Hvad skal vi med dannelse?

Af Jesper Beinov 35

Det er ikke så lidt af en opsang, uddannelsesminister Esben Lunde Larsen har leveret til de nye studerende. Ministeren vil blandt meget andet have dannelsen tilbage. Almendannelsen har det skidt herhjemme.

Dannelse er ikke kun noget man opnår ved at læse litterære klassikere, høre klassisk musik eller se på ældre billedkunst. Det er ikke nok at forholde sig til et slidt arvesølv. Den slags er fint i sig selv – men dannelse er i samme grad en livslang størrelse. En åben proces, man ikke bliver færdig med.

Dannelse er kort sagt mere end de klassikere, man læser i de helt unge år. Det handler også om den hjertets renhed, der ligger i at forholde sig åbent til andre mennesker, til andre måder at leve på og en åbenhed overfor andre måder at se verden på. Her er der meget at hente i kunst, tænkning og i hele kulturarven. Dannelse er altså ikke noget statisk. Dannelse er også nyfortolkning af det fælles gods, eksperimenterende kunst. Hele denne skat af viden, erkendelse, arvegods og nyskabelser står åben for enhver, der er interesseret.

Vi har brug for klassisk uddannede humanister, der åbner vores øjne for alle de kvaliteter – bl.a. i uddannelsessystemet og i kultur- og kunstformidlingen.

»Der er alt for mange, der ikke kan bevæge sig på et indre kort med de vigtigste historiske, kulturelle og religiøse forhold«, lyder det fra ministeren i JP 31. august.

Selvfølgelig kan der gøres mere på en række af de humanistiske fag på universiteterne. For mere end 25 år siden skrev Allan Bloom bestselleren »Historien om Vestens intellektuelle forfald«. Her insisterede han på, at humaniora, og dermed det klassiske universitet, skal være sandhedssøgende, et sted for fordybelse og fuld af kærlighed til viden. Blooms bog var en modvægt til ungdomsoprørets hærgen i institutionerne i form af politiserende analyser, hvor det fælles gods blev afskrevet som rester af døde, hvide mænds tanker. Noget er bedre end andet, mente Bloom – herunder den vestlige kanon, der er fundamentet under vores frihedsorienterede samfund. At dén tanke fortsat er kontroversiel, fremgår med al ønskelig tydelighed af debatten.

I dag uddanner universiteterne voldsomt mange humanister. Det har øget presset på uddannelserne for, at de nyuddannede kommer i arbejde. Mange af de humanistiske fag har indrettet sig på den situation – men det var måske klogt at se på om ikke disse fag skulle være mindre i volumen, mens dannelsesfagene fik et løft. Måske også derfor har uddannelsesministeren foreslået elitespor på universiteterne.

»Et samfund bliver fattigt, hvis det ikke har folk, som kan beskæftige sig med idéer, eksistens og væren, og som kan kommunikere det ind i det samfund, de lever i«, lyder det fra Esben Lunde Larsen. Sandt. Men vi kan ikke leve af det alene. Derfor er der også indgået en aftale om dimensionering, som regulerer på, hvor mange der uddannes og med skyldig hensyntagen til arbejdsmarkedet. Men vi har samtidig brug for et kritisk ministerkig på selve indholdet af de humanistiske uddannelser.

Vores tid og hele vores måde at omgås på handler også om dannelsesidealer. For mig at se foregår dannelsen livslangt. Særligt på de humanistiske uddannelser bør man dog gå i dybden med dannelsesbegrebet. Humanisterne skal bidrage til, at vi hver især har rødder og antenner i orden.

35 kommentarer RSS

 1. Af N. Jensen

  -

  Jesper Beinov

  Kort spørgsmål:

  Er du enig eller uenig i nedennævnte udsagn:

  Hvis man prætenderer at være et dannet menneske, må man nødvendigvis have gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i de mest basale naturvidenskabelige kendsgerninger.

  Ja eller nej ?

  Forslag til oplysning:

  Bent Foltmann: Det ufattelige liv

  Richard Dawkins: The God delusion

 2. Af Søren sørensen

  -

  N.jensen

  Gibsons “Fall and decline of the roman Empire” og Edward Said’s “Orientalisme” kan også bruges!

 3. Af Niels Andersen

  -

  “Det handler også om den hjertets renhed, der ligger i at forholde sig åbent til andre mennesker, til andre måder at leve på og en åbenhed overfor andre måder at se verden på. Her er der meget at hente i kunst, tænkning og i hele kulturarven”.

  Ja vist, men det handler sandelig også om selvkritik og at kunne og turde skelne mellem skidt og kanel. Samt om en “etikette”, der i sit inderste væsen består af nogle færdselsregler om hensyntagen, der gør livet nemmere for alle parter. Denne ægte hensyntagen synger på de sidste vers og har ikke noget at gøre med den sentimentale “dåsegodhed, der ikke kan se skoven for bare træer og følgeligt har ført os til randen af et civilisationskollaps.

  I alle tilfælde kikser det fælt i disse årtier. Dannelse og fordybelse er ikke begreber, der interesserer ret mange på de humanistiske uddannelser, og den indstilling har de med sig fra deres tidlige barndom, fra hjemmet, børneinstitutionerne, folkeskolen og overalt hvor de har færdedes. Det gælder naturligvis også de mange navlepillende kunstnere, der har fået følge af en horde af små ånder og pseudokunstnere, som mangler selvkritik. Gud og hver mand kalder sig jo nu til dags kunstnere, forfattere, vejledere, coach og ekspert, og få orker at give dem et modspil, der uvægerligt udarter sig til shitstorme på nettet og andre former for chikane.

  I disse år, hvor de fleste unge har udviklet et ludomant forhold til deres mobil og internettet, ser vi også i fuldt flor, hvordan 68’erne sejrede, og proletariatet tog over og er ude af stand til at styre den nye frihed. Det er der ikke noget nyt i, for når frihed erhverves og demonstreres, og dannelse ikke er en del af psyken, kører mange løbsk og sig selv og andre i sænk.

  Frihed uden ansvar har kurs mod destruktion og selvdestruktion, og i Danmark er der for længst gået inflation i ansvarsbegrebet, i stedet skamrides offerbegrebet. Tag for eksempel Helle Thornings skattesag og de perspektiver, den åbnede om, at ikke alle er lige for skat. Den ansvarlige er mig bekendt blevet forfremmet, og nu viser det sig også, at det er så synd så synd for de sølle fem, der har udbetalt mere end 6 mia i selskabsudbytte til svindlere. Pengene får vi sikkert aldrig tilbage, siger skatteministeren, og det sædvanlige tudekor forsvarer skat mod de onde borgerlige, der vil placere ansvar.

  De skingert larmende, opblæste og selvcentrerede egoer med den ringe ballast findes alle vegne, og det er ikke længere siden end i går, at jeg tænkte på, hvor sørgeligt det er at jeg er langt på vej til at miste tilliden til mine medmennesker. De grænseløse, der ikke aner, hvad dannelse er, og som desuden er komplet ligeglade, findes alle vegne.

  I en bogkasse faldt jeg forleden over en bog af Michael Jalving med den elendige titel “Mig og Muhammed”, selv han, der lever af at skrive samfundskritik og i øjeblikket kalder sig konservativ, sætter sig selv først, og det er helt almindeligt sprogbrug. Eller hvad med Deadlines studievært Adam Holm, der har det grumme svært med at kende forskel på ligger og lægger og konsekvent siger sjosjaldemokratiet? Eller Martin Krasnik, der altid bringer sine egne holdninger til sejr i Deadline? Alle er de eksempler på veluddannede midaldrende mænd, der lever af at kommunikere og ofte er i fokus og indirekte rollemodeller for andre, og under dem regerer en pøbel som spindoktorer udi tarvelig og indholdsløs underholdning, der blot får tiden til at gå, for dem, er ikke er begavede nok til at kræve mere, og det er mange. I hvert fald er jeg ikke den eneste, der finder det påfaldende, hvor mange regeulære dumheder, jeg hver dag støder ind i under min færden og avislæsning og få besøg på DR’s kanaler. Alt er gangbart, intet er for dumt, selvkritik er en by i Rusland. Men angst og mindreværdskomplekser lurer lige under den blanke overflade.

  Har almen dannelse overhovedet en chance for et comeback i den fremtid, der venter Europa? Det er jeg slet ikke så sikker på, jeg ser allerede masser af tvivl og angst forklædt som falsk selvsikkerhed, og jungleloven venter lige om hjørnet sammen med krigslignende tilstande, når kampen om de begrænsede ressourcer tager til, og det gør den.

  Så spørgsmålet er nok nærmere, om al denne selvoptagethed og mangel på dannelse vil udmønte sig mest i fight eller flight, når den konfronteres med og forstår, at det socialistiske paradis Danmark er ved at smuldre.

 4. Af Axel Eriksen

  -

  Dannelse er ikke lig med uddannelse! Som akademiker har jeg jo en uddannelse. Men den har ikke gjort mig “dannet”. Og som Jesper Breinov skriver – så er dannelse en livslang opgave, der går ud på, at omgås andre mennesker på deres præmisser og vise respekt for deres person!

  Et helt “udannet” fænomen er efter min opfattelse, at der plapres løs på mobiltelefoner i det offentlige rum – sommetider i halve timer – omgivet af andre, der kan overhøre de mest intime detaljer. Det er ikke “dannelse”!

 5. Af Jesper Beinov

  -

  @N.Jensen
  Det lyder meget rigtigt – den naturvidenskabelige basis skulle man jo gerne få i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Den del er dog ikke mit ærinde her, men en basal viden er god at have også på dette felt

 6. Af Jesper Beinov

  -

  @Axel Eriksen. Ja, det fylder godt nok meget. Egentlig pudsigt som nogle folk ikke er mere diskrete, når de skal føre længere samtaler.

 7. Af Niels Andersen

  -

  Ang eksemplet med ufrivilligt at være vidner til andres intime telefonsamtaler på offentlige steder demonstrerer det ganske udmærket, hvordan det udannede ofte har karakter af en magtdemonstration, hvor det fælles rum erobres og domineres med største selvfølgelighed. Mange går jo hele tiden rundt med deres telefon i hånden og sanser ikke omgivelserne.

  Nogle gange er jeg blevet lokket ind på instagram, hvor der er utallige billeder af mænd, som viser V-tegnet, uvist af hvilken grund. Kvinderne er mest unge, der hele tiden tager selfies iført stærk make-up og desuden fotograferer delikate madanretninger i påfaldende mængder. Måske lider de af spiseforstyrrelser, for de ser ikke ud til at unde sig selv noget videre ud over make-up’en og utallige flasker kildevand og fyldte vinglas. Det er ikke i det selskab, at man kan få en diskussion i gang om det hensigtsmæssige i at slæbe rundt med en litterær ballast og pludselig forstå dybden og trøsten i vers ,som man ofte sang til morgensang. Hvis jeg nævnede Kingo ville de tro, at det var en asiatisk eller afrikansk popsanger eller fodboldspiller. Det er synd for dem, at de fik så lidt med fra skolen, men hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af.

  Det spørgsmål som jeg stadig vender tilbage til, når tabet af den boglige dannelser er til debat, er min store undren over ,hvad ungerne mon fik med i stedet? I starten fik vi at vide, at de ikke behøvede at lære udenad, for de kunne jo bare slå op, men det kan man jo ikke, hvis man ikke har nogle stikord i en paratviden. Vi fik også at vide, at lærdommen måtte vige for en udvikling af sociale talenter, så at mobning undgås, men aldrig har der været så meget mobning som nu, og den har fået farlige aspekter på nettet.

 8. Af Jesper Beinov

  -

  @Niels Andersen. De sociale medier kan nu mange ting. Det er skam også muligt at have gode samtaler der. Men, jeg tror, som du også antyder, at der er behov for en faglig opstramning i uddannelsessystemet. Mit bud på dannelse er tillige, at det er en dynamisk størrelse, som ligger i andre steder end klassikerne.

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, det er ganske enkelt udannet at tale i mobil i tog og bus, hvor det i den grad dominerer andre under deres transport, hvor de sjældnere kan flytte sig for ikke at være med på ‘en lytter’ – og det ufrivilligt.

  Ligedan i skolerne – og jeg fatter det faktisk ikke, hvor eleverne frit kan shoppe på nettet og på den måde være fraværende. Hvis jeg var lærer i en klasse, ville jeg kunne finde på at nævne, at da den og den elev alligevel er fraværende fra undervisningen, så gå venligst udenfor – måske hen i et rum, hvis sådant findes på en skole, hvor elever kan lægge sig, hvis de føler sig lidt utilpasse. Det havde vi i de større klasser i min skoletid.

  Men – dannelse er at kunne omgås kvalificeret i forhold til sine medmennesker, respektere dem og være åben, nysgerrig, vidende .. også fremadrettet. Ganske enkelt være opdraget hjemmefra til at kende disse færdselsregler. At alt ikke er ligegyldigt og at alt ikke er lige
  gyldigt i enhver henseende.

 10. Af Niels Andersen

  -

  Jesper Beinov.

  Absolut, jeg har en del udskrifter af sådanne givende internet-samtaler med personer, som jeg aldrig har mødt.

  Forleden havde to folkeskolelærere et læserbrev i JP, hvor de krævede nye tillægsuddannelser, efter at det er kommet frem, at børn bør bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Lærerne skrev, at det ville være “naivt” at tro, at ekstrauddannelsen kunne erhverves på nogle kurser, og de så gerne fysioterapeuter ansat på skolerne, da det åbenbart lå helt uden for deres pædagogiske horisont, at børn kan bevæge sig uden at blive lokket og guidet . De kunne jo forsøgsvis gøre, som man gør det på mange skoler i udlandet, hvor alle mobiltelefoner afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres ved dens afslutning. Men ellers synes jeg, at læserbrevet var en sørgelig demonstration af, hvor lavt gærdet er sat.

  Jeg har forstået dit syn på dynamisk dannelse, men deri ser jeg intet nyt. Det går jo helt automatisk, efterhånden som udfordringer og tilbud dukker op, hvis man ellers forstår at lære af dem og tage dem til sig. I skolen skal man jo ikke blot lære noget stof men lære at lære i bredeste forstand.

  Hvad jeg kunne have indskrænket mig til at skrive er, at meget kunst efter min mening er gået i stå og træder vande og som sådan afspejler samfundet og dets forventninger. Selv når der tilsyneladende foregår en masse, sker der alt for ofte ikke meget. Når ulykken rammer, står folk derfor og lytter til en gammel popsang som “Imagine” og mellemgode og dårlige sangere. Ikke fordi der ikke findes virkelige kunstnere, der kunne have ydet noget langt bedre og løftet og båret på en helt anden måde. Deres medvirken blev blot ikke efterspurgt, niveauet blev helt frivilligt sat meget lavt, fordi det er der, man tragter efter at befinde sig og tror, at folk vil have det. Det er en mere generel udvikling af den kritiske sans, jeg efterspørger.

 11. Af p jensen

  -

  Hvis man i den grad mangler dannelse, at man går rundt og overfalder tilfældige og sagesløse ofre med knivstik og kølleslag mv., så har man brug for noget håndfast opdragelse i en tvangsarbejdslejr eller et fængsel. Men retssystemet er blevet så plad der humaniststisk, at bøllerne kan fremture. Se den korte avis og nordisk kriminal reportage om hvordan indvandrerbander nu terroriserer mange lokalsamfund.

 12. Af p jensen

  -

  Hvis man i den grad mangler dannelse, at man går rundt og overfalder tilfældige og sagesløse ofre med knivstik og kølleslag mv., så har man brug for noget håndfast opdragelse i en tvangsarbejdslejr eller et fængsel. Men retssystemet er blevet så pladder humaniststisk, at bøllerne kan fremture. Se den korte avis og nordisk kriminal reportage om hvordan indvandrerbander nu terroriserer mange lokalsamfund…… (læs også “Frankrig i flammer” på 180 gr. og sven ha kon ro ssels kronik i B.)

 13. Af Axel Eriksen

  -

  Nu skal jeg ikke gå i rette med Preben. Men dannelse og bølleoptræden har ikke meget med hinanden at gøre. Det er vidt forskelligt!

  Dannelse kan eksempelvis også være:
  – Når man træder ind ad en dør – og ser andre skal samme vej – så smækker man ikke døren til
  – Når man møder et barnevognstog på fortovet – så giver man plads
  – Når en person taler – så afbryder man ikke

  Desværre er jeg dårlig til det sidste- men hvis alle mennesker var født fuldkomne – så var dannelsen medfødt!

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen.

  Heydrich var en meget dannet mand, en udmærket violinist og i øvrigt en god sportsmand (fægter) på nationalt og internationalt niveau.

  Altså efter den gamle standard et sund sjæl i et sundt legeme burde han jo have været et forbillede for alle. Alligevel var han arkitekt for die Endlösung, udslettelsen af jøderne. Altså en forfinet bølle.

  Dannede personer er ikke bøller! Men er det rigtigt? den dannede bølle følger med hele vejen.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og jeg kunne have tilføjet: Og er langt farligere end den udannede bølle, for han er vanskeligere at opdage.

  I øvrigt har vi i Europa haft gavn af universitastanken, at videnskaberne hører sammen i et ubrydeligt fællesskab. Prøv at lytte til nobelpristagerdiskussioner, som det svenske fjernsyn har haft for vane at sende. Disse naturvidenskabsmænd er meget ofte store ‘humanister’ med et menneskesyn som er dybt forankret i humanismen. De er sjældent golde teknokrater. I det vi har kaldt det ’sanderske’ (efter Helge Sander) universitet med sit slogan ‘fra tanke til faktura’ har forsøgt ihærdigt at forvandle universitetet som en institution til lærdomsfabrikker med en snæver koncentration af det snævre, faglige uden hensyntagen, at man er en del af en helhed.

  Hvis ‘bønderne’ og ‘rindallisterne’ i venstre er ved at forstå, at det er gået galt, så er meget vundet.

 16. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Jeg må indrømme, at alt kan anskues fra mindst to sider.

  Og Heydrich var som så¨mange andre nazister veluddannet – men jeg skelner mellem uddannelse og “dannelse”. Der er en kæmpeforskel!

  Dannelse er noget, hvor enhver person bliver behandlet som ligeværdig – og ikke aflivet p.g.a.religiøse, ideologiske eller andre grunde – som Nazi- og de kommunistiske bødler gjorde!

  I øvrigt gør islamiske bødler det hver dag!

 17. Af Axel Eriksen

  -

  For at fortsætte vil jeg da gerne tilføje:

  Jo mere intelligens sandsynligvis kombineret med en god uddannelse – jo større er muligheden for at fremkalde store attentater fremkaldt af de, der også er afsporede et andet sted i hjernen – bøller er blot bøller!

 18. Af NIels Andersen

  -

  “Hvis ‘bønderne’ og ‘rindallisterne’ i venstre er ved at forstå, at det er gået galt, så er meget vundet”.

  Hvor har du været de sidste 40 år, da Danmark gik fra at være et bondesamfund til industrisamfund. Rindal har heller ikke noget med Venstre at gøre, og finkultur og uddannelsestilbud er nøje forbundet med økonomi, dvs det overskud erhvervslivet genererer. Så hvorfor sparke til den hånd, der fodrer dig og andre skønånder og har givet jer gode arbejdskår, som kun ødelægges af eget ævl og kævl?

  Jeg er enig med Eriksen, dannelse og uddannelse er ikke det samme, og i min verden har dannelse meget at gøre med hensyntagen til andre og en vis pli ift. de myndigheder og institutioner, der officielt er de bærende i samfundet. Anne Sophia Hermansen opfører sig efter min mening meget udannet i sine angreb på kongehuset. Ikke at det er hævet over kritik, det er mere måden hun gør det på. De debatbøller, der plastrer blogtrådene til med enslydende indlæg er også meget udannede, nogle af dem direkte hensynsløse og sygelige.

  Maren i Kæret kan sagtens udvise større dannelse end folk, der har læst alle klassikerne og kommer til alle udstillinger, teaterforestillinger og koncerter, som er værd at gå efter. Brødrene Price, der trives som fisk i vandet i det socialdemokratiske kulturcentrum DR, er et dårligt eksempel for alle, der går ind for gode bordmanerer. Hvis jeg som barn havde holdt på mit bestik, som de gør, når de skovler ind, havde det først afstedkommet en diskret henstilling om at opføre mig ordentligt og siden marchordre fra bordet med besked om at spise i køkkenet, indtil jeg var blevet stueren.

  Nu er det vist på tide, at Beinov forklarer sig nøjere vedr. bloggens emne. :)

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nu ikke også det filtervrøvl her!

  jeg forsøgte med:

  Niels Andersen,

  dine indlæg hænger egentlig ikke særlig godt sammen. Egentlig ville jeg med mit eksempel sige det samme som dig., Dannelse er politur, der dækker over udyret. Hvis der ikke indeni er noget, som man i gamle dage kaldte et ædelt menneske, så er dannelse ikke til nogen verdens nytte.

  ‘Bønder’ om venstrefolkene: jo, ja, men jeg taler ikke om Lars som bonde i egentlig forstand. Derfor kan han godt have en bondementalitet i den grimme betydning. DI er i øvrigt nok ikke de største fjender af uddannelse og kultur. Du så DIs reaktion på besparelserne på uddannelsesområdet. DI ved, at veluddannede mennesker er alfa og omega for et erhvervsliv, der bliver mere og mere højteknologisk. Deltog engang for år siden i en konference på Christiansborg om forskning og undervisning, og lederen af DIs uddannelsesafdeling stod op og talte varmt herfor. Uden forskningsbaseret undervisning sakker landet snart agterud. Og så kunne teologen her kun nyde hans bemærkning om forskningsbaseret undervisning, da han fremhævede teologerne, som lærer at læse deres Bibel på græsk og hebraisk, altså faktisk kan gå til kilderne selv og træffe deres beslutninger på dette grundlag. Det er noget, som industrifolk kan forstå.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  men måske så nu:

  Niels Andersen,

  dine indlæg hænger egentlig ikke særlig godt sammen. Egentlig ville jeg med mit eksempel sige det samme som dig., Dannelse er politur, der dækker over udyret. Hvis der ikke indeni er noget, som man i gamle dage kaldte et ædelt menneske, så er dannelse ikke til nogen verdens nytte.

  ‘Bønder’ om venstrefolkene: jo, ja, men jeg taler ikke om Lars som bonde i egentlig forstand. Derfor kan han godt have en bondementalitet i den grimme betydning. DI er i øvrigt nok ikke de største fjender af uddannelse og kultur. Du så DIs reaktion på besparelserne på uddannelsesområdet. DI ved, at veluddannede mennesker er alfa og omega for et erhvervsliv, der bliver mere og mere højteknologisk. Deltog engang for år siden i en konference på Christiansborg om forskning og undervisning, og lederen af DIs uddannelsesafdeling stod op og talte varmt herfor. Uden forskningsbaseret undervisning sakker landet snart agterud. Og så kunne teologen her kun nyde hans bemærkning om forskningsbaseret undervisning, da han fremhævede teologerne, som lærer at læse deres Bibel på græsk og hebraisk, altså faktisk kan gå til kilderne selv og træffe deres beslutninger på dette grundlag. Det er noget, som industrifolk kan forstå.

 21. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Andersen!

  Ja ordet “pli” er vel den korteste udgave og fortolkning af dannelse. Som ung sekondløjtnant for snart 45 år siden lærte jeg dets rette betydning i en officersmesse!

 22. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Lige en lille påmindelse om generaliseringer.

  Venstre er ikke blot bønder og rindalister- Rindal var vist nok Radikal – men det er jo svært at vide!

  Jeg ved da godt, at overdrivelser fremmer en vis forståelse; men til dannelse hører også med , at man ikke generaliserer!

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen,

  det hed da vist også ‘det radikale venstre’!

 24. Af Niels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche

  Ja, det er i hvert fald ikke i erhvervslivet, at man finder opbakning til en slatten skoleungdom og uselvstændige kandidater. Det er morsomt, at teologer blev fremhævet af DI-lederen fra uddannelsesafdelingen. Jeg har oplevet noget lignende, og det var en docent fra et humanistisk institut, der anbefalede de studerende at bruge teologer som sparingpartnere ifm. eksamensopgaveskrivning, men det har jeg nu kun gjort i diskussioner med private venner. Dette er længe siden, og det forekommer mig, at nogle af de nyere teologer fremstår uden den tyngde, som man førhen forventede af dem. Når jeg hører, hvad Ramsdahl og Khader disker op med, vånder jeg mig over, hvor overfladisk det er .Lærer de teologistuderende overhovedet græsk og latin nu om dage? Førhen var det jo ganske meget, og man kan sige, hvad man vil om unødig lærdom, men at lære et sådant sprog gør noget ved ens logik.

  Axel Eriksen, du kommer også med et godt eksempel. Som ung lærte jeg flere officerer at kende, men da vi alle flyttede meget rundt tabte jeg desværre forbindelsen med dem. En af dem havde oprindeligt været tolder men fik hos militæret en knaldgod og omfattende uddannelse, startede med en studentereksamen, hældte meget mere på og blev underviser. Sammenlignet med hvad vi andre kunne se frem til de første år, tjente han godt, husker at han engang inviterede min kæreste og mig i operaen og siden deltog vi i hans meget festlige og flotte bryllup, hvor der var mange muntre officerer , der fra først til sidst var et orgie i gode manerer. Mit indtryk af datidens officersstand kunne ikke være bedre. De var, så vidt jeg kunne bedømme, både veluddannede og intelligente over en bred kam og forstod at føre sig på en beleven og behagelig måde. Mindede ikke om Matadors oberst Hakke. Det gør mig i grunden ondt at se, hvordan militæret bliver økonomisk sultet og ofte angrebet af venstresidens politikere. Min familie har kun bidraget med en læge i kampzonen, men det var heller ikke for tøsedrenge.

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Helt rigtigt. Da Det Radikale Venstre brød ud fra Venstre i 1905 var det navnet!

  Men i de sidste årtier har partiet – bla. under Marianne Jelveds lederskab – fjernet sig milelangt fra det oprindelige moderparti!

 26. Af Axel Eriksen

  -

  Det her er indtil videre den bedste blog, som jeg har været på i flere år. Intet unødvendigt personfnidder – men kun udveksling af argumenter m.v.!
  Lidt basisviden er naturligvis ikke helt af vejen.

  @ Niels Andersen!
  Tror du, at de, der viser V-tegnet, ved hvad det oprindeligt var symbol for!
  De fleste vil sige: Churchills attitude under WW2 – Vi vinder!

  Men nej, tegnet går langt længere tilbage. men symbolet var det samme og meningen også.
  Under den fransk-engelske 100 års krig viste de frygtede engelske langbueskytter det ved at vise pege- og langefinger – de to fingre, der holder pilen inden afsendelse.

  Og det var, fordi franskmændene, hvis de fangede en engelsk bueskytte, huggede de to fingre af – men med denne tilkendegivelse viste de, at de var “fit for fight”!

 27. Af Niels Andersen

  -

  Axel Eriksen. Ja, det er behageligt, at trængslen er til at overse, når emnet er dannelse. :)

  Det er derimod tankevækkende, at “de rigtige danskere”, som de kalder sig, eller “nydanskerne” , som Yildiz Akdogan foretrækker at kalde dem, er så larmende fraværende i alle sammenhænge, når det gælder europæisk finkultur uden politisk islæt, for den siger dem tilsyneladende intet, skønt den dog kan være en vej til personlig berigelse, forfinelse og forståelse i bredere forstand, end de politiske fora, de efterhånden opsøger i stort antal.

  Her i Berlingske kan man pt. følge, hvordan Akdogan skyder sig selv i foden, når hun skriver, at Islamisk Trossamfund skyder sig selv i foden ved at indbyde en hadprædikant. Hun er naturligvis ikke uvidende om, at dette er en tilbagevendende begivenhed hos salafisterne, hun ved jo, at de udgør en af de mest radikale muslimske retninger, og alligevel var hun forleden med til at danne “fredsring” omkring dem. Det er meget udannet at tale med to tunger, som Yildiz Akdogan ofte gør, og at regne med, at modtagerne er for dumme til at forstå det. Hvornår ser vi en muslimsk kvinde med udslagent hår og fotograf tække, der dyrker sin nye frihed ved at undlade at forsvare det, der tidligere holdt hende i ufrihed? Vi har ganske undervurderet islams magt over sindene.

  Tak for beretningen om V-tegnet, det vidste jeg ikke, men jeg vidste godt, at de engelske langbueskytter var både berømte og frygtede. En herlig historie, og måske vi skulle tage tegnet til os, nu hvor den strittende pegefinger, tawhid finger eller taweed finger er blevet så populær ikke alene hos ummaens herboende nationalister.

  De kan i øvrigt stadig ses i Nationalpartiets symbolladede valgvideo, der ligger på youtube og viser “de rigtige danskeres” brug af flaget fra demonstrativt svingen med det, som ørkenkrigere på kampvogne, brug af det som rygdøkning og åg, og til sidst katarsis, når krigerne strækker armene i vejret for at markere befrielse, mens flaget falder mod jorden, og vi ved, at et øjeblik senere trædes der på det. Partiets stiftere tilhører en muslimsk retning, som vi tidligere har anset for at høre til de mere forsonlige, men som er begyndt at vise sit sande ansigt. Blandt andet i Canada, hvor disse muslimers racisme med held forsøger at udelukke kristne fra at bebo de samme ejendomskomplekser, som de selv bor i.

  Smagfuldt ligesom de mange migranter, der i disse dage stikke tawhid fingeren i næsen på fotograferne ved Calais og langs koloniseringssporene op gennem Sydeuropa og Ungarn. De vil til Tyskland, hvis godhed er findyrket af den tunge arv fra Hitler. Når ummaens nationale krigere har fået asyl, falsk pas eller ej, ligger vejen til Skandinavien åben, og det gør den nok i alle tilfælde, for her smides statsborgerskaber i grams, til mennesker, der knap gider række ud efter det, og herefter er ejerne livet ud vores problem. Stakkels Inger Støjberg, hun er minsandten en meget modig kvinde og måtte alle gode magter beskytte hende mod det tøjlesløse had, der syder derude

  Jeg har nu købt to af afdøde Niels Henrik Arendts bøger, for selv om teologi ligger langt fra mine gængse interesseområder, kan jeg se, at han har helt ret, i at det er nødvendigt at revurdere, hvad der foregår i kulturmødet, og han var et sobert og redeligt menneske, omend hans gode hjerte kan have ledt ham på afveje i konklusionerne. I alle tilfælde har det med dannelse at gøre at sætte sig ind i nogle grundlæggende forhold i kristen og islamisk teologi, og jeg håber, at nogle af politikerne får den samme idé, Griber de fat i Arendts”Gud er stor”, vil de allerede på de første 25 sider erhverve et arsenal af gode argumenter for, at det ganske vist er dannet at gå ind for religionsfrihed, men at det skal tages alvorligt, når folk stikker en tawheed finger i hovedet på europæerne. Det er et kampråb, og det ses tydeligt i de provokerende blikke, som fingrenes ejeres sender fotograferne og på førnævnte valgvideo. Arendt forklarer f.eks. hvorfor muslimer helst vil bo i egne kvarterer.

  V for Victory over åndsformørkelse. Der her er dit område Lemche, kom tilbage.

 28. Af Jesper Beinov

  -

  Ja. Blogejeren følger også debatten med fornøjelse :-)

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Andersen,

  Jeg tror, at et nøgleord burde være det, som Hollande har brugt i denne sammenhæng: Værdighed. Man skal behandle andre mennesker med værdihed. Det er udgangspunktet, at de er mennesker som os og med de samme rettigheder som os, ikke nødvendigvis de specielle rettigheder, som vi har i DK, hvis vi er statsborgere, men så med de rettigheder, de har som nødlidende fremmede.

  Der er åbenbart en del på disse blogs, som ville have gjort god tjeneste i lejre i et land syd for os for et par generationer siden. Hvor kommer alt det had til andre fra?

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Forresten lige: Religionsfrihed betyder ikke, at alle religioner er ligemeget værd. Det siger sig selv. Hvis man bekender sig som kristen, mener man naturligvis, at kristendommen er den bedste religion (og så tænker vi på nutiden og ikke fortidens galskab, som altid skal ses i sammenhæng med den tid, der var tale om). Det betyder også, at man overhovedet ikke skal finde sig i at blive terroriseret af medlemmer af andre religioner, som det f.eks. er sket ved en række lejligheder i København, hvor politikere uden rygrad bare har bøjet sig for muslimske krav og trusler, trusler , der mange steder tages så alvorligt af den jødiske befolkning, at et stort tal udvandrer til Israel. Ashdod var blevet en russisk by. Nu tales der fransk, og det samme gælder Netanya. Religionsfrihed betyder ikke frihed for enhver religion til at genere andre.

 31. Af Niels Andersen

  -

  Kære Lemche, du er et dannet menneske, der kan din kildekritik,, og som du ved, er det uomtvisteligt, at muslimer mener, at den endegyldige sandhed findes i koranen, og at Biblen blot er et korrumperet polyteistisk skrift, og kristne er tilhængere af flerguderi. Sådan tolker muslimer den kristne treenighed, og dette ligger også i tahwid fingerens symbolik.

  “For muslimer er sandheden altså ikke noget relativt. Der findes ikke en sandhed for mig og en anden fo dig kun én objektiv endegyldig og universel sandhed, nemlig islam (som man så samtidig mener åbenbaret for og bevidnet af mindre religionsstiftere end Muhammed, f.eks. Moses og Jesus).

  For et menneske, der nu mener, at noget andet er sandheden, er en sådan påstand en udfordring – til at forsøge at vise, hvad sandheden så er. Og hvis sandheden betyder noget for én, er man nødt til at sætte sig selv ind i forsøget på at imødegå påstanden om, at sandheden alene findes i islam Hvis man derimod har den opfattelse,at der slet ikke findes nogen endegyldig sandhed, men at der gælder en sandhed for dig og en anden for mig, så er muslimernes sandhed en provokation. For den ret udbredte relativisme må selve det, at muslimerne tror sig i besiddelse af sandheden, opfattes som et udtryk for fanatisme, og fanatisme er en provokation. Den kan man ikke imødegå, den kan man kun ryste på hovedet af – eller skræmmes over”

  Niels Henrik Arendt: “Gud er stor!”, 2. udgave 2001, 5. oplag 2003, p.19f.

  Du spørger, hvor hadet kommer fra, men du kan da ikke være uvidende om, at når mennesker bliver provokeret tilstrækkeligt meget og frygter for at miste det, de har kært, så opstår der angst og had. Sådan er de fleste menneskers psyke indrettet, og det er hensigtsmæssigt, for derefter sætter selvforsvaret ind, hvad enten det består i fight eller flight. Vi må forholde os til mennesket, som det er.

 32. Af Søren sørensen

  -

  Dannelse bliver i visse politiske blå segmenter forvekslet med god opførelse!

  Sidstnævnte bruges mest for at gøre far glad for at sønnike er som ham selv og undgå alt for meget savleri ved bordet!

  Dannelse er kritisk sans, viden og et liv udlevet af dens viden! Hvis alle blev som far og mor rykket verden sig ikke en cm!
  Også derfor vi ser så få kreative iblandt borgerlige og at det tit er svært at adskille ord fra “borgerlig far og søn” ved møde. De er vel “ordets og livets rigtige enæggede tvillinger”
  Disse?

  Axel eriksen@

  V har fjernet sig endnu længere. Originalt et socialistisk arbejderparti for den mindste fattige bonde! Idag på storbondens side!

  “Religionsfrihed betyder ikke frihed for enhver religion til at genere en anden”
  Niels Peter Lemche

  Men nu foregår religiøses dannelse/grupper altid således!

  Den der er bedst og mindst generende er den fredelige religion buddhismen!

  Vi lav vist godt historisk sige at religiøse ingen dannelse har vis vi bedømmer ordet som god opførelse! Men dannelse som viden og kritik har de dog hvis saglig fordi ledelsen ved at Gud og alt det der blot er humbug! I muslimske lande -fx Tunesien-er det den fattige pøbel uden håb der er religiøse mestendels mens den rige og uddannet del forlader det i stimer!

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Andersen,

  Jeg har megen sympati med dit indlæg. Årsagen til muslimernes syn på kristendommens treenige Gud finder du i Sura 112 i Koranen, der er en kritik af den kristne trosbekendelse. Men det er nu ikke sådan, at de foragter Bibelen; de betragter den blot som ufuldkommen og delvis. Som en imam sagde til mine studerende i Damaskus for år tilbage: Vi anerkender hele den jødiske åbenbaring og hele den kristne; men vi har den endelige. Og da jeg spurgte ham om mormomerne, som også siger, at de har en åbenbaring, var svaret: Det er ikke nogen religion. ISIS repræsenterer en helt vanartet udgave af Islam, der simpelthen ikke forstår, at kristne og jøder som dem selv tilhører ‘bogens folk’. De vantro er først og fremmest frafaldne muslimer. For ISIS er de vantro enhver, som ikke er enige med dem.

  Desværre for vor selvforståelse og selvtilfredshed kommer det lille døde væsen på stranden til at ændre meget. Den lille fyr er symbol for en tragedie, som vi ikke kan erklære os uskyldige i. Hvis vi bekender os til kristendommen, bekender vi os til det fattigdomsideal, som gennemsyrer hele Det Nye Testamente. Man skal nok lige læse om Lazarus og den rige mand, for at forstå det, eller lignelsen om den rige mand, der ikke kan komme i paradis. Bjergprædiken udstiller, hvilke slyngler vi er.

 34. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg tror ikke, at bloggen her desværre har smittet af meget på den almindelige dannelse! Folk, der debatterer på disse blogs, kører i akkurat samme spor som hidtil!

  Læs blot på Anne Sophie Hermansens nyeste blog. Og for at undgå total generalisering: 85 % af indlæggene er totalt nonsens – skrevet af komplet uvidende personer!

 35. Af Rasmus Frandsen

  -

  Rart at høre en borgerlig stemme slå på tromme for dannelse! Der er ellers langt mellem snapsene, hvad det angår borgerlige, der i ånd, ord og handling står indefor dannelse.

  Borgerlige, der fastholder dannelse, som nødvendig for samfund og det enkelte menneske og som har et vokabular, der overskrider det økonomisk. Borgerlige, der ikke løber med på den flade national-liberale populisme.

  Mere af det tak!

Kommentarer er lukket.