Efterlyses: Mere ærlig EU-debat

Af Jesper Beinov 77

Hvis der skal bedre overensstemmelse mellem folk og politikere i EU-politikken, er der efter min mening brug for en ny europapolitisk aftale. Jo mere indlysende det lyder, når det gentages i disse dage, desto mere skal man gøre sig klart, at djævelen ligger i detaljen.
Skåltalerne er sådan set nemme nok: Vi må stoppe afkoblingen af borgerne fra Christiansborg. Det er uholdbart, at vores forhold til EU splitter danskerne. Så vidt, så godt.

Regeringens bundne opgave her og nu er at sikre dansk deltagelse i Europol gennem en parallelaftale. Det bliver svært. Men hvad derpå venter, er et kritisk kig på Europa-aftalen. Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen holdt klogt fast i det ønske efter mødet på Marienborg, selv om udenrigsminister Kristian Jensens boldøje fatalt svigtede, da han affejede det ønske i weekenden.

Den nuværende formulering i Europa-aftalen skal nok til et serviceeftersyn. Det er den, som siger, at »Danmark skal være så tæt på kernen af EU som muligt. Og derfor skal Danmark have færre – og ikke flere – forbehold«. Den formulering favner både juhu-europæere og de mere lunkne, men ikke EU-skeptikerne i Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Den hidtidige borgfred om EU har betydet, at ja-partierne ikke har skiltet med uenigheder. Ligesom EU-skeptikerne for ofte har holdt sig udenfor, hvor de kunne få indflydelse.

Hvis der skal indgås en ny Europa-aftale, må parterne hver især give noget, som kan få vidtrækkende konsekvenser for dansk EU-debat. Der ligger nemlig to detaljer gemt, som hver især vil være stærkt ubehagelige for EU-skeptikerne og EU-entusiasterne.

Den første detalje handler om, at der skal være en grundlæggende accept af spillereglerne, som de er: At Lissabon-traktaten er den konkret foreliggende virkelighed, som 28 landes regeringer og parlamenter har godkendt – heri er de danske forbehold garanteret i en protokol lige så længe, vi selv ønsker det. Rammen for dansk EU-politik vil altså være en traktat, der fortæller, hvornår landene har vetoret, og hvornår der gælder kvalificeret flertal. Sådan er det. Spillereglerne er kendte, og vi skal spille efter de regler, procedurer, retningslinjer, der gælder indenfor de politikområder, hvor EU er med til at lovgive. Det er altså ikke den tidligere traktat, der gælder, eller hjemmestrikkede ideer. Men de givne spilleregler. Det vil gøre ondt på alle de EU-skeptikere, der som DF altid er imod den seneste traktat og foretrækker den gamle – som man i sin tid var imod. Det vil gøre ondt på DF og LA.

Den anden detalje handler om, at partierne så til gengæld må være ærlige og sige ligeud, at EU er en politisk kampplads. At der er uenighed. Inden for rammerne af EU. Inden for rammerne af spillereglerne. Og at uenighed om konkrete detaljer, konkret indhold, er helt legitim. I dag er det hele en konsensusgrød. Der puttes med uenigheden.

Men der er nu engang forskel på, om man er borgerlig-liberal eller socialist. Blå vælgere er i Danmark skeptiske over for en stadigt voksende stat og stigende udgifter. Hvorfor så ikke være det i EU? Røde vælgere er skeptiske over for manglende regulering af lønmodtagerrettigheder og over for at lade borgerne vælge selv uden regulering. Hvorfor så ikke ønske at fremme fælleseuropæisk regulering af, hvad vi må putte i munden og andre begrænsninger? Det vil gøre ondt på S, V, R, SF og K at erkende, at EU er en sådan politisk kampplads.

En ny Europa-aftale, der bringer DF og LA under ansvarets åg, vil samtidig tvinge de EU-venlige partier til at være mere ærlige om de uenigheder, der eksisterer. Det vil tvinge en EU-debat frem, så vi i højere grad kan sikre, at der er legitimitet i beslutningerne, fordi der faktisk foregår en politisk debat, der deler vandene. Som faktisk er folkestyrets hele formål.

Det vil uden tvivl gøre ondt på alle. Men vi har brug for en mere ærlig EU-debat

77 kommentarer RSS

 1. Af bent nielsen

  -

  Se mikkel andersons blog om EU & be n te dals bæks blog ang. to r tur af danskere, kl. 16.20 den 7/12

 2. Af bent nielsen

  -

  Se mikkel andersons EU-blog & be n te dals bæks ang. to r tur af danskere, kl. 16.20-7/12

 3. Af bent nielsen

  -

  Ifølge mik kel an der son befinder Danmark sig nu i en yderst alvorlig krise, som kan udvikle sig totalt katastrofalt inden længe. Se hans blog. Og på Bente Ds blog er der endnu en brik til billedet af et sundheds- og hospitalssystem præget af forfald og forringelser. (kl. 16.20 den 7. dec.)

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jesper Breinov,

  Du efter spørger alternativer til mit indirekte forslag til afskaffelse af EU. Beslutningskompetencen øges ikke ved at have en forsamling a la den kommunistiske plenarforsamling i Beijing. Den størrelse forsamlinger kan man have til Nobelpris uddelinger, COP21, julefrokoster, symfonikoncerter mv.
  Jeg vil foreslå forstærkelse af ambassaderne, i det omfang det, måtte være nødvendigt.
  Siden fundamentet til EU blev lagt er udviklingen gået fra “oksekærre” til Tesla. Dengang brugte man telex når det skulle gå stærkt. I dag har vi internet og alverdens teknologiske gadgets.
  Europas store firmaer som operere på internationalt plan, har ikke tid til at venter på EU konsensus og tilladelser, til dette og hint, fra en træg EU forsamling.
  De store firmaer, som bruger EU gør det fordi, der er en lang række tilskud bundet til EU projekter, og kun derfor. Der sidder jo heller ikke igler på en sten?

 5. Af Krister Meyersahm

  -

  I mit indlæg af 8. december 2015 20:52, bruger jeg ordet anordninger – det skal selvfølgelig være forordninger.

 6. Af Jesper Beinov

  -

  @Claus Engell
  Nej. Læs Traktaten om Den Europæiske Union, afsnit VI, artikel 48.

 7. Af Jesper Beinov

  -

  @Tommy Nielsen
  Tak for de pæne ord. Det ville være rart at kunne svare enkelt. Det kan jeg dog ikke. Det er jo til diskussion, hvad der har forårsaget propblemerne med at opretholde EUs ydre grænser. Merkels rolle diskuteres lige nu. Men hun har jo ikke forårsaget presset på EUs grænser. Det kommer udefra. Og må håndteres af EU, og her er Kommissionen er sendt på arbejde, og har fået en smørrebrødsseddel fra Det Europæiske Råd, og det venter vi på.

  Men Merkels melding har efter min vurdering øget forventningen om, at der er plads i EU, og at det har øget problemerne. Her er en artikel fra det respekterede The Economist, som er kritisk overfor den udlægning, så her du selv kan se, hvor flertydigt det vurderes:

  http://www.economist.com/news/leaders/21677643-angela-merkel-faces-her-most-serious-political-challenge-yet-europe-needs-her-more

  Mvh
  Jesper Beinov

 8. Af Glenn Andersen

  -

  Vi bør have en meget mere ærlig EU-debat her i landet. Først og fremmest ved, at de voksne forklarer resten af befolkningen, at der er i international politik noget der hedder givne forudsætninger, som man ikke kan lave om på, uanset hvor mange folkeafstemninger man afholder:

  http://politiken.dk/magasinet/essay/ECE2965145/soeren-moerch-men-tredje-gang-saa-tar-vi-ham-/

 9. Af Glenn Andersen

  -

  En ærlig EU-debat kunne f. eks. begynde med at få nogle voksne til at forklare os alle, at der i international politik er noget der hedder givne forudsætninger, som man ikke kan få til at gå væk, bare fordi man forsøger at undgå at tale om dem ved at råbe “skræmmekampagne”

  http://politiken.dk/magasinet/essay/ECE2965145/soeren-moerch-men-tredje-gang-saa-tar-vi-ham-/

 10. Af Erik Larsen

  -

  Hr. Niels juul hansen siger at “nu er det op til regeringen, sammen med de andre partier at forsøge at sikre at det vi stemte nej til alligevel bliver gennemført”!!!!!!
  Tænk en total udemokratisk indstilling! Utroligt, men ikke uventet fra nogens side, især…..
  Næh, nu burde det være op til regeringen at undersøge præcis hvorfor halvdelen af S og dem selv V’s vælgere stemte nej! Alle ved det jo — Grænsekontrol NUU!
  Stop for tildeling af flere asylansøgere fra Tyskland/EU.
  (I øvrigt ville danske borgere i dag stemme nej til EU-medlemskab, hvis vi blev spurgt)

 11. Af Erik Larsen

  -

  Hr. N iels juul hansen siger at “nu er det op til regeringen, sammen med de andre partier at forsøge at sikre at det vi stemte nej til alligevel bliver gennemført”!!!!!!
  Tænk en total udemokratisk indstilling! Utroligt, men ikke uventet fra nogens side, især…..
  Næh, nu burde det være op til regeringen at undersøge præcis hvorfor halvdelen af S og dem selv V’s vælgere stemte nej! Alle ved det jo — Grænsekontrol NUU!
  Stop for tildeling af flere asylansøgere fra Tyskland/EU.
  (I øvrigt ville danske borgere i dag stemme nej til EU-medlemskab, hvis vi blev spurgt)

 12. Af Claus Engell

  -

  Jesper Beinov, du henviser til Maastricht-traktaten (Traktaten om Den Europæiske Union), hvor jeg henviser til Lissabon-traktaten (ændring af traktaten om Den Europæiske Union).

  Den interessante bestemmelse i Lissabon-traktaten kaldes for Passerelle.

 13. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  @ Uffe Staulund – 9. december 2015 7:27
  Når du indirekte skriver, at EU-parlamentet er for stort, betyder det vel i virkeligheden, at du mener, at EU’s befolkning er for stor til ét demokrati.
  Det er et reelt problem, du peger på. Jeg tror ikke, at problemet er uløseligt, men det kræver eftertanke.
  Danmark har 13 medlemmer i EU-parlamentet, og dette har ialt 751 medlemmer. Det ville være mere overskueligt og give mere plads til den enkelte, hvis man reducerede antallet til f.eks. 400 medlemmer. Danmark kunne så få 7 medlemmer.
  Men et valg til en forsamling, hvor 7 personer skal repræsentere over 5 millioner danskere, er godt nok en anden ting end et folketing med 175 danske medlemmer.
  Problemet ville ikke være så stort, hvis EU var én nation med ét sprog, ét samfundssystem og én politisk offentlighed. Danske vælgere ville kunne genkende sig selv i parlamentarikere valgt i andre lande. Men sådan er det som bekendt ikke. I stedet er der et væld af fremmedsprog og mentaliteter.
  Måske skulle man starte et andet sted. Skiftende regeringer i Danmark har i mange år fundet nemme besparelser ved at skære ned på offentlig støtte til aftenskolernes sprogundervisning og kulturelt samarbejde med Mellemeuropa. Man har udelukkende kigget efter den engelsksprogede verden. Det hævner sig nu.

 14. Af Claus Engell

  -

  Traktaten om Den Europæiske Union, afsnit VI, artikel 48, som du henviser til findes i øvrigt ikke.

  Afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht) omhandler Transport og artiklerne går fra 90 – 100.

 15. Af Arne Hornborg

  -

  Hvis vi havde haft en ,,åben og ærlig” EF/EU debat, lige fra begyndelsen, så var vi aldrig blevet meldt i hverken EF, dermed heller ikke i det overnationale, bureaukratiske, socialistiske EU.
  Lykketoft og Elleman sad, i en af deres udsendelser, og åbenlyst diskuterede, var enige om, at dengang TURDE ,,man” ikke fortælle sandheden om EFs virkelige mål, dét ville kunne have udløst et NEJ.
  Flere af vi, der dengang læste Romtraktaten, var helt klar over målsætningen, derfor stemte, blandt andre JEG, temmelig rystet, NEJ. Har gjort det lige siden, NÅR vi en sjælden gang ,,får lov” til at stemme.
  Det stade som EU er nået til NU, overrasker ikke mig. Det EU der har vist sin uduelighed, ikke mindst på den katastrofale flygtningesituation, hvor STOR TYSKLAND, egenhændigt har nedbrudt Schengenaftalerne, mens de øvrige EU lande har set magtets løst til.
  Hvorfor greb de øvrige EU lande ikke ind? Bad Tyskland om …. ikke lige netop det der var meningen? Hvorfor blev fupasylanterne og bekvemmelighedsflygtningene ikke stoppet lige fra begyndelsen da de første horder kom illegalt, ulovligt til både Italien såvel som til Grækenland. Det har ikke manglet på advarsler, som totalt blev overhørt.
  En ærlig EU debat hvor asylspørgsmålet tages alvorligt, at det udelukkende er personer der er ,,personlig forfulgt” der har mulighed for at SØGE asyl?
  Handlingslammede EU.
  Venstre og Dansk Folkepartis løfter om NUL flygtninge til Danmark, holdt, som ventet, ikke stik. Tomme ord og fraser.
  Hvornår mon Støjberg begynder at sende ,,flygtningene” retur til deres hjemlande?
  Danmark har ikke skrevet under på MISBRUG af konventioner og asylregler.
  En ærlig EU debat? DET ville være mere end ønskeligt.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 16. Af Jesper Beinov

  -

  @Claus Engell, som jeg forstår “passarellen”, der, efter hvad jeg har erfaret, aldrig er blevet brugt, kræver dette enstemmighed, førend den kan iværksættes. Det ændrer ikke på, at traktatrevisioner er et mellemstatsligt anliggende.

  Du kan læse mere om passarellen her: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verg%C3%A5ngsklausul.

  Det er også forklaret her: http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-handler-lissabontraktaten-om

 17. Af Jesper Beinov

  -

  @Claus Engell, Jo, men jeg medgiver det er nemt at blive forvirret. Læs Traktaten om Den Europæiske Union (Konsolideret udgave). Du kigger i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (Konsolideret udgave). Bogen “Konsoliderede Traktater” (marts 2010) har samlet det hele

 18. Af poul boie pedersen

  -

  Helt enig. En mere ærlig EU-debat er ønskelig.
  Det første du siger er, at:
  “Den første detalje handler om, at der skal være en grundlæggende accept af spillereglerne, som de er: At Lissabon-traktaten er den konkret foreliggende virkelighed, som 28 landes regeringer og parlamenter har godkendt ”
  Men Lissabontraktaten var jo aldrig til folkeafstemning herhjemme. Traktatens protokol 22 undtager os fra retssamarbejdet, og netop dette har bl.a. været årsag til, at man mente at kunne påstå, at vi ikke med traktaten afgav suverænitet.
  Danmark kan ikke ensidigt ændre protokollens retlige ramme. En begrænset afgivelse af suverænitet, der kun vedrører f.eks. Europol, er således ikke mulig, og da det vil være i strid med protokollen.”
  http://thinkeuropa.dk/sites/default/files/notat_begraenset_tilvalg_er_ikke_muligt.pdf

  Skal vi kunne tilvælge a la carte, kræves altså en ændring af protokol 22, og netop her står vi ved det springende punkt. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i en sådan forhandling vil møde et krav om, at vi de facto afgiver suverænitet på hele retsområdet, udmøntet ved, at der ikke længere kræves folkeafstemning og grundlovsbetinget beslutningsmyndighed med 5/6 flertal eller folkeafstemning, i forhold til nogen retsakt, indenfor de eksisterende 22 med flere uden for, eller fremtidige, endnu ikke kendte retsakter.
  Afstemningstemaet passer nøje til et sådant krav, og er altså bundet til en de facto tilslutning til det fulde retssamarbejde, og det ligger milevidt fra den præsentation, som valgkampen bød på. Ingen har omtalt de vilkår, som vores “valgfrihed” bygger på.

 19. Af Claus Engell

  -

  Jesper Beinov, tak for svar. Jeg havde ganske rigtigt kigget under artikel VI i funktionstraktaten.

  Min pointe ang., hvad vi skal stemme om i fremtiden, består dog

  Den danske EU debat består helt grundlægende om:

  Mere eller mindre Union?
  Altså skal vi tilbage til Fællesmarkedet og de åbne grænser med deraf ulemper og fordele, det medfører. Eller ønsker vi den fulde politiske Union?

  Er et ja til den politiske union et ja til det fremtidige føderale samarbejde, der i bund og grund er det, som nej-sigere frygter?

 20. Af Jan Petersen

  -

  Hvad flygtninge og illegale udlændinge angår, er EU idag et renlivet anarki,. Jeg har uendelig svært ved at se, hvordan nogen igen kan samle 28 splittede lande til en enhed. Det vil de europæiske befolkninger simpelthen modsætte sig, og med god ret!

 21. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  JB – du har fuldstændig ret – vi efterlyser en mere ærlig debat om EU, hvis udenrigsminister – Frederica Mogherini – har utalt de bevingede ord.:

  “POLITISK Islam er en integreret del af Europa nu – og i fremtiden”!

  – så kan det vidst ikke blive mere bizart for normalt begavede mennesker….ikke sandt!

 22. Af preben jensen

  -

  Flere af de større terror-angreb har kostet hundredvis eller tusindvis af mennesker livet. Og nu vil ISIS/ISIL angribe Europa med både kemiske våben, bakterier, giftgas og snavsede atombomber mv. Men for frau mer kel, lars uløkke og R/S mv. er det ikke grund nok til at indføre effektiv grænsekontrol. (se den korte og snap)

 23. Af Henrik Knage

  -

  En mere ærlig EU- debat!

  Ja – tak, den tanke kan jeg godt tilslutte mig, og jeg vil gerne begynde med at være hudløs ærlig.

  Politik er et studie i matematik, hvor vælgerne er læreren og politikerne er eleverne.

  M.h.t. EU, så mener ”læreren” ikke det er umagen værd, at lære ”eleverne” kunsten ”at gange”, før de har lært at lægge sammen og trække fra – og det giver jo egentlig ganske god mening.

  Så hvorfor give politikerne endnu flere lovpakker i EU regi, når de ikke engang er i stand til at overholde dem som er der i forvejen. Det vil blot komplicere tingene yderligere, både for politikere, men især for deres omgivelser – altså for vælgerne.

 24. Af hektor heimlich

  -

  Berlingske mener at Dan Uzan er årets dansker -kan holde med om det -men samtidigt propaganderer man for at invitere alt flere potentielle terrorister ind i landet. De problemer vi har med flygtnigene nu er jo intet imod de problemer vore boern og boerneboern får -hvis de overhovedet overlever! En masse snak, men ingen handlingsplan og ingen regler det er hvad Venstre kan levere!

 25. Af preben jensen

  -

  Det er ret uforståeligt at lars løkke og pape stadig ikke er gået i gang med et stop for masseindvandringen. Løkke lovede jo før valget at iværksætte et stop, men intet EFFEKTIVT er sket. Indvandrerne fra Afrika og de arabiske lande strømmer stadig ind, og kan nu ses i gadebilledet næsten overalt. Er løkke og pape to skabsradikale der ønsker kaos og svenske tilstande?

 26. Af Finn Bjerrehave

  -

  Radio24syv programmet torsdag 10-12, Steno & Corduba , bringer EU stoffet i top, endda således modstanderne mere ødelægger og skaber mere forvirring end godt er, måske i strid modsætning til den hysteriske Kirsten Birgit i den korte radioavis, hvor latterliggørelse er dagsorden, kontra saglighed.
  Vælgere frasiger ansvar, netop det flotte valg DF fik, men fravalgte ansvaret.
  Ja giver indflydelse. Finn Vig

 27. Af E. Larsen

  -

  Kære Preben Jensen, at Løkke og Pape og LA stadig ikke tænker på andre end dem selv – og ikke danskerne – kan vel ikke komme bag på nogen med lidt forstand oven i bolden. De tænker KUN og altid KUN på sig selv og deres taburetter. DET har imidlertid Thulesen-Dahl i hvert fald ALDRIG gjort. Og tænk, engang – der er folk der er så naive – at de kritiserer ham for ikke at have gået i regering med disse mennesker! De vil jo alligevel ikke høre på ham om grænsekontrol m.m.
  Og lige nu har de åbenbart forført ham til at lave en finanslov der skulle ramme nogle/mange ældre!!! Nej, det bliver helt klart så ændret fra Thulesens side.

Kommentarer er lukket.