Ytringsfrihed under pres

Af Jesper Beinov 121

Ytringsfrihedens grænser har rykket sig gevaldigt på de 20 år, der er gået siden forfatteren Salman Rushdie fik en dødsdom på nakken for romanen ’De sataniske vers’. Dengang var der ingen som seriøst drømte om, at bogen ikke skulle ud flest mulige steder. Forskellen til i dag er slående, hvor selvcensuren breder sig.

Trods dødstrusler og attentater var der for 20 år siden ingen slinger i valsen blandt Rushdies forlæggere. I dag er forsigtigheden stor, og den danske Muhammedkrise belærte os om, at hele verden lytter med. Senest fortsætter hele den ballade ved, at den dansk-amerikanske professor ved Brandeis University, Jytte Klausen, i en bog om de famøse Muhammedtegninger måtte pille tegningerne ud, da det ellers ville blive for farligt. I denne uge var en af tegnerne, Kurt Westergaard så på universiteterne Princeton og Yala USA for netop at forelæse om tegningerne – og der var i øvrigt protester i den anledning.

Den vestlige verden er gået fra uforbeholden ytringsfrihed og til en accept af, at der udøves selvcensur. Pointen falder i den engelske journalist og forfatter Kenan Maliks nye bog ’From Fatwa to Jihad’.

Heri fortæller Malik, der selv har en indisk baggrund, med forældrenes rødder både i hindureligion og islam, hvordan Rushdie-affæren gjorde ham bevidst om den forandring, der var undervejs i tiden. Før den tid havde Malik været særdeles venstreorienteret, uinteresseret i religion og først og fremmest optaget af at bekæmpe racisme.

Forandringen på venstrefløjen skete ved, at de gamle venstreorienterede vendte sig væk fra et fast forsvar fra ytringsfriheden og over til at lovprise et multikulturelt samfund, hvor alle værdier var lige meget værd, og hvor man ikke måtte krænke andres synspunkter: «de blev løsrevet fra oplysningstidens ideer om rationalisme og humanisme og mange begyndte at kalde oplysningstiden for et eurocentrisk projekt«, skriver Malik. Det gjorde dem påvirkelige overfor retorik fra de mest højtråbende og yderligtgående religiøse kræfter, islamisterne.

Ifølge Kenan Malik tabte islamisterne således kun første del af slaget om ytringsfriheden for 20 år siden, fordi Rushdies bog blev stående: »Men de vandt krigen ved at få ændret den liberale grundopfattelse til fordel for synspunktet om, at det at krænke andre andre udgør en moralsk forkastelig handling«. Det har fremmet »en ny kultur af selvcensur«.

Diagnosen er meget præcis: der er i dag en stor frygt for at ytre religionskritik, at gøre nar af religiøse skikkelser og mere af samme slags. I stedet behandles stærkt religiøse muslimske skikkelser herhjemme med stor respekt, selvom undersøgelser viser, at danske muslimer faktisk ikke er specielt religiøse eller ser hen til imamer som særlige autoriteter.

I bogen interviewer forfatteren to nydanskere, den konservative Naser Khader og venstremanden Bünyamin Simsek fra Århus Byråd. Begge undrer sig i bogen over, at det er alle de yderligtgående muslimer, der får taletid, frem for de moderate, der gør sig til talsmænd for at leve et fredeligt liv og være en del af det danske samfund.

Hvis vi kunne ændre den politisk-kulturelle debat, der problematiserer det at bruge sin ytringsfrihed, så ville vi langt mere åbent kunne tale om de problemer, der er i vores samfund. Men det kræver, at vi kæmper for det frie ord.

121 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er i øvrigt ikke “kun” personer, der kritiserer islamisters religiøst “begrundede” overgreb, der bliver ofre for deres censur.

  Tyrkiets ilsamitiske regeringsparti har systematisk udskiftet alle rigtige forskere i det organ, der skulle rådgive regeringen i videnskabelige spørgsmål med islamister, der rask væk bortcensurerer anerkendt videnskab videnskab, hvis de ikke anser resultaterne for at være religiøst korrekte:

  I foråret 2009 fik TÜBITAKS islamistiske medlemmer fjernet en artikel om Darwin og evolution fra Tyrkiets mest solgte populærvidenskabelige magasin og fik fyret chefredaktøren.

  Tyrkiets islamistiske regeringsleder Erdogan har desuden selv direkte indrømmet, at han som islamist selvfølgelig kun anser demokratiet for at være et midlertidgt redskab, indtil et udemokratisk kalifat kan oprettes.

  Her er nogle citater af Erdogan fra en hjemmeside for herboende alevitter- en muslimsk minoritet, der bliver forfuldt, fordi de anses for at være kættere:

  Fem citater fra alavi.dk (2 s., doc).

  “Moskéerne er vores kaserner, minareterne er vores spyd/harpun, kuplerne er vores skjold, troende muslimer er vores soldater… koranen er vore grundlov, tørklæde er vores fane…”

  “For os er demokrati ikke et mål, med et hjælpemiddel. Vi er tilknyttet til demokrati, indtil vi når målet. Det er for os ligesom et S-tog, når vi kommer frem til vores station, så hopper vi af.”

  “Man kan ikke både være muslim og verdslig, det er to modsætninger ligesom magneters modpoler, der aldrig kan være sammen.”

  “Vores reference er islam, vores eneste mål er islamisk stat.”

  “Det er fuldstændig løgn, ”at magten ubetinget er folkets” (Atatürk udtryk), magten er ubetinget Allah´s.”

 2. Af Yassin C

  -

  @ H H Hansen:

  – når du snakker om en stråmand, så forstår jeg ikke helt sammenhængen. Min pointe var, at DF i den grad ser sig selv som landets frelser, og forsøger (med succes) at sælge en illusion ved at fabrikere usandheder og generalisere. Så nej, det er altså ikke en betydningsløs minoritet, der forsøger at tvinge en (falsk) sandhed ned over befolkningen. Hvilket i øvrigt bliver yderligere illustreret af, at medlemmer af selv De konservative og Venstre er begyndt at komme med forslag i strid med Grundloven.

  – mht eksempler på hetz, så skal jeg da komme med nogle enkelte. Jeg beklager i den forbindelse, at jeg brugte termen “uberettiget hetz”, for kan ikke umiddelbart komme med eksempler på berettiget hetz.
  * hetz mod burkaklædte kvinder eller generelt bare kvinder med tørklæde, der anses for værende undertrykte, udemokratiske og uselvstændige
  * hetz mod grønlændere i Gellerup-parken
  * hetz mod muslimer der ønsker at bede på deres arbejdsplads
  * hetz mod piger der bliver kaldt “ludere”, “kællinger”, m.m.
  * hetz mod drenge, der gerne vil bade med shorts på
  * hetz mod homoseksuelle

  Du kan selv finde på andre eksempler, men det er mit klare indtryk, at tonen er blevet meget mere grov, og at grænserne for hvad man kan sige har rykket sig gevaldigt de seneste år. Når selv politiet synes, at det er ok at kalde en gruppe for “perler” uden at det afføder nogen større reaktion, så kan jeg personligt kun have den holdning, at der er noget ravruskende galt i samfundet, og at vi bevæger os længere og længere ud på en farlig glidebane.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Så derfor vil du gerne indføre censur af ytringer, som du finder nedgør mindretal, Yassin C. OK…

  Men var det utilgivelig “islamofobi”, at Rushide skrev De sataniske vers, der jo var den påståede anledning til vestens første muhammedkrise?

  Var det utilgivelig “islamofobi”, at Ayaan Hirsi Ali skrev manuskriptet til den faktuelt indiskutable film Underkastelse (ordet islam betyder underkastelse – og den undertrykkelse rammer muslimske piger og kvinder hårdest), der kritiserde de mange, “religiøst retfærdiggjorte” menneskerettighedskrænkelser, som ER EN UADSKILLIG DEL AF SHARIA?

  Var, eller burde det være, strafbar “islamofobi”, at den ældre, godmodige, kulturradikale humorist Kurt Westergaard gjorde grin med at terrositiske islamister mener, at selvmordsterror mod tilfældige civilister er jihad, på trods af at både selvmord og mord på uskyldige civilister angiveligt er forbudt ifølge Koranen?

  Dødstruslerne mod Westergaard og Jyllandsposten viste, at Westergaard havde mere ret i, at islamister anser vold og trusler mod enhver form for kritikere for at være retfærdiggjort, end han selv havde troet.

  Han har sagt, at han blev meget overreasket over reaktionerne, der da også først kom over tre måneder efter, at tegninger først var blevet publiceret i Jyllandsposten og kort efter i en egyptisk avis.

  De voldelige reaktioner kom først efter, at en delegation af landsforræddiske imamer fra Ilsmaisk Trossamfund havde rejst Mellemøsten rundt med en blanding af falske og ægte muhammedtegninger.

 4. Af Yassin C

  -

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen: jeg overvejede, om jeg overhovedet skulle svare, for du putter ord i min mund. Jeg har nemlig aldrig agiteret for censur af ytringer, for jeg mener at vi i landet har et fint regelsæt, som jeg dog personligt gerne så anvendt noget mere. Således savner jeg stadig en afgørelse fra domstolene, om hvorvidt Westergaards Muhammedtegning var en overtrædelse af blasfemibestemmelsen, men det kunne vi alle skyde en hvid pil efter, fordi loven er konstrueret således, at der er offentlig påtale, og hverken Stats- eller Rigsadvokaten fandt anledning til at lade en domstol ytre sig. Personligt er jeg overbevist om, at sagen slet ikke havde nået de dimensioner, den desværre nåede, hvis den var blevet forelagt en dommer.

  Mht de eksempler du kommer med, så vil jeg gerne give dig et utvetydigt svar: jeg tager afstand fra trusler om vold og vold mod ethvert menneske! Og det er ikke op til mig at vurdere, om en ytring skal være strafbar eller ej. Jeg vil dog til enhver tid tage afstand fra hån og latterliggørelse, ikke mindst når den ønskede kritik dels ikke er (generelt) sand, og dels sagtens kunne være fremkommet under en anden form.

  Endelig synes jeg at du skal nedtone, at Westergaard og JP havde ret, for jeg tør vædde på, at man kunne fremprovokere en tilsvarende reaktion hos mange andre mennesker. Hvis du igennem flere år nedgjorde nazister og derefter gik til en gruppe af dem og sagde til dem, at Hitler var en incestuøs sindsforvirret løgner, så tør jeg næsten også garantere en voldsom reaktion. Tilsvarende kan du oplære fornuftige mænd til at begå de værste uhyrligheder under krige, blot ved at manipulere dem i en bestemt retning. Det hedder adfærdsdirektion, og er desværre meget mere udbredt end man tror. Fra supermarkedernes strategiske placering af slik til Glistrups dommedagsscenarie i 2050… Ak ja, mennesket er åbenbart ikke sværere at styre!

 5. Af Morten Jespersen

  -

  @Jesper Beinov

  Islamisterne tabte første slag om ytringsfrihed ifm. De Sataniske Vers. Hvilket nummer i rækkefølgen af slag har sagen om jægerbogen? Den illustrerer vel glimrende, at ytringsfrihed IKKE kun er noget der adskiller civilisationer. Vi vesterlændinge kan også have et anstrengt forhold til den, når den ikke lige bliver brugt til det vi kan lide.

 6. Af P Christensen

  -

  Hvis de religiøse kan begrænse ytringer – det være sig mundtlige eller skriftlige – de måtte føle sig stødt over, gælder det jo selvsagt begge veje.
  Således har vi ikke-troende altså mandat til at få slettet alle kontroversielle punkter i fx. Koranen eller Bibelen.
  Få saksene eller kvajeblækket frem,
  kære troende.

 7. Af Paul Pringles

  -

  @Nille Torsen

  “Du synes at skelne skarpt mellem VOLD og kritik. Der findes imidlertid både fysisk vold og kritik som udarter til verbal vold. Begge typer vold er måder at udøve magt på overfor andre mennesker.”

  Naturligvis skelner jeg mellem VOLD og ytringer. For der ER forskel.

  I følge vores begges filosofi, acceptere du ved at ytre dig her, at jeg kan tage til genmæle. Men i følge det du skriver acceptere du så også samtidig, at hvis jeg finder at du udøver talemæsssig vold mod mig, så må jeg også tage forbi hvor du bor, og stikke dig et par på kassen. Det kunne jeg naturligvis ikke drømme om, men jeg finder det da ret bizart at du på den måde tillader at andre udsætter dig for vold, blot fordi du siger noget de ikke bryder sig om at høre.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Som det fremgik af mine indlæg vil islamistiske regimer også gøre kritik af deres mange, religiøst “retfærdiggjorte” krænkelser af menneskerettighederne, som især går ud over muslimske piger og kvinder, til en form for islamofobi; de fik FN’s menneskerettighedsråd til, at dække over deres sytematiske krænkelser. Westerggards bombetegning var en tegning af en afdød profet, som islamister bruger til at retfærdiggøre” bombeterror, hvilet er et faktum, som islamisternes reaktioner kun bekræftede.

  Desuden har retten tidligere afvist, at diverse forhånelser af Jesus skulle overtræde blasfemipargraffen.

  Men det er som skrevet ikke kun i “værdipolitikske” spørgsmål, at islamister anvender censur til at “får ret”, ved at forbyde dissens eller kritik.

  I forhold til, hvor mange muslimer, der er er det en af de befolkningsgrupper, som har modtaget færrest Nobelpriser.

  En af grundene er den religiøst begrundede manglende vidensdeling med den ikkemuslimske del af verden. For et par år siden viste en undersøgelse, lavet af arabiske akademikere, at Græken land oversatte flere bøger fra engelsk, end de 26 muslimske lande, som de undersøgte, tilsammen oversatte.

  Det er også sigende at en del af de muslimske nobelrpisvindere blev udsat for chikane fra muslimsk side.

  Her er den korte liste over muslimske nobelprisvindere:

  1978 – Anwar al-Sadat, (1918-1981) Egypt, Nobel Peace Prize
  1979 – Abdus Salam, (1926-1996) Pakistan, Nobel Physics Prize
  1988 – Naguib Mahfouz, (1911-2006) Egypt, Nobel Literature Prize
  1994 – Yasser Arafat, (1929-2004) Palestine, Nobel Peace Prize
  1999 – Ahmed Zewail, (1946- ) Egypt, Nobel Chemistry Prize
  2003 – Shirin Ebadi, (1947- ) Iran, Nobel Peace Prize
  2005 – Mohamed ElBaradei, (1942- ) Egypt, Nobel Peace Prize
  2006 – Orhan Pamuk, (1952- ) Turkey, Nobel Literature Prize
  2006 – Muhammad Yunus, (1940- ) Bangladesh, Nobel Peace Prize

  Anwar al-Sadat blev myrdet af islamister, der ikke ønskede en fredsslutning mellem Egypten og Israel.

  Abdus salam anså sig selv for at være en god muslim, der mente at islam og moderne videnskabeklige erkendelser kunne forenes. Men han grundlagde desværre også Pakistans atomforskning, som senere gav den islamistiske diktator Zia ul-Haq den muslimske verdens første atombombe, og var årsag til, at Nordkorea fik en atombombe.

  Han tilhørte de ret sekulære ahmadiyyamuslimer, som bikke blicver anset for at være muslimer, af andre muslimer: “Salam was buried in the graveyard Bahishti Maqbara in Rabwah next to his parents’ graves. The epitaph on his tomb initially read “First Muslim Nobel Laureate” but, because of Salam’s adherence to the Ahmadiyya Muslim sect, the word “Muslim” was later erased on the orders of a local magistrate, leaving the non-sensical “First Nobel Laureate”.[10]”

  Forfatteren Naguib Mahfouz forsvarede Salamn Rushdies ret til at skrive og udgive De sataniske vers, og blev nogle år senere stukket i halsen af en islamistisk fanatiker, fordi han ligesom Sadat ønskede fred mellem Israel og palæstinenserne.

  Yasser Arafat fik Nobels fredspris på trods af, at han stod bag teror.

  Shirin Ebadi er en iransk menneskerettighedsforkæmper, der især kæmper for pigers og kvinders menneskerettigheder, samtidigt med at hun er kritisk overfor USA’s kurs i Mellemøsten.

  I de snere år er det iranske regimes forfølgelse af hende tiltaget: “In April 2008 Ebadi released a statement saying: “Threats against my life and security and those of my family, which began some time ago, have intensified,” and that the threats warned her against making speeches abroad, and defending Iran’s minority Baha’i community.[12] In August 2008, the IRNA news agency published an article attacking Ebadi’s links to the Bahá’í Faith and accused her of seeking support from the West. It also criticized Ebadi for defending homosexuals, appearing without the Islamic headscarf abroad, questioning Islamic punishments, and “defending CIA agents.”[13] It accused her daughter, Nargess Tavassolian, of conversion to the Bahá’í faith, a capital offense in the Islamic Republic. Her daughter believes “the government wanted to scare my mother with this scenario.” Ebadi believes the attacks are in retaliation for her agreeing to defend the families of the seven Baha’is arrested in May.[14]

  In December 2008, Iranian police shut down the office of a human rights group led by her.[15] Another human rights group, Human Rights Watch, has said it was “extremely worried” about Ebadi’s safety.[16]”

  Mohamed ElBaradei har været leder af IAEA, det internationale atomagentur siden 1997; altså i den periode, hvor det er luykkeds Iran at snøre agenturet, og udvikle den teknologi, der skal til for at bygge atomvåben og affyre dem…

  Forfatteren Orhan Pamukl er både blevet retsforfulgt, for at “have fornærmet tyrkiskheden” og truet på livet af “civlie” islamister, fordi han har konstateret at de tyrkiske muslimer udplyndrede og myrdede halvanden million kristne landsmænd i starten af forrige århundrede.

  Kun Ahmed Zewail og Mohammed Yunus er sluppet for, at blive forfulgt eller fordømt af islamistiske “autoriteter”, der følte deres dogmatiske og irrationelle verdensbillede udfordret af sande autoriteter, hvis magt bygger på viden og ikke på indiskutable skriftsteder og gemen vold…

  Mange taler om dengang den muslimske verden var verdens videnscenter; den tid kan komme igen; Nogle af verdens bedste universiteter bygger for tiden filialer i mellmøsten, og der kommer flere og flere universitetsstudernde.

  Men, hvor stor respekt såkaldte muslimske 2autoriteter” har for sand, brugbar og falsifiserbar viden fremgår f.eks. af, at TÜBITAK – det råd, der burde rådgive den tyrkíske regering i videnskabelige spørgsmål, fik fyret chefredaktøren og bortcensureret en artikel fra Tyrkiets mest solgte populærvidenskabelige magasin.

  Årsagen er, at Tyrkiets islamistiske regering systematisk har udskiftet alle rådets medlemmer med islamister. Et af rådets medlemmer kunne bagefter meddele de tyrkiske forskere, der protesterede, at Darwin tog fejl, fordi han lære var imod Koranens…

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Yassin.

  Westergaard forsøgte ikke at stifte ufred. Han har sagt, at han blev meget overrasket over reaktionerne. Det er typisk dansk at udsætte politiske modstandere og deres ideologer, hvad enten det er Hitler, marx, Mao eller Muhammed for grov satire…

  Westergaard tegnede ikke samtlige muslimer, men kun deres for længst afdøde ideolog, og kan derfor ikke dømmes for en generaliserende forhånelse af muslimer.

  Der var heller ikke den mindste reaktion i den muslimske verden, da Westergaards bombetegning blev publiceret:

  Selv ikke den fanatiske, egyptiske terrororganisation, Det Muslimske Broderskab, reagerede, da egyptiske aviser publicerede muhammedtegninger.

  Reaktionerne kom først tre måneder efter, efter at en delegation af landsforrædderiske, danske imamer havde takket for deres bistandsfinansierede liv i Danmark, ved at ture mellemøsten rundt med en blanding af falske og ægte muhammedtegninger.

  Det er alstå selvfølgelig de løgnagtige imamer, der kan dømmes for at udbrede generaliserende og fordømmende fordomme om muslimer; fordomme som hverken Jyllandsposten eller Kurt Westergaard har giver udtryk for. Westergaard er tværtiomod en klassisk, tolerant kulturradikal, der går ind for trosfrihed og har (i hvert fald haft) en typisk åben, kulturradikal holdning til indvandrere.

  En åbenhed og tolerance, som intolerante og løgnagtige imamer har ophidset udenlandske fanatikere til at dødsdømme ham for, ligesom de dødsdømte muslimen Salamn Rushdie for at have skrevet mesterværket De sataniske Vers…

  Hvis du vil have censur og forbyde kritik af religøse ideologer og af deres ideologier, så flyt til et muslimsk land…

 10. Af Yassin C

  -

  @ Jacob: jeg forstår simpelthen ikke, at du selv vælger at udstille din uvidenhed på den måde. Det ville i den grad klæde din argumentation, hvis du satte dig ind i tingene, inden du udtalte dig.

  For det første er det en lodret løgn, at Westergaard ikke forsøgte at stifte ufred. Hvis du havde læst den tekst (af Rose) der fulgte med tegningerne, og hvis du havde hørt tegnerens udtalelser efterfølgende, havde du ikke været i tvivl om, at tegningen var en ren provokation, hvis eneste formål var at “muslimerne skulle finde sig i spot, hån og latterliggørelse”. Hvilket i øvrigt til fulde bekræftes af en anden tegner, som i sin illustration havde skrevet på en kridttavle, at JP´s redaktion var en flok reaktionære provokatører.

  For det andet kan man sagtens dømmes for at håne trossætninger og afdøde religiøse skikkelser, hvilket du ville vide, hvis du overhovedet havde læst blasfemibestemmelsen. Når du gør, må du i øvrigt meget gerne sammenligne dens ordlyd med Roses (nøje udvalgte) ord.

  For det tredje var der ingen i min omgangskreds der reagerede voldsomt på tegningerne, og at man gjorde det i fjerne egne af verden, kan da aldrig nogensinde være mit eller danske muslimers ansvar. Men at jeg efterfølgende undrer mig over, at hverken Stats- eller Rigsadvokaten fandt anledning til at få en dommer til at kigge på sagen, og dermed give et juridisk perspektiv og en bindende afgørelse, kan jeg absolut intet odiøst se i.

  Endelig synes jeg at din afsluttende sætning slet ikke står mål med dit ønske om at fremstå troværdig og velargumenterende, for det er retorik på børnehaveklasseniveau. Jeg har det ganske fint i Danmark, og jeg har aldrig ytret ønske om censur eller forbud mod religionskritik. Rent faktisk synes jeg, at jeg har skrevet det så mange gange efterhånden, at jeg er i tvivl om du overhovedet fatter noget som helst. Er det fordi du ikke vil?

 11. Af Nille Torsen

  -

  Paul Pringles,

  Det jeg siger er blot at fysisk vold og verbalt overfald må vurderes på deres konsekvenser. De er begge dele af det som kaldes “magtudøvelse”. Fysisk vold er ikke altid værre end verbalt overfald.

  På danske arbejdspladser er der en tradition for at acceptere verbalt overfald, selvom det er i strid med overenskomsten. Der er andre vestlige lande, hvor man betaler for verbalt overfald ved “kasse 1”, ligesom man gør det for at stikke en lussing.

  Magtudøvelse kan antage mange former.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Yassin.

  Westergard var kun blevet bedt om, at tegne Muhammed, “som han så ham”. Og faktum er jo, at islamister begår bombeterror for at påtinge ikkemuslimer, eller andre muslimer deres politiske vilje, hvad enten det gælder trusler mod Salman Rushdie, ayaan Hirsi Ali, eller blot politiske modstandere.

  Westergaard skrev ikke Flemming Roses tekst om, at muslimer selvfølgelig må tåle at blive udsat for satire, som alle andre befolkningsgrupper her i landet; satire er simpelthen en humoristisk latterliggørelse af politiske modstandere. Pia Kjærsgaard bliver rutinemæssigt udsat for det, der er langt værre, end noget nogen danske muslimer nogensinde er blevet udsat for, satiremæssigt set.

  Hvis nogen avis har forhånet en befolkningsgruppe satirisk må det være Politiken, der for et par måneder siden publicerede en totalt smagsløs tegning, der satte lighedstegn mellem jødiske soldater og de nazister, der medvirkede til jødeudryddelserne i Warzawas jødiske ghetto.

  I denne sammenhæng er Muhammed en politisk ideolog for de islamister, der gik amok over muhammedtegningerne.

  Og tegningen konstaterede bare det faktum, at de forsøger med vold og trusler at få ikkemuslimer til at underkaste sig deres ideologi. I den sammenhæng er det fuldstændigt ligegyldigt at de bilder sig ind, at deres ideolo fik sine ekstremt undertrykkende ideer fra en engel…

  De forsøger at true ikkemuslimer til at underkaste sig deres religiøse lovsystem sharia med de metoder, som altid har været en del af jihad, som i denne sammenhæng er islamisternes betegnelse for revolutionær kamp mod ikkemuslimer, der ikke vil underkaste sig.

  Islamisterne kæmper for at indføre det diktatoriske og racistiske samfundssystem, som Muhammed kaldte for kalifatet.

  Derfor er kritik af islamister, der begår terror for at udbrede deres antidemokratiske ideologi, og latterliggørelse af deres ideolog, Muhammed, helt på linie med grove satiretegninger af andre. antidemokratiske despoter og ideologer – f.eks. Marx, Stalin, Hitler eller Mao, hvis antidemokratiske tilhængere også begik terror for at påtinge andre deres ideer.

  Her er et tidligere eksempel på, at tilhængere af en antidemokratisk despot, forsøgte at få os til at forhindre latterliggørelse af deres despotiske ideolog:

  Jens Otto Krags karikaturkrise

  For det er ikke første gang, at tilhængere af totalitære systemer, prøver at tvinge os til at indskrænke ytringsfriheden.

  Kina forsøgte i sommeren 1967, at få den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag til at undskylde, at Aktuelt bragte en karikatur af Kinas despot, Mao Ze-Dong.

  Dengang bakkede Informations chefredaktør Børge Outze 100 pct. op om Aktuelt og ytringsfriheden, uden noget ”men …”. Outze sammenlignede kinesernes optræden med nazisternes i 30rne.

  Alle medier af betydning støttede Aktuelt og Krag.

  Kineserne sendte den 21. august 1967 en protestnote til regeringen, fordi de FØLTE SIG KRÆNKET over en lang række karikaturtegninger af Mao i dagbladet Aktuelt.

  Altså nøjagtigt samme vævende forsøg, på at forhindre at deres despotiske ideolog, og dermed dem selv, blev latterliggjort.

  Censur er vigtigt for despoter, for den er nødvendig for at forhindre at deres overgreb bliver afsløret; det var derfor at OIC-landene forrige sommer forhindrede, at FN’s menneskerettighedsråd kritiserede de mange og ekstremt grove overgreb mod muslimske piger og kivnder i OIC-landene, som “retfærdiggøres” med, at de er i overenstemmelse med det religiøse lovsystem sharia, som er en del af den islamistiske ideologi.

  Vreden skyldtes Bent Eskestads satiretegning, der forestillede en fed Mao, der var ved at blive slugt af en drage. Tegningen illustrerede, at Mao ikke havde kontrol over den såkaldte Kulturrevolution, som han selv havde sat i gang, for at komme tilbage til magten.

  Parteliten havde nemlig forvist diktatoren til provinsen, fordi hans inkompetente plan, ”Det store spring fremad” kostede over tyve millioner bønder livet, uden at den medførte den ønskede lynindustrialisering af landet. Kulturrevolutionen var desuden i gang med at udrydde Kinas intelligentsia, hvilket Pol Pot efterlignede i Kampuchea ti år efter.
  Begge dele blev i øvrigt støttet af store dele af den yderste venstrefløjs ”intelligentsia”, der nu viser forståelse for fascistiske islamisters krav om indskrænkning af ytringsfriheden …

  I protestnoten skriver kineserne bl.a.:
  “Ambassaden må kraftigt understrege, at Aktuelt flere gange har haft karikaturtegninger af denne art, og at den kinesiske regering ved flere lejligheder har bemærket dette over for den danske regering. I februar i år beklagede den danske regering dette forhold. Men til vor store beklagelse har den danske regering svigtet sine løfter.
  Den danske regering har sagt, at den ikke kan ’gribe ind over for pressens frihed’ og har således forsøgt at snige sig uden om sit ansvar. Regeringen har nægtet at følge den kinesiske regerings krav og fortsætter med at opmuntre til kinesisk-fjendtlig propaganda.”

  Stats- og udenrigsminister Jens Otto Krag udtaler, “at der selvfølgelig ikke kan være tale om at tage forholdsregler som censurerer dansk presse.”

  Altså en blank afvisning fra Krag om indskrænkninger af ytringsfriheden.

  Kinesernes henvendelse sætter gang i en debat om satire og ytringsfrihed i den danske presse.

  De fleste landsdækkende aviser bringer mao-karikaturer, i solidaritet med Aktuelt.

  Dengang behøvede aviserne ikke at stå overfor dødstrusler, før de forsvarede den ytringsfrihed, som de lever af.

  I en ny og skarpere note af 29. august fra den kinesiske ambassade til den danske regering betragter kineserne det som ”vildledning” og ”bagvaskelse«, at regeringen afviser kineserne, og at Aktuelt fortsætter med at bringe karikaturer. I noten står der blandt andet:
  ”Besjælet af ønsket om at bevare de fredelige forhold mellem Kina og Danmark har den kinesiske regering mere end én gang højtideligt forklaret den danske regering, hvilke ædle følelser det kinesiske folk nærer for formand Mao og forlangt, at den danske regering skal tage forholdsregler for at få standset de handlinger, dets eget organ gør sig skyldig i, og som alvorligt har såret det kinesiske folks følelser.”

  Noten understreger, at problemet er, at latterliggørelsen anfægter Maos nærmest religiøse status i Kina:

  ”Det kinesiske folk nærer de inderligste, de nobleste følelser over for formand Mao. Enhver smædelse af formand Mao er uacceptabel for det kinesiske folk og udtryk for en fjendtlig handling over for det kinesiske folk. Men den danske regering har ignoreret alle disse henvendelser og opført sig bevidst fjendtligt over for det kinesiske folk.”

  Kineserne truer derefter igen Danmark:

  ”Man må med eftertryk pege på, at det er en fjendtlig handling af den danske regering mod det kinesiske folk, hvis formand Mao fornærmes af det danske regeringspartis organ. Det har overhovedet intet at gøre med ’pressefrihed’. I sit forsøg på at bruge ’pressefriheden’ til at undvige sit politiske ansvar kommer den danske regering ingen vegne. Hvis den danske regering fortsætter med at handle egenrådigt og egenmægtigt, må den drages til ansvar for alle de alvorlige følger deraf.”

  Stats- og udenrigsminister Jens Otto Krag er imidlertid ikke til at rokke. Han svarer:

  ”Vi foretager ikke noget som helst indgreb over for den danske presse.”

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nille Thorsen.

  Mener du også at Salman Rusdies lovsang til den multikulturelle forvirring i hans mesterværk De sataniske vers, var en form for “verbal vold”, der er værre end den dødsdom, som despoten Khomeini udstedte over ham?

  For det var jo dette litterære mesterværk, der udløste den første muhammedkrise, hvor de fleste “progressive” voldsroamntikere på venstrefløjen svigtede første gang.

  Var det også utilgivelig “verbal vold”, at menneskerettighedsforkæmperen David Littman forrige sommer forsøgte at rejse en diskussion ved FN’s menneskerettighedsråd, om den systematiske kvindeundertrykkelse som islamisterne i OIC-landene retfærdiggør med, at overgrebene i overensstemmelse med det islamistiske lovsystem sharia?

  Det mente OIC-landene; det var derfor, at de forhindrede at overgrebene blev diskuteret i rådet.

  Og det var derfor, at islamisterne dødsdømte den modige feminist Ayaan Hirsi Ali.

  Var hendes film Underkastelse, der også kritiserde islamisternes religiøst begrundede seksuelle mishandlig og generelle undertrykkelse af kvinder i den kultur, som hun flygtede fra, også “verbal vold”?

  Du er ikke et hak bedre end tidligere tiders beundrere af antidemokratisk og terroristiske ideologier, som f.eks. beundrere af Blekingegadebanden, der også støttede muslimske terrorister…

 14. Af Yassin C

  -

  @ Jakob: nu begynder du ærligt talt at irritere mig. Dine lange svar kan måske virke imponerende på nogen, men for mig er de bare et bevis på, at tomme tønder virkelig buldrer mest. Du sammenligner Muhammedtegningerne med satiretegninger af Mao, Hitler, Stalin og Marx, og det beviser jo bare, at du stadig ikke har læst blasfemibestemmelsen, og hvis du har, har du absolut intet fattet af den. For en sikkerheds skyld gengiver jeg den derfor her:
  Strfl. §140: Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

  Såvidt jeg ved, er hverken maoisme, nazisme, stalinisme eller marxisme lovligt bestående religionssamfund…

  I øvrigt pudsigt at bemærke dit eksempel på smagsløse tegninger. Og især dit helt igennem subjektive valg af ordet “jødiske” soldater i stedet for “israelske”. Desuden anfægter tegningen ikke nogen jødisk trossætning eller lærdom, men forholder sig blot til det faktum, at israelske soldater (beviseligt) kan opføre sig lidt voldsomt og umenneskeligt. Der er således ikke tale om forhånelse af soldaternes tro, men af deres opførsel. Så du forsøger rent faktisk at sammenligne to ting, der er lysårs forskel imellem, og derfor falder dit eksempel (ligesom dine andre sammenligninger) helt til jorden.

  Jeg venter spændt på et svar, omend jeg ikke forventer noget, for på et eller andet tidspunkt må det nødvendigvis gå op for dig, at du vrøvler. Skulle du dog forsøge dig igen, behøver du som sagt ikke at skrive en roman.

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Såvidt jeg ved, er hverken maoisme, nazisme, stalinisme eller marxisme lovligt bestående religionssamfund…”

  Skarptsindigt…

  Islamisme er en revolutionær, politisk ideologi, der vil indrette verden efter det det “åbenbarede” lovsystem, sharia. Den eneste forskel på islamisme og sekulære ideolgier som f.eks. marxismen, er, at Marx hævdede, at hans indiskutable dogmer var vidensskabeligt baserede, mens islamister bilder sig ind, at deres ideologi, islamismen, og deres menneskerettighedskrænkende lovsystem, sharia, skulle være åbenbaret af en engel…

  Den påstand er selvfølgelig så langt ude, at de stakler, der rent faktisk tror på den halvsindssyge, “religiøse” ideologi, burde være hævet over kritik, ligesom andre desperate tåber, f.eks. umyndiggjorte, der har fødderne solidt plantet i den blå luft.

  Men de bruger vold til at få andre til at “respektere” ders dogmer, fordi de ikke kan argumentere for dem. Og derfor skal de behandles som alle andre tilhængere af antidemokratiske ideologier, som forsøger at påtvinge andre deres vilje med vold.

  Men islamisme er en politsk ideologi, selvom ideologiens tilhængere ikke hævder, at dogmerne er “videnskabeligt” underbygget, som marxisterne, stalinisterne og maoisterne gjorde. Og derfor er det selvfølgelig i orden, at udsætte islamisterne for de samme ytringer, som tilhængere af andre ideologier bliver udsat for.

  Men det er forståeligt at islamisterne ikke bryder sig om kritik, for deres dogmer bygger ikke på argumenter, og derfor kan de ikke forsvare deres ekstremt undertrykkende, racistiske og misogyne ideologi med argumenter.

  Det var derfor at OIC-landene i sommeren 2008 forhindrede, at FN’s menneskerettighedsråd diskuterede de mange krænkelser af muslimske kvinders menneskerettigheder i OIC-landnene, som bliver forsvaret med “argumentet” om, at islamismens menneskerettighedskrænkende dogmer er gudgivne…

  Læg vel mærke til, at maoisterne ligesom islamisterne også følte sig “krænkede” over, at maoisternes menneskerettighedskrænkende overgreb blev latterligjort, og ville have den form for politsk satire forbudt af nøjagtigt samme bgrund, som islamister og deres sympatisører vil forbyde latterliggørelse af DERES antidemokratiske ideolog, Muhammed.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hizb ut-Tahrir er f.eks. et typisk eksempel på et antidemokratisk, politisk parti, der har islamismen som ideologi og Muhammed som deres ideoloMen Det muslimske Broderskab, og det islamistiske parts palæstinensiske aflægger, Hamas, er nogle af verdens mest indflydelsesrige, islamistiske partier.

  Men selv den Tyrkiets angiveligt demokratisk orienterede, islamitiske regeringsleder, Erdogan, sætter sin antidemokratiske ideologi, islamisme, over demokratiet.

  Her er et par antidemokratiske Erdogan-citater fra en hjemmeside lavet af herboende alevitter, der er en muslimsk retning som Tyrkiets islamistiske regeringsparti forfølger på racistisk vis:

  Fem citater fra alavi.dk (2 s., doc).

  “Moskéerne er vores kaserner, minareterne er vores spyd/harpun, kuplerne er vores skjold, troende muslimer er vores soldater… koranen er vore grundlov, tørklæde er vores fane…”

  “For os er demokrati ikke et mål, med et hjælpemiddel. Vi er tilknyttet til demokrati, indtil vi når målet. Det er for os ligesom et S-tog, når vi kommer frem til vores station, så hopper vi af.”

  “Man kan ikke både være muslim og verdslig, det er to modsætninger ligesom magneters modpoler, der aldrig kan være sammen.”

  “Vores reference er islam, vores eneste mål er islamisk stat.”

  “Det er fuldstændig løgn, ”at magten ubetinget er folkets” (Atatürk udtryk), magten er ubetinget Allah´s.”

  Citaterne beviser til fulde, at islamismen er en antidemokratisk, imperialistisk ideologi, helt på linie med marxismen, nazismen og andre ikkereligiøse, politiske ideologier.

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Kort uddrag fra et interview med den nye Nobelprismodtager i litteratur, Herta Müller, fra dagens udgave af Weekendavisen:

  “Stalin er død, men Gud er ikke død”, af Niels Barfoed:

  “… den tysk-rumænske forfatter Herta Müller, (…) giver Rushdie ret i, at islamismen er den ny totalitarisme.”

  “HER kommer vi til Danmark, os tyske intellektuelle, og diskuterer op ad stolper og ned ad vægge den store retskrivningsreform, om der skal komma foran dit eller bagved dat eller slet ingen – men ikke et ord om Muhammed …! Og vi er dog i et naboland med store problemer. Det er ikke alene uhøfligt, det er dumt.”

  Herta Müller, den tysk-rumænske forfatter, der efterhånden har et betydeligt dansk publikum, er forbavset og forarget.

  Det hæderkronede tyske akademi »for sprog og digtning« er talstærkt i landet – skønt ikke på egentligt Danmarksbesøg. Det henlægger gerne sine konferencer til udlandet, og København har længe stået på ønskelisten. Et enkelt arrangement eller to er dog bragt i stand i samarbejde med Det Danske Akademi; det gælder bl.a. en tosproget oplæsningsaften i Glyptoteket.

  Men altså – ingen Muhammed.

  “Som om den sag ikke er et fælles anliggende af stor betydning,« siger Herta Müller, “og vel især for folk, der lever af at udtrykke sig?”

  Hun er sikker på, at engang vil det – til standens beskæmmelse – fremgå af akademiets annaler, at man under besøget i København i 2006 undgik følsomme emner. Hvad der ikke er noget nyt i ifølge Herta Müller. Akademier har altid undgået følsomme emner. Og jo mere brandfarlige de er, jo mere ser man den anden vej. Sådan var det også i 30erne. Og sådan var det i Det Svenske Akademi, da Rushdie i sin tid var i skudlinjen, “nicht wahr?”

  – Har Rushdie ret? Er islamismen den ny totalitarisme?

  “Selvfølgelig har han ret.”

  – Kan vi så ikke berolige os med, at der i det mindste ikke er noget Kreml nu, ikke noget hovedkvarter? Er det ikke en fordel?

  “Stalin er død, ja. Gud er ikke død. Partiet er skiftet ud med Gud og Politbureauet med mullaherne.”

  OGSÅ Herta Müller må undre sig over, at der efter nazismen, som hendes far betjente i SS, og kommunismen, der var den luft, hun åndede i Rumænien, skulle komme endnu en totalitaristisk trussel. Hun og hendes familie tilhørte det tyske mindretal i Rumænien, og sin barndom og ungdom tilbragte hun i Ceausescus diktatur, indtil hun slap til Vesttyskland. Det er snart 20 år siden. Alt sammen spøger det i hendes seneste essaybog på dansk: Kongen bukker og dræber.

  Derfor ved hun, hvad der rører sig i de europæiske islamister. Hun har selv oplevet en parallel…”

 18. Af Yassin C

  -

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen: du er det perfekte eksempel på, hvor farlig en mand med ordet i sin magt kan være (kig evt. på Søren Pinds blog). Men som sagt skal du have lidt mere håndfaste argumenter for at kunne overbevise, endsige imponere, mig. Forhold dig dog til det, jeg skriver, i stedet for at svare i øst, når jeg spørger i vest. Vi har en lovgivning i Danmark, og hvis du mener, at du er hævet over den, så er det vel dig, der er antidemokratisk. Desuden har du en meget ubehagelig tendens til at generalisere og rede alle muslimer over én kam. Det kalder jeg at være fordomsfuld, og det er bestemt ikke noget at være stolt over.

 19. Af Nille Torsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen, Mener du også at Salman Rusdies lovsang til den multikulturelle forvirring i hans mesterværk De sataniske vers, var en form for “verbal vold”, der er værre end den dødsdom, som despoten Khomeini udstedte over ham?

  nej, det mener jeg ikke. Det jeg sagde var, at fysisk vold ikke altid er værre end forhånelse. Det er velkendt blandt mennesker at forhånelse ofte er en mere effektiv måde at krænke folk på end fysisk vold. Det skyldes at man rammer folk på deres identitet og på den sociale sammenhæng i deres liv.

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Yassin skriver:

  “Desuden har du en meget ubehagelig tendens til at generalisere og rede alle muslimer over én kam.”

  Muslimer er ikke en race, men islam er, hævder muslimske lærde ihvertfald, et sammenhængende og uforanderligt lovsystem, der ikke kan ændres, men kun fortolkes, uanset hvor barbariske, misogyne og racistiske nogle af lovene i sharia er.

  Som Abdul wahid Pedersen sagde, da han forsvarede, at en nigeriansk shariadomstol havde dømt en enlig mor, der var blevet gravid efterv en massevoldtægt, så måtte en god for muslim acceptere den dom, for den var udtryk for allahs vilje, og han konstaterede, at muslimer ikke kan vælge dele af koranen eller sharia fra.

  Når man kalder sig for muslim må man “tage hele pakken med”, som den tidligere hashsmugler konstaterede; også stening af voldtægtsofre…

  Derfor må en kritik af ideologien islam og af ideologiens opfinder, selvfølgelig være en kritik af den ideologi, som alle, der kalder for rettroende muslimer har.

  Eller rettere; kritikken er selvfølgelig kun rettet mod de muslimer, der bevidst og frivilligt har valgt ideologien; ikke dem, der under dødstraf er tvunget til at forblive muslimer, uanset hvor groft de bliver undertrykt af andre muslimer.

  Det gælder selvfølgelig især muslimske piger og kvinder, der ifølge rettroende muslimer skal forskelsbehandles ekstrent groft ifølge de muslimske lande, der er organiseret i OIC; kvilket vil sige alle muslimske lande.

  OIC forhindrede som skrevet, at FN’s menneskerettighedsråd forrige sommer diskuterede de mange og ekstremt grove krænkelser af muslimske kvinders og pigers menneskerettigheder, som ALLE islamistiske lande forsvarer med, at rettroende muslimer SKAL undertrykke muslimske kvinder groft ifølge deres “gudgivne” lovsystem sharia.

  Som skrevet så har samtlige OIC-lande tiltrådt “Cairoerklæringen om menneskerettigheder i islam”, hvor det fastslås at ALLE menneskerettigheder er underlagt deres menneskerettighedskrænkende lovsystem sharia; og de forhindrer kollektivt kritik af deres overgreb.

  Hvis man kalder sig for muslim, uden at være tvunget til det, må man selvfølgelig finde sig i, at man bliver kritiseret for at gå ind for en diktatorisk ideologi og politiske systemer, hvor kvinder og tilhængere af andre religioner forskelsbehandles systematisk.

 21. Af tine hansen

  -

  Liste over særrettigheder/krav for Muslimer:

  Adskillelse af køn. Fx i svømmehalen, religiøse steder eller bare generelt.
  Bliver fortalt at man er et muslimsk barn fra fødslen
  Bærer tørklæder, burkaer, Niqab, eller andre religiøse symboler fra middelalderen
  Mænd lader skægget gro og går i kjole.
  Siger allahu akbar og går ned på knæ og ber til mekka. Dette kan også høres før et terrorangreb….”allahu akbar” og så straffes der!
  Deler verden op i muslimer og ikke muslimer
  Har ingen koncept af hvad sex er, andet end det skal gemmes væk.
  Muslimer kan ikke snakke om kvinders seksualitet. De ved intet om det
  Muhammed mani/besættelse
  Tæsker dem der lærer deres børn omkring andre religioner
  Spærrer offentlige veje af og omlægger det til bede steder. Det muslimske broderskab står bag disse begivenheder i Frankrig.
  Snakker dobbeltunge så man ikke får et klart svar, men altid fra den ene side til den anden krydret med noget humanitært så man ikke kan sætte en finger på dem.
  Udklæder sig pænt og respeltabel på TV (jakkesæt og i skjorte), men i privaten skal der være kjole og konen i slør
  Muslimske mænd kan ikke snakke om sex med deres kone, og han har en ære der ikke må blive krænket.
  Fredagsbøn i skoler eller bede 5 gange om dagen og få det implementeret i samfundet fx på arbejdet/skole.
  Blasfemilov så man ikke kan bespotte Muhammed (som desuden var pædofil, og er under mistanke for at være skizofren).
  Ødelæggelsen af staten Israel
  Barnebrude
  Skoler har fri på ramadanen
  Muslimske bederum i offentlige bygninger
  Kvinder går med tørklæder, slør, burka, niqab, fordi børn efterligner mødre og dermed er det sikret at fremtidige generationer følger Islams skikke, og hermed kan man kontrollere kvinder. I Iran, Egypten, Algeriet, England var der næsten ingen kvinder der bar slør fra 1920-1989, og hvis så kun ganske let
  Had til Jøder
  Tillader ikke sparegrise i banken
  Tillader ikke historier om de 3 små grise
  Tilladelse af æresmord
  Sympati til Palæstina og Hamas
  Udstedelse af Fatwa uden at der er nogen autoritet over hvem der gør det
  Holocaust benægtelse så Muslimer nægter at bliver undervist i 2. Verenskrig
  Khalifat klubber rundt omkring i København
  Adskillelse af dem der tror og nonbelievers (Kuffars)
  Dhimmi slaver som er undersåtter for Muslimer og skal betale mere i skat vel at mærke til muslimerne. Nej, nej koranen er ikke racistisk.
  Sharia lov er Allahs lov (Gud) og står over ALT! Mennesker er fejlbarlige, og dem kan man ikke sætte til at lave love.
  Bliver let fornærmet og krænket og lyver omkring deres sande ståsted
  Man må lyve til nonbelievers når man er muslim (Taqiyya)
  Prøver at indoktrinere/konvertere andre til koranen så de kan tro på at det er den perfekte bog.
  Manden må have mange koner
  Ny hinde til piger før bryllupet (Muslimske mænd aner ikke en skid om seksualitet)
  Vestlige kvinder går klædt som ludere, mens muslimske kvinder går med slør, og dermed er de tættere på Allah, hvorimod de vestlige kvinder følger den STORE SATAN.
  Undertrykkelse af kvinder
  Dødsstraf til dem der forlader Islam (det står i Koranen at dem der forlader skal dø). De er Apostates eller som Muslimer i Danmark kalder det: Du er en Naser Khader.
  Du må ikke tegne profeten eller afbilde ham
  Det er kvindes ansvar og skam, hvis der er voldtægt.
  Der findes ingen homoer
  Deres ære er hellig og derfor føler de sig tit fornærmet.
  Stening foregår stadigvæk
  Kamoflererer, indsmigrer, taler tvetydigt og uklart, har aldrig et klart ståsted for at opnå og luske sig til magt. Bruger humanitær argumentation for at opnå magten. De kommer fra et politisk venstre, når de er svage, men svinger til højre, når de får magten.
  Kan Muslimer forsones med noget som helst?
  Koranen er det sande ord fra gud, og Muhammed er den sidste profet der snakkede med ham (Allah). Han var selv ordblind så han fik andre til at skrive den for sig, og der var en masse der ikke blev gengivet korrekt.
  Der skal være en Kalifat stat, hvor religion skal ses i alle dele af samfundets politiker…Dermed en totalitær ideologi på fod med nazisme.
  Koranen står over videnskab, og har svaret på ALT
  Jihad og selvmordbomber
  Arrangeret ægteskab
  Arbejder under jorden på at få indført muslimske tiltag, og bruder demokratiet til at ødelægge demokratiet. Se på Frankrig og det Muslimske Broderskab, hvor muslimske kvinder bliver brugt til fødemaskiner, så muslimer kommer i overtal om 30 år.
  Der står i koranen at jøder er som grise og aber
  Muhammed er den bedste rollemodel for en muslimsk mand. Den perfekte mand.
  Beskærelse af unge pigers kønsdele
  Prøver at få moskeer ind i hvert land, og ser det som erobret territorium og en sejr for Islam når den er bygget.
  Graver kister op for at få fat i ligene

Kommentarer er lukket.