @Jesper Beinov
  Det er svært at have en debat om Indslusningsløn af flygtninge, hvis man ikke må beskrive konsekvenserne.

Kommentarer er lukket.