Et Danmark ude af balance

Af Jesper Beinov 7

At blive revet op med rode er ingen rar tanke, så rundt om på en række statslige arbejdspladser, er der en frygt for regeringens planer om at udflytte institutioner. I en årrække har skiftende regeringer centraliseret arbejdspladser, og nu svinger pendulet i den modsatte retning. Begrundelsen for centralisering har hver gang været, at små enheder skulle samles så kvaliteten blev øget, og vi fik mere for pengene.

Nu hedder det sig pludselig, at vi har et Danmark ude af balance. Oplevelsen udenfor de største byer er klart, at balancen er helt gal. Den forstærkes af, at de nationale kulturinstitutioner og statslige arbejdspladser primært ligger i København. Læg dertil at folk søger til de store byer, og at der er en affolkning i gang i provinsen. Under alt dette har en række reformer af bl.a. kommuner, retsvæsen, politik, uddannelser, sygehuse og skattevæsen forstærket oplevelsen af, at balancen tipper og det nære fællesskab udtyndes.

Romanaktuelle Ida Jessen har sagt det sådan her i P1 forleden: »I dag siger vi ’Vi må bøje os for udviklingen’. Dengang sagde de ’Vi kan intet stille op mod heden’. Men man kan altid stille noget op«. Lige netop det gør de mere end 40 kommuner lobbyerer lige nu for flytninger, ifølge Jyllands-Posten. F.eks. vil Sønderborgs borgmester gerne flytte Kulturstyrelsen til Augustenborg Slot, der indtil fornyligt har fungeret som psykiatrisk hospital, og som nu er sat til salg. Også Lolland-Falsters kommuner står klar. Alle gør sig lækre til regeringens udflytningsplan kommer.

Debatten vil følge det vanlige mønstre, at de, der står til at miste, går amok, mens de, der får er langt mindre interessante. En regering får altså tæv fremfor taksigelser. Tidligere på sommeren begyndte balladen, da Dansk Folkeparti foreslog en række konkrete flytninger. Først da Statsministeren sagde, at det ikke er en forhandling, men regeringen der afgør, hvor de statslige arbejdspladser er, blev der lukket ned. Men kun for nu.

Jeg vil dog se en udflytning, førend jeg tror det. Der tales mere om udflytning, end der handles. Undtagelser er SKATs Betalingscenter i Ringkøbing, Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og Tinglysningsretten i Hobro.

Mit synspunkt er, at funktionelt begrundede udflytninger giver mening, særligt så hvor der kan kommer et bedre samspil med de erhverv, den statslige myndighed regulerer og betjener. Der skal naturligvis være et regionalt arbejdsmarked til de berørte og deres ægtefæller, men med universiteter i alle regioner bør det være muligt.

Langsigtede analyser skal selvsagt sandsynliggøre samfundsmæssige gevinster ved en flytning. Det betyder også, at der vil være en række kommuner i periferien, hvor statslige arbejdspladser næppe giver mening.

Uanset sådanne hensyn, er der ingen tvivl om, at det vil være smertefuldt at skulle flytte, hvis man har indrettet sin tilværelse efter hvor arbejdspladsen er lokaliseret. Det vil for nogen være en ringe trøst, at Danmark er et lillebitte land med en geografi, der gør det nemt at arbejde på distancen.

Alligevel bør der ses seriøst på mulighederne for udflytning samt på bedre rammebetingelser og eliminering af det der hæmmer udvikling og produktivitet: Modernisering af planlov, udrulning af bredbånd, bedre infrastruktur, og andre af den slags incitamenter der kan bringe Danmark bedre i balance.

7 kommentarer RSS

 1. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Flyt kulturstyrelsen ud i det åbne landskab – Augustenborg er et absolut attraktivt bud.
  Kulturstyrelsens mange arbejdsopgaver kan uden problem løses fra et sønderjysk domicil
  frem for H.C.Andersens Boulevard 2. Og tag så med i betragtning, at man på stedet ikke
  kender til parkeringsproblemer. Desuden bliver medarbejderne og deres pårørende kon-
  fronteret med et af Danmarks smukkeste dialekter – sønderjysk.. Og lokaliteten byder
  på en vidunderlig natur og man mærker danmarkhistoriens vingesus og kan lytte til
  grænselandets melodi – kan det siges bedre, nej vel.
  Men, Jesper Breinov, naturligvis har du ret i, at det vil betyde en stor omvæltning for dem,
  af de næsten tre hundrede medarbejdere, der ville vælge det sønderjyske. Men jeg er sikker
  på, at de ikke vil komme til at fortryde det. Dette kan lyde som en lysende lovsang fra
  en der har sine rødder i grænselandet – og det er det naturligvis også.

 2. Af Kent Klarlund

  -

  “Uanset sådanne hensyn, er der ingen tvivl om, at det vil være smertefuldt at skulle flytte, hvis man har indrettet sin tilværelse efter hvor arbejdspladsen er lokaliseret”

  Jamen sådan er det jo netop ikke, medmindre man er en privilegeret overlæge ,der grundet den mangel på læger deres organisation selv sørger for, kan gøre som det passer dem.

  Helt anderledes ser det dog ud for almindelige mennesker.

  Centraliseringen af f.eks. sygehusene gør at Sygeplejersker nu blot skal bruge det halve af deres løn på transportudgifter(de har nemlig slet ikke råd til at bo i hverken KBH eller Århus).

  Jo Danmark er i den grad ude af balance.

 3. Af preben jensen

  -

  Ja, Danmark er mildest talt ude af balance. Og der jages og herses rundt med danskerne som aldrig før. De flyttes hid og did, og arrogante/forvirrede/kortsynede politikere og medier skaber det ene tåbelige problem efter det andet med sjuskede “reformer”, og bagefter kommer de rendende med lappeløsninger. Først nedtromler man store dele af infrastrukturen og økonomien i provinsen med et utal af lukninger, nedskæringer og asociale tiltag, og nu vil man så sætte hæfteplaster på de åbne sår med udflytninger, omplaceringer og andre omrokeringer. Osv.

 4. Af Ulf Timmermann

  -

  Det bliver spændende at se – om der er “et marked for det”. Her i vores Ny Liberale Paradis. :)

 5. Af Claus Henriksen

  -

  Der skal både reformer samt effektiviseringer og besparelser til i verdens dyreste offentlige sektor som de sidste 20-30 år er eksploderet med “kolde” hænder trods indførelse af digital forvaltning og en kommunalreform som skulle give stordriftsfordele og nedlæggelse af dobbeltfunktioner! Begynd med at fjerne mediestøtten og spar på udviklingsbistanden og fjern så også samtidig tvangslicensen til DR så folk kan få deres frihed tilbage til selv at vælge hvilket medie de vil abonnere på! Og gør så op med meget af dette regeltyranni og mange af de forbud, love, kontroller m.m. som er indført de seneste mange år, som kun holder gang i papirskubberne i det offentlige! Der er også mange overflødige nævn, centre, råd, institutter, kommissioner, udvalg m.fl. som der kan spares på lige som der er mange overflødige forskere – lige fra mobbeforskere til kønforskere! Mere tillid til befolkningen – og mindre kontrol! Og nedlæg så regionerne som bare er et overflødigt administrativt lag og reducer antallet af kommuner til 20-25!

 6. Af Jan Petersen

  -

  Noget af det mest deprimerende ved en ny regering er reformiveren. Uanset om der er behov for reformer eller ej, skal der reformeres. Normalt er det folkeskolen, der står for skud. Men den er vel så reformødelagt, at en ny reform er ret nytteløs.

  Men der er da heldigvis masser af andre offentlige arbejdspladser, man kan lege med. Om det er en succes eller ej, er fuldstændig underordnet. Skatteslaverne betaler for legen!

 7. Af Hektor Heimlich

  -

  Man kan altid stille noget op: har folk i Syrien forsøgt at stille noget op? har Europa forsøgt at stille noget op, -andet end dumheder. Putin er en mand, som ikke er bange for at stille noget op, og det vil han sikkert også at gøre i Syrien. Russerne har reddet os andre fra tyskerne gang på gang -det bliver sikkert også russerne, som nu skal rydde op i Syrien. Europas politikere er bare fjolser.

Kommentarer er lukket.