10 gode grunde til at blive i EU

Af Jesper Beinov 47

Selvom EF-Domstolen udfordrer vores kontante udlændingepolitik, så mange danskere i denne tid bliver mere EU-kritiske, så er der mindst 10 gode grunde til, at vi blive i EU og arbejde på at placere os i hjertet af Europa:1.       ”Resultaternes Europa” er overskriften for meget af det arbejde, EU leverer i disse år – bl.a. har Kommissionens formand Barroso det som mål. Det handler om konkrete resultater, f.eks. billig mobiltelefoni og internet, som EU har leveret. Konkrete resultater giver legitimitet.

2.       EU fremmer frihandel i Europa. Det Indre Marked har ført til kontant velstandsforøgelse og millioner af nye arbejdspladser.

3.       Selvom det går langsomt med at få EU til at blive den mest konkurrencedygtige økonomi på niveau med USA, har EU fremmet liberaliseringer og afreguleringer af arbejdsmarkeder, strukturer og andre utidssvarende forhold. Bla. ved at udnævne vindere og udhænge de der ikke leverer resultater.  Det er en god måde at fremme en dagsorden hvor modernisering står øverst, så vi klarer globaliseringens udfordringer.

4.       EU fremmer freden i Europa. Selvom vi har haft mere end 60 års fred i vores del af Europa, er der andre steder i nærområdet, hvor konflikter bobler. Tænk bare på Georgien, og andre steder hvor EU fremmer opbygningen af demokratiske strukturer gennem støtteprogrammer.

5.       EU står som et fyrtårn af frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Se bare på de mange central- og østeuropæiske, der i årevis bankede på EU’s dør for at blive medlemmer.

6.       EU er en væsentlig udenrigspolitisk aktør, der ikke bygger på ”blåøjet idealisme”, som generalsekretær Solana sagde fornylig. Virkeligheden er dog, at det haster med en klar europæisk linje, hvor EU påtager sig en større rolle i verden, både diplomatisk og militært. Ellers vil USA næppe for alvor lytte. Enigheden er dog blevet større end for nogle år siden. Også her kan EU mere end landene kan selv, f.eks. når det gælder terrorbekæmpelse som kræver samarbejde.

7.       Samarbejdet i EU bygger på en balanceret, demokratisk kontrol og klare spilleregler. Traktaterne er basis for samarbejdet, og siger meget klart, hvem der skal inddrages hvornår.

8.       EU er en ny, forpligtende måde at samarbejde på, der er mere end en organisation og mindre end en stat. F.eks. har EU kompetence til at stå for de vanskelige forhandlinger om mere frihandel. Alene kan Danmark ikke så meget, sammen med andre kan vi mere.  

9.       EU arbejder ud fra et nærhedsprincip, så udgangspunktet er, at landene har serveretten – en del af en aktiv EU-politik er derfor også at udfordre Kommissionen, når landenes interesser trædes for nær. Aktuelt i sagen om udlændingepolitikken, hvor EU-lovgivningen må ændres, så Danmark og EU ikke bliver en magnet for den tredje verden.

10.   Spillereglerne i EU kan ændres, men kun når landene er enige. Styrken er, at en aftale er en aftale når først alle er om bord. Svagheden er, tingene går langsomt. Og at båden engang imellem kæntrer. Folkeafstemningen i Irland viser, at der er en enorm udfordring, som nok først bliver løst, når irerne når frem til et sæt forbehold overfor samarbejdet. Men sådan er demokrati nu engang også på europæisk; ting tager tid.

Til de der ikke er overbevist om fordelene, så kan jeg tilføje, at man får 10 procents rabat som EU-borger i Paris’ stormagasiner Galeries Lafayette og Au Printemps…

47 kommentarer RSS

 1. Af Nick Finsen

  -

  Hvorherrebevares! Citat: “Folkeafstemningen i Irland viser, at der er en enorm udfordring, som nok først bliver løst, når irerne når frem til et sæt forbehold overfor samarbejdet. Men sådan er demokrati nu engang også på europæisk; ting tager tid.” Nå, så sådan er demokrati. Du forestiller dig at flertallet tryner Irland, når dette på vegne af alle de af europas folk som ikke fik lov at stemme, har sagt Nej.

  Og du får 10 pct. rabat som EU borger i Paris’ stormagasiner, som i forvejen er dyre. Det er et marketingsstunt, dels er priserne i forvejen kunstigt høje, dels er hele landet anti-amerikansk, så det rører dem ikke at forlange 10 pct ekstra af amerikanere, ligesom omkostningerne er minimale for disse stormagasiner placeret på Paris’ hovedstrøg , ved at forlange 10 pct ekstra af russere og hvem som ellers falder uden for.

  I det hele taget fokuserer du meget på de økonomiske fordele. Det er da også præcis derfro vi i 1972/73 sagde Ja sammen med briter. Ikke for den politiske overbygning. Det indre marked som blev indført af Roy Jenkins er ligeledes OKAY. Han kunne se hvordan USA havde billige flyrejser og billig telefoni, på daværende tidspunkt de to største udgiftsposter for virksomheder, og så klart den store konkurrencemæssige fordel i at Europa havde det samme. Og han reæsonnerede som så: “Socialisterne er helt vilde for at lave regler om alting, så lad os få dem til at lave regler for det indre marked. Og det lykkedes. Det indre marked er en succes.

 2. Af Flemming Rickfors

  -

  Der er intet nævnt her der ikke kan klares med mellemstatligt samarbejde baseret alene på EF tanken eller en udvidet EFTA løsning.

  Ingen (i Danmark) har bedt om en føderal EU stat. Jeg tror vi har forstået golf- og rødvinsargumentet for den nordsjællandske verdensborger.

  Men lad os da spørge befolkningen hvad de mener.

  PS! du kan da ikke mene nr. 5 og nr. 6 alvorligt – “frihedsrettigheder, retsstatsprincipper og en væsentlig udenrigspolitisk aktør” – det må være blændværket fra rabatkortet fra Au Printemps der skærmer fra virkeligheden.

 3. Af Martin V

  -

  Erhvervsmæssigt er det også svært at være imponeret af EU. Hvordan kan det fx være, at der skal lovgives for at få prisen ned på teleområdet, – kommer den slags ikke automatisk i en fri markedsøkonomi? Er ‘Det Indre Marked’ ikke bare en opbygning af et hjemmemarked (=tagselvmarked) for nogle beskyttede europæiske karteller?

  Det er vist på tide at staten prøver rollen som iværksætter af virksomheder på markedsvilkår, som kan lære de frie firmaer at konkurrere.

 4. Af Niels Hougård

  -

  “Folkeafstemningen i Irland viser, at der er en enorm udfordring, som nok først bliver løst, når irerne når frem til et sæt forbehold overfor samarbejdet. Men sådan er demokrati nu engang også på europæisk; ting tager tid.”
  Nå, sådan er demokrati ifølge Beino-vits. Det folk som på vegne af alle andre frihedselskende europæere(som ikke blev spurgt) har sagt klart Nej til dette monster, skal læses ved at irerne får forbehold. Men du kan tro Nej kan du! Irland har sagt NEJ (det som Præstesønnen fra Ribe egnen, Holger Kirkmand Nielsen i 1992 ikke havde nosser til) og dermed er traktaten faldet.

  Så skriver du noget om nogle parisiske stormagasiner som tilbyder 10 pct. rabat til alle EU borgere. Tabet er til at overse, idet priserne på de boulevardstrøg hvor de ligger, allerede er opskruede. Det er et marketing-fif – det skulle ikke undre mig om stormagasinerne har jæøsiske ejere, som gerne ser et stærkt EU, som de så efterfølgende kan gå ind og kontrollere via lobbyisme og penge, akkurat som de gør i USA. Idag er det ikke umagen værd, skønner de, idet EU er en dværg.

  Og således skal det blive ved med at være. Det stemmer nøje overens med hvad vi og briterne sagde Ja til i 1972/73. Tilføjelsen af Det Indre Marked er dog en god ting. Det var den britiske kopmmissær Lord Cockfield som havde set hvordan USA havde liberaliseret luftfarten og telefon-væsenet. med faldende priser til følge. eftersom forretningsrejser og telefoni dengang var virksomhedernes to største udgiftsposter, var det kun sund fornuft da Lord Cockfield fik det Indre Marked gennemført. Han sagde til sig selv: “Hvad har vi? Et bundt socialister som er helt vilde efter at lave regler om alt muligt. Det kan vi lige så godt udnytte ved at lade dem lave regler om det indre marked. Som sagt så gjort, et eksempel på at sund fornuft har sejret overfor systemtænkningen og beton-socialismen.

 5. Af Jens Vejers

  -

  Vorherrebevares!!Citat:
  “Folkeafstemningen i Irland viser, at der er en enorm udfordring, som nok først bliver løst, når irerne når frem til et sæt forbehold overfor samarbejdet. Men sådan er demokrati nu engang også på europæisk; ting tager tid.”
  Nå, sådan er demokrati ifølge Beino-vits. Det folk som på vegne af alle andre frihedselskende europæere(som ikke blev spurgt) har sagt klart Nej til dette monster, skal læses ved at irerne får forbehold. Men du kan tro Nej kan du! Irland har sagt NEJ (det som Præstesønnen fra Ribe egnen, Holger Kirkmand Nielsen i 1992 ikke havde nosser til) og dermed er traktaten faldet.

  Så skriver du noget om nogle parisiske stormagasiner som tilbyder 10 pct. rabat til alle EU borgere. Tabet er til at overse, idet priserne på de boulevardstrøg hvor de ligger, allerede er opskruede. Det er et marketing-fif – det skulle ikke undre mig om stormagasinerne har jæøsiske ejere, som gerne ser et stærkt EU, som de så efterfølgende kan gå ind og kontrollere via lobbyisme og penge, akkurat som de gør i USA. Idag er det ikke umagen værd, skønner de, idet EU er en dværg.

  Og således skal det blive ved med at være. Det stemmer nøje overens med hvad vi og briterne sagde Ja til i 1972/73. Tilføjelsen af Det Indre Marked er dog en god ting. Det var den britiske kopmmissær Lord Cockfield som havde set hvordan USA havde liberaliseret luftfarten og telefon-væsenet. med faldende priser til følge. eftersom forretningsrejser og telefoni dengang var virksomhedernes to største udgiftsposter, var det kun sund fornuft da Lord Cockfield fik det Indre Marked gennemført. Han sagde til sig selv: “Hvad har vi? Et bundt socialister som er helt vilde efter at lave regler om alt muligt. Det kan vi lige så godt udnytte ved at lade dem lave regler om det indre marked. Som sagt så gjort, et eksempel på at sund fornuft har sejret overfor systemtænkningen og beton-socialismen.

 6. Af Niklas

  -

  EU er blevet til et overstatsligt socialdemokratisk/venstreorienteret projekt med alt for meget bureaukrati….hvad er der blevet af grundprincippet som EU blev dannet på baggrund af….

 7. Af Peter G

  -

  Du har vist glemt at nævne den væsentligste grund af dem allesammen: Når et land inddrager/beskærer de rettigheder, som landets borgere har, i hht. til de aftaler som landets regering selv har skrevet under på i EU, så har EU en domstol, hvor man kan få den slags ulovligheder trukket frem og dømt.

  At ofre individer for systemets skyld har altid været et kendemærke for venstrefløjen…. men i dagens Danmark er venstrefløjen strukket helt over til Venstre-fløjen.

  Eftersom individet ikke længere kan forsvare sig i Danmark, så er det altså ret heldigt, at vi i det mindste har EU.

 8. Af ET

  -

  Irland sagde nej til traktaten så hvorfor er det en udfordring for demokratiet, men det kniber alvorligt med respekten i de store lande for vælgerne i Irland. Man vil ikke acceptere, at traktaten er død. Den rigtige løsning er vel et todelt EU hvor de lande, der gerne vil være en del af europas forenede stater kan gøre det, og de andre kan så klare sig med et handelssamarbejde, som det vel var den oprindelige tanke.

  Hele projektet vælter alligevel, når man også vil have Ukraine med dets store russiske befolkning med ind i EU, og Serbien på rekordtid osv. EU er på vej til at blive en stor tung uhåndterbar størrelse, hvor der bliver ekstrem langt fra borger til beslutningstagere i en central ledelse.

  Et stort EU bliver lige så uhåndterbart som Kina og Rusland, der kun kan styres med hård hånd. EU vil udvikle et stort nærdemokratisk underskud.

  Og konkurrencedygtig økonomi i forhold til USA, der er et stort fallitbo…hm

  Frihedsrettigheder…hm…aldrig er borgerne blevet overvåget så meget som nu. Du må ikke betale en vare kontant, hvis beløbet er over kr. 70.000,-. Cpr. registret har udleveret alle oplysninger om danskere til Amerikanske virksomheders danske datterselskaber, uden borgernes godkendelse, viden eller accept. Åbne grænser så alle hustlere kan komme til Danmark og røve guldsmedeforretninger. En vanskelig integrationsprocess, der modarbejdes af EU.

  Da man ønsker at lovgivningen i EU skal arbejde hurtigere, ja, så skal de små lande blot acceptere, at det er de store lande der bestemmer. De hele er simpelt hen et skråplan med nærdemokratiets snarlige død til følge.

  Skal vi bevare nærdemokratiet kan vi lige så godt med det samme melde os ud af EU, som Grønland gjorde det i 1985 og Færøerne, der ikke ønskede at være med i det hele taget. Danmark er jo p.t. et splittet land. Hvad med at samle det igen. Norge har klaret sig fint uden EU og også uden euroen, så hvorfor kan det ikke også være tilfældet med Danmark. Som tingene ser ud nu, har EU intet som helst at tilbyde – ud over det handelsmæssige, som Danmark dog kan have glæde af. Under muhammed krisen var EU over alle bjerge og ude af syne. De duer ikke til noget som helst. Vi skal blot betale vores kontingent og så……hm

 9. Af Flemming M

  -

  Vi danskere har konsekvent demonstreret at vi er bedre til at loese de udfordringer vi har staaet overfor end EU.

  Vi boer forlade EU og blive gode samarbejdspartnere i stedet – ligesom Norge.

  Vores sikkerhedssituation (det eneste vi ikke selv kan ordne) loeses af Nato – og vil aldrig kunne loeses af EU.

  Vi skal lade vaere med at tro, at vi ikke kan klare os selv blot fordi vi er smaa. Vores resultater dokumenterer at vi konsekvent outperformer alle (eller de fleste andre) medlemmer af EU.

  Argumenterne for medlemskab er, som det kan ses of artiklens 10 “argumenter”, helt forsvundet.

 10. Af Ole F.

  -

  Er det ment som en vittighed eller hvor ukritisk og blåøjet kan journalister hos Berlingske få sig selv til at skrive i deres blogindlæg.

  Hvor er debatten om det manglende demokrati ?
  hvor er debatten om det enorme bureaukrati ?
  Hvor er debatten om hvorvidt alle disse fordele overhovedet skyldes EU – er det måske ikke nato der har sikret freden ?????
  Hvor er debatten om hvorvidt alle disse fordele kunne opnås langt mere effektivt end ved det nuværende EU ?

 11. Af jørgen

  -

  Der er kun kommet påbud og forordninger fra EU..
  Hvornår har er været noget, som kom almindelige mennesker tilgode.

  EU er magtens og elitens EU….

 12. Af Anders UK

  -

  Det uden sammenligning bedste argument for EU er fred. 60 år uden væbnede konflikter medlemslandene imellem er en bedrift uden historieske paralleller. Det kunne den almindelige vælgerbefolking, hvis den et øjeblik kunne vriste sig løs fra dens sædvanlige politiske kræve-mentalitet, tage og sætte pris på. Derudover kan der siges mangt og meget negativt om driften af EU, og det skal der så afgjort gøres, men det er på et helt andet niveau og bør ikke fjerne fokus fra EU’s egentlige bedrift: 0 krig siden 1945.

 13. Af Peter G

  -

  AndersUK – Nemlig! Problemet er, at hukommelsen er så kort så kort, og så finder man sig ligegyldige ting at kritisere. Dette er dansk provincialisme når den er værst.

  Og ellers: hvis Europa ikke kan finde en fælles stemme, så vil man blive totalt udrangeret i verden af de opkommende økonomiske stormagter – Kina og Indien. Ikke nu eller til næste år, men om 10 eller 20.

 14. Af Janus

  -

  Svar til de forskellige punkter:
  1. “Revolutionen fra 1933” fik den tyske økonomi til at vokse 9,5% pr. år i de næste 10 år, men berettiger det revolutionen?

  2. Også det tyske Rige (Reich) skabte millioner af arbejdspladser og frihandel over grænserne…

  3. “Modernisering” … ja, Riget byggede verdens første autobahn, jetmotoren & verdens første raketter…

  4. Der har været krig i Baskerlandet (Frankrig & Spanien), Nordirland, Sverige (samenes modstandskamp i 90’erne, som kostede Sverige 100 millioner kroner, men ingen dødsoffre), Danmark & Tyskland angreb Jugoslavien i 90’erne med tusindevis døde som følge krigen. EU var den direkte skylden til Jugoslavien-krigen, da Slovenien og Kroatien blev lovet EU-medlemsskab, hvis de løsrev sig fra Jugoslavien…

  5. EU (det danske politi) har lige arresteret en dansker (som hedder Flemming) i Danmark, som skal afleveres til Tyskland for at blive dømt til noget som ikke er strafbart i Danmark, men pga. EU kan nu straffes enligt de tyske love…
  Ingen mere kan være sikre i Danmark. Og alligevel Søren Kam hygger sig i Tyskland!

  6. Terrorbekæmpelsen i EU har rettet sig mod aktivister som kæmper for fred (anti-krig), miljø dyr-og menneskerettigheder. EU vil være en militær stormagt og det bringer nye krige ved EU’s grænseområder og ved Frankrig’s, England’s og Belgien’s gamle kolonier for at stjæle deres naturresurser.

  7. Der er 500 millioner EU-borgere og de dansktalende udgør kun 1% og derfor får de danske MEP’er ikke tale deres eget sprog fordi der er ofte ingen til at oversætte fra dansk til alle de andre sprog. Om 5-10 år er det danske sprog i Europarlamentet banlyst!

  8. EU er ingen ny måde at samarbejde. EU er kopieret fra Sovjet Unionen, men bare 3 gange værre hvad det angår spild af penge på sosialistiske projekter, samt 3 gange værre i antal af byrokrater samt at der er 3 gange større beløb som forsvinder hvert år i korruption (og i det sorte hul dvs. venneprojekter).

  9. EU har ødelagt nærdemokratiet ved at kræve at de små kommunder slåes sammen til større enheder indtil alt hvad bare ligner “nærdemokratiet” er væk…

  10. Ha, ha, haa… også Åland skal sige “ja” til Lissabon traktatet for at den skal træde i kraft og der er ikke politisk flertal til det. Alle lande skal være med at grundloven træder i kraft. Der findes kun 28.000 ålændinger, men de har mulighed for at bremse – som de sidste. Ellers gør de som Grønland gjorde i 1985 og træder ud af EU.

 15. Af Janus

  -

  Jesper Beinow har lige glemt at Danmark har sagt nej til EU-borgerskab dvs. at der er ingen rabat for danskere i de nævnte stormagasiner. Og forresten, man deler ud mange steder 10% rabatkuponger til de nævnte stormagasiner f.eks. hvis man køber døgnbillet til Metroen.
  Desværre har jeg meget lidt respekt til Jesper Master i Europastudier…

 16. Af Peter G

  -

  Janus – tak for et nævneværdigt bidrag til at så levende illustrere min pointe om dansk provincialisme :)

 17. Af jh

  -

  Hvis Danmark havde fåe den EU-traktat-afstemning, som Anders Fogh havde lovet dem så var resultatet blevet et rungende NEJ. Eu er godt for politikere, der skal have en retrætepost og journalistoverskuddet, der kan få et arbejde, hvor de kan fedte rundt med EU-pensionisterne.
  Nævn to gode grunde til ikke at være i EU. Nævn noget nyt!

 18. Af Rasmus

  -

  Gud, hvor er I dog sørgelige at høre på. Hvor er idealismen, fælleskabet og det fælles mål blevet af? Nægter I simpelthen hårdnakket at tage de tæsk vi får til det fælles bedste – set i europæisk sammenhæng? På trods af de goder vi kunne få i sidste ende.

  Det her er sgu sørgeligt og gør mig rent ud sagt ked af det.
  Danmark er indelukket, kan ikke se udover sine egne grænser og koncentrerer sig tilsyneladende kun om Thy’s landskred i vesterhavet. Gud bevares – Kom dog ind i kampen og gør noget for det fælles bedste.

  Hvorfor er vi allesammen så bange for EU? Selvfølgelig har EU mangler, men sandheden er at EU er vores eneste reelle alternativ. Drop dog tanken om vi ikke har et fælles ståsted – for det har vi i dén grad. For ikke mere end 2 uger siden var jeg til et bryllup, hvor nationaliteterne var spredt iblandt Danmark, Frankrig, Israel og Ungarn. Fællesskabet var sgu til at få øje på, på trods af det faktum at under halvdelen af gæsterne havde mødt hinanden ved tidligere lejlighed.

 19. Af Anders UK

  -

  Ja, hold da op en gang konspiratorisk nonsens :)

 20. Af Anders UK

  -

  …altså Janus’ ovenstående teser

 21. Af Harry Vinter

  -

  Franske stormagasiners rabat til EU-borgere er i strid med EUs anti-diskriminationsbestemmelser; – et godt eksempel på, at EU afskaffer frihed og selvbestemmelse og erstatter dem med koran-lignende påbud og forbud. Senest vil EU-Parlamentet forbyde kvinder at reklamere for hårshampoo og mænd at reklamere for fiskestænger.

 22. Af Jesper Beinov

  -

  @janus:
  Danskere er også unionsborgere. Dette blev virkelighed allerede med Amsterdam-traktaten. Eller som det fremgår tydeligt af DIIS-rapporten:

  “Danske statsborgere har siden unionsborgerskabets indførelse haft status som unionsborgere og de har dermed unionsborgerrettigheder både i forhold til institutionerne og under ophold i andre medlemslande, ligesom andre medlemslandes statsborgere har fulde unionsborgerrettigheder i Danmark”.

  Kapitlet kan findes her: http://www.diis.dk/graphics/Publications/Books2008/EU_udredningen_08/Preversion/EU08_4_Unionsborgerskab.pdf

  Mvh
  J.Beinov

 23. Af Anni Løndal de Lichtenberg

  -

  Suk! og jeg som gik og troede, at 30-årsdebatten om FOR/IMOD EU endelig var forbi, ser nu, at vi sørme stadig debatterer dét spørgsmål. Længere er vi altså ikke kommet :-(

  For mig lyder det lige så absurd, som havde vi diskuteret et FOR/IMOD Danmark.

  Der er ikke noget at sige til, at vi får baghjul.

 24. Af Henrik Mørch

  -

  Jeg er enig med Anni. Vi står overfor massive udfordringer af global karakter – miljøet, grænseoverskridende kriminalitet, protektionisme, nationalisme og terror. Blot for at nævne et par af dem. Vi kan tilføje vores afhængighed af olie og gas fra lande som Rusland og et Kina, som ikke vil tøve med at sætte sig igennem på den mest udemokratiske vis, hvis det fik lov til det.

  Det er udfordringer, som vil bestemme vores og ikke mindst vores børn’s hverdag. Og her spilder vi vores tid med fnidder-populistiske diskussioner om for/imod EU – letkøbte slogans som “det store EU bureaukrati” og “det demokratiske underskud”, som slynges ud uden nogen form for dokumentation. Det er så ulideligt let, ikke? Men det er uansvarligt. Vores børn vil drage os til ansvar, hvis vi ikke forholder os seriøst til de problemer, men spilder tiden med overfladiske og letkøbte holdninger, som man lige har samlet op i pressen eller hos Pia Kjærsgaard & co. – discount.

  Det er ikke et spørgsmål om at være for eller imod “et føderalt Europa”. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst løser problemerne – hvordan vi bedst lægger pres på de andre store derude, så de også tager fat om problemerne. Jeg har meget svært ved at se, at DK kan gøre det alene – og tanken om et mindre forpligtende samarbejde som model vil aldrig levere varen. Jamen, har I da helt glemt jeres europæiske historie eller hva’? Det er prøvet et dusin gange og det har ALDRIG leveret nogetsomhelst.

  Vi kan ikke gøre det alene i DK, men vi er dygtige i DK og kan bidrage til at finde løsninger i fællesskab med de andre lande i Europa – det er hvad EU drejer sig om. Vi bør tage ansvar for det istedet for at gemme os bag grænsen og overlade det til “de andre”. Det er patetisk.

  Og så lige noget lidt konkret om, hvad EU har gjort for os, som vi aldirg kunne gøre alene:

  – Når I tager jeres low cost carrier til syden for at nyde solen, så send lige EU en varm tanke næste gang, for det skyldes alene at EU-Kommissionen havde mod og magt til at tage opgøret med de nationale flymonpoler for 10 år siden, som sad fede og mægtige på den almindelige forbruger’s bekostning;

  – Når I ringer til udlandet for at tale med familie, venner eller forretningsforbindelser, så send lige EU en varm tanke, for regningen er ca 40% billigere end for 10 år siden. Det skyldes, at EU-Kommissionen havde mod og magt til at tage opgøret med de nationale telefonmonopoler, som sad fede og m…….

  – Når I sender jeres afkom på udannelsesophold, sprogkurser og den slags i andre lande i Europa, så send lige EU en varm tanke, for det er i dag både nemmere og billigere at gøre den slags end det nogensinde har været.

  Næste gang I hører om de “krumme agurker” som et bevis på, at EU blander sig i alt, så husk lige på, at det forslag blev lagt frem efter dansk initiativ, fordi de danske agurke-producenter havde vanskeligt ved at sælge deres agurker i andre lande….med andre ord, lad os nu have en seriøs debat om, hvad vi kan burge EU til istedet for al den fnidder-populisme

 25. Af Jens Vejers

  -

  Søren Mørch , hvis du prøver at læse længere oppe, der har jeg netop givet baggrunden for det indre marked, og hvem som fandt på det. Det indre marked er afgjort det bedste ved Det europæiske økonomiske fælleskab (EEC) og det som skal blive tilbage, når vi skræller den politiske overbygning fra. Det er et resultat af britisk sund fornuft, idet det var den britiske kommissær Lord Cockfield (Roy Jenkins) som fik det gennemført. Jeg har netop nævnt, hvorledes han havde set at USA havde liberaliseret luftfarten og telefonvæsenet, og
  var klar over de konkurrencefordele det kunne give amerikanske virksomheder, hvis vi ikke her i Europa fulgte trop.

  Den britiske og jyske holdning er et løst handelsteknisk samarbejde – det var det vi sagde ja til i 1972/73. Med Tyskland,Italien, Frankrig og England i recession pt. er det ikke noget som er i Danmarks interesse at knyttes alt for tæt til. Navnlig Italien og Frankrig har store problemer, som risikerer at trække os alle sammen ned.

 26. Af Jens Vejers

  -

  USA vil vedblive at have en stærk interesse i alt hvad som foregår i Europa og vil følgelig altid have tropper her. Det er læren fra to verdenskrige: Uanset om de ønsker det eller ej, vil de uvægerliogt blive trukket ind, så de kan ligeså godt blive nu, frem for at skulle kæmpe sig ind. Troppeantallet er ganske vist reduceret noget pt., grundet at soldaterne bruges andre steder, men infrastrukturen er intakt i Tyskland, og de kan hurtigt flyves ind. DEt er USAs tilstedeværelse som har hindret krig mellem Tyskland og Frankrig, og stille og roligt ‘opdraget’ disse uheldigt stillede lande, som begge har produceret diktatorer, som har forsøgt at underlægge sig verden. Det5 er det samme USA har gjort med Japan.

  Endelig vil De økonomiske fælleskaber jo stadig bestå, selvom vi skærer EU tilbage på den politiske front. Vi skal ikke have en stærk supermagtsdannelse, som skal til at konkurrere med USA!! Det bryder USA sig for det første ikke om, dernæst vil det værre fatalt!!

 27. Af Niels Uldum

  -

  Klimaet passer sig selv, kriminalitet bekæmpes via Interpol og terrorisme rammer kun lande som har blandet sig politisk i muslimske lande eller forhold.

  9/11 skete som følge af amerikansk støtte til israelernes hårdhændede politik i de besatte områder, med delmotivet: Amerikanske troppers udstationering på hellig saudi-arabisk jord følgende 1991-krigens afslutning. Osam bin Laden er selv saudier og ligeledes var 16 ud af 19 kaprere hin septemberdag.

  Så sker der terror i protest mod hårdhændede amerikanske angreb på Aghanistan og Irak. De fleste iagttagere er enige om at det var britisk deltagelse i Irak krigen som var årsag til at visse desillusionerede dérboende besluttede at sprænge en bombe i undergrunden. Ligeledes med de bomber som ramte Madrid. angiveligt er visse herhjemme også blevet opildnet af samme årsager, men ikke i Norge, Sverige, Finland eller Tyskland, for de deltog ikke.

  Det er korrekt at tyskerne i august 2006 arresterede en 19 årig libaneser efter fundet af nogle gasbeholdere på 2 regionaltog. Men hvad var det lige som var sket med hans land kort forinden? Rigtigt – det var blevet skudt i smadder af Israel.

  Een kan således koge det ned til, at det er Israel og de tiltag soim gøres for at holde dette eksperiment kørende og fjerne (ofte imaginære) trusler imod det – som er verdens største incentiv til terror.

 28. Af Henrik Mørch

  -

  Hej Jens,

  Nu var du ikke den, som jeg umiddelbart havde i tankerne med mit indlæg…..men dit svar giver mig alligevel anledning til et par ekstra bemærkninger.

  Med al respekt for Lord Jenkins, så var det ikke ham, der etablerede det Indre Marked – det skete, fordi du dengang havde en politisk opbakning til EU blandt Europa’s ledere, herunder ikke mindst i Tyskland og Frankrig. Det var også de visionære ledere, som gav EU-Kommissionen den fornødne firepower til at gøre det beskidte arbejde.

  Det løse uforpligtende samarbejde, som du henviser til, var præcist hvad vi havde, før vi blev medlem af EF – EFTA. Men det var til dels den uforpligtende karakter, som gjorde den uinteressant og som har resulteret i, at EFTA blot er en skygge af sig selv i dag. Det uforpligtende virker nemlig ikke, fordi du ikke har et retssystem til at bakke det op med uafhængige institutioner. Vi i DK bryster os altid af, hvor gode vi er til at overholde reglerne og hvor dårlige de er i “de sydlige lande”. Et stykke af vejen er det korrekt, men netop derfor har vi brug for mere en et samarbejde af uforpligtende karakter – det er en af de ting, jeg ikke forstår i den danske debat. Det forpligtende samarbejde er i vores egen interesse.

  Men det Indre Marked er jo ikke hele historien – hvad med miljøet? Det skal vel ikke bare passe sig selv, som en foreslår….og det famøse retslige samarbejde? Er det fuldstændig meningsløst at indgå forpligtende samarbejde på de områder? En af de ting, jeg ikke forstår, er hvorfor man i DK ikke tager fat på den helt konkrete pris, danskere betaler ved at have et forbehold på det retslige samarbejde. Lad mig give to eksempler:

  Man har vedtaget en EU lov, som forpligter EU landene til at anerkende beslutninger om anerkendelse af forældremyndighed truffet i andre EU lande. Det betyder, at en sådan beslutning i Tyskland skal anerkendes i Frankrig – man kan ikke som fransk statsborger blot tage sit barn med over grænsen og genoptage sagen igen i Frankrig. Vi er ikke med i det samarbejde p.gr.a. forbeholdet – konskevensen er, at vi har en række sager med danske statsborgere, som har fået tilkendt forældremyndighed over deres barn i DK, men ikke kan få den beslutning accepteret i andre EU lande, hvor den anden part er flyttet til efterfølgende med barnet. Meget ulykkelig situation, ikke sandt?

  EU har også vedtaget en konkursforordning, som er det rene jydske snusfornuft, fordi den sikrer virksomheder fra andre lande den samme stilling i konkursbo som virksomheder fra landet, hvor boet er. Ingen diskrimination alene fordi virksomheden kommer fra et andet land. DK er ikke med i den ordning grundet retsforbeholdet og danske virksomheder er derfor dårligt stillet i konkursboer i andre lande – det taber de penge på alene fordi de er danske. Meget ulykkelig situation, ikke sandt?

  Og så lige det der med et skære ned på den politiske overbygning. Det er igen en af de dér meget generelle bemærkninger, som i sig selv ingen mening giver. Hvad betyder det helt konkret? Hvor skal der skæres ned? Hvad er det for en supermagtsdannelse, du taler om? Er den økonomisk eller militær? Hvad angår økonomien ser jeg ikke andet end fordele ved at forene vores kræfter i forhandlinger med Kina/USA om vores interesser. Hvad angår det militære finder jeg det forsmædeligt, at vi ikke engang kan finde ud af at bringe fred på Balkan uden USA’s hjælp. Så hvad er det egentlig, vi vil?

  Alt det for at sige, at vi skal væk fra den generelle debat, som intet siger. Vi må være mere konkrete og nøgternt se på, hvor det er interessant for EU at spille en rolle.

  Det vil de mest inkarnerede EU-skeptikere ikke – de holder det helst på det generelle, følelsesladede plan, hvor man undgår at diskutere, som vi gør nu.

 29. Af Flemming Rickfors

  -

  @ Henrik Mørch et al.

  Jeg vil da godt bidrage til tanken om at jeg skulle være ”en generaliserende følelsesladet EU-skeptiker”. Heri tager du grundigt fejl.

  Med min ballast af historisk viden og livserfaring, har jeg iskoldt vurderet at det ikke tjener ”stammens ve og vel”, taktisk og strategisk, for nuværende og fremtidige slægtled, at Danmark er med i EU som det tager sig ud i dag, og med den føderale union der er planlagt.

  Det betyder ikke at jeg er modstander af EU – Club Med landene har klart haft en enorm fordel ved at kunne nasse på den gamle DM’s velstand. Med lidt andre briller på kunne man kalde det en retfærdig betaling af krigsgæld. Tysklands velstand er nu godt udhulet og Italien lumper nu igen rundt med rumpen i vandskorpen – men lad nu dem om dette. De nye østlande vil sikkert også få glæde af medlemsskabet, og held og lykke til dem. Men tag endelig ikke fejl. De lande der klarede sig godt for 1000 år siden, f.eks. Estland, vil klare sig godt nu og fremover. Det modsatte er også tilfældet, EU eller ej.

  Jeg er også så heldig at jeg har hørt EU argumentationen i flere lande medens de indenlandske politikere førte sig frem for deres vælgere. Jeg har altid gerne ville vise den franske propaganda fra 1990’erne for et dansk og britisk publikum og så spørge dem om det var samme fransktalende, franskkontrolleret EU de havde i tankerne.

  Jeg er arg modstander mod at Danmark skal erklæres et romersk føderati. Vi har været igennem denne overvejelse mange gange i vor historie, og svaret er altid det samme.

  Sigmundr Völsungsson bryder ud af Skjoldungeætten kort tid før år 241 e.Kr. Efter at have strejfet omkring i Germanien i mange slægtled tager de kontrol med Duisburg år 427-447 e.Kr. og underkaster sig Det Vestlige Romerrige som ”foederati”, dvs. ”romersk lydstat uden statsborgerskab”.

  Fra år 755 e.Kr. er den gal igen da det sydlige Friesland falder under frankernes kontrol med Pepin Den Lille (The Short) (ca. 714-768). Pepin III. var Konge af Frankerne år 751-68 e.Kr.. Igen er vi under ekstremt pres for at undgå at blive en lydstat i EU.

  Karl den Store(Carlemagne, 742-814) har samme tilbøjeligheder og han har sine tropper helt oppe ved Itzehoe i marts år 809 e.Kr. for at lave et bolværk mod Kong Godfred (ca. 804-810), for hvem det dog lykkedes at holde EU stangen.

  Tag en tur rundt i Europa og find frem til hvor dagen ”onsdag” betyder ”Odins dag”, og ikke ”midten af ugen” eller ”3. dag”. Den ”Odinsgrænse” du finder er hvor den er fordi det er hvad tjener os (og det er “os”) bedst.

  I filosofi er det troen på at vor vis at leve og tænke på – danskheden om du vil – ikke blot er de bedste sæder for vort folk, men samtidigt over flere tusinde år har vist evnen til at tilse at vi kan klare os, og gøre det vel.

  Vore love afspejler, og skal afspejle, hvem vi er. Ingen, absolut ingen, skal hæve sig over vor Grundlov. Det skænderi havde vi med den udefrakommende kristendom fra 1200 tallet fremefter, hvor præstestanden med sin ”cristændoms logh” (Kirkelig Ret) forsøger at hæve sig over gældende lov, landskabslovene fra 1200 tallet, og ikke skal stå til regnskab for andre end sig selv, uanset hvad vore love måtte mene. Det kommer ikke til at ske denne gang.

  Det betyder ikke at vi ikke skal handle eller samarbejde, eller lave tætte strategiske militære alliancer (i Nato regi – eller skal vi ringe til Berlin?). Det betyder ikke at vi ikke kan lære noget fra andre – det har vi gjort i tusindvis af år og vil også gøre fremover.

  Hvad jeg siger er, at jeg rent faktisk har kogt suppen af fordele og ulemper ved EU sammen, og at EF/EFTA løsningen er den løsning jeg mener tjener mine efterfølgere bedst.

 30. Af carl-heinz feddersen

  -

  Hvor er det dejligt og befriende, at læse alle de kritiske indlæg om EU.
  Det tyder på, at der stadigvæk er håb for Danmark.
  At ikke alle har ladet sig besnære af det netværk af løgne, korruption og brudte løfter der hersker i EU.
  Lad os holde os til Norden og så kan vi samarbejde med resten af det forenede EU, hvis det ikkeer gået i opløsning inden.
  Respekten for Irlands velplacerede nej, sikken dog det blev respekteret.
  Goddav do !!!!

 31. Af Thomas S.

  -

  Irland stemte nej fordi de ikke længere modtog støtte til egnsudvikling.

  Mange danskere omtaler EU som bureaukratisk. De har ikke flere ansat end Århus Kommune. Skulle vi vende kritikken mod os selv og erkende en sammenhæng mellem bureakrati og “velfærd”?

  Dem der har boet udenfor Europa ved at vi bliver beundret for hvad vi bidrog med i fortiden men at vi i nutiden er en børnehave.

  Se dog skønheden i den fælles europæiske kultur. Vær ydmyg. Udret noget, bliv til noget.

 32. Af Charlotte

  -

  Det er på tide vi får stoppen EU toget nu før det løber endnu mere løbsk. Vi har for meget at miste hvis vi ukritisk hopper på hvad politikerne prøver at sælge os.

 33. Af Lars

  -

  Thomas S. må jo være naiv. Det er jo ikke Europa som sådan vi har noget imod – tværtimod, den elsker vi på grund af dens forskellighed.

  Det er den kunstige overstats-dannelse under fransk ledelse og efter franske bureaukratiske regler, som alle frihedselskende bør være skarpt på vagt overfor.

  Det er os som konstant er skeptiske og optaget af at holde hånd i hanke med monstret, som er de virkelige demokrater – mens de som blot følger med som det tynde øl – de lalleglade – er ethvert demokratis store klods om benet, som vi andre konstant må trækkes med.

  Hvis det stod til flomme-europæerne ville der jo i dag være en præsident for EU – det ville være fatalt, og må aldrig komme dertil! Det varer så ikke længe før EU skal til at kræve skatter op og skal til at blande sig i krige rundt omkring. Det skal kun være et løst handelsteknisk samarbejde. Nej, lad os takke Irerne for at have gjort friheden en stor tjeneste ved at sætte en kæp i hjulet på dette monstrøse foretagende.

 34. Af Henrik Mørch

  -

  Flemming Rickfors skriver, at vi ikke skal være med i “EU, som det tager sig ud i dag”. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det ved EU i dag, som han ikke kan li’? Hvorfor er det, at hver gang man giver konkrete eksempler på, hvorfor EU “som det tager sig ud i dag” er en fordel for os almindelige dødelige, så bliver de eksempler stille ignoreret og erstattet af generelle kritiske udtalelser uden nogen videre forklaring?

  Carl Heins Feddersen snakker om et “netværk af løgne” – hvad henviser han til helt konkret? Der er ikke en eneste løgn i de ting, jeg hidtil har talt om. Men det er igen en illustration af, hvordan debatten typisk går. Generelle beskyldninger uden konkrete beviser – spiller til følelserne. Det er uansvarligt.

  Charlotte, hvad er det helt præcist, at du er bange for at miste ved EU samarbejdet, som det ser ud i dag? Hvordan og hvor er samarbejdet ved at løbe løbsk? Det er det samme igen og igen – generelle udtalelser uden nogen videre forklaring. Det er ikke seriøst.

  Og til Lars: Et EU under fransk ledelse og franske regler? You cannot be serious! Det er meget lang tid siden, at man med et minimum af berettigelse kunne sige, at EU er under fransk ledelse…EU er i dag det mest liberale projekt, du finder. Det er det mest ironiske ved England’s skepsis – deres liberale filosofi har vundet big time i EU, men de kan ikke engang selv se det. Hvem har i øvrigt sagt, at fransk er dårligt per princip? Det er da ikke seriøst. Eksempel:

  Der er da ingen tvivl om, hvor jeg helst vil blive behandlet for sygdom – og det er ikke i DK men i Frankrig. De er lysår foran os i sundhedssektoren – spørg du bare en hvilken som helst dansker, som har boet i Frankrig (eller Belgien), og de vil bekræfte det. Vi tror altid, at vi er så meget bedre, men det er vi slet ikke.

  Jeg er ikke flomme-europæer Lars. Men den er så let lige at fyre af, ikke? Så er man ligesom placeret. EU, ligesom DK, er langt fra en perfekt størrelse. Men det er det bedste vi har til at løse nogle af de store problemer, vi slås med. Eller hvordan forestiller du dig, at vi skal gøre det?

  Og hvorfor er en EU præsident en fatal ting? Kunne du lige forklare det?

 35. Af Flemming Rickfors

  -

  Jeg tror ikke denne blog er det rigtige sted at gå i detaljer, men lad mig opremse et par områder jeg finder uhensigtsmæssige:

  1. Den grundlovsstridige suverænitetsafgivelse i alle successive aftaler indgået siden 1973, herunder den seneste EU-forfatning fra Lissabon (§ 20 brud).

  2. Den fælles landbrugspolitik i EU (CAP)

  3. Arbejdskraftens frie bevægelighed er grundlæggende uacceptabel uden en national vetoret om hvorvidt arbejdskraften er ønskelig. De restriktioner der er gældende for de nye medlemslande, og her kun i 7 år, skal erstattes af en suveræn national ordning hvor landene selv afgører hvilken arbejdskraft den vil tillade, og her spiller uddannelse, religion, sæder og skikke en afgørende rolle for den endelige vurdering af ansøgerens evne til at tilpasse sig.

  4. Og ja – indholdet i Danmarks EU-forbehold, hvor Danmark holder sig uden for EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender, forsvar, euro og unionsborgerskab.

  I den endelige og afgørende analyse er det dog denne sætning, og tanken bag den, der har størst vægt i min endelige afvisning af hvad EU har gang i:

  ”SOM er besluttet på at skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk”

  (determined to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe)

  Fra Forordet, eller på pænt rigsdansk ”Præambel”, til ”Rom-traktaten, EF-traktaten, TEF, EEC Treaty” underskrevet i Rom 1957.

  Så behøver jeg vist ikke at svare på hvad jeg mener om en EU-præsident, selv hvis han eller hun havde et dansk pas.

 36. Af Klaus Kaaslund

  -

  Det er rigtigt, at Europa har haft fred i 60 år. Og det er også rigtigt, at hele Europa har haft økonomiske fordele af frihandelsområdet. Men det er ikke noget argument for at bevæge sig videre i retning af en overordnet union. Fordelene er allerede opnået, og der vindes ikke mere ved at vedtage Lisabon-traktaten.

  Tværtimod begynder omkostningerne at blive for store. Flere har påpeget nationalstatens nødvendighed for demokratiet, og især for de nordiske velfærdsstater. Her i sommer har den norske sociologiprofessor Sigurd Skirbekk udgivet sin analyse: “Nasjonalstaten – verfærdsstatens grundlag”. Han skriver heri, “å være for velferdsstaten men mot nasjonalstaten, det er ikke progressivt. Det er selvmotsigende”. Hans pinte er, at kun i nationalstaten findes den nødvendige solidariske indstilling over generationer, der gør det muligt at have en høj beskatning, der er velfærdsstatens forudsætning. Simpelthen fordi identifikationen mellem mennesker er nødvendig for solidariteten.

  Og EU kan kun tilbyde politisk stabilitet og økonomisk fremgang. Eu kan ikke levere den nødvendige identifikation. Tværtimod vil en Lisabontraktat med den bestemmelse om flertalsafgørelser angribe nationalstaten. Ligesom den seneste dom fra EF-domstolen er et angreb på nationalstaten.

  Det et en ilusion at EU skulle kunne træde i stedet for nationalstaten. En spanier identificerer sig mere med en argentiner end med en svensker. Og en englænder identificerer sig med med en New Zealænder end med en græker. Europa er et geografisk område, ikke et kulturelt område. Akkurat som Asien. Den europæiske identitet er opfundet til lejligheden.

  Jeg tror vi må sige tak til EU. EU er nået til vejs ende. Resten klarer vi selv.

 37. Af Henrik Mørch

  -

  Det er da noget værre sludder, du der siger om suverænitetsafgivelse – medmindre du mener, at ikke kun Justitsministeriet men også vores egen Højesteret har sovet i timen, når de gentagne gange har konkluderet, at vores medlemskab og senere traktater ikke er grundlovsstridige. Hvor har du det fra?

  CAP’en: Hvad mener du egentlig med det? Den har da tjent DK ualmindelig godt i stort set alle de år, vi har været medlem. Spørg de danske landmænd, om de synes CAPen er noget skidt – det synes de ikke.

  Forstår ikke helt, om du finder forbeholdene uhensigtsmæssige eller det modsatte – jeg går ud fra det første. Hvorfor? Savner stadig et seriøst svar på det. Jeg har givet flere eksempler på, hvad den almindelige dansker helt konkret vil få ud af at være med i det retslige samarbejde – men det vælger folk som du blot at ignorere. Det er ikke belejligt vel – for det kræver, at man kommer ned fra nej-grenen og rent faktisk ser på sagen.

  Og arbejdskraften – hvor er problemet? Ser du horder af polakker vælte ind over grænserne – var det ikke det DF sagde ville ske? Det sker naturligvis ikke, fordi andre ikke nødvendigvis synes DK er så forfærdelig dejligt, som vi selv render rundt og forestiller os. Samtidig har vi jo hårdt brug for udenlandsk arbejdskraft i DK – vi skriger jo på det i visse fag. Så, igen hvor er problemet? Og hvad med alle de danskere, som arbejder i andre EU-lande? Skal de nu smides hjem? Det er ikke seriøst. Vi skulle tværtimod gøre arbejdsmarkedet meget mere fleksibelt, fordi det gør vores even til at modstå konkurrence fra 3-lande så meget større. Men nej, nej, vi skal lukke grænserne af og lukke verden ude, ikke sandt?

  Det bliver vi vist ikke enige om. Men det var heller ikke mit formål med alle de indlæg. Jeg er blot træt af alle de useriøse indlæg i en debat, som er så vigtig.

  Jeg er også træt af, at EU-tilhængere ikke kommer mere op af stolene, når de læser alt det sludder om EU’s dårligdomme. I må op af stolene, konfronter discount-synspunkterne fra nej-sigerne – de har det alt for let.

 38. Af Henrik Mørch

  -

  Jeg havde besluttet at stoppe her, men kommentaren fra Klaus Kaaslund er vigtig, synes jeg. Jeg er fuldstændig enig med Klaus K., at EU ikke skal erstatte nationalstaten – det skal den ikke, og det kan den ikke. Jeg går ikke ind for en “overordnet union”, hvis man dermed hentyder til en politisk størrelse, hvor nationalstaten og den national identitet forsvinder.

  Jeg vil godt tilføje, at nationalstaten er ligeså vigtig i Danmark som den er i Frankrig eller Polen. Jeg kan ikke se, at det er mere vigtigt for de nordiske velfærdssamfund end de andre. Den norske sociologiprofessor er sikkert en begavet og vidende mand – men jeg tøver med at lytte for meget til en nordmand, når talen falder på nationalstaten/identitet. Jeg kender ikke et folk, som er mere inadvendt og selvglad end det norske folk. Det er ikke et smafund, som jeg har lyst til at identificere mig med.

  Jeg er ikke enig med dig i, at der ikke findes en europæisk kultur. Det er en lang diskussion, men det er min klare opfattelse, at europæerne har en fælles kulturarv og nogle grundlæggende fælles værdier, som adskiller os fra resten af verden.

  Til sidst: Jeg har en pragmatisk tilgang til det her med EU. Jeg synes ikke, at det giver mening at sige, at nu er vi nået til vejs ende – og henvise til generelle betragtninger om national identitets undergang. Vi skal se på de fra sag til sag – hvad er problemet, hvem kan bedst løse det problem, hvile fordele får den enkelte borger ud af det? Hvis du begynder at stille de spm, som ingen kan påstå er irrelevante, så vil du finde den rette balance. Det er derfor jeg efterlyser det konkrete, det nøgterne snusfornuftige syn på tingene – ellers taler vi i tåger.

 39. Af Peter G

  -

  Henrik Mørch
  6. september 2008 kl. 18:42

  Du har ret i, at tilhængerne har ladet modstanderne dominere diskussionen, og så længe dette sker, så får vi idoitiske påstande genereret af DF, stående uimodsagt.

  Du har ligeledes ret i at CAP har tjent i hvertfald de danske landmænd. Vi har så desværre det totalt idiotiske forhold, at vi på den ene side giver henad 1 % i U-landsstøtte til diverse projekter (formentligt for at dulme vores samvittighed), og samtidigt undergraver vi mange landes lokale markeder ved at dumpe CAP-støttede varer der, og dermed fratager de lokale muligheden for at brødføde sig selv. Man genererer en masse dejlig “churn” blandt eurokraterne, men det er svært at få øje på nogen langsigtet formålstjenlighed i denne fremgangsmåde.

 40. Af Jens

  -

  Jesper Beinov skriver:

  “Danskere er også unionsborgere. Dette blev virkelighed allerede med Amsterdam-traktaten”

  Jamen hov, vi vælgere blev i.f.m. med folkeafstemningen i 1993 lovet, at de fire forbehold kun kunne afskaffes via en folkeafstemning. Da vi stente om Amsterdam-trakten i 1998 var der ingen der fortalte at vi samtidig stemte for afskaffelsen af et af de fire forbehold. Det vil sige at de Danske politikere fra ja-partierne endnu engang har ført befolkningen bag lyset i EU-spørgsmålet.

  Mere generelt må man sige, at hele EU projektet udvikler sig i mere og mere totalitær retning, hvor man blandt andet ønsker at indskrænke ytringsfriheden ved hjælp af såkaldte ‘hate speech’-lovgivninger, som skal lukke munden på de Europæere som ikke er tilfredse med masse-indvandringen fra specielt muslimske lande. Og ingen sag er åbenbart for lille for EU-systemet når det drejer sig om at undgå ‘uønskede’ ytringer. Senest har EU parlamentet udtrykt ønske om at censurere reklamer:

  http://jp.dk/udland/europa/article1428208.ece

  Mon ikke det er på høje tid vi kommer ud af denne union, og får ordning i lighed med den Norge har.

 41. Af Henrik Mørch

  -

  Peter G,

  Jeg er enig med dig i din kritik af CAPen i forbindelse med u-landene. At dumpe subsidieret overskudsproduktion i u-landene og dermed underminere den u-landsbistand, som EU samtidig giver, er meningsløst. Det prøver man også at gøre noget ved i forbindelse med reformen af CAPen.

  Når vi taler om u-landsbistanden er det samtidig svært at forstå, hvorfor de danske medier og politikere altid og alene fokuserer på den lille ulandsbistand DK giver, mens den ulandsbistand/humanitære bistand EU giver – og som DK jo også bidrager til – aldrig bliver omtalt med et ord. Og det selvom den er meget større og dermed har meget større effekt. Det er navlebeskuende og perspektivløst.

  Og til Jens kan jeg kun sige to ting:

  DKs forbehold mod unionsborgerskabet er fuldt ud opretholdt. Desværre, for det giver ingen mening overhovedet, hvis du en dag tager dig tid til at gå det efter i sømmene – men det er du sikkert ikke interesseret i, vel? Det er meget nemmere at fyre discount-missiler afsted, som ser så imponerende ud, men fuser ud så snart man kommer tæt på.

  Det samme kan siges om din mildest talt løse påstand om, at EU er totalitært eller vil indskrænke ytringsfriheden. Det er da det mest forvrøvlede sludder, jeg hidtil har læst. Dit eksempel med reklamerne er jo en total fordrejning af, hvad den sag drejer sig om. Den sag drejer sig om, at Europaparlamentet ønsker, at reklamer ikke skal diskriminere mod kvinder, dvs holde dem fast i gamle kønsrollemønstre. Det kan man være enig eller uenig i, men det har da intet med censur at gøre. I så fald er det også censur, når man forbyder reklamer med pornografisk indhold, eller hva’?

  Det er det samme sludder igen og igen – hold da op med det useriøse pjat og forhold jer til EU med den fornuft, som I givetvis har i andre af livets sammenhænge.

 42. Af Peter G

  -

  Henrik Mørch

  Hvad CAP angår, så tror jeg der er for mange særinteresser iblandet, til at man kan gøre noget ved det umiddelbart (lidt a al Strasbourg flyttecirkus). Problemet har jo eksisteret i årtier, og vi synes ikke at komme nogen løsning nærmere.

  Det kunne tænkes, at de klimatiske ændringer, og befolkningstilvæksten, vil udsætte EU for så meget større immigrationstryk fra Maghreb-landene, og syd for dem, at man til sidst måske beslutter sig, at det er bedre at hæve deres velstand med nogle mere konkrete tiltag end snak :)

 43. Af Jan Jørgensen

  -

  Hvad er det dog for en gang fordrukkent sludder, Jesper Beinov skriver!

  Vrøvl 1. “”Resultaternes Europa” er overskriften for meget af det arbejde, EU leverer i disse år – bl.a. har Kommissionens formand Barroso det som mål. Det handler om konkrete resultater, f.eks. billig mobiltelefoni og internet, som EU har leveret. Konkrete resultater giver legitimitet.”

  Virkeligheden: Priserne på f.eks. el er blevet meget dyrere efter privatiseringen, takket være et EU-direktiv. Det eneste billige telefon- og internet i Danmark i dag er Parknet, som er en nonprofit forening.

  Vrøvl 2. “EU fremmer frihandel i Europa. Det Indre Marked har ført til kontant velstandsforøgelse og millioner af nye arbejdspladser.”

  Der har været lige meget frihandel før i tiden. Tyskland, Storbritanien og Frankrig har i lange perioder ikke haft gode tider. EU eller ej.

  Vrøvl 3. “Selvom det går langsomt med at få EU til at blive den mest konkurrencedygtige økonomi på niveau med USA, har EU fremmet liberaliseringer og afreguleringer af arbejdsmarkeder, strukturer og andre utidssvarende forhold. Bla. ved at udnævne vindere og udhænge de der ikke leverer resultater. Det er en god måde at fremme en dagsorden hvor modernisering står øverst, så vi klarer globaliseringens udfordringer.”

  Det havde gået meget stærkere uden det tonstunge apparat i Brussell.

  Vrøvl 4. “EU fremmer freden i Europa. Selvom vi har haft mere end 60 års fred i vores del af Europa, er der andre steder i nærområdet, hvor konflikter bobler. Tænk bare på Georgien, og andre steder hvor EU fremmer opbygningen af demokratiske strukturer gennem støtteprogrammer.”

  EU har været et lammet apparat, der ikke kunne gøre nogen som helst forskel på alle de forbrydelser, der fandt sted på Balkan. Som rosinen i pølseenden har EU-landene anerkendt Kosovo som stat, selvom det er et et serbisk område. Grunden til en krig i fremtiden er lagt af EU. De færreste lande i EU magter at sende soldater til Afganistan, hvor genopbygningen lider under denne “strudseholdning”.

  Vrøvl. 5. “EU står som et fyrtårn af frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Se bare på de mange central- og østeuropæiske, der i årevis bankede på EU’s dør for at blive medlemmer.”

  EU er basalt set ikke et moderne demokrati, idet det er en økonomisk sammenslutning, hvor f.eks. Storbritanien betinger sig, der ikke må være en social demension. Det er m.a.o. et demokrati for firmaer og for finans, fred være med den del af samfundet, men det er ikke et demokrati for lønmodtagere, selvom projektet sælges sådant.

  Vrøvl 6. “EU er en væsentlig udenrigspolitisk aktør, der ikke bygger på ”blåøjet idealisme”, som generalsekretær Solana sagde fornylig. Virkeligheden er dog, at det haster med en klar europæisk linje, hvor EU påtager sig en større rolle i verden, både diplomatisk og militært. Ellers vil USA næppe for alvor lytte. Enigheden er dog blevet større end for nogle år siden. Også her kan EU mere end landene kan selv, f.eks. når det gælder terrorbekæmpelse som kræver samarbejde.”

  EU har vist, der ikke er hverken visioner eller fremsyn, idet der i realiteten er fri indvandring af hensyn til billig arbejdskraft. Og denne indvandring belaster borgernes velfærd med sociale problemer, lavere lønninger og med forringet velfærd. Alt dette fordi vi skal have samme kuede arbejdsstyrke, så vi bliver lige så “fleksible”, som den mishandlede amerikanske befolkning, der har en uges ferie og frihed til at tegne sygeforsikringer. Fy! Hvor klamt!

  Vrøvl 7. “Samarbejdet i EU bygger på en balanceret, demokratisk kontrol og klare spilleregler. Traktaterne er basis for samarbejdet, og siger meget klart, hvem der skal inddrages hvornår.”

  Brugtbil-forhandler-salgssnak, der er er i stil med, desto større løgn, desto lettere at tørrre af på folk. EU er et uigennemskueligt apperat, de færreste kan gennemskue.

  Vrøvl 8.”EU er en ny, forpligtende måde at samarbejde på, der er mere end en organisation og mindre end en stat. F.eks. har EU kompetence til at stå for de vanskelige forhandlinger om mere frihandel. Alene kan Danmark ikke så meget, sammen med andre kan vi mere.”

  Danmark har i nyere tid aldrig haft større krise, end i halvfjerdserne og firserne, efter medlemskabet af EF. En af Danmarks største samhandelspartnere er været Sverige, der først for nyligt er blevet medlem af EU. Danmarks velstand har intet at gøre med EU´s bidrag eller rolle.

  Vrøvl 9. “EU arbejder ud fra et nærhedsprincip, så udgangspunktet er, at landene har serveretten – en del af en aktiv EU-politik er derfor også at udfordre Kommissionen, når landenes interesser trædes for nær. Aktuelt i sagen om udlændingepolitikken, hvor EU-lovgivningen må ændres, så Danmark og EU ikke bliver en magnet for den tredje verden.”

  Ja nu har Pia Kjærsgaard vel serveretten. Man må håbe, hun sammen med Sf får Danmark meldt ud af denne latterlige konstruktion.

  Vrøvl 10. “Spillereglerne i EU kan ændres, men kun når landene er enige. Styrken er, at en aftale er en aftale når først alle er om bord. Svagheden er, tingene går langsomt. Og at båden engang imellem kæntrer. Folkeafstemningen i Irland viser, at der er en enorm udfordring, som nok først bliver løst, når irerne når frem til et sæt forbehold overfor samarbejdet. Men sådan er demokrati nu engang også på europæisk; ting tager tid.”

  Ja det tog jo også bare tid for Danmark at tiltræde med forbehold, vel vidende, de skulle ignoreres, nor tiden havde slettet historien i folks erindring.

  Keine Hexeri, nur behàndigheit!

  Eller på dansk, vi røvrender bare vælgerne over tid.

 44. Af Jan Schmidt

  -

  Det er muligt, at der er gode grunde til at blive i EU, men ikke nogle af de nævnte, men vi har selvfølgelig et sted at sende politikkere hen, når de har overlevet sigselv her. Europæerne har altid kunne handle med hinanden, det vidner vore oltidsskatte om, har der været problemer, så er det politikkerne der til alle tider har skabt dem, og det gør de stadig. EU er snart domineret af et sært sammenren af tidligere kommuniststater, der langtfra er kommet af med deres problem, men i højere og højere grad påfører os disse, en sand rugemaskine for korruption, og eksport af diverse kriminelle aktiviteter, som vi selvfølgelig i fællesskabets ikke kan sige nej til, og hvad freden angår, ja så skal vi blot tænke Yugoslavien.

  Ja, men så er der da en fælles mønt, prøv lige og spørg dem der fik den (hollændere, franskmænd, etc), de heldige var dem der ikke fik den.

  Men så tænk dog på, at Anders Fog kunne blive præsident. Tænk en gang til, var det ikke bedre blot at give ham ret til at gå med napoleonshat, det går ikke ud over vor selvbestemmelse, og rette til at bestemme hvem der skal være i vort land, og hvad de må foretage sig.

 45. Af Jan Jørgensen

  -

  Citat: “Jamen hov, vi vælgere blev i.f.m. med folkeafstemningen i 1993 lovet, at de fire forbehold kun kunne afskaffes via en folkeafstemning. Da vi stente om Amsterdam-trakten i 1998 var der ingen der fortalte at vi samtidig stemte for afskaffelsen af et af de fire forbehold. Det vil sige at de Danske politikere fra ja-partierne endnu engang har ført befolkningen bag lyset i EU-spørgsmålet.”

  Ja rigtigt!

  Der er f.eks. ingen EU instanser, der sikre, spillereglerne overholdes.

  EU bygger på en rendyrkelse af magt og på en demontering af demokratiet, fordi det er en klods om benet på de, der arbejder for at skabe et liberalt “betal-ved-kasse-1-samfund”.

  EU-traktaten er et forsøg på at destillerer spillereglerne for deltagelse i beslutningsprocesserne således, at ingen kan komme til orde med sociale programmer, da de ikke har noget at gøre med EU-politikken. Jo, der er nogle rettigheder ved køb af vare og ydelser, med afledt af den totale markedstænkning.

  EU skal vanrøgte de sociale aspekter i de europæiske samfund, så vi bliver villige til møgarbejde til en lav løn uden rettigheder og uden adgang til instrumenter i EU´s beaukrati til at forandre disse grundlæggende udemokratiske vilkår.

  Eu er en liberaliseringsproces. Fred med liberale værdier. Men historisk set har det altis været fatalt at skabe samfund på ensidige præmisser. Det ser vi i USA nu, og vi har set det i det daværende Sovjetunionen.

  Men folk bliver ikke klogere, hverken de vælgere, der stemmer ja til det gebrækkelige projekt i EU, eller de, der lader sig snyde på strøget af tricktyvene til trods for, det er i landsdækkende TV jævntligt.

  Gad vide om ikke irene for deres fulde medlemskab af unionen, selvom det har brugt deres demokrati til at sige nej?

  I Danmark har vi sagt nej og det udtrykkeligt. Og vi har udelukkende deltaget på grund af forbeholdene. Nu skal de diskret slettes, og dermed har vi, som det ville hedde i obligationsretten, udvist grov uagtsomhed.

 46. Af Henrik Mørch

  -

  Jan x 2,

  Der fik I rigtig givet den en skalle, var? Rendyrkelse af magt, demontering af demokratiet, vanrøgte de sociale aspekter med mere, møgarbejde til en lav løn..det må føles godt at få luft for alle frustrationer over den store europæiske sammensværgelse mod lille skrøbelige DK og dens stakkels indbyggere…

  Det forholder sig jo desværre sådan, at DK aldrig har været mere velstående og aldrig har kaft en lavere arbejdsløshed end nu. Men det overser vi lige i farten – og i øvrigt har det jo intet med EU at gøre vel? “Det ville jo være sket alligevel”, lidt ligesom fred i Europa igennem 60 år også “ville være sket alligevel”, ikke sandt?

  Jeg er egentlig glad for den slags indlæg ind imellem, fordi almindelige fornuftige mennesker vil forstå, hvor useriøse I er. Så bliv da endelig ved med den slags indlæg – kom nu, giv den ekstra skalle næste gang. Hvad med en påstand om, at EU var skyld i krigen på Balkan – den er da god?

 47. Af Flemming

  -

  Henrik Mørch
  Men det er da i det mindste ikke noget problem at påstå, at dannelsen af den nye “stat” Kosovo er en EU opfindelse, og for dens underhold betaler også.

  Dette fører jo videre til den suppedas der er opstået i Georgien, hvor der også er blevet udråbt en ny stat. Dette finder vi da mærkeligt nok ikke så morsomt.

Kommentarer er lukket.